„Milcz i wyjdź z niego!”

27 stycznia 2018, autor: Krzysztof Osuch SJ

jutro-niedziela-iv-zwykla-b-gallerywidget-photo-860x530

Szatan wszelkimi sposobami próbuje nas najpierw zwieść fałszywymi obietnicami (że będzie „bosko” dla zmysłów, intelektu i ducha), a następnie utrzymuje w przekonaniu o (rzekomej) nieodwracalności zaistniałej sytuacji. Jego strategicznym celem zawsze jest to jedno: oderwać nas od naszego Boga Ojca, a także odgrodzić od zapraszającego nas do Siebie Jezusa – Zbawiciela! Dziełem złego (a także jego mniej lub bardziej świadomych współpracowników) jest obrzydzanie i dezawuowanie Kościoła, jako środowiska, które chroni życie (we wszystkich wymiarach) i pielęgnuje godność ludzkiej osoby. Pełny sukces demonów ma miejsce wtedy, gdy skutecznie uniemożliwi człowiekowi otwarcie się i szukanie pomocy, którą Jezus Chrystus zaofiarowuje z Miłością i delikatnością w Kościele – prasakramencie zbawienia!

(Pwt 18, 15-20)

Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: „Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł”. I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.

(Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9)
REFREN:Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

(1 Kor 7, 32-35)
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

(Mt 4, 16)
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

(Mk 1, 21-28)
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

W nawiązaniu do ewangelii proponuję rozważanie o podobnej tematyce:

Egzorcyzm wyjątkowo utrudniony!

fragment:

Na nas też oddziałują duchy radykalnie sobie przeciwstawione i skonfliktowane w taki sposób, że nie ma między nimi żadnego pojednania. Mamy naprzeciwko siebie Jezusa Chrystusa, który odsłania nam Boski świat Ojca i Ducha Świętego; wiele mówi o dobroci Ojca oraz o Jego ostatecznym i wiecznym władaniu, zwanym Królestwem Bożym… Ten sam Chrystus uświadamia nam, że na tej ziemi wciąż będziemy mieć do czynienia z duchami przeciwnymi Bogu i ludzkiemu powołaniu do szczęścia! Św. Paweł jasno stwierdzi, że jako uczniowie Chrystusa musimy codziennie przywdziewać zbroję Bożą i świadomie walczyć „przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12).

– To nie jest kwestia ścierania się w nas jedynie wewnętrznych dynamizmów i dążeń o charakterze psychicznym. I św. Marek, i św. Paweł uświadamiają nam, że uczestniczymy w duchowej walce, której nie wolno bagatelizować czy sprowadzać do wsobnego konfliktu dążeń.

 • Warto zauważyć, że rekolekcje ignacjańskie są szczególnym czasem i metodą, która pole duchowej walki znakomicie nam rozjaśnia i pomaga trafnie rozpoznawać, kiedy i jaki duch na nas oddziałuje. Kolejnym krokiem jest już świadomie decydowanie, z kim chce się współpracować, a kogo chce się zdecydowanie odrzucić czy szerokim łukiem ominąć. Z całą pewnością – po zorientowaniu się w sytuacji – nie ma miejsca na szukanie kompromisów. W coraz wyraźniej uświadamianej walce duchów o nasze dusze (o ich doczesne i wieczne szczęście) kompromisy czy uniki są rzeczą najmniej wskazaną. Wskazana jest jasność co do duchowej sytuacji, a także jednoznaczność i konsekwencja w opowiedzeniu się za Tym, który z Miłości stwarza nas i zbawia! – Więcej…

 

Komentarze

Jedna odpowiedź do wpisu “„Milcz i wyjdź z niego!””
 1. Akurat spotykam taką informację:

  – Trzeba więcej zaangażowania w walkę z demonami, których działalność w ostatnich latach błyskawicznie nabiera tempa. Takie ostrzeżenie formułuje o. Pat Collins, znany irlandzki egzorcysta.
  Egzorcysta nie pozostawia wątpliwości, że wzrastająca aktywność złych duchów ma ścisły związek z postępującą apostazją wewnątrz Kościoła. – Kiedy to się dzieje natychmiast pojawia się większa aktywność demoniczna – podkreśla.

  Coraz więcej osób, zaznacza ks. Colilins, zwraca się do niego o pomoc, bowiem podlega atakom demonicznym, a także zniewoleniu i opętaniu.

  O rosnącej aktywności demonicznej mówią także inni egzorcyści. W marcu ubiegłego roku „National Catholic Register” opublikował raport, z którego również wynika, że rośnie liczba problemów z aktywnością demoniczną. Niekoniecznie chodzi o opętanie, ale także o inne formy zniewolenia.

  Co ciekawe informacje te lekceważy Kościół hierarchiczny. Rzecznik prasowy irlandzkiej konferencji Episkopatu oznajmił, że opętania są rzadkością. Ks. Collins, który jest także psychologiem podkreśla jednak, że nie jest to prawda, i że w ostatnich latach liczba zniewoleń wzrosła, a ludzie, którzy zgłaszają się po pomoc, nawet jeśli nie są opętani, nie znajdują pomocy w Kościele.