Jak „zarządzamy” miłością Boga i wolnością?

Zarządca dóbr bogatego pana został oskarżony, że trwoni jego majątek. W trybie pilnym został odwołany z urzędu i groziło mu popadnięcie w biedę. Nieuczciwy zarządca, nadal postępując niesprawiedliwie, znalazł jednak sposób na zabezpieczenie swej przyszłości. Takie rzeczy dzieją się wciąż… Malwersanci tracą urzędy, czasem trafiają do więzienia, a potrafią też zabezpieczyć...

18 września 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Serce Ojca

To wielkie zło i nieszczęście, gdy stworzenie trwale konfliktuje się ze swoim Stwórcą. Gdy mówi Mu: Nie jesteś dla mnie ważny i godny uwagi. Ja sam zdecyduję, co lub kogo uznam za mojego boga. Dla Izraelitów kimś ważniejszym od Boga Jedynego, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, okazał się posąg cielca odlanego z metalu. Ot, osłuchana historia, ale rzecz to niebywała. Właściwie...

10 września 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

O MARYI i naszym wkładzie w zbawienie

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny słyszymy od św. Pawła rzeczy niezwykłe i bardzo obiecujące. W jego słowach objawia się wiedza, którą dać może tylko Jezus Chrystus. Swoją pieczęć natchnienia położył na nich także Duch Święty. Skoro tak, to otwartym sercem przyswójmy sobie choć coś z Pawłowej Ewangelii. Najpierw uradujmy się tym, że sam Bóg współdziała z...

8 września 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Dar bezcenny – ty i ja (talenty i miny)

Wbrew temu, co sobie być może spontanicznie myślimy, to nie ilość otrzymanych talentów decyduje o tym, iż jeden człowiek talenty pomnaża, a drugi je „beznamiętnie”, tępo i głupio zakopuje… Rozstrzygające jest to, czy się rozumie, że otrzymany od Boga talent – nieważne czy jest ich pięć czy jeden – to bezcenne dobro, które „prosi”, by obejść się z nim w sposób...

27 sierpnia 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

(Nie)liczni zbawieni?

Ktoś nas uprzedził, pytając: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. Dzisiaj wielu już o to nie pyta, a inni optymistycznie stwierdzają, że zbawieni będą liczni, a nawet wszyscy. Istotnie, Bóg, „miłośnik życia”, a najbardziej człowieka, naprawdę powołał nas do udziału w Jego szczęściu. Jest jednak pewien istotny warunek: nie można swego Stwórcy podejrzewać, oskarżać,...

21 sierpnia 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Ile razy mam przebaczyć?

Nasz dług wobec Boga jest ogromny. W Jezusowej przypowieści pada symboliczna suma aż dziesięciu tysięcy talentów; a jeden talent to równowartość ok. 34,27 kg złota. Łatwo zatem policzyć: 10.000 talentów to 342 700 kg złota (lub srebra). Czyli ponad 342 tony! Taka ilość szlachetnego kruszcu musi zaintrygować i dać pewne przeczucie zarówno ogromu Bożych obdarowań jak i wielkości...

11 sierpnia 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Dawać z wielką radością – Boska rzecz

„Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 6n). Radosny dawca Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Nic bardziej...

10 sierpnia 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

MIŁOSIERDZIE. O ŁASCE i POTĘPIENIU – CAŁY FILM!

nakomity i bardzo dziś ważny film – z poruszającymi świadectwami… znanego aktora, wokalistki, dziennikarza, paru znanych kapłanów i św. siostry Faustyny!Gorąco polecam. Doradzam. Warto też udostępniać na swoich profilach.
8 sierpnia 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

UPOMNIENIE to też Boży dar

„W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają». Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził,...

30 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Weryfikacja słuchania

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet...

20 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Rodzina Jezusa

Nawet jeśli już raz znaleźliśmy skarb Boga, którego skrywają i objawiają ewangelijne „opowieści”, to i tak (dość łatwo) dajemy sobie ten Skarb odebrać… Czasem byle błyskotka jawi się jako rzecz cenniejsza i ważniejsza niż słowa Boga. Niekiedy ulegamy tak mocnej fascynacji czymś tam (choćby wiadomościami z prasy codziennej), że nie zauważamy mniej...

19 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Szanować, a nie ubliżać!

„Człowiek nosi w sobie wyraziste podobieństwo do swego Stwórcy i dlatego gorąco Go pragnie. Pytanie psalmisty szczerze czynimy swoim: „Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej?”. Biblia na każdej stronie potrąca w nas strunę pragnienia, by mieć żywą i intensywną relację z naszym Bogiem. Tymczasem toniemy w bezbożnie pojmowanej...

17 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Jarzmo i brzemię – Jezusowe!

Człowiek każdy i cała historia – to przede wszystkim Boża Sprawa. Sprawa Ojca i Syna oraz Ducha Świętego! To Ci Trzej – zjednoczeni jedną Boską naturą – stwarzają rzeczy piękne i dobre, a nawet „bardzo dobre” (por. Rdz 1, 31). Ziemia, Wszechświat, człowiek stworzony jako mężczyzna i niewiasta – „to wszystko” jest Ich dziełem, Ich radością, Ich brzemieniem i Ich jarzmem!...

14 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Miłosierny Samarytanin

Można próbować zrozumieć powody, dla których kapłan i lewita minęli potrzebującego, nie udzielając mu pomocy; mogli się tłumaczyć, że staną się przez kontakt z krwią a może i z umarłym nieczyści, a przez to niezdolni do sprawowania kultu ofiarniczego w świątyni. Jedno jest pewne, że Jezus wniósł w religijność Starego Testamentu szereg ważnych korekt. – Jedną z nich...

10 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

POSŁANI między WILKI!

„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana...

7 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Nasza misyjność – żarliwa czy osłabiona?

Jezus w dzisiejszej Ewangelii uświadamia nam coś bardzo ważnego i niekoniecznie oczywistego, nawet po latach życia wiarą w Kościele. Otóż Pan Jezus mocno uświadamia nam, że w polu naszego widzenia – jeśli mienimy się chrześcijanami, czyli przynależnymi do Chrystusa – powinien pojawić się cały świat i wszyscy ludzie. Nie możemy zadowolić się osobistym pochwyceniem Dobrej...

2 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

POST bywa konieczny

Kiedy Pan zostaje nam zabrany, wtedy zazwyczaj pojawia się smutek; ogarnia nas strapienie, przeżywamy udrękę tęsknoty za Jezusem. Jeśli tego stanu strapienia duchowego nie objaśnimy, jak należy, to może się nam wydać, że dominantą tej sytuacji musi być jedynie wielki apetyt. Po utracie Jezusa będziemy zauważać jedynie wielki głód – psychiczny i fizyczny. To...

2 lipca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Aby wejść w dialog, należy zacząć słuchać”

Dla spragnionym tych Słów Pana aktualizuję dialog sprzed roku: „Moja Anetko, niekiedy potrzeba głębokiego wyjścia z siebie i poza siebie, aby do Mnie na trwałe powrócić”. O czym mówisz, Mój Jezu? „Najdroższa, zajęci wciąż sobą i swymi sprawami naprawdę nie zauważacie innych, a Ja żyję i mieszkam w drugim człowieku, niezależnie od tego, jak daleko odszedł ode...

22 czerwca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Chrystus – nasz dokładnie skalibrowany GPS!

Wszystko, co Bóg czyni i mówi, jest fundamentalnie i ostatecznie Dobrą Nowiną dla ludzi. Rozstrzygające jest to, że Boży Syn stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia, a u swych stóp położył wszystkie wrogie „potęgi” (grzech, śmierć i szatana); ponadto już karmiąc nas swoim Ciałem i Krwią, daje nam przedsmak i gwarancję szczęśliwej wieczności w Domu Ojca. Skoro tak, to...

18 czerwca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Dziwi was tak wielka miłość”

„Dziwi was tak wielka miłość” 27 maja 1948. Boże Ciało. – Panie, tak bardzo chciałabym służyć Twym pragnieniom!– „Zajmij miejsce obok Mnie, tam gdzie był Jan, podczas gdy ustanawiałem Eucharystię. Oglądaj moją radość. Wydaję się nawet nie myśleć już o strasznej męce, która zacznie się niebawem. Cały przechodzę w miłość do ludzi, nie tylko do Jedenastu,...

16 czerwca 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ