O św. Stanisławie Kostce SJ – świadectwo

Wyjątek ze sprawozdania rocznego o stanie Kolegium w Wiedniu(Archiwum Rzymskie Towarzystwa Jezusowego, Epist. Germaniae, 140 nn. 75 r.)W dzień i w nocy rozmyślał o Panu Jezusie i Towarzystwie Jezusowym„Pewien młody Polak, szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas w Wiedniu przez dwa lata i nalegał o przyjęcie go do zakonu. Spotykał się jednak zawsze...

18 września 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania O św. Stanisławie Kostce SJ – świadectwo została wyłączona

Ile razy mam przebaczyć?

Nasz dług wobec Boga jest ogromny. W Jezusowej przypowieści pada symboliczna suma aż dziesięciu tysięcy talentów; a jeden talent to równowartość ok. 34,27 kg złota. Łatwo zatem policzyć: 10.000 talentów to 342 700 kg złota (lub srebra). Czyli ponad 342 tony! Taka ilość szlachetnego kruszcu musi zaintrygować i dać pewne przeczucie zarówno ogromu Bożych obdarowań jak i wielkości...

17 września 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania Ile razy mam przebaczyć? została wyłączona

Upominanie z… miłości (N 23.A)

Upomnienia wciąż są obecne w naszym życiu. Upominają rodzice, publicyści, myśliciele, filozofowie, politycy, kaznodzieje, papież… Sumienie, głos Boga w nas, też nas napomina. Całe prawo stanowione i naturalne, łącznie z Dekalogiem, również jest jakimś „wiszącym” nad nami napomnieniem. Wiele osób kształci się po to, by profesjonalnie strzec ładu w życiu wspólnot...

10 września 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania Upominanie z… miłości (N 23.A) została wyłączona

O MARYI i naszym wkładzie w zbawienie (8 wrze)

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny słyszymy od św. Pawła rzeczy niezwykłe i bardzo obiecujące. W jego słowach objawia się wiedza, którą dać może tylko Jezus Chrystus. Swoją pieczęć natchnienia położył na nich także Duch Święty. Skoro tak, to otwartym sercem przyswójmy sobie choć coś z Pawłowej Ewangelii. Najpierw uradujmy się tym, że sam Bóg współdziała z...

8 września 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Dar bezcenny – ty i ja (talenty i miny)

Wbrew temu, co sobie być może spontanicznie myślimy, to nie ilość otrzymanych talentów decyduje o tym, iż jeden człowiek talenty pomnaża, a drugi je „beznamiętnie”, tępo i głupio zakopuje… Rozstrzygające jest to, czy się rozumie, że otrzymany od Boga talent – nieważne czy jest ich pięć czy jeden – to bezcenne dobro, które „prosi”, by obejść się z nim w sposób...

2 września 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Ile razy mam przebaczyć?

Nasz dług wobec Boga jest ogromny. W Jezusowej przypowieści pada symboliczna suma aż dziesięciu tysięcy talentów; a jeden talent to równowartość ok. 34,27 kg złota. Łatwo zatem policzyć: 10.000 talentów to 342 700 kg złota (lub srebra). Czyli ponad 342 tony! Taka ilość szlachetnego kruszcu musi zaintrygować i dać pewne przeczucie zarówno ogromu Bożych obdarowań jak...

16 sierpnia 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 

ODWAGI! Ja jestem, nie bójcie się!

Odwagi… W czasie publicznej działalności Jezus dokonywał wielu cudów. Było widać, że jest On Kimś całkiem wyjątkowym i zapewne oczekiwanym Mesjaszem. Uczniowie Jezusa spodziewali się w związku z tym, że po którymś wielkim cudzie-znaku zacznie się zupełnie nowa era – mesjańska. Ludzie pozostający w kręgu oddziaływania Jezusa mogli się spodziewać, że od pewnego...

7 sierpnia 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania ODWAGI! Ja jestem, nie bójcie się! została wyłączona

Niewymowne piękno Bóstwa

Dzisiejsza Ewangelia, w której opisany jest cud Przemienienia Jezusa i zapisane jest pełne treści słowo Ojca objawiające Synostwo Boże Jezusa, kryje w sobie wiele światła i pouczeń… I daje nam pewien wgląd w zachowanie ludzi, trzech Apostołów, którzy ujrzeli w Jezusie Chrystusie niewymowne piękno Syna Bożego.   Dostrzegali je nieraz w słowach i czynach Jezusa, jednak...

5 sierpnia 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania Niewymowne piękno Bóstwa została wyłączona

„Wygnać przesadny lęk” – wybrać Miłość!

Ikona Boga Ojca – „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci, s. Eugenia E. Ravasio „Jezus przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie...

3 sierpnia 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania „Wygnać przesadny lęk” – wybrać Miłość! została wyłączona

Cenne MAKSYMY św. Ignacego Loyoli – polecam.

Ignacy Loyola, znany hiszp. Iñigo López de Oñaz y Loyola (1491-1556), był hiszpańskim duchownym i założycielem Zakonu Jezuitów. Był jedną z najważniejszych postaci w historii Kościoła katolickiego i miał znaczący wpływ na rozwój duchowości katolickiej. 00:00 Zły człowiek 00:22 Czego uczy nas doświadczenie 00:34 Cytaty religijne 01:50 Słowa o Jezusie Chrystusie...

1 sierpnia 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania Cenne MAKSYMY św. Ignacego Loyoli – polecam. została wyłączona

Jarzmo i brzemię – Jezusowe!

Człowiek każdy i cała historia – to przede wszystkim Boża Sprawa. Sprawa Ojca i Syna oraz Ducha Świętego! To Ci Trzej – zjednoczeni jedną Boską naturą – stwarzają rzeczy piękne i dobre, a nawet „bardzo dobre” (por. Rdz 1, 31). Ziemia, Wszechświat, człowiek stworzony jako mężczyzna i niewiasta – „to wszystko” jest Ich dziełem, Ich radością, Ich brzemieniem i Ich jarzmem!...

20 lipca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 

POSŁANI między WILKI!

„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została...

14 lipca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 

PRZYJDŹCIE do Mnie wszyscy ! (na N. 14. A)

Latem chętnie ruszamy w świat, by poznać nowe krajobrazy lub powrócić do tych, które już znamy. Odzyskujemy siły, gdy na różne sposoby pozostajemy w dialogu z otaczającą nas rzeczywistością. Czyż nie „dialogujemy” z tym, co poza nami, gdy oddychamy, jemy, pijemy, odkrywamy piękno przyrody albo użyteczność produktów ludzkiej myśli technicznej? Dialogujemy, gdy otwieramy się...

8 lipca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania PRZYJDŹCIE do Mnie wszyscy ! (na N. 14. A) została wyłączona

CIERPIENIE – Krzyż „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,38).  Słowa, które święta Róża z Limy usłyszała od Jezusa, dotyczą znaczenia cierpienia i piękna Bożej łaski. Pan Jezus odsłonił Świętej, jaki zachodzi związek pomiędzy doświadczanym cierpieniem (Krzyżem) i coraz pełniejszym udziałem w bogactwach Bożej...

1 lipca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania została wyłączona

„Aby wejść w dialog, należy zacząć słuchać”

Dla spragnionym tych Słów Pana aktualizuję dialog sprzed dwóch lat: „Moja Anetko, niekiedy potrzeba głębokiego wyjścia z siebie i poza siebie, aby do Mnie na trwałe powrócić”. O czym mówisz, Mój Jezu? „Najdroższa, zajęci wciąż sobą i swymi sprawami naprawdę nie zauważacie innych, a Ja żyję i mieszkam w drugim człowieku, niezależnie od tego, jak daleko odszedł...

24 czerwca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania „Aby wejść w dialog, należy zacząć słuchać” została wyłączona

Dawać z wielką radością – Boska rzecz

„Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 6n). Radosny dawca Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Nic...

21 czerwca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania Dawać z wielką radością – Boska rzecz została wyłączona

Miłość NIEPRZYJACIÓŁ

Słońce naszej miłości przyćmiewa się dość szybko w zderzeniu z czyimś atakiem na nas. Jezus przestrzega nas, byśmy nie szli bezmyślnie za pierwszym odruchem zranionego serca. Nalega, byśmy nie przyzwalali na niechęć wobec osoby krzywdziciela. W świat pierwszych emocji winien co prędzej wkroczyć nasz rozum i światło wiary. W przeciwnym razie niechęć będzie rosła i, po jakimś...

19 czerwca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Bliskie już jest królestwo niebieskie

Człowiekowi bardzo trudno przychodzi zawierzyć siebie Bogu! Jest to bodaj największy brak (upadłej i skażonej natury) i to on czyni nasze życie na ziemi trudnym. Niestety, wciąż pozostajemy mali i słabi, gdy chodzi o całkowite uwierzenie i zaufanie naszemu Panu i Stwórcy. To dlatego przede wszystkim nasze życie jest ciężkie! Inne ciężkie „rzeczy” i wszelkie...

18 czerwca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania Bliskie już jest królestwo niebieskie została wyłączona

„Wszystko jest małe poza BOGIEM”!

(Jezus do Gabrieli Bossis, ON i ja) „Zobacz, jakie znaczenie dla ziemi ma działanie słońca. Czy dusze zrozumieją, że Bóg jest ich życiodajnym słońcem? Wielkim tajemniczym Sprawcą trwania ich dni? Jedynym celem ich istnienia? Przypomnij sobie tę modlitwę: 'Panie, uwolnij mnie od troski o drobiazgi’. Wszystko jest małe poza Bogiem, którego życie w was powinniście...

9 czerwca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ 
Możliwość komentowania „Wszystko jest małe poza BOGIEM”! została wyłączona

„Dziwi was tak wielka miłość”

„Dziwi was tak wielka miłość” 27 maja 1948. Boże Ciało. – Panie, tak bardzo chciałabym służyć Twym pragnieniom! – „Zajmij miejsce obok Mnie, tam gdzie był Jan, podczas gdy ustanawiałem Eucharystię. Oglądaj moją radość. Wydaję się nawet nie myśleć już o strasznej męce, która zacznie się niebawem. Cały przechodzę w miłość do ludzi, nie tylko do...

7 czerwca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ