„Masz oprzeć się na Mnie, nie na swojej bezradności!”

+ „Wielu Moich pasterzy, lecz nie tylko oni, zwolnili się sami od głoszenia Mojej Miłości, pisząc sobie usprawiedliwienia: tyle razy mówiłem, ale i tak nie słuchają. Zatem jaki jest sens opowiadania o Chrystusie i Jego miłości, skoro ludzie już dawno żyją tak, jakby Boga nie było?”. + „Nie można zwalniać się z głoszenia,  a nade wszystko trzeba głosić całym swym...

3 grudnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Nie powołałem was do nieczystości, ale do świętości”

+ „Nie mogę nie cierpieć, jeśli Moje dzieci zadają mi ból”. + „Gdyby ludzie mogli zgłębić wartość cierpienia w zjednoczeniu ze Mną, dla niektórych byłby to początek Nieba na ziemi”. + „Nie do pojęcia, nawet przeze Mnie, jest tutaj zaślepienie pasterzy Mojego Kościoła, którzy troszcząc się o dobra ziemskie Moich owiec, zapomnieli o niebieskich lub odsunęli je na...

1 grudnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą”

[Zaistniały okoliczności, które sprzyjają, bym mógł stopniowo udostępnić rozmowy „dawniejsze”, których – z powodu pewnego nadmiaru czy obfitości, a i pewno… zaniedbania – nie zdołałem na bieżąco udostępnić. Poniższa rozmowa nosi datę 9 lutego 2021. Jest tu i dla mnie zachęta czy nawet napomnienie…] *+* W kaplicy: ,,Ukochana Moja oblubienico!”. Ukochany...

30 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

WIARA – setnika i nasza

I tym razem na szczególną uwagę zasługuje sam Jezus Chrystus! Przypatrzmy się i podziwiajmy, jak On się chętnie fatyguje, odpowiadając na prośby, na potrzeby… Bez wahania trudzi się i męczy dla człowieka w potrzebie. Zawsze chętnie reaguje na najmniejszą prośbę, nawet jeśli – dla Jemu znanych racji, na pewno dla naszego dobra – każe prośbę ponawiać… W wielu mistycznych...

29 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Stań ze Mną i zaaplikuj Miłość”

+ „To naprawdę nie jest istotne, czy jest epidemia, czy jej nie ma, ale czy dziś, jutro i pojutrze powiesz „tak” Mojemu Prawu Miłości i Moim Przykazaniom”. + „Chciałbym, abyście nade wszystko nie negowali wartości cierpienia ze Mną”. + „Zapatrzeni w wasze ziemskie posiadłości, nie możecie nawet na chwilę poderwać się do lotu, niczym orły, tylko wijecie sobie...

25 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Czekam na was na Moim królewskim Krzyżu”

+ „Dziś są na świecie nieliczni obrońcy Mego Królestwa, można rzec, Reszta wybranych”. + „Widzicie Mnie wzgardzonego Męża boleści, oswojonego z cierpieniem i wywyższonego – ale nie przez podziw czy oklaski tłumu, lecz pełne nienawiści i gromkie: ”Ukrzyżuj!”. + „Objawiam moc Słowa w nędzy i słabości, w zupełnym ogołoceniu, a wy, dodalibyście, braku ewangelizacyjnych...

25 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Droga do sukcesu pedagogicznego to SŁUCHANIE”

+ „Nie wolno marnować łask, które wam daję: ani daru cierpienia w zjednoczeniu ze Mną, ani sposobności słyszenia Mego Słowa, ani tym bardziej daru Sakramentów Świętych”. *+* Mam, Jezu, do Ciebie parę pytań… „A Ja, Moja Anetko, jestem Odpowiedzią. Stąd i za chwilę ukażę, czy rzeczywiście twoje pytania były potrzebne. Nie bój się mówić do Mnie, a i słuchać...

23 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Gdzie jest ufność w Moją pomoc i wiara w Moją przeogromną Miłość?”

+ „Ciągle pojawiają się osoby, które jawnie lub skrycie próbują zagarnąć ludzi czy też ziemię na swoją wyłączną własność”. + „Nie możecie udawać przed sobą czy przed innymi, że nie istnieją podstawowe wytyczne, które chronią ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci”. + „Moje łzy, najmilsza, dziś nie wzruszają zatwardziałych serc, gotowych wyznać,...

23 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„A czasu na słuchanie – wciąż za mało!”

+ „Żadne Boże dzieło nie jest pozbawione Krzyża niezrozumienia i pomówień ze strony ludzi”. + „Całe Pismo Święte, a i Pisma Ojców Kościoła są pełne treści wskazujących, że tu lub tam powiał Boży Duch; a więc idźcie tam, gdzie Jego głos usłyszycie i nie zatwardzajcie serc waszych”. + „We wnętrzu Zacheusza rozgorzało serce; mimo bogactw które posiadał, zapragnął...

23 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Teraz, kiedy zmagacie się z obcymi u waszych granic, czemu nie prosicie o pomoc Mojej Matki?”

+ „Dzisiejszy wyścig i walka z wszelkimi przejawami cierpienia w świecie i próba szybkiego zakończenia życia tych, którzy są niewygodnymi dla innych, a więc starych czy niepełnosprawnych – to zamach na człowieka i walka z Bogiem, który stał się Człowiekiem, a więc wziął na siebie wasze słabości i nosił wasze choroby”. + „Nie gloryfikuję cierpienia, ale czynię z niego...

23 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Zniechęcić do poszukiwania Mego Oblicza właśnie pośród poranionych członków Mego Kościoła”

„Ukochana Moja drobinko, jako dziecię Moje umiłowane, wejdź teraz na Moje kolana i posłuchaj, co mówi Duch do Kościołów. Warto posłuchać nie swoich nieuporządkowanych uczuć, ale Mojego stwórczego Słowa, które ma moc zbawić dusze wasze i uleczyć te, które naprawdę chorują. Mówię o prawdziwej chorobie, ponieważ jak wielu pojawiło się fałszywych proroków, tak też wraz...

23 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Czekam na was na Moim królewskim Krzyżu”

+ „Dziś są na świecie nieliczni obrońcy Mego Królestwa, można rzec, Reszta wybranych”. + „Widzicie Mnie wzgardzonego Męża boleści, oswojonego z cierpieniem i wywyższonego – ale nie przez podziw czy oklaski tłumu, lecz pełne nienawiści i gromkie: ”Ukrzyżuj!”. + „Objawiam moc Słowa w nędzy i słabości, w zupełnym ogołoceniu, a wy, dodalibyście, braku ewangelizacyjnych...

21 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

KRÓL, „który nas MIŁUJE”!

Słowa Boga są słodsze niż plaster miodu. W niedzielę i we wszystkie inne dni odnawiamy poznawcze olśnienie wspaniałością przedwiecznego Boga, który wyrywa nas z osaczenia myślą, że jesteśmy radykalnie sami, rzuceni w bezkres czasu i przestrzeni, mierzonej miliardami lat świetlnych. Nie miejmy złudzeń, kim jesteśmy – sami, zapatrzeni (poznawczo i w pożądaniach) tylko w samych...

21 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

OJCZYZNA ziemska. I niebieska – „o nią przyjdzie wam walczyć z wrogiem waszego zbawienia, a i z waszymi licznymi skłonnościami do złego”.

+ „Ci, co przegrali, czyli poddali się pod władzę grzechu, aby królował w ich śmiertelnym ciele – ci również będą walczyć przeciw każdemu, kto nosi w sobie Moją, a więc Bożą wolność”. + „Czy nie jesteście niejako solą w oku dla tych, co już dawno zeszli z drogi zbawienia?” + „Aby walczyć z największymi potęgami świata, należy uznać Moje królowanie i przyjąć...

11 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Miłość poszerza horyzont widzenia rzeczy i osób”

„Moja jesteś dziś i na wieki. Pozostań we Mnie, a Ja pozostanę w tobie. Niezależnie od okoliczności życiowych musisz wiedzieć i pamiętać, że nic nie zdoła cię odłączyć od Mojej miłości. Widzisz, drobinko, że nawet spór między przyjęciem wiary żywej i prawdziwej przez pogan – stał się początkiem nowego rozdziału w historii zbawienia. Bo kiedy wcześniej mówiłem,...

9 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Wieczność wydaje się być bardzo odległa i nieuchwytna”

+ „Jakże władcy tego świata, zresztą przemijający, mieliby posiadać ostatnie zdanie w tej ukrytej wojnie?” + „Trzeba więc, najdroższa, w złych dniach bardziej jeszcze oprzeć się na Moim Słowie i mocy Sakramentów Świętych. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat” (por. 1J 5,4). + „Przywłaszczacie sobie dzieci niczym przedmioty, żądając niejednokrotnie,...

9 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„CIERPIENIE tu na ziemi jest tak cenne, jak milion wygrany na loterii, ale dusze nie umieją oddać tego wielkiego daru do Mojego niebieskiego banku”.

+ „Każdy grzech zadaje Mnie samemu i Kościołowi rozległą ranę” + „Szczera miłość, a nade wszystko trudna dla was miłość nieprzyjaciół – ona zakrywa wiele grzechów, ale pozostają jeszcze liczne winy, które nie zostały odpokutowane na ziemi” + „Liczne grzechy czy słabości wasze wynikają właśnie z braku ufności w Moją Dobroć, Wszechmoc i Miłosierdzie”. +...

9 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Wszyscy, którzy we Mnie umierają, nie muszą lękać się nocy i ciemności”

+ „Skąd lęk przed oddaniem się w dobre ramiona Ojca i w życiu, i w godzinie śmierci?” „Wszyscy, którzy we Mnie umierają, nie muszą lękać się nocy i ciemności” + „Możesz wzrastać codziennie w miłości Boga i bliźniego albo kurczyć się pod naporem miłości własnej”. + „Wraz z Moim powierzeniem się w ręce Taty w chwili śmierci na Krzyżu – samo przejście...

3 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„W waszych sercach powinien płonąć ogień tęsknoty za Niebem”

+ ” Oni [święci] też upadali, podnosili się i znów upadali, by powstać, ale ów stan grzechu nie mógł zawładnąć nimi na stałe, bo wpatrzeni we Mnie, nie zaś w swoją słabość, przechodzili codziennie na nowo ze śmierci do życia”. + „Nie ma świętych niezwykłych, ale są zakochani w Bogu szaraczkowie, to jest ci, co byli przekonani zarówno o własnej grzeszności, jak i...

3 listopada 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ