JEZUSOWA MIŁOSNA PERSWAZJA – YouTube

5 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ

Prosta „miłosna perswazja” – do odsłuchania …

Niedostatki nagrania wynagrodzą piękne obrazy Cierpiącego Sługi Jahwe, a także piękna muzyka – w niezamierzony sposób kontrastująca z szumem tła…, niczym w życiu, gdy bezgraniczna Miłość Jezusowego Serca zderza się z naszym (grzesznym) niedowierzaniem… Obyśmy w te dni z głębi serc mogli modlić się: JEZU, UFAM TOBIE!

O. Krzysztof Osuch, SJ, Medytacja : JEZUSOWA MIŁOSNA PERSWAZJA – YouTube.

(J 3,16-21)
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

Komentowanie wyłączone.