Różne MYŚLI

Różne MYŚLI

  • „Służyć Tobie; a potem? Nagroda… ojczyzna… niebo… piękny raj… O Panie, dziękuję Ci za tę nagrodę, jaką mi przygotowałeś w zamian za tych parę dni służby, dziękuję za ten wielki zaszczyt, do którego mnie przeznaczyłeś. Jestem na tej ziemi jako pielgrzym: patrzę w niebo, które jest moim celem, ojczyzną i mieszkaniem” – Jan XXIII: Dziennik duszy, 1900, s. 103-104.

„I staję się tym, czym jest Chrystus, bo On tym, czym ja był; i wiem: ten głupi Jaś, pośmiewisko, śmieć niski, strzęp, nic – jest diamentem, jest nieśmiertelnym diamentem” G. M. Hopkins SJ.

„Kto zwykł się poddawać złemu humorowi i zniechęceniu, niech się apostolstwa nie ima, bo więcej zaszkodzi niż pomoże. Aby prowadzić do źródła radości, trzeba coś z niej mieć w sobie”Jacek Woroniecki OP.

  • „GDYBY POLACY BEZ PRZERWY ODMAWIALI RÓŻANIEC W GIETRZWAŁDZIE, NIE MUSIELIBY WALCZYĆ O WOLNĄ POLSKĘ, MIELIBY JĄ BEZ WALKI WOLNĄ” – BŁ. Honorat Koźmiński.