Kościół uznał objawienia Maryi z San Nicolas de los Arroyos

„Przyjście Pana jest bliskie, i tak jak mówi Pismo: nikt nie zna dnia, ani godziny, ale On nadejdzie; i na tę godzinę dusza chrześcijanina musi być przygotowana. Różaniec Święty jest bronią, której wróg boi się najbardziej. Jest on również schronieniem dla tych, którzy go szukają oraz bramą, przez którą wejdą do mojego serca. Chwała Panu za światło, które On daje światu....

26 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

EUCHARYSTIA. „Panie, do kogóż pójdziemy?”

Wprowadzaniu ludzi w wielki świat Boga towarzyszy niedowierzanie, zwątpienie i wręcz odejście wielu! To zdumiewa i dziwi. Wydawałoby się, że Jezusowa propozycja w pełni zasługuje na to, żeby być przyjętą radośnie i wielkodusznie. Czyż nie w podskokach winien każdy wchodzić w stojący otworem świat Boga i Jego trynitarnej Miłości? Zamiast tego widać, jak człowiek, wtedy i dzisiaj,...

26 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Eucharystia – OFIARA i UCZTA (mp3)

Zapraszam do wysłuchania rozważania, pomyślanego jako wprowadzenie do modlitwy…  Są na blogu także inne rozważania o Eucharystii, również w formie filmików. Łatwo je znaleźć wpisując słowo Eucharystia w prawym rogu u góry w okienku… + i GO „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie,...

25 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

BÓG UKRYTY – Bóg udzielający Się. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Pan Jezus najczęściej wprowadzał w Boży świat, opowiadając przypowieści. Mówił językiem porównań, przenośni i obrazów. My też zanim przybliżymy się nieco do wzniosłej rzeczywistości Trójcy Świętej, pójdźmy podobnym tropem. Zauważmy różnicę, jaka zachodzi między samym tylko patrzeniem na arcydzieło muzyczne zapisane w nutach, a usłyszeniem tegoż arcydzieła. W obu przypadkach...

18 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Powierzamy siebie Maryi – Matce Kościoła

Odwołując się do orędzi Maryjnych minionego wieku i tych, które wciąż trwają, należy odnotować nacisk, z jakim Maryja mówi o skali zagrożenia naszej wiary w Boga i zagrożenia naszej ufności pokładanej w Jego Miłości. Przejmująco i precyzyjnie mówił na ten temat Benedykt XVI:  „Człowiek nie ufa Bogu. Żywi on podejrzenie, że Bóg w ostatecznym rozrachunku odbiera mu...

15 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Porwij nas, Duchu Święty!

Najwięcej świąt i uroczystości w Roku Liturgicznym poświęca Kościół Jezusowi Chrystusowi. To Jego zbawcza Misja jest w centrum uwagi wspólnoty wierzących. Jednocząc się – w czasie Liturgii i na modlitwie – z naszym Zbawicielem, oddajemy najwyższą cześć Bogu Ojcu. Kult oddawany Ojcu dokonuje się w Duchu Świętym, z Jego pomocą. „Wypada” (czy przystoi), by i sam Duch...

14 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Żyć z Miłości – sztuka sztuk (J 15,9-17)

O „sztuce miłości” nigdy dość! A to dlatego, że „CALI UTKANI jesteśmy z MIŁOŚCI” (św. Katarzyna Sieneńska). Ale to jedna – najważniejsza – strona medalu; drugą stroną tego wspaniałego medalu  jest POSTULAT, byśmy się na dar Miłości Boskich Osób świadomie OTWIERALI. – Jak często? Co dzień od nowa, raz po raz, często… Aż po „pasję...

14 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?

Piotr, który miał przewodzić wspólnocie Kościoła, przerobił jedną z najtrudniejszych i najwspanialszych lekcji: poznał gorzki smak poważnego upadku; poznał też przesłodki smak Jezusowej miłości! Osobiście doświadczył, jak miłość Zbawiciela jest wierna, delikatna i potężna. Jego upadek stworzył (poniekąd) okazję do tego, by Piotr mógł przylgnąć do Jezusa jeszcze mocniej,...

13 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Abp Hoser: tylko nawrócenie i pokuta mogą uratować świat przed zagładą

Bp warszawsko-praski wskazał Najświętszą Maryję Pannę jako jedyny ratunek dla świata. Źródło: Abp Hoser: tylko nawrócenie i pokuta mogą uratować świat przed zagładą   Tylko nawrócenie i pokuta mogą uratować świat przed zagładą – podkreślił abp Henryk Hoser. Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie odbyło się uroczyste pożegnanie kopii figury...

12 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Rozłamy i jedność

– Św. Andrzej Bobola – męczennik, Patron Polski, Apostoł Jedności Prawdą jest, że Jezusowi najbardziej zależy na budowaniu jedności między ludźmi. Dał temu wyraz w Wieczerniku: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno (J 17, 11)....

10 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Wniebowstąpienie Pańskie w myśli H.U. von Balthasara

 „Syn powraca do tej czystej przestrzeni wiekuistej miłości, w której żył odwiecznie jako Syn Boga, a teraz również jako Syn Człowieczy. Od tego momentu Jego człowieczeństwo może uczestniczyć w tym bezmiernym, bo boskim szczęściu. Wniebowstąpienie Pańskie w myśli H.U. von Balthasara ~ Biblia Orygenes.org. „Jezus idzie do Ojca, który jest większy od Niego. W danym momencie...

7 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Papieskie słowo na czuwaniu dla otarcia łez

W ramach Jubileuszu Miłosierdzia w Bazylice Watykańskiej odbyło się czuwanie modlitewne dla otarcia łez. W homilii Papież przypomniał, że w Jezusie Bóg sam płakał. Rozumie więc nasze cierpienie. W Duchu Pocieszycielu jest natomiast zawsze blisko nas, by być dla nas pokrzepieniem. Źródło: Papieskie słowo na czuwaniu dla otarcia łez – Radio Watykańskie Wszyscy potrzebujemy pocieszenia,...

5 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

POWIERZENI MATCE

W obronę bierze nas ktoś jeszcze: Matka. Matka wspaniała, można, potężna, łaskawa. Jej wielkie (i największe) imię brzmi: Święta Boża Rodzicielka, czyli Matka Boga – Matka Wcielonego Syna Bożego. Jej drugie wielkie imię brzmi: Matka Kościoła, Matka nas wszystkich. My, w Polsce, od kilku wieków obraliśmy Ją za Królową naszego Narodu. Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego...

2 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Jezus prosi Ojca o chwałę – dla Siebie i dla nas

Są dobre powody, by przejąć się i uradować tym, jak bardzo Jezus pragnie, byśmy mieli udział w Jego UWIELBIENIU – w Jego wiecznej CHWALE. Zanurzmy się w Jego prośbie do Ojca…    Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem...

1 maja 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Złóż w Niej całą swą ufność

Kilka zdań z „ON i ja”, w których Pan Jezus pomaga ożywić synowską – dziecięcą relację z Matką Jego i naszą … „Ona, która żyła tylko dla Boga. Proś Ją, by cię nauczyła, jak masz żyć tylko dla Mnie. Złóż w Niej całą swą ufność. Ona pomoże ci iść wzwyż: z trudem wchodzi się na górę doskonałości”. – „Nie opuszczaj...

30 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Weźcie MOJE jarzmo na siebie”, Mt 11,25-30

Człowiek (każdy) i historia (cała) – to przede wszystkim Boża Sprawa. Sprawa Ojca i Syna oraz Ducha Świętego! To Ci Trzej – zjednoczeni jedną Boską naturą – stwarzają rzeczy piękne i dobre, a nawet „bardzo dobre” (por. Rdz 1, 31). Ziemia, Wszechświat, człowiek stworzony jako mężczyzna i niewiasta – „to wszystko” jest Ich dziełem, Ich radością, Ich brzemieniem i Ich...

29 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Żyć w RADOŚCI pragnie każdy!

Czy zauważyliśmy, że Pan Jezus, podsumowując swoją misję na Ziemi, powiedział, że przyszedł dostarczyć MOTYWÓW RADOŚCI, pełnej radości. Stwierdził krótko: To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15, 11). Jezus czerpie radość z jedności z Ojcem, z nieustannej wymiany miłości. Jezus jest bardzo radosny i chce dzielić się ze wszystkimi...

28 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Miłowani jak Jezus! – J 15,9

Warto zwrócić uwagę na zebrane na końcu linki do moich rozważań o MIŁOŚCI (tak dla ułatwienia i pogłębienia tematu…). Można śmiało powiedzieć, że jakość naszego życia duchowego zależy od poważnego przyjęcia miłości Jezusa i od stopnia przejęcia się skalą miłości Jezusa do nas. Zechciejmy zatem rozważyć nieco to, jak sądzę, najdalej idące wyznanie miłości...

28 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Treść Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zatwierdzili polscy biskupi podczas niedawnego Zebrania Plenarnego KEP w Gnieźnie i Poznaniu. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,...

27 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Trwajcie we Mnie! (J 15,1-8)

To Jezus Chrystus, Wcielony Boży Syn, jest krzewem winnym, a my jesteśmy (jedynie i aż) latoroślami, maleńkimi gałązkami, które są w Niego wszczepione. Naszą rzeczą jest tę radosną nowinę najpierw przyjąć, ale następnie czynić wszystko, by swojego wszczepienia w Jezusa Chrystusa niczym nie osłabiać, nie kwestionować, lecz umacniać i chronić.  Jezus powiedział do swoich uczniów:Ja...

27 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Pycha jest najgorsza

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze...

25 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

NADCHODZI KRES. Zobacz jak praktycznie przygotować się na Dzień Ostateczny

Źródło: NADCHODZI KRES. Zobacz jak praktycznie przygotować się na Dzień Ostateczny | Fronda.pl Jestem w ostatnich paru dniach pochłonięty lekturą tej właśnie książki. Gorąco ją polecam! Być może jest to najważniejsza książka do przeczytania w obecnym czasie… Też najpierw ją … omijałem. Poczytuję sobie za natchnienie, by po nią sięgnąć. Trudno znaleźć w Polsce...

22 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Nie trwożyć się – zawierzyć siebie Ojcu

„To nie jest tak, że ludzie sobie postanawiają, iż będą blisko Pana Boga, i od razu tę bliskość osiągają. Żeby się do Niego zbliżyć naprawdę, trzeba Mu zawierzać samego siebie, rozpoznawać Go jako Absolutnie Najukochańszego, starać się pokochać Jego wolę” Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele....

19 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

BÓG albo słoma – w naszych głowach!

Rozwidlenie dróg należy widzieć z całą ostrością! I nie dziwić się, że tak dużo dziedzin życia – w świecie i w Polsce – zasmuca nas… Skoro BÓG jest lekceważony, to cóż się tu dziwić! Pilnie należy myśleć o osobistym nawracaniu się do Boga i innym w tym pomagać! Ta pomoc ma dziś imię ewangelizacji, świadectwa, modlitwy za… i o… Także ofiary,...

17 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

EUCHARYSTIA. „Panie, do kogóż pójdziemy?” (2)

Jezus nigdy nie wycofa się z Misji Zbawienia „wielu”. Tę misję otrzymał od Ojca. Żadna okoliczność nie skłoni Go do tego, żeby (pod każdym względem) najwspanialszą Wolę Ojca przykroić do ludzkich upodobań, żądz czy choćby i pojemności naszego rozumu, często dodatkowo osłabionego pychą… Raczej pójdzie na Mękę i na Krzyż, byle tylko tym skuteczniej dać świadectwo...

15 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

EUCHARYSTIA „Panie, do kogóż pójdziemy?” (1)

Wprowadzaniu ludzi w wielki świat Boga towarzyszy niedowierzanie, zwątpienie i wręcz odejście wielu! To zdumiewa i dziwi. Wydawałoby się, że Jezusowa propozycja w pełni zasługuje na to, żeby być przyjętą radośnie i wielkodusznie. Czyż nie w podskokach winien każdy wchodzić w stojący otworem świat Boga i Jego trynitarnej Miłości? Zamiast tego widać, jak człowiek, wtedy i dzisiaj,...

15 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Chrzest to Chrystus – NDz

Mieszko przyjął wiarę chrześcijańską autentycznie. Potem bardzo gorliwie starał się ją zaszczepiać wśród swoich poddanych – mówi prof. Krzysztof Ożóg Źródło: Chrzest to Chrystus – Nasz Dziennik Piątek, 15 kwietnia 2016 (02:05) Z prof. Krzysztofem Ożogiem, historykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawia Sławomir Jagodziński Czy obchody Jubileuszu Chrztu Polski...

15 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

ŻYĆ ŻYCIEM EUCHARYSTII, cz. 2. YT

… coście darmo otrzymali… Taka jest na pewno EUCHARYSTIA; jest DAREM z góry zstępującym, idącym – tu na ziemi – najdalej, gdyż ON „do końca nas umiłował”. Eucharystia jest też nam dana do z-ROZUMIENIA! Możemy wywieść z Niej fundamentalną „regułę” życia i pielgrzymowania do Domu Ojca.  O. Krzysztof Osuch SJ,Medytacja: ŻYĆ ŻYCIEM...

14 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

ŻYĆ ŻYCIEM EUCHARYSTII, cz. 1.YT

  O. KRZYSZTOF OSUCH, SJ, Medytacja :ŻYC ŻYCIEM EUCHARYSTII cz. 1/2.wmv – YouTube. (J 6,44-51) Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie...

13 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Dziś w TVP1 o godz. 22.15: „Insha Allah. Krew Męczenników”

dziś wieczorem na antenie TVP1 o godz. 22.15 zostanie premierowo wyemitowany wstrząsający dokument o bohaterstwie chrześcijan w Iraku i Syrii oraz ich oprawcach z ISIS. Film został wyprodukowany przez CitizenGO. Współproducentem filmu jest Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. To już drugi wspólny film (po „Uwolnić Asię Bibi”), którego celem jest pokazanie...

13 kwietnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ