Matka Boża o Świętych Archaniołach

29 września 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ

 Zadałem sobie odrobinę trudu, aby z Orędzi Matki Bożej kierowanych (głównie) do Kapłanów wyłowić to, co na przestrzeni 25 lat mówiła w święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Myślę, że jest to pasjonująca lektura i wiedza że tak powiem z pierwszej ręki (czy wiarygodnego źródła).

 Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego (J 1,51).

 • Nimega (Holandia), 29.09.1979 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

183 Aniołowie Pańscy

a Właśnie zakończyłeś Wieczernik z Moimi najdroższymi synami, cierpiącymi wskutek rozdarcia i nieporządku, w jakim znajduje się tu Mój Kościół.

b Połącz twój ból z Moim bólem i bądź wyrazicielem matczynej życzliwości, z jaką na nich spoglądam, przygarniam, umacniam i prowadzę.

c Nie zważaj na to, że są nieliczni, przeważnie osłabieni wiekiem i wątłego zdrowia. Są przecież tak wierni i szlachetni, że łagodzą niezmierny ból Mojego Niepokalanego Serca.

d Są dla Mnie najcenniejszymi skarbami. Dzięki nim, nawet tu, iluż Moich synów odpowiada na Moje zaproszenie i wchodzi do schronienia Mego Niepokalanego Serca! Teraz przygotowuję ich do heroicznej wierności Jezusowi i Jego Kościołowi.

e Tu – gdzie Mój przeciwnik rozpoczął dzieło podstępnego niszczenia Kościoła – odpowiadam na jego wyzwanie i tworzę Mój Zastęp.

f Jest to armia małych, ubogich, pokornych. Gromadzę ich w Moim Niepokalanym Sercu, ażeby im przekazać Mojego ducha mądrości i pokonać pychę tych, którzy dali się zwieść fałszywej nauce, duchowi wielkości i próżności.

g Dzięki Mojemu Dziełu z ust małych dzieci i niemowląt Pan otrzymuje dziś najdoskonalszą chwałę.

h Aniołowie Pańscy stoją przy was. Jestem ich Królową. Są gotowi na Moje rozkazy, ponieważ Trójca Przenajświętsza powierzyła Memu Niepokalanemu Sercu dzieło odnowienia Kościoła i świata.

i Święty Michał stoi na czele całej Mojej armii niebieskiej i ziemskiej – już gotowej do walki. Święty Gabriel znajduje się przy was, aby udzielić wam wszystkim Mocy Bożej: Mocy niezwyciężonej. Święty Rafał uzdrawia was z licznych ran, zadawanych wam często w wielkiej walce, w której bierzecie udział.

j Odczuwajcie zawsze przy sobie Aniołów Bożych i wzywajcie często ich pomocy i opieki. Mają oni ogromną moc, by was bronić i wyrwać z wszelkich zasadzek zastawianych na was przez szatana, Mojego i waszego przeciwnika.

k Będą się wami jeszcze bardziej opiekować i odczujecie to w szczególny sposób, ponieważ nadeszły czasy wielkiej próby i wkrótce wejdziecie w okres wielkiego ucisku, jakiego nigdy dotąd nie było. Uświadamiajcie więc sobie obecność Aniołów Pańskich przy was.

l Na Moje rozkazy staną się waszymi obrońcami i przewodnikami, by każdy z was mógł wypełnić wszystko, co postanowiłam dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca.

 

 •  Montevideo (Urugwaj), 29.09.1981 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

232 Królowa Aniołów

a W walce, do której was wzywam, Moi najmilsi synowie, w szczególny sposób towarzyszą wam i bronią was Aniołowie światłości.

b Jestem Królową Aniołów. Pod Moimi rozkazami gromadzą oni właśnie ze wszystkich zakątków świata tych, których powołuję do wielkiej, zwycięskiej armii. W walce między Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym Smokiem Aniołowie mają najważniejsze zadanie do spełnienia. Dlatego powinniście pozwolić im się ulegle prowadzić.

c Aniołowie, Archaniołowie i wszystkie wojska niebieskie są z wami zjednoczone w strasznej walce przeciwko Smokowi i jego zwolennikom. Bronią was przed zasadzkami szatana i jego licznych demonów, którzy obecnie we wszystkich częściach świata zrywają się z wściekłością i niszczycielską furią.

d Oto godzina szatana i mocy duchów ciemności. To ich godzina. Wydaje się, że odnoszą zwycięstwo. Ta godzina należy do nich, lecz czas, jaki mają do dyspozycji, jest krótki i dni ich tryumfu są policzone.

e Dlatego zastawiają na was straszliwe i niebezpieczne zasadzki. Nie moglibyście ich uniknąć bez specjalnej pomocy waszych Aniołów Stróżów. Ileż razy interweniują oni w ciągu dnia, aby was wybawić ze wszystkich podstępnych knowań, jakimi sprytnie otacza was Mój przeciwnik!

f Proszę was, byście coraz bardziej powierzali się Aniołom Pana. Trwajcie z nimi w serdecznej przyjaźni, ponieważ są wam bliżsi niż wasi przyjaciele i osoby wam drogie.

g Chodźcie w świetle ich niewidzialnej, ale niezawodnej i cennej obecności. Oni modlą się za was, towarzyszą wam, podtrzymują w zmęczeniu, pocieszają w bólu, czuwają nad waszym odpoczynkiem. Biorą was za rękę i łagodnie pociągają na drogę, którą wam wytyczyłam.

h Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów i przeżywajcie ufnie i spokojnie bolesne godziny oczyszczenia.

i Obecnie niebo i ziemia naprawdę jednoczą się w nadzwyczajnej wspólnocie modlitwy, miłości i działania, pod rozkazami waszego Niebieskiego Wodza.

 

 • Curacao (Wyspy Antyle), 29.09.1983 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

274 Rola Aniołów

a Dziś Kościół obchodzi święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. To także wasze święto, umiłowani synowie.

b Aniołowie Pana mają bardzo ważną rolę do spełnienia w Moim zwycięskim planie.

c Oto ich zadanie: pod Moimi rozkazami toczą straszliwą walkę przeciwko szatanowi i wszystkim złym duchom. Ta walka toczy się przede wszystkim na poziomie duchów – to walka przemyślana. Realizowane są w niej doskonale plany dwóch wielkich wodzów stojących do siebie w opozycji: Niewiasty obleczonej w słońce i czerwonego Smoka.

d Zadanie świętego Gabriela polega na przyoblekaniu was mocą samego Boga.

e Zwalcza on najbardziej niebezpieczną zasadzkę szatana, polegającą na osłabianiu was, doprowadzaniu do zniechęcenia i zmęczenia. Iluż z was zatrzymało się na drodze uczynionego Mi poświęcenia z powodu tej ludzkiej słabości!

f Słabość ta prowadzi was do zwątpienia, do niepewności, do strachu i zamieszania. Taka jest pokusa, którą atakuje was Mój przeciwnik, aby was unieszkodliwić, uczynić zamkniętymi w sobie, skoncentrowanymi na własnych problemach i niezdolnymi do prawdziwego apostolskiego porywu.

g Zadanie Archanioła Gabriela polega na udzielaniu wam pomocy we wzroście ufności przez przyoblekanie was mocą Bożą. Każdego dnia prowadzi was drogą odwagi, zdecydowania, wiary heroicznej i czystej.

h Zadanie świętego Rafała polega na wylewaniu balsamu na wasze rany.

i Ileż razy udaje się szatanowi zranić was grzechem i wciągnąć w podstępne zasadzki! Daje wam odczuć ciężar waszej nędzy, niezdolności, słabości i zatrzymuje was na drodze waszego doskonałego daru.

j Wówczas święty Rafał spełnia swoje zadanie. Towarzyszy wam na wytyczonej przeze Mnie drodze i daje środki leczące was z wszystkich duchowych chorób.

k Każdego dnia umacnia wasze kroki. Pomaga, by nie było wahania w waszych postanowieniach i czyni bardziej odważnymi wasze akty miłości i apostolstwa. Dzięki niemu bardziej zdecydowane stają się wasze odpowiedzi na Moje pragnienia, a wasze umysły – bardziej uważne na Mój matczyny plan. Toczycie waszą bitwę umocnieni jego niebiańskim balsamem.

l Zadanie świętego Michała polega na bronieniu was przed strasznymi atakami szatana, skierowanymi przeciwko wam.

m W tych czasach celem wyjątkowo wściekłych i okrutnych ataków Mojego i waszego przeciwnika stają się Moi umiłowani synowie – którzy przyjęli Moje zaproszenie i poświęcili się Niepokalanemu Sercu – oraz wszystkie Moje dzieci, które wstąpiły do Mego zwycięskiego zastępu.

n Szatan atakuje was w sferze duchowej wszelkiego rodzaju pokusami i namowami, aby was doprowadzić do zła, zdezorientować, zrodzić zwątpienie i zniechęcenie. Często używa swojej ulubionej broni, którą jest diabelska namowa i pokusa nieczystości.

o Podstępnie was atakuje i często usiłuje wystawić na niebezpieczeństwo. Nawet fizycznie nastaje na wasze życie, na waszą prawość.

p Archanioł Michał, Patron Kościoła powszechnego, interweniuje swą wielką mocą i wkracza do walki, aby was wyzwolić od szatana i jego niebezpiecznych sideł.

q Dlatego zachęcam was do wzywania jego opieki przez codzienne odmawianie krótkiej, ale jakże skutecznej modlitwy-egzorcyzmu, ułożonej przez Papieża Leona XIII.

r Aniołowie Pana mają więc wielki wpływ na przebieg walki, która właśnie się toczy. Powinniście zawsze pamiętać o ich bliskości.

s Spełniają cenne i niezastąpione zadania. Są przy was, aby prowadzić tę samą walkę. Dodają wam sił i odwagi, leczą liczne rany, bronią od złego i wraz z wami stanowią najmocniejszą część zwycięskiego zastępu, znajdującego się pod rozkazami Niebieskiego Wodza.

 

 •  Neapol, 29.09.1986 Święto świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

335 Z wami w walce

a Walczcie, synowie umiłowani, Moi apostołowie, w tych ostatnich czasach. To godzina Mojej walki i Mojego wielkiego zwycięstwa.

b W tę walkę są zaangażowani razem z wami Aniołowie Pańscy, którzy na Moje rozkazy wypełniają zadanie, jakie im powierzyłam. Wszystkie Niebieskie Duchy są istotami jaśniejącymi i pełnymi mocy, znajdującymi się bardzo blisko Boga. Kochają Go, służą Mu, bronią Go i otaczają chwałą. W świetle Przenajświętszej Trójcy widzą wszystkie niebezpieczne i podstępne zasadzki zastawiane na was przez złe duchy, walczące przeciw Bogu i Jego królewskiej władzy.

c Jest to straszliwa walka, rozgrywająca się w sferze duchów: dobrzy – przeciw złym, Aniołowie – przeciw demonom.

d Jesteście włączeni w tę wielką walkę i dlatego powinniście zawsze powierzać się ich niezawodnej opiece oraz często wzywać na modlitwie ich potężnej pomocy.

e Wszystkie Duchy Niebieskie znają Mój plan, znają godzinę Mojego tryumfu. Widzą, że atak piekła w waszych czasach jest mocny, stały i powszechny. Szatanowi udało się ustanowić na świecie swoje królestwo i czuje się obecnie pewnym zwycięzcą. Bliska jest jednak chwila jego zupełnego upadku i całkowitej klęski. Dlatego walka staje się bardzo ostra i straszliwa. Wy także, wraz z Aniołami Pana, zostaliście wezwani do walki. Bronią używaną przez demony jest zło, grzech, nienawiść, nieczystość, pycha, bunt przeciw Bogu. Bronią zaś używaną przez Duchy Niebieskie – stojące w walce u waszego boku – jest dobro, Boża łaska, miłość, czystość, pokora i uległe poddanie się woli Pana.

f Zadanie Duchów Niebieskich polega też na umacnianiu was, leczeniu waszych ran, obronie przed zasadzkami Mego przeciwnika, ochronie przed złem i prowadzeniu was po jaśniejącej drodze Mojej woli.

g Archanioł Gabriel został posłany przez Boga, aby przyjąć «tak» waszej Niebieskiej Mamy. Teraz ma przyjmować wasze «tak» na wolę Ojca. Wzmacnia was i podtrzymuje, prowadzi drogą odwagi i dawania heroicznego świadectwa o Jezusie i Jego Ewangelii.

h Archanioł Rafał umacnia was w waszej słabości, wylewa balsam na każdą bolesną ranę, uwalnia was od ciężaru zmęczenia i zniechęcenia, abyście kontynuowali walkę – z tarczą wiary, w pancerzu miłości i świętości.

i Archanioł Michał broni was przeciw wszystkim straszliwym atakom szatana. Szczególnie rzucił się na was, którzy tworzycie część Mojego zastępu i pozwalacie się ulegle prowadzić waszemu Niebieskiemu Wodzowi. Ileż razy stalibyście się ofiarami szatana, gdyby nie interweniował Archanioł Michał, aby was obronić i ochronić! Wzywajcie go często – przez bardzo skuteczną modlitwę-egzorcyzm przeciw szatanowi i zbuntowanym aniołom – ponieważ to on prowadzi was w tej walce w taki sposób, że każdy może uświadomić sobie zadanie, jakie zostało mu powierzone przez waszą Niebieską Mamę.

j Zjednoczcie się więc – w pełnej uczucia i braterstwa wspólnocie życia, modlitwy i działania – ze wszystkimi Duchami Niebieskimi, zaangażowanymi wraz z wami w prowadzenie tej samej walki i w przygotowanie wielkiego zwycięstwa Boga, przez chwalebne Królestwo Chrystusa. Przyjdzie ono do was przez tryumf Niepokalanego Serca na świecie.

 

 • Inczhon (Korea), 29.09.1987, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała

Rekolekcje w formie Wieczernika dla Kapłanów z K. R. M. w Korei

364 Niebo i ziemia się jednoczą

a Najmilsi synowie, wzywam was ze wszystkich części ziemi. Aniołowie Światłości Mojego Niepokalanego Serca gromadzą właśnie zewsząd wybranych, wezwanych do wstąpienia do Mojego zwycięskiego zastępu.

b Znaczą was Moją pieczęcią. Przyoblekają was w silną zbroję do walki. Okrywają was Moją tarczą. Dają wam Krzyż i Różaniec jako broń, której należy używać, aby odnieść wielkie zwycięstwo.

c Nadszedł czas decydującej bitwy. Dlatego Aniołowie Pańscy w nadzwyczajny sposób wkraczają i zajmują każdego dnia pozycję przy waszym boku, by was prowadzić, chronić i umacniać.

d Wielka wolność została udzielona w tych czasach demonom i wszelkim złym duchom dla ich diabelskiej działalności. Równocześnie jednak żyjecie w czasie, w którym Aniołowie Pańscy zostali wezwani do zrealizowania najważniejszej części Mojego planu. Niebo i ziemia łączą się w godzinie decydującej walki.

e Wzywam was więc do jedności z Aniołami i Świętymi z Raju. Proszę was zwłaszcza o częstszą modlitwę do waszych Aniołów stróżów, ponieważ są oni w tych czasach wezwani do wypełnienia względem każdego z was, Moi najmilsi synowie, szczególnego, wyznaczonego im przeze Mnie zadania. Moje Serce pragnie, żebyście do codziennej modlitwy «Anioł Pański» dorzucili również modlitwę do Anioła Bożego.

f Wzywam was do życia w ciągłej zażyłości i ufności wobec waszych Aniołów stróżów. Wzywajcie ich w potrzebach, przywołujcie w niebezpieczeństwach, włączcie ich w waszą pracę. Powierzajcie im wasze trudności, szukajcie ich w chwilach pokusy. Oni muszą teraz stanowić jedno z wami.

g Odczuwajcie blisko siebie przede wszystkim Archaniołów, których święto Kościół dziś obchodzi: Świętego Gabriela, aby wam dawał siłę Bożą; Świętego Rafała, aby stał się lekarstwem na każdą z waszych ran; Świętego Michała, aby was bronił od strasznych pułapek, które szatan zastawia dziś na was. Razem z nimi kroczcie w świetle Mojego planu i walczcie wspólnie, pod Moimi rozkazami. Jesteście teraz wezwani do oglądania Moich największych cudów, bo weszliście w czas Mojego tryumfu.

 

 •  Madryt (Hiszpania), 29.09.1988, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Wieczernik dla Kapłanów z K. R. M. w Hiszpanii

390 Do Aniołów Kościołów

a Najmilsi synowie, zakończyliście rekolekcje, które przeżywaliście w tych dniach w formie stałego Wieczernika. Przybyliście ze wszystkich stron Hiszpanii, tej ziemi tak przeze Mnie kochanej, a szczególnie atakowanej i uderzanej przez Mojego przeciwnika. Przyjęłam hołd waszej modlitwy, braterstwa, miłości. Sprawiłam, że z Mojego Niepokalanego Serca zstąpił obfity deszcz łask – na was, na powierzonych wam wiernych oraz na Kościół i na waszą ojczyznę.

b Przy pomocy trzech zasadzek szatan usiłuje was dziś zwieść i oddalić od Jezusa i ode Mnie.

c – Pierwsza zasadzka dotyczy waszej ojczyzny, która oficjalnie zeszła z drogi swej wielowiekowej wierności tradycji chrześcijańskiej, by przyjąć ideologie ateistyczne i materialistyczne. W ten sposób przyjęto błąd obojętności w życiu politycznym i społecznym. W imię fałszywej wolności zalegalizowano rozwód, aborcję, wszelkie środki zapobiegania narodzeniu się życia. Cóż chrześcijańskiego pozostało dziś w waszym narodzie, który – dzięki przykładowi danemu przez tylu świętych i przez tylu męczenników – był przecież światłością dla całego świata? Powróć, o Hiszpanio, na drogę nawrócenia i twej największej wierności Chrystusowi!

d – Druga zasadzka dotyczy Kościoła w waszym narodzie. Jest on przeniknięty sekularyzmem, który uderzył szczególnie w życie Kapłanów i wielu osób zakonnych. Kościół jest rozdarty głębokim wewnętrznym podziałem, zraniony w swych Pasterzach, którzy – z obawy przed narażeniem się na krytykę – milczą i nie bronią już stada powierzonego im przez Chrystusa.

e Z powodu waszego braku wiary, gorliwości, modlitwy i świętości kieruję dziś do was – którzy jesteście Aniołami Kościołów – pełne niepokoju upomnienie Mojego matczynego Serca. Pan ma was właśnie poprosić o zdanie rachunku z tego, jak zarządzaliście Jego winnicą. Pozwoliliście wejść do niej wilkom – porywaczom przebranym za baranki – by pożarły zdeptane i rozproszone stado.

f – Trzecia zasadzka dotyczy życia Moich dzieci – szczególnie młodzieży, zagrożonej ogromnym szerzeniem się niemoralności. Proszę o powrót na drogę powszechnego nawrócenia do Pana – przez zachowywanie Prawa Bożego, przez praktykowanie cnót chrześcijańskich, zwłaszcza pokuty i miłości. Niech zapach waszej czystości rozpogodzi na nowo otaczającą was atmosferę wielkiego zagrożenia i niebezpieczeństw!

g Powierzcie się opiece Aniołów Stróżów, zwłaszcza Archaniołów: świętego Gabriela, świętego Rafała i świętego Michała, których uroczystość dziś obchodzicie. Dzięki temu zostaniecie przyobleczeni cnotą męstwa, tak dziś koniecznego. Głębokie rany, które wam zadano, zostaną uleczone. Zwłaszcza święty Michał zawsze będzie was bronił w tej straszliwej walce toczącej się w ostatnich czasach pomiędzy Niebem i ziemią.

h Na koniec staniecie się częścią zwycięskiej armii – kierowanej przez waszego Niebieskiego Wodza, Niewiastę obleczoną w słońce – dla bardzo bliskiego tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

 

 • Albert (Alberta, Kanada), 29.09.1990 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

433 Godzina potęg anielskich

a Obchodzicie dziś święto Archaniołów Gabriela, Rafała oraz Michała i wzywacie ich opieki. W tym czasie wielkiego ucisku zapraszam was do życia w głębokiej jedności z Aniołami Pana. Oni wypełniają dziś dla was ważną misję.

b – Oświetlają waszą drogę, którą powinniście iść, aby trwać wiernie w uczynionym Mi poświęceniu. Jest to droga trudna i bolesna, naznaczona wieloma przeszkodami, pełna zasadzek Mojego przeciwnika. Aniołowie biorą was za rękę i prowadzą drogą światłości, miłości i świętości.

c – Dodają wam odwagi i umacniają w licznych trudnościach, jakie musicie znosić. Podtrzymują was w ludzkiej słabości. Są przy was jak prawdziwi bracia, biorący do serca waszą osobę i wasze życie.

d – Bronią was przed stałymi atakami szatana, przed licznymi zasadzkami i przeszkodami, które stawia wam na drodze.

e Wielka tocząca się obecnie walka rozgrywa się przede wszystkim w sferze duchów: złe duchy przeciw duchom anielskim. Jesteście zaangażowani w tę bitwę. Toczy się ona pomiędzy Niebem a ziemią, pomiędzy Aniołami i demonami, pomiędzy świętym Michałem Archaniołem i Lucyferem. Aniołom Pana powierzono zadanie bronienia was, życia Kościoła i dobra całej ludzkości.

f Na przykładzie tego wielkiego narodu – w którym prowadzisz Wieczerniki – widzisz, jak ludzkość, zwiedziona przez obłudne duchy, podąża drogą zła i wielkiej niemoralności. Dostrzegasz, że i Kościół jest coraz bardziej zagrożony przez błędy i grzechy, że zagraża mu niebezpieczeństwo utraty prawdziwej wiary z powodu oddalania się od Papieża i sprzeciwu wobec jego nauczania.

g W tych złych czasach powinniście wiele się modlić do Aniołów Pana. To jest godzina potęg anielskich. One to prowadzą wszystkie Moje dzieci do decydującej Bitwy, aby szatan został całkowicie pokonany i aby nadeszło chwalebne Królestwo Chrystusa, w tryumfie Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

 

 • Omaha (Nebraska – USA), 29.09.1994 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

528 Aniołowie waszego czasu

a Dziś obchodzicie święto Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała.

b To są Aniołowie waszego czasu. To są Aniołowie końcowego czasu oczyszczenia i wielkiego ucisku.

c To są Aniołowie waszego czasu.

d Została im powierzona szczególna rola w okresie próby i wielkiej kary.

e Przypada im w udziale gromadzenie na całej ziemi w pewnym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca tych, którzy są wezwani, by stać się częścią małej reszty, która pozostanie wierna.

f To są Aniołowie waszego czasu. Są to zwłaszcza ci Aniołowie, którzy ujawniają przed wami ostatnie wydarzenia, opisane w zapieczętowanej księdze.

g Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi.

h Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.

i Archaniołowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni.

j Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci – których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni – przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy.

k Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale.

l To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości, aby poddać Sobie wszystko. I tak Boska moc Mojego Syna Jezusa ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu.

m Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę ogłoszenia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej potęgi.

n Dlatego właśnie zapraszam was dziś do czczenia, do modlitwy i do wzywania opieki tych trzech Archaniołów. Są oni bowiem powołani do wypełnienia wielkiej misji w końcowym czasie wielkiego ucisku: mają doprowadzić was do serca wielkich wydarzeń, do których przeżycia z ufnością i wielką nadzieją jesteście obecnie wezwani.

 

 • Rio de Janeiro (Brazylia), 29.09.1995 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

553 Czasy zostaną skrócone

a Mój plan właśnie się wszędzie obecnie wypełnia. Mój mały synu, widzisz, jak dochodzi do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca na świecie.

b To, co tutaj się dzieje, jest znakiem dla ciebie. Dziesiątki tysięcy Moich dzieci odpowiada z miłością i entuzjazmem tak wielkim, że wzrusza to Moje matczyne Serce. Dzięki odpowiedzi, jaką otrzymuję wszędzie od Moich małych dzieci, działam, aby skrócić czasy wielkiej i jakże bolesnej dla was próby.

c Czasy zostaną skrócone, bo jestem Matką Miłosierdzia. W każdym dniu ofiarowuję przed tronem Bożej Sprawiedliwości Moją modlitwę, zjednoczoną z modlitwą Moich dzieci odpowiadających Mi swoim ‘tak’ i poświęcających się Memu Niepokalanemu Sercu.

d Łączę boleści Mojego Serca ze wszystkimi cierpieniami dobrych, niosących cierpliwie krzyż tych czasów wielkiego ucisku.

e Boleści biednych i wyzyskiwanych, małych i odsuniętych na margines, grzeszników i zagubionych, chorych i zrozpaczonych, opuszczonych i uciskanych gromadzę w ogrodzie Mojego macierzyńskiego cierpienia i ofiarowuję je Bożej Sprawiedliwości jako znak wynagrodzenia i nieustannego wstawiennictwa.

f Czasy zostaną skrócone, bo jestem waszą Mamą i chcę wam Moją obecnością dopomóc w niesieniu krzyża bolesnych wydarzeń, jakie przeżywacie.

g Ileż razy interweniowałam już, aby coraz bardziej opóźnić początek wielkiej próby mającej oczyścić tę biedną ludzkość, wziętą w posiadanie i zdominowaną obecnie przez duchy zła!

h Czasy zostaną skrócone, bo wielka walka pomiędzy Bogiem a Jego przeciwnikiem toczy się przede wszystkim na poziomie duchów i ponad wami.

i Ta straszna walka rozgrywa się pomiędzy Duchami niebieskimi i duchami piekielnymi, pomiędzy Aniołami Pana i demonami, pomiędzy Mocami Nieba i mocami piekielnymi.

j Pośrodku tej wielkiej walki szczególne zadanie powierzono Archaniołowi Gabrielowi, który przyobleka was mocą samego Boga; Archaniołowi Rafałowi, który wylewa uzdrawiający balsam na wszystkie wasze rany; Archaniołowi Michałowi, który prowadzi wszystkie zastępy anielskie do pełnego zwycięstwa nad zastępami piekielnymi.

k Właśnie dlatego powierzam was potężnej obronie tych Archaniołów i waszych Aniołów Stróżów, aby was prowadzili i bronili w walce rozgrywającej się obecnie pomiędzy Niebem a ziemią, pomiędzy Rajem a piekłem, pomiędzy świętym Michałem Archaniołem i Lucyferem, który ukaże się wkrótce sam z całą mocą antychrysta.

l To w ten sposób jesteście przygotowywani na wielki cud, który wypełni się, kiedy poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca zstąpi na świat niebiańska rosa Boskiego Miłosierdzia.

29 września – Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia

Komentarze

Jedna odpowiedź do wpisu “Matka Boża o Świętych Archaniołach”
 1. Zofia pisze:

  Ten wpis jest pięknym, wielkim darem. Dziękuję Ojcu z całego serca.