„Strach jest zaraźliwy”

13 maja 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ

[Wahałem się nieco, a nawet zwlekałem z publikacją; w kolejnej rozmowie otrzymałem odpowiedź, impuls…; to w następnej rozmowie. Będzie i o tym, co od ponad roku atakuje nas na wszelkie możliwe sposoby i na różnych poziomach! Światło z góry jednym pomoże innych być może… zgorszy. Trudno, nie pierwszy raz. Nawet przy zapowiedzi daru Ciała Pana na pokarm… wielu się zgorszyło i już z Nim nie chodzili…]

 • „Niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz?”. Pamiętasz ten tekst bardzo dobrze, Anetko Moja. Łzy zasłoniły Marii Magdalenie, Osobę ogrodnika, który ogrodnikiem nie był. Dlatego nie dziw się, maleńka, że kłębiące
 • się w tobie uczucia pozbawiają Moją małą drobinkę trzeźwej oceny sytuacji.
 • Oto widzisz sama, że strach jest zaraźliwy, a ty choć nie oddajesz mu pokłonu, nie możesz też powiedzieć, że jest tobie obojętne zachowanie wystraszonego człowieka.
 • Nie warto przyjmować pozy otwartego sprzeciwu, bo wtedy tylko dolewasz oliwy do ognia zamiast zbyć przeciwnika twórczym milczeniem.
 • Tak, Anetko milczenie może być twórcze, bo nikt nie zna jego głębi i przyczyny, stąd może rodzić i spory niepokój w twoim rozmówcy.
 • Kiedy nachyliłem się, by pisać palcem po ziemi, Żydzi nie mogli znieść tego, że nie odpowiadałem na ich pytanie, czy trzeba ukarać winną, czy też ocalić.
 • Ach drobinko, Ja zawsze staję w obronie Moich dzieci.
 • Nie możecie obawiać się czasów,
 • które mają nadejść czy i już są,
 • jedynie kogo możecie się obawiać to Tego,
 • który może waszą duszę zbawić lub potępić.
 • O najdroższa, Tego się bójcie.
 • Na nic nie pomoże rozprawianie o szczepieniach czy ich braku, ponieważ jak raz powiedziałem, tak i tego nie zmienię:
 • Ja Pan nie mam z nimi nic wspólnego.
 • Jeżeli nie widzicie jeszcze podziału,
 • jaki jedni drugim gotują,
 • to jedynie co możecie,
 • to otworzyć Moje Słowa i poszukać,
 • gdzie dążyłem do zagłady ludzkości
 • i nie niosłem Moim dzieciom uzdrowienia, i pokoju.
 • Nie, tutaj nie możecie kierować się rozporządzeniem tego czy innego biskupa, ale Moim Prawem miłości. Stacje sanitarne ani lekarze nie podpisywali z Kościołem ziemskim żadnych umów, aby rozporządzać tym, co do nich nie należy. Jeśli więc władze duchowne bezkrytycznie podporządkowują się władzom świeckim, nawet w trosce o zdrowie i życie wiernych, ziemskie życie wiernych, trzeba byłoby otwarcie i wyraźnie powiedzieć, że Kościół nie jest instytucją świecką i podpisując umowy z władzami świeckimi, zapominają Moi pasterze, że Ja tamtych nie posłałem, by bronić swoje owce przed wilkiem. Co do dyspensy od udziału w niedzielnej Eucharystii, Ja również nie podpisałem jej razem z Moimi pasterzami. Uczynili to wbrew Mojej woli i będą musieli liczyć się z bolesnymi konsekwencjami.
 • Bo czy pasterz, który porzuca swoje owce,
 • sam w końcu nie stanie się łupem wilków,
 • przed którymi miał wcześniej bronić swej owczarni?
 • Ty, najdroższa, boisz się pisać tego, co mówię, ale Ja nie będę teraz milczał. Nawróćcie się grzesznicy
 • i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
 • Który z Moich pasterzy wezwał w obecnym czasie do nawrócenia?
 • Niedopuszczalne, Anetko, by błagając o ustanie epidemii,
 • zapomnieli, że inna epidemia toczy jak grzyb ich dusze.
 • Jeszcze raz powtórzę to, co tobie mówiłem: w którym miejscu Mojej Ewangelii jest napisane, że macie obawiać się chorób, ludzi czy ich przepisów?
 • Gdzie czytacie o tym,
 • że Jezus z Nazaretu skrupulatnie przestrzegał wszystkich przepisów Prawa Mojżeszowego, także tych związanych z szabatem?
 • Czy nie powiedziałem,
 • że szabat został ustanowiony dla człowieka,
 • nie człowiek dla szabatu?
 • Dlaczego zatem nie znosicie tej niesprawiedliwości,
 • lecz służąc przepisom państwa służycie szabatowi.
 • Czy nie przypominacie tamtejszych Żydów,
 • na zewnątrz poprawnych nienagannych i posłusznych,
 • a wewnątrz pełnych trupich kości i wszelkiego plugastwa?
 • Przecież to Moje Słowo,
 • któremu mieliście służyć,
 • a tego nie czynicie,
 • Ono będzie waszym sędzią.
 • Anetko, ty zwracaj ku Mnie swe oczy i serce,
 • a nie wdawaj się w dyskusje z tymi,
 • co nie znają Mojego Prawa Miłości.
 • Jesteś dla nich drobinko tak otwartym znakiem sprzeciwu, że nie musisz wiele mówić, aby, zdziwieni, nie mogli sprostać twej nieugiętej postawie.
 • Jednak nie możesz, najdroższa, naśladować ich uczynków.
 • Tyś Moja, a więc nie z tego świata
 • i świat będzie cię nienawidził.
 • Pozwalając, aby twój przeciwnik snuł przed tobą częste wizje utraty wszystkiego i wszystkich, wdajesz się z nim w dialog i nie wyjdziesz z tego bez szwanku, Moja drobinko.
 • Dziś wbrew sobie powinnaś, ukochana, ugryźć się w język i pozwolić, aby twój rozmówca wyszedł z przekonaniem, że ma rację, nie zaś próbować wejść mu w słowo”.
 • Jezu, ale on i tak jest pewny, że ma rację.
 • „Powiadam tobie, Moja ukochana, że wbrew temu,
 • co sądzisz,
 • jesteś dla niego wyrzutem sumienia
 • i nie może pojąć, dlaczego mniej lub bardziej nie poddajesz się zbiorowej panice i nie oddajesz pokłonu bożkowi o nazwie covid, skoro tak wielu to uczyniło.
 • Ach niewiasto wypróbowana,
 • doskonale wiesz, komu należy się cześć i chwała,
 • a taka bezkompromisowa wiara jest zwykle obiektem ataków i nienawiści ze strony złego ducha.
 • Widzisz, Anetko Moja, że posługując się strachem,
 • wielu zamydlił oczy i nie mogą przejrzeć,
 • by zostać uzdrowieni.
 • Dziś potrzebujesz, drobinko, Mojego pokoju, ponieważ liczne informacje usłyszane z jego ust, nie ode Mnie, maleńka, pochodziły.
 • Nakarm się czystą mąką Słowa:
 • Ja Jestem Miłością.
 • Cały od stóp do głów jestem Miłością.
 • Cały od dnia narodzin aż do chwalebnej śmierci.
 • Od Wieczności aż do Teraz,
 • które też jest w Wieczności zakorzenione.
 • Ja, drobinko mała, jestem Miłością,
 • a wy ledwie jednym koniuszkiem palca jesteście w stanie dotknąć tej nieskończonej Miłości, by spłonąć od jej ognia.
 • Rozumiesz, najdroższa?
 • Ty myślisz o ziemskich przepisach i knowaniach złych ludzi,
 • a Ja pragnę dać tobie dobro i piękno,
 • jakiego zawsze oczekiwałaś,
 • a nawet nie potrafisz tego wyrazić słowami.
 • Skup się na cudach, jakie już zdziałałem w Mojej drobince:
 • jak rozradowałem się w Duchu Świętym,
 • gdy przyszłaś na ten świat
 • i jak ponownie doznałem wielkiego wesela,
 • wybierając ciebie na swoją oblubienicę,
 • wreszcie zapraszając do udziału w „większej miłości”, tej ukrzyżowanej.
 • Jak mówiłem, najdroższa:
 • szukaj raczej tego co w górze,
 • bo ten świat i jego problemy,
 • ale uwaga: i jego bogowie – będą chcieli ściągnąć cię na ziemię,
 • abyś choć na chwilę spojrzała na ich bezduszne manipulacje.
 • Cóż, nie warto, Anetko!
 • Litera zabija. Duch zaś ożywia.
 • Kto wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
 • Nie doszukuj się w Mojej mowie swoich pomysłów na życie,
 • ale pomóż tym, którzy rozeznają, bardziej zawierzyć Słowu,
 • że żadna fałszywa nauka z Prawdy nie pochodzi.
 • Gdyby te słowa dyktowała tobie, maleńka,
 • tylko twoja wyobraźnia czy doświadczenie,
 • musielibyście zaprzeczyć prawdzie Pisma świętego,
 • że Ja wybieram to, co małe w oczach świata i wzgardzone.
 • Otwórz szeroko swoje serce, drobinko,
 • bo będę mówił,
 • aby leczyć rany serc złamanych
 • i ogłaszać rok łaski od Pana,
 • gdy wielu widzi tylko zło i nieszczęście.
 • Nie możecie zaprzeczać,
 • że Ja Jestem dobry
 • i daję tylko dobre rzeczy swoim dzieciom.
 • Bądźcie roztropni w poszukiwaniu prawdy o otaczającej was rzeczywistości, ale pamiętajcie,
 • że bez pomocy Słowa
 • taka  trzeźwa ocena,
 • nie jest możliwa.
 • Kocham cię, maleńka. Kocham”.

Kategoria: Bez kategorii

Komentowanie wyłączone.