o. Cantalamessa: Bóg pośród nas, nie szukajmy czegoś abstrakcyjnego

7 grudnia 2018, autor: Krzysztof Osuch SJ

O. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego

Kiedy w naszym życiu czujemy się źle, przeżywamy duchowe ciemności czy nawet rozpacz, wtedy powtarzajmy za św. Franciszkiem z Asyżu: Bóg istnieje i to wystarcza! – to słowa zachęty, które o. Raniero Cantalamessa skierował do Papieża i pracowników Kurii Rzymskiej. Dziś rano w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim wygłosił pierwsze adwentowe kazanie. Tematem tegorocznych rozważań są słowa psalmu: „Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego” (42, 3).
 

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Kaznodzieja Domu Papieskiego stwierdził, że współczesnemu człowiekowi zajętemu bieżącymi problemami grozi utrata osobistej relacji z Bogiem, która powinna być fundamentem naszego zmagania się z codziennością. Dlatego zaproponował, aby odłożyć na bok wszelkie odniesienia do tego, co dzieje się wokół i zająć się kontemplacją znaków ukazujących Boga żywego.

Sam Jezus uczy nas – przypomniał włoski kapucyn – że Bóg daje się poznać człowiekowi, bo kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kołaczącemu otworzą (por. Mt 7, 8). Dlatego trzeba powrócić do fundamentów wiary i rzucić się w otwarte ramiona Ojca, który nie jest abstrakcyjną ideą, ale kimś realnym. Jest pośród nas, nie trzeba więc szukać czegoś pozaziemskiego.

Papieski kaznodzieja przyznał jednak, że poznanie Boga jest czymś absolutnie innym, nie może bowiem być zdefiniowane, ale tylko dotknięte, a mówić można o Nim tylko w sposób analogiczny albo poprzez przeciwieństwa. Odwołał się tutaj do przykładu św. Augustyna.

Bóg większy od ludzkich wyobrażeń

“ Święty pozostawił nam pewien rodzaj metody, aby wznieść serce i myśli do Boga żywego i prawdziwego. Wyraża się ona – mówił o. Cantalamessa – w powtarzaniu w myślach, po każdej refleksji na temat Boga: «Ale Bóg tym nie jest, On nie jest taki». – Pomyśl o ziemi, o niebie, o aniołach, o jakiejkolwiek rzeczy lub osobie; zastanów się na końcu i nad tym, co myślisz o Bogu, i za każdym razem powtarzaj: «Tak, ale Bóg nie jest taki, Bóg taki nie jest». Musimy wierzyć w Boga, który jest większy od naszych myśli o Bogu. ”

Komentarze

Jedna odpowiedź do wpisu “o. Cantalamessa: Bóg pośród nas, nie szukajmy czegoś abstrakcyjnego”
 1. efer pisze:

  Bóg pośród nas, nie szukajmy czegoś abstrakcyjnego !!! – o. Cantalamessa

  To zdanie powinno sprowadzić nas na ziemię….!
  Pozbawia ono wszelkiej spekulacji odnośnie rzeczywistości Boga.
  Pismo Święte, Starego i Nowego Testamentu mówi o Bogu, który daje się poznać człowiekowi.
  Byt, Transcendentny, niemożliwy do poznania ludzkim zmysłami spoza granicy ludzkiego umysłu, nawiązuje dialog z człowiekiem. Zniża się do poziomu rozumu ludzkiego, objawiając siebie w poznaniu GO, zmysłami człowieka. Ujawniając nam także swoje Imię, …..”Ja Jestem ” !
  Płonący Krzak na pustyni i osoba Mojżesza to znany dialog człowieka z Osobą Stwórcy.
  TEN, objawiony Bóg jest obecny w wędrówce Narodu Żydowskiego z niewoli Egipskiej. Ujawnia nam, narodowi wybranemu swoje prawo stanowione, dla człowieka. Jest konkretem, obecności Bożej spoza ludzkiej rzeczywistości ! Nie ma więc tutaj miejsca na analogie…! Zapowiada nam przez wieki przyjście Mesjasza przez proroków…..
  Nowy Testament, spełnia tę obietnicę. Bóg staje się Człowiekiem i rodzi się pośród nas. Nosi własne, ludzkie imię w osobie Jezusa! Wzrasta w latach, objawiając nam siebie, aż do wypełnienia swojej misji zbawienia człowieka. Wypełnia ją i jako Człowiek powraca do domu Ojca w Królestwie Bożym, ponadczasowym ! To są udokumentowane fakty i prezentacja drogi ludzkiej w życiu człowieka. Czego więcej oczekuje człowiek…,czego szuka, poza konkretem realnej Osoby Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem ?!…..Czego ? – Aby przyjąć Jezusa, wymagana jest ludzka pokora ! …Wszelkie wysiłki ludzkie są spekulacją i próbą zamknięcia Boga w ograniczonym
  i ciasnym umyśle człowieka na miarę własnych możliwości. Poznać…..,aby Go obalić i zająć Jego miejsce ? Zdetronizować Stwórce ludzkim rozumem ! …… Boże zachowaj !!!
  – Przyjmijmy zatem miejsce wyznaczone nam przez Boga i pełnię szczęścia z Nim !
  Każda fantazja ludzka w tym temacie wymaga wielu analogii….nie tylko jednej ! …
  Osoba Jezusa jest Prawdą objawioną i zwalnia nas od wszelkich analogii !!!
  ON JEST moim Bogiem, Obliczem Ojca ! – ON spełnia moje wszystkie oczekiwania, przewyższa je
  i w pełni satysfakcjonuje !!! Przyjęłam wiarę w Jezusa i rozum mi w tym pomaga, aby ją zachować !

  Ps. Tym zajmuje się teologia wiary katolickiej, jako dyscyplina wiedzy w wyjaśnianiu prawd
  religijnych objawionych przez Boga ! – Inaczej, ….. wiary szukającej zrozumienia !