„BLISKO JEST, we drzwiach”

18 listopada 2018, autor: Krzysztof Osuch SJ

Slider 8

… A może to jeden z dobrych tropów, by czytając dzisiejszą ewangelię sięgnąć do „swoistej aktualizacji” JEZUSOWYCH ZAPOWIEDZI w wielkim dziele i darze Bożym, danym na nasze czasy za pośrednictwem Vassuli Ryden. Księga nosi tytuł: „Prawdziwe życie w Bogu”  Pamiętający pewne kontrowersje wokół osoby Vassuli na wskazanej stronie zobaczą m.in. kościelne Imprimatur i Nihil obstat!

Może naprawdę w takim czasie, jak obecny (wiele by mówić) trzeba sięgać po to wielkie Światło z góry zstępujące, by przynaglająco zaktualizować już w Ewangeliach zawarte Jezusowe proroctwa!!! 

Najpierw perykopa z 33 Niedzieli w roku B (Mk 13,24-32):
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Vassula publikuje dotąd nieujawnione orędzia

28 listopada 2015  30-ta rocznica «Prawdziwego Życia w Bogu”

Poniższe fragmenty – z moimi podkreśleniami – przytaczam za: http://www.vassula.pl/files/vox-d-1-2018-str-42-47-noweoredzia.pdf

– Moja córko, pokój. Posłuchaj: pokój niech będzie z tobą. Szerz pokój tam, gdzie nie ma pokoju, miłość tam, gdzie jest nienawiść, jedność tam, gdzie jest podział. Przez wszystkie te lata Ja, w Mojej niewysłowionej Miłości, wzywałem całą ludzkość do modlitwy, do skruchy, do prowadzenia pobożnego życia. Przybyłem mówić do ich serc. Nie przyszedłem z groźbami, lecz z Miłością. Wezwałem każde stworzenie, wyrażając [zrozumiałymi] dla was słowami Moje pragnienie ocalenia was wszystkich z waszych nienawistnych planów, pokolenie. Jeszcze jeden raz ukazałem Moją Świętą Twarz, aby rozbłysła w waszych absolutnych ciemnościach, abyście Mnie kontemplowali, a kontemplując Mnie, abyście we Mnie kontemplowali odbicie Mojej Boskości i aby Moja Chwała znalazła w was swoje odbicie. Wtedy ten blask wszystkich delikatnie was rozświetli. Obawiałem się jednak, że niewielu przyjmie Moje Słowo i miałem rację. Moje Słowo przenika wszelkie światło i wszelkie poznanie. Pokolenie, duchowe Poznanie to otwarcie waszej myśli 1 , aby pojęła Pisma i Moje Słowa, ilu jednak się to udało? A o ile większa jest liczba tych, którzy próbują zdyskredytować Moje Orędzia? Ci ludzie widzą jedynie to, co może dostrzec oko; jednak dalecy są od dostrzegania tego, co Boskie… Jak mówi Pismo: „Człowiek kierujący się tylko zasadami naturalnymi nie pojmuje spraw Ducha Bożego. Uważa je za głupotę i nie jest w stanie tych spraw zrozumieć, ponieważ należy je rozstrzygać w sposób duchowy. Człowiek kierujący się Duchem rozstrzyga wszystko, natomiast jego nikt nie osądza.”2 Kiedy ci ludzie umrą i będą chcieli wejść na drogę do Życia, nie ujrzą Mnie. Ich grzechy i wykroczenia potępią ich. Spotkają aniołów lęku i ciało odpadnie od ich kości. Potrzebuję modlitwy waszych serc. Prosiłem to pokolenie o nawrócenie. Stałe poczynanie zła przyniesie jedynie ruinę licznych narodów, prowadząc je do wojny i do Otchłani. Wielu zostanie zmiecionych na proch 3 . Liczne miasta i narody poznają nieszczęścia, katastrofę za katastrofą, nieszczęście za nieszczęściem. Ach, pokolenie! Nie igrajcie z waszym życiem! Przestańcie się buntować wobec Mojego Słowa! Powtarzam: oczyśćcie wasze dusze i serca przez skruchę, skruchę z wylaniem łez. Jednak złoczyńcy, którzy kroczą krętymi ścieżkami, będą musieli zmierzyć się z tym, co zasiali.

Teraz, Vassulo, świętuj Moją Miłość, uwielbiaj Mnie, twego Boga, gdyż wzniosłem nowe sanktuaria, zbudowane na miłości, odbudowałem te ruiny 4 . W Biblii jest napisane: “Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus siedzący po prawicy Boga. Zdążajcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. Albowiem umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A kiedy Chrystus – nasze życie – ukaże się, wtedy i wy razem z Nim zajaśniejecie w chwale”5 . Wybrałem cię, namaściłem cię Moim świętym olejem, abyś prowadziła święte życie i abyś niosła Moje Słowa i przekazała je każdemu. W Mojej Wierności pozwoliłem ci wesprzeć się na Mnie, czerpać ze Mnie, pozwalając ci przechadzać się po Moich Dziedzińcach i nauczyć się od Mojej Mądrości. Bądź więc dziś szczęśliwa! Moje tak słabe – niewiarygodnie słabe – narzędzie, czy zrozumiałaś? Czy pojęłaś, jak bardzo jestem zachwycony taką słabością? Jak ona Mnie cieszy? Twoja słabość przyciąga Moją Moc i Moje Miłosierdzie!

– Panie, Ty jesteś moim Stworzycielem, Ty otwarłeś moje uszy, abym od Ciebie usłyszała o tym objawieniu, bez jakiejkolwiek zasługi z mojej strony! Oddaję chwałę i uwielbiam Ciebie! Ty poświęciłeś mi tak wiele czasu. A teraz, po wszystkich tych latach, świat, gorszy niż przedtem, umiera, a ziemia jest bardziej skalana niż kiedykolwiek, spustoszona przez grzech i słyszymy, że Twoja Ręka nas podniesie. Ile jeszcze musimy czekać na Twój powrót?

Jestem na wyciągnięcie ręki, tak blisko was. Wkrótce wiele narodów zostanie napełnionych Poznaniem Mojej Chwały. Będę jak stróż na Mojej Strażnicy, jak sztandar. Nie ujrzą Mnie ci, których natura jest wyniosła, lecz ci, w których sercach wypoczywałem, zobaczą Mnie. Wszyscy się zawstydzą, a wyniośli rozproszą się jak przerażone zwierzęta. Wiele narodów zostanie unicestwionych. Poświęć Mi swój czas, Moja Vassulo, i rozraduj Moje Serce swoją nicością, gdyż teraz obudzę Moją Sprawiedliwość wobec ludzi i będą się tarzać w popiele. Módl się i przebaczaj swoim oprawcom, łagódź Mój gwałtowny gniew wobec ich niedowiarstwa. Miłość przyjdzie w swej doskonałości do każdego, kto się zdecyduje podążać za Moim Prawem i nie będzie się on miał czego obawiać w Dniu Sądu. Napisałem twoją ręką wszystkie te orędzia, aby to świadectwo mogło przyprowadzić bliżej Mnie tych, którzy je będą czytać. To świadectwo doprowadzi was do Życia Wiecznego. To orędzie dla Prawdziwego Życia we Mnie, waszym Bogu. Ja, Jezus Chrystus, przypominam wam, że na koniec do Mnie będzie należeć Zwycięstwo. Pokój, Moja córko, Miłość cię kocha! ic

Przypisy:

1. Ang:. mind.

2. 1 Kor 2,14-16

3. Ang.: burned down.

4. Chrystus uczynił aluzję do tych dusz, które się zagubiły, ale znalazły Jezusa przez Orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu”, a to przywróciło im życie dzięki skrusze, która przemieniła ich życie.

5. Kol 3,1-4

30 listopada 2015

Panie! Ty jesteś radością naszej duszy, weselem 1 naszego ducha, lampą naszego ciała. Chwała Tobie, mój Boże, Ojcze wszystkich…

– O, pójdź! Nie lękaj się, podoba Mi się dźwięk twoich słów, choć twoja natura jest słaba i nieśmiała 2 , Moje Serce cieszy się. Rozraduj się w twojej nędzy, Moja Vassulo. Każda wizja, jaką ci dałem, każde objawienie, jakie tchnąłem w ciebie przyszły do ciebie od Mojej Mądrości, nie od mędrców, nie z rozumu ludzi inteligentnych, lecz z Mojego Ducha Świętego. Niechaj minie ten rok, a zobaczysz, jakie jęki i jakie smutki będzie zbierać to pokolenie i w jaką wpadnie panikę! To pokolenie realizuje plany, które nie są Moje i dodaje w ten sposób grzech do grzechu, a są to grzechy śmiertelne.3 Pisz: Przychodzę teraz do was jak za dni Noego, aby ostrzec to pokolenie. Kiedy ich ostrzegałem przed czekającym ich potopem, nie chcieli uwierzyć. Dziś, Vassulo, poruszyłem Niebiosa, jak nigdy dotąd w historii, aby wzywać 4 narody do nawrócenia, lecz to pokolenie to synowie ciemiężycieli i zadusili 5 Moje Ostrzeżenia. Zapobiegli rozszerzaniu się Moich Słów i usłyszeniu ich. Oni są tyranami zła! Moja córko! Jakże cierpię widząc jeszcze tak wielu pogrążonych w głębokim śnie! Od początku, od zarania Mojego objawienia się tobie, prosiłem każdego o powrót do Mnie i o święte życie! życie święte przez miłowanie Mnie i przez okazywanie miłości wzajemnej. To było Moje fundamentalne przesłanie do tego pokolenia i od początku słyszeliście, że powinniście się darzyć wzajemnie miłością. Powiedziałem wam, że bez tego kiełka miłości w waszych sercach, jesteście żywymi trupami.

A teraz, Vassulo, złóż swoją głowę na Moim Sercu i przypomnij sobie o Moich Słowach, jakie ci powiedziałem, że Ja, Jezus, który cię niegdyś wezwał, mówię ci na nowo… tak! Kocham cię miłością bezwarunkową. Wybór ciebie, jakiego dokonałem, był wyborem Moim i Mojego Ojca. Przyszliśmy do ciebie, aby cię ocalić i okryć cię Naszymi błogosławieństwami, abyś weszła na drogę cnót, abyś w Nas uczyniła sobie mieszkanie, a My – w tobie. Musisz jedynie rozejrzeć się wokół siebie, musisz jedynie uznać całą Wiedzę, jaką twój umysł wchłonął od Nas, aby sobie uświadomić łaski, jakie uzyskałaś akceptując Nasze Wezwanie, dziedzicząc Nasze Królestwo. Potrzebowaliśmy jedynie serca skruszonego i słabego, aby wlać w to serce Nasze pouczenia i aby poślubić je w Naszej zażyłości… Mój Ojciec i Ja staliśmy się dla ciebie osobistym Nauczycielem 6 . Jestem znany z tego, że jestem Nauczycielem 7 ludzkości. Błogosławiona 8 więc jesteś ty, którą pouczyłem o Moim Prawie i której dałem Nasz Pokój po to, abyś się nigdy nie czuła opuszczona. Namaściliśmy cię w Naszej Miłości. Ty jesteś Naszym dzieckiem, które wzrosło w Nas. Ukształtowaliśmy cię, abyś była mocna i rozradowaliśmy się twoją nicością. Moja Pieśń opowiada o dobroci 9 i sprawiedliwości, Moja Pieśń jest przeznaczona dla was wszystkich, aby była wyśpiewywana na wieki 10. Przychodź do Mnie zawsze z radosnym śpiewem. Ukoronuj Mnie Miłością i nie pozwól nieprzyjacielowi wyrwać korzeni zapuszczonych we Mnie. Zawsze odpowiadam na twoje modlitwy i zapewniam ci to, co jest dla ciebie najlepsze. Zsyłam zawsze więcej pokarmu niż jesteś w stanie spożyć! Wezwij Mnie, kiedy tylko pragniesz, Moja Vassulo. Twoje trzydziestoletnie wysiłki zostaną nagrodzone, podobnie jak i praca wszystkich, którzy podobnie działali dla sprawy Sprawiedliwości. Niebo nie zapomina. Wszystko, co czynisz z Miłością dla Mojej sprawy,11 liczy się. Nie jesteś sama! Miłość jest zawsze blisko ciebie… ic

Przypisy:

1. Ang.: gladness.

2. Ang.: reserved.

3. Ang.: lethal.

4. Ang.: summon.

5. Ang.: oppressed.

6. Ang.: Teacher.

7. Tu usłyszałam po francusku «par excellence», co znaczy «w najwyższym stopniu».

8. Ang.: blessed.

9. Ang.: kindness.

10. Ang.: everlastingly.

11. Ang.: for My Sake.

Slider 9

Komentowanie wyłączone.