NAWRÓCENIE – fundamenty i niuanse (mp3)

25 stycznia 2018, autor: Krzysztof Osuch SJ

Rozważanie NAWRÓCENIE – fundamenty i niuanse” warto skojarzyć z ewangelią z III Niedzieli, zwłaszcza z tym Jezusowym wezwaniem: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Nie czekajmy na więcej znaków, na więcej naglących wezwań wypowiadanych przez naszą Matką – w Fatimie, w Akita i tylu innych miejscach… Nie czekajmy, aż Bóg zjawi się nam jak Szawłowi prześladowcy chrześcijan…

[Link do rozważania mp3 na Chomikuj lub z „kłopotami” na końcu wpisu]

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

„Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»”.

Podobne wezwanie u św. Marka:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim (Mk 1,14-20).

NAWRÓCENIE – fundamenty i niuanse (mp3)

Komentarze

komentarzy 6 do wpisu “NAWRÓCENIE – fundamenty i niuanse (mp3)”
 1. s.Krystyna pisze:

  Orędzie Matki Bożej z Medziugorja dla świata
  z 25 stycznia 2017 roku
  przekazane widzącej Mariji

  „Drogie dzieci!
  Dzisiaj wzywam was, abyście się modlili o pokój – pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój na świecie.
  Szatan jest silny i chce was wszystkich zwrócić przeciwko Bogu i przywrócić was do tego wszystkiego, co jest ludzkie, a w sercach zniszczyć wszystkie uczucia względem Boga i Bożych spraw.
  Wy, małe dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które oferuje wam świat.
  Małe dzieci, zdecydujcie się na świętość, a Ja, ze swoim Synem Jezusem, wstawiam się za wami.
  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 2. s.Krystyna pisze:

  Pokój i Dobro!
  Dziękuję Ojcu za cenne rozważanie.Rozróżnienie dwóch postaw; jurydycznej-prawniczej i osobowej-serca. Jest dla mnie cenną wskazówka, którą przyjmuję, jako wielką łaskę. Dzięki Ojcze ,słuchałam kolejny raz z wielką uwagą i zaangażowaniem serca.
  Pozdrawiam serdecznie, także uczestników blogu.

 3. Tu – w tym wywiadzie – można bliżej poznać nowego Pasterza Krakowa; także od strony rodziny…

  http://www.e-wpis.pl/pl/musimy-podniesc-glowy-do-gory-i-nie-lekac-sie

 4. WARTO poprzeć ten APEL:

  Nie dla ograniczania wolności słowa we Francji!

  http://www.maszwplyw.pl/nie-dla-ograniczania-wolnosci-slowa-we-francji-ml1,65,k.html

  We Francji dzieją się dziś rzeczy niepojęte. Oto publiczna telewizja odmawia emisji spotu pokazującego szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci z zespołem Downa. Powód – może on wywoływać poczucie winy u kobiet, które dokonały aborcji eugenicznej! Co gorsza, Rada Stanu zaaprobował tę bulwersująca decyzję telewizji!

  Jest jednak jeszcze gorzej. W najbliższym czasie Parlament Francuski zamierza uchwalić wysokie kary za publikowanie w internecie treści pro-life. Karane będzie również zamieszczanie wszelkich treści opisujących obiektywnie prenatalny rozwój dziecka.

  W tej sytuacji nie powinniśmy być bierni. W ostatnim czasie Polska i Polacy często spotykali się z wyniosłą postawą władz francuskich. Zarzucano Polsce brak poszanowania dla reguł demokracji, a jak wygląda wolność słowa nad Sekwaną?!

  Dlatego powinniśmy wyrazić zaniepokojenie działaniami władz Republiki Francuskiej względem obrońców życia.

  Pamiętajmy, że Polska jest kolebką „Solidarności” i w duchu solidarności prześlijmy Ambasadorowi Francji list, w którym wyrazimy zaniepokojenie rozwojem wydarzeń w reprezentowanym przez niego kraju.
   
  Z wyrazami szacunku,
  dr Joanna Banasiuk

 5. okrzos pisze:

  … dopowiedzmy: