POSŁANI między WILKI!

14 lutego 2017, autor: Krzysztof Osuch SJ

„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów” (kard. K. Wojtyła w roku 1976).

„Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki” – tak brzmi pierwsze zdanie ewangelii czytanej w […]

Całe rozważanie TUTAJ: POSŁANI między WILKI! « Krzysztof OSUCH, SJ – Szukać i znajdować Boga we wszystkim

Komentowanie wyłączone.