MY wobec Boga – TAJEMNICY (mp3)

17 grudnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ

Z TAJEMNICĄ trzeba się nauczyć żyć! Tymczasem, jak pisze Gilbert Keith Chesterton, „rozpowszechniła się szeroko po świecie tendencja skłaniająca ludzi do odrzucania tego, czego nie mogą zrozumieć”…

Zaś Carlo Caretto tak charakteryzuje nasze czasy: „Żyjemy wszyscy w bardzo tragicznym wieku, w którym nawet najsilniejsi ludzie są kuszeni w wierze. Jest to bowiem epoka bałwochwalstwa, lęków, udręki. Jest to epoka, w której żądza władzy i bogactwo zaciemniły zupełnie w sercu ten podstawowy nakaz Dekalogu: »Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego«”(*).

 

Można odsłuchać rozważanie pod tym adresem:

LUB na CHOMIKUJ:

 

 • Jakość nagrania jest średnia, ale dla tak ważnego tematu można znieść nieco niedogodności…
 • Obyśmy stawali się coraz bardziej wrażliwi i uważni na wymiar TAJEMNICY w BOGU!
 • Co tej wrażliwości zagraża? Jak ją w sobie pielęgnować? – O tym traktuje rozważanie…
 • Część myśli z rozważania znajduje na samym początku mojej książki: BÓG tak wysoko Cię ceni. Oto parę cytatów:

Uderzyło mnie kiedyś zdanie: trzeba nauczyć się żyć z Tajemnicą.

 • Od jakości przeżywania Tajemnicy istnienia zależy bardzo wiele – otwarcie albo zamknięcie na najgłębszy sens naszego życia. Gilbert Keith Chesterton krytycznie stwierdza, że „rozpowszechniła się szeroko po świecie tendencja skłaniająca ludzi do odrzucania tego, czego nie mogą zrozumieć”.
 • Tymczasem „jedynym właściwym stosunkiem rozumu do rzeczywistości – danej nam drogą poznania istoty rzeczy materialnych czy też drogą Objawienia – jest uznanie tej prawdy, że daleko poza naszym zasięgiem poznawczym mieści się istotna struktura Rzeczywistości, która jak w zwierciadle, niedoskonale tylko i cząstkowo, objawia się rozumowi naszemu. Ta postawa rozumu wobec Tajemnicy jest jak gdyby osią całego katolicyzmu”[1].
 • Tajemnica towarzyszy w sposób konieczny każdemu zetknięciu się rozumu z rzeczywistością. Racjonalizm, odrzucając wszelki ślad tajemnicy, utrzymuje może wszechpotęgę rozumu ludzkiego, ale płaci za to zbyt drogo, gdyż deformuje i fałszuje rzeczywistość. A rzeczywistość ta przeniknięta jest dla nas do głębi tajemnicą, która z każdego odcinka otaczającego nas świata ku nam wyziera. […] Człowieka o nastawieniu subiektywnym razi i gniewa tajemnica”[2].

Czytanie ze środy po III Niedz. Adwentu – Iz 45,6b-8.18.21b-25:

Ja jestem Pan, i nie ma innego.Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą. Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bóg, który ukształtował i wykończył ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie: Ja jestem Pan i nie ma innego. Czyż nie Ja jestem Panem, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela.


[1] Stefan Swieżawski, Rozum i tajemnica, Kraków 1960, s. 49.

[2] Tamże, s. 129.

 (*) Pustynia w mieście, Warszawa 1985, s. 16.

Komentarze

komentarze 4 do wpisu “MY wobec Boga – TAJEMNICY (mp3)”
 1. Katarzyna pisze:

  Ogromnie polecam mp3 – zachęca w tajemniczy lecz silny sposób do tego by szukać i znajdować Boga we wszystkim… Przy słuchaniu i rozważaniu już doświadcza się tajemnicy…

  Słusznie Ojciec podkreśla, że w dzisiejszych czasach odrzucamy to, czego nie rozumiemy, że nie umiemy i nie chcemy żyć z tajemnicą, że wszystko chcemy pojąć własnym rozumem… a tymczasem poza naszym poznaniem istnieje istotna rzeczywistość, ukryty Bóg, który chce być bardziej szukany niż posiadany…

  I cytaty z Księgi Izajasza, tak aktualne na dzisiejsze czasy:
  Wół rozpoznaje swego pana
  i osioł żłób swego właściciela,
  Izrael na niczym się nie zna,
  lud mój niczego nie rozumie
  Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym,
  Boże Izraela, Zbawco!
  Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
  wzywajcie Go, dopóki jest blisko!

  Bo myśli moje nie są myślami waszymi
  ani wasze drogi moimi drogami –
  wyrocznia Pana.
  Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
  tak drogi moje – nad waszymi drogami
  i myśli moje – nad myślami waszymi.

 2. Proszę tego NIE PRZEOCZYĆ!

  Benigni i wielka ewangelizacja
  (…)

  Widzi pani 10 przykazań, to 10 przykazań miłości

  Pyta pani, które najważniejsze dziś. Właśnie prowadzi pani dziennik telewizyjny. I co? Jeden news gorszy od poprzedniego. Jesteśmy zagubieni, skorumpowani. Straszne. Toniemy, idziemy jakby w dół i w dół. W polityce czy medycynie wszyscy wszystko chcą kupić. Nawet człowieka. Tracimy tak naszą godność. „Nie kradnij”. A my dotykamy już dna, w korupcji na każdym szczeblu. Jeden kupuje drugiego, zaprzedając swoją duszę. 10 przykazań jest jak wielki łuk. Strzała. Wynoszą nas na wyżyny człowieczeństwa. Pokazują, kim może być człowiek. To jest najpilniejsze w naszych czasach.” I dodaje: „Ludzkie ciało jest prawdziwym dziełem sztuki. Dziełem sztuki Boga. Dzisiaj wieczorem będziemy o Nim mówić. O miłości i pięknie Boga”.

  W przeszłości w wielkich monologach Roberto Benigni mówił swoim rodakom o włoskim hymnie narodowym i konstytucji Republiki Włoskiej, wziął też udział w pierwszym zbiorowym czytaniu Pisma Świętego w turyńskiej katedrze w Roku Wiary.

  Więcej o Roberto Benignim oraz programie „Dziesięć Przykazań” w styczniowym numerze „Gościa Niedzielnego”.

 3. opal pisze:

  I jeszcze należne podziękowanie za wspaniałe rozważanie – BÓG ZAPŁAĆ Ojcze !

  To doświadczalne odkrycie było mi udzielone w niedalekiej przeszłości bardzo iintensywnie…. W rozważaniu Ojca znajduję właściwie dokładny opis osobistych przeżyć. To zdumiewające!!! BÓG ZAPŁAĆ!!!

 4. opal pisze:

  W wywiadzie z O. Generałem Adolfo Nicolás czytam bardzo cenne dopowiedzenia do Ojca konferencji; MYŚLĘ, ŻE WARTO JE TU PRZYTOCZYĆ:
  „Nie możemy wytłumaczyć Boga, ale możemy być z Nim w kontakcie”. Bo tak jest w istocie: choć przeczytaliśmy tyle ksiąg nie możemy „wyjaśnić”, kim jest Bóg – to jest tajemnica tajemnic. Możliwość przyjęcia tajemnicy, jej pogłębianie jest dla nas szansą. Obecny czas jest raczej czasem pogłębiania aniżeli wyjaśniania – czasem refleksji nad tym, co to znaczy żyć w Chrystusie, wzrastać w Chrystusie. Młodzi ludzie nie chcą słuchać wywodów teologicznych. Obecny papież w jednej ze swoich książek o wierze napisał, że język teologii może mieć jedynie wartość przybliżania. I to jest prawda, ponieważ mówimy o tajemnicy. Jakże moglibyśmy ją do końca wyjaśnić?
  Możemy wskazywać kierunek. Wskazując palcem na księżyc nie możemy koncentrować się tylko na tym palcu, bo nigdy nie zobaczymy księżyca…”