Jedynie ta ofiara podoba się szatanowi

24 września 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ

Moja penitentka wychodząc (przed kilkoma minutami) z pokoju dojrzała na stole orędzia z Nieba dane przez Vassulę Ryden, noszące tytuł „Prawdziwe Życie w Bogu”; i zapytała, czy też to czytam. … Odpowiedziałem, że właśnie przed chwilą poczułem przynaglenie, by znów coś przeczytać. Padło na poniższy fragment. Bardzo aktualny! Z jakiego powodu? Proszę sprawdzić…, koniecznie łącznie z PRZYPISAMI dodanymi na końcu.

Grupa pro-life wygrywa sprawę o wolność słowa z władzami lotniska Calgary

14.10.94

Orędzie świętego Michała Archanioła:

Vassulo-Męki-Chrystusa, Ja, Święty Michał Archanioł, witam cię i błogosławię. Czy przypominasz sobie, jak Bóg wezwał cię, abyś żyła prawdziwym Życiem w Nim? Dziś samo wspomnienie twego zmartwychwstania duchowego wzrusza Mnie do łez… Kiedyś walczyłaś z Bogiem, bo całą twoją uwagę przyciągało to, co nie było duchowe. Obecnie jednak niech będzie chwała Bogu Sprawiedliwemu, Najwyższemu! On okrył cię Swoim Świętym Duchem i Swoją Mocną Ręką podniósł, abyś się stała świadkiem Jego Świętego Ducha, gdyż Jego Duch przyszedł zamieszkać w tobie. Od początku1812 Jego Duch mieszkający w tobie jest uwielbiany, kiedy słyszy twoje wołanie:

«Abba» – Ojcze!

W bardzo krótkim czasie On zstąpi wykorzenić nieprawość, która zamieszkała w sercach ludzi. Przez okres dłuższy niż trzy lata Nieustanna Ofiara1813 będzie deptana. Przez to niewiarygodne bluźnierstwo trzecia część mieszkańców ziemi umrze z powodu nieprawości. Pan poprzysiągł to na Swoją Świętość.

Przygotuj się teraz na spotkanie z Bogiem.1814

Powiedziałem ci to wszystko1815 bez jakiejkolwiek przyjemności. Dziś w waszym pokoleniu demonowi oddaje się coraz większą cześć. Od początku był on zabójcą i kłamcą, a dziś czci się go jak ojca. To jemu oddaje się wszelkie honory. Ludzie kłaniają się obecnie bardzo nisko jego dziełom i z tego powodu wasze pokolenie ściągnęło na siebie karę. Na wasze kraje napadają zastępy duchów nieczystych, które wszędzie się wałęsają. Szatan kusi dziś nawet wybranych Boga.1816 Dlatego właśnie wszędzie rozszerza się zamęt w tym pokoleniu, które wznosi swe wieże na niewinnej krwi1817 i buduje swe kraje na zbrodni. Jedynie ta ofiara1818 podoba się szatanowi.

Złóż ufność w Najwyższym, Moje dziecko, i zachęcaj ludzi do szukania Mojego wstawiennictwa. Ja, Święty Michał, Archanioł Boży, nigdy nie zmęczę się bronieniem Prawdy. Wytrwaj,1819 nawet gdyby wstrząsało tobą tchnienie Nieprzyjaciela! Ja jestem z tobą.

Ciesz się z łaski Najwyższego.1820

Teraz mówi Pan:

– Trwaj w Pokoju. Przyjdź bliżej Mnie i odczuj Mój pokój. Nigdy cię nie opuszczę. Pomogę ci, aby Moje Serce odniosło w tobie tryumf. Nie pozwól szatanowi zwodzić cię wątpliwościami. Powiększę Moje Znaki nad tobą. Uczynię to dla uczczenia Mojego Imienia.

Więcej  orędzi

Przypisy

1812 Od początku mojego nawrócenia.

1813 Ofiara Eucharystyczna, Jezus w Eucharystii.

1814 Św. Michał zapowiada, że teraz Bóg będzie dyktował.

1815 Bóg pozwolił św. Michałowi pozostać jeszcze przez chwilę ze mną, widząc mój smutek z powodu treści poprzedzającego orędzia.

1816 Por. Mt 24, 24. (Przyp. red.)

1817 Aborcja jest obecnie zalegalizowana w bardzo wielu krajach.

1818 Aborcja podoba się szatanowi, potrzebującemu ofiar z ludzi dla uzyskania mocy. Zbrodni tej dokonuje codziennie wiele osób. Nie są one nawet świadome, że oddają przez to cześć demonowi i udzielają mu w ten sposób mocy.

1819 Św. Michał rozumie przez to, że powinnam Go doskonale naśladować, tzn. nigdy się nie znużyć ani nie poddawać się zniechęceniu – pomimo zadawanych mi ciosów.

1820 Święty Michał ustępuje teraz przed mówiącym Bogiem.

Komentarze

komentarze 2 do wpisu “Jedynie ta ofiara podoba się szatanowi”
 1. Znakomita wypowiedź red. Tomasza Krzyżaka!!

  Tomasz Krzyżak dla Frondy: Żenująca sejmowa debata o aborcji

  Przytacza m.in. te pełne POWAGI słowa św. Jana Pawła II (także św. Matki Teresy):

  Podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku w Kaliszu Jan Paweł II przytoczył w homilii słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył”. I od siebie dodawał: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”.

  A sześć lat wcześniej w Radomiu pytał: „Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: »Wolno zabijać«, nawet: »Trzeba zabijać«, tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu? (…) Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży – zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko. Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które – po ludzku biorąc – uważają, że pojawiło się nie w porę”.

  CAŁY TEKST