POST bywa konieczny

2 września 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ

[…]

Gdy post jest konieczny

W kwestii postu Jezus wypowiedział jeszcze jedno ważne zdanie: Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Jest zatem jasne, że Jezus nie znosi postu. Owszem, przewiduje i zapowiada czas postu! Tylko wtedy post jest zbędny, gdy Jezus jest ze swymi uczniami, a uczniowie są z Nim. Sytuacja zmieni się radykalnie, kiedy zabiorą im pana młodego. Gdy Jezus zostanie zabrany, post okaże się konieczny! – Charakterystyczne jest to podkreślenie: w ów dzień, będą pościć.

Jezus obecny Jezus zabrany. Te dwa wyrażenia oznaczają dwie różne sytuacje; obie rozumieć można dwojako.

 • Po pierwsze, że chodzi o fizyczną i widzialną obecność Jezusa (za Jego życia ziemskiego i po Zmartwychwstaniu);
 • po drugie, że chodzi o obecność Jezusa duchową i niewidzialną, ale jednak wyraźnie przeżywaną.

Wszyscy wiemy z doświadczenia, co to znaczy, gdy przeżywamy duchową obecność Jezusa. Wiemy także, co to znaczy, gdy czujemy się zmuszeni, by gorzko stwierdzić, że Pan został nam zabrany.

W historii zbawienia jest taki, stosunkowo krótki czas, kiedy ludzie cieszyli się fizyczną obecnością Wcielonego Syna Bożego; po Jego dramatycznym odejściu przyszedł czas fizycznej nieobecności Jezusa. Przyszedł też czas postu – Wielkiego Postu, postu piątkowego. Zostawmy z boku te ważne okresy liturgiczne i związane z nimi posty. Przyglądnijmy się natomiast temu postowi, który należy podjąć po utracie czy ukryciu Pana Jezusa.

Są takie sytuacje, o których mówimy: „Nie ma Pana”, „Pan został zabrany!” Nie wiem, gdzie On teraz jest. Nie wiem, jak odzyskać kontakt z Nim. Nie wiem, czy w ogóle mogę Go jeszcze odnaleźć i cieszyć się Jego obecnością!

To tę duchową sytuację ma Jezus na myśli, gdy przepowiada konieczność postu i wyraźnie go zaleca: w ów dzień, będą pościć. Ta przykra sytuacja – zabrania czy zniknięcia Pana – domaga się naprawdę postu. A św. Ignacy powiedziałby, że gdy doświadczamy psychiczno-duchowego strapienia, to bardzo pomocne okaże się (w roztropnej dawce) umartwienie (a więc np. post w dosłownym znaczeniu), zintensyfikowana modlitwa i badanie siebie, rachunek sumienia2.

Czy Jezusowe nauczanie o poście jest dla nas oczywiste? Oczywiste jest dla nas to, że kiedy Pan zostaje nam zabrany, wtedy zazwyczaj pojawia się smutek; ogarnia nas strapienie, przeżywamy udrękę tęsknoty za Jezusem. Jeśli tego stanu strapienia nie objaśnimy, jak należy, to może się nam, w końcu, wydać, że dominantą tej sytuacji musi być jedynie wielki apetyt i odpowiadająca mu konsumpcja. Po utracie Jezusa będziemy zauważać jedynie wielki głód w sferze psychicznej i fizycznej.

 • Rzeczywiście, smutek o charakterze duchowym (po utracie Jezusa) i wzmożony głód występują razem. Jest też prawdą, że narzuca się wtedy różnego rodzaju konsumpcja. Najłatwiej jest sięgnąć, dosłownie, po jedzenie. Lekarstwem wydaje się też być konsumowanie wzajemnych uczuć. Często apetyt kierujemy po prostu do rzeczy. Gromadzimy je i pocieszamy się ich posiadaniem, choć nie są nam praktycznie potrzebne. Wzmożona konsumpcja, zdobywanie uczuć, posiadanie rzeczy – jawią się jako coś, co może nas pocieszyć po zabraniu Pana.

Całe rozważanie / Źródło: POST bywa konieczny « Krzysztof OSUCH, SJ – Szukać i znajdować Boga we wszystkim

Kategoria: Bez kategorii,JEZUS

Komentarze

komentarze 3 do wpisu “POST bywa konieczny”
 1. Zofia pisze:

  Niektóre tylko z przesłań Matki Najświętszej dotyczące postu:

  Orędzie z Medziugorje, 26. wrzesień 1985r.
  „Drogie dzieci! Dziękuję za wszystkie modlitwy. Dziękuję za wszystkie ofiary. Pragnę wam powiedzieć, drogie dzieci, byście odnowili polecenia, które wam daję. Szczególnie zachowajcie post, gdyż poprzez post najwięcej osiągniecie i sprawicie mi radość, bowiem wówczas spełni się cały plan, który Bóg postanowił zrealizować tu w Medziugorju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

  Orędzie z Medziugorje, 25. lipiec 1991r.
  „Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście modlili się o pokój. W tym czasie pokój jest w szczególny sposób zagrożony i ja żądam od was, abyście odnowili post i modlitwę w waszych rodzinach. Drogie dzieci, pragnę, żebyście zrozumieli powagę sytuacji i to, że wiele z tego, co się stanie, zależy od waszej modlitwy, a wy mało się modlicie. Drogie dzieci, jestem z wami i wzywam was, abyście z powagą zaczęli się modlić i pościć, tak jak w pierwszych dniach mojego przyjścia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

  Orędzie z Medziugorje, 25 listopad 1996 (fragment).
  „Drogie dzieci! Dziś ponownie wzywam was do modlitwy, abyście przez modlitwę, post i małe ofiary przygotowali się na przyjście Jezusa.

  Orędzie z Medziugorje, 25 kwiecień 1999 (fragment)
  „Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dziatki, z radością nieście pokój i miłość temu niespokojnemu światu. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do mnie

  Orędzie z Medziugorje, 25 styczeń 2001 (fragment)
  „Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was abyście z jeszcze większym entuzjazmem odnowili modlitwę i post, aż modlitwa nie stanie się dla was radością. Dziatki, kto się modli nie boi się przyszłości, a kto pości nie boi się zła. Powtarzam raz jeszcze; jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością. ”

  Orędzie z Medziugorje, 25 luty 2003 (fragment)
  „Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was byście się modlili i pościli w intencji pokoju. Dziatki, tak jak już mówiłam i teraz wam powtarzam jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny.

  Orędzie z Medziugorje, 18 marzec 2006 (fragment)
  „Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do wewnętrznych wyrzeczeń. Droga do tego prowadzi was przez: miłość, post, modlitwę i dobre uczynki. Tylko przy całkowitym wewnętrznym wyrzeczeniu rozpoznacie miłość Bożą i znaki czasów, w których żyjecie.

  Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 2007 (fragment)
  „Drogie dzieci! Przychodzę do was z darami jako Matka. Przychodzę z miłością i miłosierdziem. Drogie dzieci mam wielkie serce. Pragnę, aby wszystkie wasze serca były w nim oczyszczone przez post i modlitwę. ”

  Orędzie z Medziugorje, 25 marzec 2007 (fragment)
  „Drogie dzieci! Z serca pragnę wam podziękować za wasze wielkopostne wyrzeczenia. Chcę was zachęcić byście z otwartym sercem nadal żyli postem. Dziatki, poprzez post i wyrzeczenia będziecie mocni w wierze.”

  Orędzie z Medziugorje, 2. wrzesień 2007 (fragment)
  „Drogie dzieci, w tych czasach Bożych znaków nie bójcie się ponieważ ja jestem z wami. Wielka miłość Boga posyła mnie, abym prowadziła was do zbawienia. Dajcie mi wasze serca proste, oczyszczone przez post i modlitwę. ”

  Orędzie z Medziugorje, 25 październik 2008 (fragment)
  „Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, aby poprzez wasze modlitwy powstrzymać plan szatana wobec ziemi, która codziennie coraz bardziej oddala się od Boga, a w miejscu Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego dziatki uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą.”

  Orędzie z Medziugorje, 2 styczeń 2011 (fragment)
  „Drogie dzieci. Dziś wzywam was do jedności w Jezusie, moim Synu. Moje macierzyńskie serce prosi, abyście pojęli, że jesteście Bożą rodziną. Ojciec Niebieski obdarzył was duchową wolnością, jesteście więc wezwani, aby samodzielnie rozpoznawać prawdę, dobro i zło. Niech modlitwa i post otworzą wasze serca i pomogą wam odkryć Ojca Niebieskiego przez mojego Syna. Kiedy odkryjecie Ojca, wasze życie będzie podporządkowane pełnieniu woli Bożej i tworzeniu Bożej rodziny, bo tego Syn mój pragnie. Będę z wami na tej drodze. Dziękuję wam. ”
  Mirjana poczuła, że może powiedzieć Maryi: „Wszyscy przyszliśmy do Ciebie z naszymi cierpieniami i krzyżami. Pomóż nam, prosimy Cię.” Maryja zwróciła ku nam ręce i powiedziała:
  „Otwórzcie wasze serca, dajcie Mi wasze cierpienia. Matka wam pomoże.”

  Orędzie z Medziugorje, 2 marzec 2011
  „Drogie dzieci! Moje matczyne serce cierpi niezmiernie kiedy patrzę na moje dzieci, które z uporem przedkładają to co ludzkie, ponad to co Boże, na moje dzieci , które mimo tego co ich otacza i mimo wszystkich znaków, które są im słane, myślą, że mogą kroczyć bez mojego Syna. Nie mogą! Kroczą ku wiecznej zagładzie. Dlatego gromadzę was, którzy gotowi jesteście otworzyć mi swoje serce, którzy gotowi jesteście być apostołami mojej miłości, byście mi pomogli, a żyjąc Bożą miłością, byli przykładem dla tych, którzy jej nie znają. Niech was w tym umacnia post i modlitwa, a ja błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję wam. ”

  Orędzie z Medziugorje, 25 październik 2012
  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bowiem szatan jest przebiegły i wiele serc przyciąga do grzechu i upadku. Dziatki, wzywam was do świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mego Syna, aby On was wypełnił swoim pokojem i miłością, których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

  Orędzie iz Medziugorje, 2 luty 2013
  „Drogie dzieci! Miłość mnie do was sprowadza, ta miłość, której i was pragnę nauczyć – miłość prawdziwa. Miłość, którą Syn mój wam objawił umierając na krzyżu z miłości do was. Miłość, która jest zawsze gotowa wybaczyć i prosić o wybaczenie. A jak wielka jest wasza miłość? Smutne jest moje matczyne serce szukające miłości w waszych sercach. Nie jesteście gotowi z miłości poddać swojej woli, woli Bożej. Nie możecie mi zatem pomóc , aby ci, którzy nie poznali Bożej miłości, poznali ją, bo w was samych nie ma prawdziwej miłości. Oddajcie mi swoje serca, a ja was poprowadzę. Nauczę was przebaczać, miłować nieprzyjaciół swoich i żyć podług mojego Syna. Nie bójcie się o siebie. Mój Syn nie zapomina w nieszczęściu o tych, których miłuje. Będę przy was. Będę prosić Ojca Niebieskiego, aby opromienił was światłem wiecznej prawdy i miłości. Módlcie się za swoich pasterzy, aby przez wasz post i modlitwę, mogli was prowadzić w miłości. Dziękuję wam. ”

  Orędzie z Medziugorje, 2 marzec 2013 (fragment)
  „… Moje dzieci, nie bądźcie oporni wobec mojego Syna, nie stawiajcie oporu nadziei i pokojowi! Przez waszą modlitwę i post mój Syn przez swój krzyż rozproszy ciemność, która chce was ogarnąć by zapanować nad wami, da wam siłę do nowego życia. Jeśli będziecie żyć podług mojego Syna, będziecie błogosławieństwem i nadzieją dla wszystkich grzeszników, którzy błąkają się w ciemności grzechu. Czuwajcie, moje dzieci! ”

  Orędzie z Medziugorje, 2 maj 2013 (fragment0
  „Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, abyście miłowali, a nie sądzili. … Niech modlitwa i post umocnią was, abyście mogli żyć tak, jakby Ojciec Niebieski tego pragnął, abyście byli moimi apostołami wiary i miłości, aby wasze życie stało się błogosławieństwem dla tych, których spotykacie, abyście stanowili jedność z Ojcem Niebieskim i Moim Synem. Moje dzieci, to jest jedyna Prawda. Prawda, która prowadzi ku waszemu nawróceniu, a następnie ku nawróceniu wszystkich, których spotykacie, a którzy jeszcze nie poznali mojego Syna, tych wszystkich, którzy nie wiedzą co znaczy kochać. Moje dzieci, mój Syn podarował wam pasterzy, chrońcie ich, módlcie się za nich! Dziękuję wam. ”

 2. Zofia pisze:

  Wzmożona konsumpcja, zdobywanie uczuć, posiadanie rzeczy – rzeczywiście jawią się (z mocą wielką) jako coś, co może nas pocieszyć po zabraniu Pana, ale na szczęście (choć niestety, często po wielu próbach) odkrywamy, że „po zabraniu Pana” nic i nikt nas nie pocieszy – tylko ON sam..

  Wczoraj Matka Najświętsza przyszła do nas z pomocą w odkrywaniu Prawdy, powierzając Mirjanie następujące Słowa:

  „Drogie dzieci, zgodnie z wolą mojego Syna i z Mojej macierzyńskiej miłości, przychodzę do was, Moje dzieci, ale szczególnie dla tych, którzy dotychczas nie doszli do poznania miłości mojego Syna.

  Przychodzę do was, którzy o Mnie myślicie i którzy wzywacie Mnie. Daję wam Moją macierzyńską miłość i przynoszę błogosławieństwo mojego Syna.

  Czy macie czyste i otwarte serca i czy dostrzegacie dary, znaki Mojej obecności i miłości?

  Moje dzieci, w waszym ziemskim życiu, bądźcie prowadzone Moim przykładem.

  Moje życie było bólem, ciszą i bezmierną wiarą i zaufaniem Bogu Ojcu.

  Nic nie jest przypadkiem: ani ból, ani radość, ani cierpienie, ani miłość.

  Wszystko to są łaski, których mój Syn wam udziela i które prowadzą was do życia wiecznego.

  Od was, mój Syn prosi o miłość i modlitwę w Nim.

  Jako matka uczę was: kochać i modlić się w Nim, to znaczy modlić się w ciszy duszy a nie tylko w recytacji waszych warg; to jest nawet najmniejszy gest uczyniony w imię mojego Syna – to jest cierpliwość, miłosierdzie, zgoda na ból i ofiara uczyniona dla innych.

  Moje dzieci, mój Syn patrzy na was.

  Módlcie się, abyście także mogły oglądać Jego Oblicze i żeby mogło być Ono wam objawione.

  Moje dzieci, Ja objawiam wam jedyną i rzeczywistą prawdę.

  Módlcie się, abyście mogły ją zrozumieć i abyście mogły głosić miłość i nadzieję; byście mogły być apostołami Mojej miłości.

  Moje macierzyńskie Serce w sposób specjalny kocha pasterzy. Módlcie się za ich błogosławione dłonie. Dziękuję wam. „

  Medugorje, 2 września 2016

 3. efer pisze:

  Rrefleksja : za wszystko dziękujcie Bogu , wszystko jest grą miłości !

  Są takie sytuacje, o których mówimy : – ” Nie ma Pana” ….. Nie wiem , gdzie On teraz jest …. Nie wiem jak odszukać kontakt z Nim . Nie wiem, czy w ogóle mogę Go jeszcze odnależć i cieszyć się
  Jego obecnością ! Nie wiem ……?!!!

  14/ 5. 2016r
  – ON i ja / I tom 888 . Czytam : ….” Ja jestem tu zawsze ….”
  ” Dziękuj Mi , że masz naturę tak pełną wad , ponieważ to może ci dostarczyć zasług „….

  Zamysliam się przez chwilę .Przychodzą słowa :
  ” Pamiętaj , że jesteś moim stworzeniem, które znam . Znam twoją słabość i twoje możliwości bo one są w moim ręku . Jestem twoją duszą przez dar życia, które otrzymałaś i w niej rozwinę moje możliwości . Dusza ludzka ma żródło w Bogu i pamięć Boga jest w niej zachowana . Grzech nie zniszczył waszej tęsnoty szukania żródła waszego życia . Pamięć miłości, której pragniecie jest tęsknotą za Bogiem , waszym Ojcem !
  Miłość zrodziła życie człowieka i miłość was pragnie , stworzenie Moje .”.

  – Panie , czy ja myślę swoimi myślami ….?
  ” Nie , Moje życie jest w duszy twojej . Zachowaj moje życie , abyś żyła .”

  15/ 5. 2016 r – poranne modlitwy .
  ” Córko , tęsknota za Bogiem była zawsze w mym sercu. Zawsze chciałam chodzić w Jego obecności na ziemi . ON jest , ” Który Jest „, jest zawsze, dla ciebie w komunii obecnocią swoją .”

  – Zrozumiałam, pragnienie Boga szkołą Maryi !
  Po wniebowstąpieniu Jezus jest obecny niustannie w Eucharystii . Spotykamy się z Nim i przyjmujemy Go w komunii . Jest obecny w Duchu i Prawdzie w Słowie i substancjalnie w Ciele i Krwi swojej przez Transsubstancjacje przemiany .

  21/ 5. 2016 r. poranne modlitwy .
  ” Skup się na Królestwie Moim w tobie ” .

  – Ogarnęła mnie radość wewnęrzna , radosnym poruszeniem serca mojego .
  ” Wiesz , Króestwo Moje to moja Obecność i moje panowanie w nim . Skupienie jest darem Obecności Mojej . Pamiętasz już kiedyś o tym mówiliśmy ” .
  – Tak Panie , pamiętam .
  ” Nie byłaś gotowa wtedy . Moje pragnienia są stałe . One zawsze są blisko człowieka tej stałej Komunii w Bogu . Czy wiesz, twoje serce jest w moim Sercu . Miłość Boga jednoczy się w miłości człowieka . Prawdziwa miłość serca ludzkiego jest tylko w Bogu ” .