ZAUFAJ Bogu – REKOLEKCYJNE rozważania (mp3)

16 marca 2015, autor: Krzysztof Osuch SJ

Rozważania REKOLEKCYJNE w zapisie dźwiękowym. Pochodzą one z różnych okresów… Osoby odprawiające „Ćwiczenia duchowne” św. Ignacego Loyoli łatwo spostrzegą, że nawiązują one tematycznie i metodycznie do Rekolekcji Ignacjańskich. Nie są jednak identyczne z rozważaniami, które proponowałem w czasie rekolekcji I Tygodnia w Częstochowie.

Uwaga: Te same rozważania, ale w układzie CHRONOLOGICZNYM (czyli w kolejności dodawania ich na tym blogu) są jeszcze TU http://osuch.sj.deon.pl/moje-mp3/ . Proszę nie zwracać uwagi na numerację, która odzwierciedla dość przypadkową chronologię dodawania rozważań na tej stronie: http://osuch.sj.deon.pl/moje-mp3/!

Wystarczy kliknąć na wybrany, poniżej, link, a otworzy się strona z odtwarzaczem…

Uwaga: kolorami zaznaczyłem pokrewne tematy.

Zaproponowana poniżej kolejność nie jest przypadkowa!

*********************************************************************************

20. Ja CZŁOWIEK – radykalne pytanie o SENS, Koh 3,1-11 (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/01.%20Ja%20CZ%C5%81OWIEK%20-radykalne%20pytanie%20o%20SENS%20%28Koh%203%2C1-11%2Cin%29.mp3

21. Wiara Abrahama – wyjść ku szczęściu (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/02.%20Wiara%20Abrahama%20-%20wyj%C5%9B%C4%87%20ku…mp3

22. Bóg w MIŁOŚCI jest pierwszy (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/04.%20B%C3%B3g%20w%20MI%C5%81O%C5%9ACI%20jest%20pierwszy%20Mdr%2011%2C20n%2C%20Iz%2049%2C14n.mp3

7. Ocaleni jedynie w MIŁOŚCI – Wcieleniu (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Adwent2012/04.%20Ocaleni%20jedynie%20w%20MI%C5%81O%C5%9ACI-Wcieleniu.mp3

8. My wobec Boga OJCA (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Adwent2012/07.%20My%20wobec%20Boga%20OJCA.mp3 

9. Wobec Boga TAJEMNICY. Trudność wiary (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Adwent2012/05.%20Wobec%20Boga%20TAJEMNICY%20Trudno%C5%9B%C4%87%20wiary.mp3

6. Być jak DZIECKO, a NIE popadać w tzw. „kompleks Boga” (mp3): http://osuch.sj.deon.pl/2012/12/07/k-osuch-sj-byc-jak-dziecko-a-nie-popadac-w-tzw-kompleks-boga-mp3/

5. O CHWALENIU BOGA – zachwyt i powinność (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Adwent2012/02.%20O%20CHWALENIU%20BOGA%20-zachwyt%20i%20powinno%C5%9B%C4%87%20%28mp3%29.mp3

23. Boga miłować znaczy chwalić Go, czcić i służyć Mu (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/05.%20Boga%20mi%C5%82owa%C4%87%20-%20znaczy%20CHWALI%C4%86%20Go%2C%20czci%C4%87%2Cs%C5%82uzy%C4%87%20Mu%20Pwt%206%2C4n%20i10%2C12.mp3

24. O „Fundamencie” życia – oryginalnie i prowokacyjnie (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/06.O%20Fundamencie%20%C5%BCycia%20-%20oryginalnie%20i%20prowokacyjnie.mp3

25. Miłość bliźniego warunkiem bliskości Boga, Iz 58,1-12 (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/07.%20Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20bli%C5%BAniego%20warunkiem%20blisko%C5%9Bci%20Boga%20Iz%2058%2C1-12.mp3

26. Miłość bliźniego – obietnice i … bestie (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/08.%20Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20bli%C5%BAniego%20-%20obietnice%20i%20bestie%20%28Iz58%20in.mp3

27. Grzech aniołów – jak oświetla naszą wolność (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/09.%201.Uwagi%20os%C5%82aniaj%C4%85ce%202.%20Grzech%20ANIO%C5%81%C3%93W.mp3

28. Grzech Adama i Ewy – jak się to stało, Rdz 3 (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/10.%20Grzech%20Adama%20i%20Ewy%20-%20jak%20si%C4%99%20to%20sta%C5%82o.mp3

29. O grzechu Dawida – przestrogi i nadzieja (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/11.%20Grzech%20Dawida%20-%20przestroga%20i%20nadzieja%202Sm11.mp3    

18. Grzechy prowokują gniew i miłosierdzie (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Grzechy%20prowokuj%C4%85%20gniew%20i%20mi%C5%82osierdzie%20Boga.mp3  

31. Rozważanie o GRZECHACH WŁASNYCH – wg św. Ignacego Loyoli (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/13.%20O%20grzechach%20w%C5%82asnych%20%28%C4%86d%2055-61%29.mp3

32. Paralityk obdarowany odpuszczeniem grzechów i uzdrowieniem (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/14.%20Paralityk%20i%20jego%20GRZECH%20Mk%202%2C1-11.mp3

16. Miłosierny Ojciec i syn marnotrawny, Łk 15 (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/Ojciec%20Mi%C5%82osierny%20i%20syn%20marnotrawny%20%C5%81k%2015.mp3

_____________________________________

Warto dopełnić powyższe rozważania tymi poniższymi, zwłaszcza o EUCHARYSTII:

1. Żyć życiem Eucharystii (cz.1): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/17.%20%C5%BBy%C4%87%20%C5%BCyciem%20EUCHARYSTII%20cz.1.mp3

2. Żyć życiem Eucharystii (cz.2) https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Cz-Dz_l.80/%C5%BBy%C4%87%20%C5%BCyciem%20EUCHARYSTII%20cz.2.mp3

36. Eucharystia – OFIARA i UCZTA (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/18.%20EUCHARYSTIA%20-%20Ofiara%20i%20Uczta.mp3

19. Dwa rodzaje istnienia – w RADOŚCI albo STRAPIENIU (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/W.POST%202013/Dwa%20rodzaje%20istnienia%20-%20w%20RADO%C5%9ACI%20albo%20STRAPIENIU.mp3

13. GROZA świata a WSPANIAŁOŚĆ Chrześcijaństwa – Chrystusa! (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Adwent2012/08.%20Groza%20%C5%9AWIATA%20a%20wspania%C5%82o%C5%9B%C4%87%20CHRZESCIJA%C5%83STWA.kr%C3%B3t.mp3

14. Prorocy (nie)mile widziani – zło i grzech,Sdz 2,11-19 (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/W.POST%202013/Prorocy%20%28nie%29mile%20widziani%20-%20z%C5%82o%20i%20grzech%20Sdz%202%2C%2011-19.mp3

_____________________________________________________________

Kilka poniższych rozważań może oświetlić i pogłębić bardzo ważny temat,

jakim jest nasze ZAUFANIE do BOGA i NAWRÓCENIE…

12. Jesteś NIEUFNY wobec Boga! ZAUFAJ Mu! (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/W.POST%202013/Jeste%C5%9B%20NIEUFNY%20wobec%20Boga.%20ZAUFAJ%20Mu%20%28OK%20i%20Muehlen%29.mp3

30. NIEUFNOŚĆ – wciągnięci w tryby destrukcji (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/12.%20NIEUFNO%C5%9A%C4%86%20-%20wci%C4%85gni%C4%99ci%20w%20tryby%20destrukcji.mp3

10. ZAUFAJ Bogu. Niebo albo piekło. Nawrócenie: https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/W.POST%202013/ZAUFAJ%20Bogu.%20Niebo%20albo%20piek%C5%82o.%20Nawr%C3%B3cenie%20Rdz3.mp3

11. Zaufać nie jak ACHAZ lecz MARYJA, 20.XII (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Adwent2012/06.%20Zaufa%C4%87%20nie%20jak%20ACHAZ%20lecz%20MARYJA.mp3

15. NAWRÓCENIE – fundamenty i niuanse (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/W.POST%202013/NAWR%C3%93CENIE%20-%20fundamenty%20i%20niuanse.mp3

3. Złamane PRZYMIERZE z Bogiem. Kara i przebaczenie (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Cz-Dz_l.80/Z%C5%82amane%20PRZYMIERZE%20z%20Bogiem-Kara%20i%20przebaczenie%202%20Sm24.mp3

17. Miłujący Bóg UPOMINA ustami Proroka i Jezusa (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/Mi%C5%82uj%C4%85cy%20B%C3%B3g%20UPOMINA%20-%20Amos%20i%20Jezus.mp3

**************************************************************************************************

34. Wieczernik – Jezus umywa nogi Apostołom (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/16.%20Umycie%20n%C3%B3g%20-%20pokorna%20mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20J13.mp3

35. JUDASZ – nostalgia za wielkością (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Wielki%20Tydzie%C5%84/01.%20Judasz%20-%20nostalgia%20za%20wielko%C5%9Bci%C4%85%20zw.mp3

37. Męka Jezusa wychowuje Piotra (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Wielki%20Tydzie%C5%84/M%C4%99ka%20Jezusa%20wychowuje%20PIOTRA.mp3

38. Radość Zmartwychwstania i łzy Marii Magdaleny (mp3): https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Wielki%20Tydzie%C5%84/Rado%C5%9B%C4%87%20Zmartwychwstania%20i%20%C5%82zy%20Marii%20Magdaleny.mp3

4. Jak czekać na JEZUSA – Oblubieńca w Adwencie? (mp3) https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/Adwent2012/01.%20Jak%20czeka%C4%87%20na%20JEZUSA_Oblubie%C5%84ca%20w%20Adwencie%20Mt%2025.mp3

Ponadto:

SIEDEM konferencji na temat RACHUNKU SUMIENIA:

O codziennym rachunku sumienia w mp3 zobacz linki naprowadzające tu: http://osuch.sj.deon.pl/2013/03/04/rachunek-sumienia-kwadrans-troski-o-relacje-mp3-e-wydawnictwowam-pl/

Wpis „historyczny”: Trwa WIELKI POST. Pomocy do pogłębionych rozważań jest być może aż nadto. Poniżej proponuję rozważanie, jak sądzę, zasadnicze i pomocne w jasnym określeniu ALTERNATYWY, przed którą stoimy codziennie, a w pewnych okresach trzeba ją wydobyć i odnowić, a także umocnić wybór fundamentalny.

 

Komentarze

komentarzy 39 do wpisu “ZAUFAJ Bogu – REKOLEKCYJNE rozważania (mp3)”