Pandemia Pornografii – film dokumentalny (The Porn Pandemic) – YouTube

9 listopada 2014, autor: Krzysztof Osuch SJ

Poniższą ZACHĘTĘ do PODZIELENIA SIĘ… odczytuję jako POZWOLENIE na promowanie poniższego filmu również na blogu. – Pandemia pornografii to na pewno jedno z największych zagrożeń…, o czym film mówi dobitnie. Warto go obejrzeć!

„Zachęcamy do podzielenia się filmem ze znajomymi. Im więcej osób zrozumie prawdziwą naturę i pułapkę, jaką zastawia na konsumentów (w tym dzieci i młodzież) pornobiznes, tym większa szansa na realne zmiany, które powstrzymają pandemię.

za pomocą Pandemia Pornografii – film dokumentalny (The Porn Pandemic) – YouTube.

 

Wejdź na www.twojasprawa.org.pl i dowiedz się więcej. Zapisz się do newslettera, aby już niedługo otrzymać bezpłatny poradnik dla rodzica, jak zabezpieczyć własne dziecko, przed zagrożeniami przedstawionymi w filmie.

Statystyki są nieubłagane – co drugi chłopiec w polskim gimnazjum ma kontakt z pornografią regularnie, a co siódmy ogląda ją codziennie. Wystarczy komputer, telefon, tablet lub konsola do gier…

Aby mierzyć się z tym skomplikowanym zjawiskiem należy prawidłowo zdiagnozować i zrozumieć problem. Tymczasem w dyskusji publicznej słychać opinie, że oglądanie pornografii nie jest szkodliwe, a wręcz, że jest naturalnym etapem rozwoju młodego człowieka. Tym bardziej cieszymy się, prezentując dziś Państwu polską premierę znakomitego filmu dokumentalnego pod tytułem

„Pandemia Pornografii” (tytuł oryginalny: The Porn Pandemic)

Film znanego dokumentalisty Davida Perry’ego, w bardzo przystępny sposób opisuje mechanizmy biologiczne, leżące u podstaw problemu. Pokazuje krok po kroku, jak zachodzące w mózgu zmiany niepostrzeżenie wpływają na wzorce zachowań i preferencje seksualne. Autorzy dokumentu, oprócz wypowiedzi licznych ekspertów, zawarli historie osób, opowiadających o walce z uzależnieniem oraz o tym, jak wpływało ono na ich życie.

Wobec tego filmu nie da się przejść obojętnie!

Dziękujemy organizacji Family Watch International za przygotowanie dokumentu oraz za udzieloną nam licencję na opracowanie polskiej wersji filmu.

Zachęcamy do podzielenia się filmem ze znajomymi. Im więcej osób zrozumie prawdziwą naturę i pułapkę, jaką zastawia na konsumentów (w tym dzieci i młodzież) pornobiznes, tym większa szansa na realne zmiany, które powstrzymają pandemię.

Komentarze

komentarzy 5 do wpisu “Pandemia Pornografii – film dokumentalny (The Porn Pandemic) – YouTube”
 1. Cenne świadectwo i ważny trop – ku POMOCY i WYJŚCIU dla uzależnionych od SEKSU:

  Wstrząsające wyznanie seksoholika

  Sam początek świadectwa:

  „Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był [nimi] miotany. Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył, i uczyni go uciechą dla wrogów” (Syr 6, 1-4).

  Mam na imię Daniel. Niedawno skończyłem 22 lata. Jestem trzeźwiejącym seksoholikiem, tzn. człowiekiem uzależnionym od pornografii, masturbacji, uwodzenia, fantazjowania, seksu i chorych związków. Powyższy cytat z Pisma św. w pełni opisuje moje życie.

  (…)

 2. Wspierajmy tę inicjatywę!
  List Metropolity Krakowskiego popierający inicjatywę „Szpital domowy”

  Drodzy Moi Bracia i Siostry!

  W dniach od 18 listopada do 18 grudnia młodzież z Duszpasterstw Akademickich i różnych ruchów naszego miasta każdego dnia będzie modlić się przed Najświętszym Sakramentem w kościele św. Wojciecha na Rynku w Krakowie w godzinach od 20.00 do 22.00 w intencji moralnej odnowy Krakowa.

  Modlitwa rozpoczyna się w dzień liturgicznego wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny oraz w setną rocznicę jej męczeńskiej śmierci. Ta młoda dziewczyna straciła życie broniąc swej godności. Dziś młodzi ludzie w naszym mieście stają przed podobnymi wyborami, choć pozornie nie grozi im utrata życia. Narażeni są jednak na zaprzepaszczenie tego, co nadaje sens ich życiu: poczucia własnej godności i zdolności do dojrzałej miłości.

  Popatrzmy na fakty: w Krakowie aż roi się od nocnych klubów, w których cielesność, szczególnie kobiet, jest wykorzystywana w sposób wręcz profanacyjny. Co wieczór i co noc w obrębie samego centrum rozdawane są tysiące zaproszeń, a młodzi nieraz natarczywie nakłaniani są do skorzystania z tej oferty.

  Kraków, stolica Miłosierdzia Bożego i miasto tylu świętych coraz bardziej staje się symbolem wyuzdania. Nie możemy na to patrzeć biernie, podejmijmy wysiłek obrony tak wielkich wartości, jakimi są godność ludzkiego ciała, świętość małżeńskiej miłości, formacja młodych sumień.

  Podczas trwania adoracji młodzież będzie także zapraszać osoby znajdujące się w obrębie Rynku do wspólnej modlitwy. Na wzór działań księdza Piotra Skargi w wielu wspólnotach i przy kościele św. Wojciecha będzie też organizowana przez młodzież zbiórka pieniędzy na różne formy pomocy dla ludzi wykorzystywanych i poranionych. Istnieje potrzeba, by również tego typu opieką objąć wiele osób, które zmagają się w swoim życiu ze skutkami propagowania nieczystości.

  Całe to dzieło modlitwy i troski będzie nosiło nazwę „Szpital domowy”. Rozpocznie się Mszą Świętą w kościele św. Wojciecha, 18 listopada o godzinie 20.00.

  Bardzo proszę o powszechne włączenie się w tę inicjatywę i wszystkim udzielam mojego pasterskiego błogosławieństwa.

  Kardynał Stanisław Dziwisz

  Arcybiskup Metropolita Krakowski

  Kraków, w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, 31 X 2014 r.
  za: http://www.diecezja.pl/ksieza/listy-i-dekrety/list-metropolity-krakowskiego-popierajacy-inicjatyweszpital-domowy-.html

 3. Przyczynek do tematu:

  http://mateusz.pl/mt/jsz/12.htm
  Fragment:
  (…)
  Obrazy pornograficzne sprowadzają ludzką seksualność do najniższego poziomu, ukazując ją jako narzędzie uzyskania jak największej przyjemności w oderwaniu od miłości i płodności, która w tym przypadku staje się czymś niepożądanym. W tym kontekście wpływa ona destrukcyjnie na małżeństwa i rodziny. Oglądaniu materiałów pornograficznych częstokroć towarzyszą perwersje seksualne (zaobserwowane na zdjęciach lub filmach), przemoc czy środki antykoncepcyjne. Efektem takich działań w małżeństwie jest ból i cierpienie, co powoduje rozluźnienie więzów małżeńskich.

  Wśród skutków pornografii wymienia się efekt uzależnienia, który powoduje, że osoba uzależniona systematycznie sięga po treści pornograficzne. Następnie wskazuje się na efekt eskalacji, który domaga się coraz silniejszych wrażeń. Dlatego niejednokrotnie „stali” amatorzy pornografii w końcu sięgają po jej dewiacyjne odmiany. Kolejnym efektem jest tracenie wrażliwości. „Przeprowadzone w 1985 r. badania dowodzą, że 75% badanych studentów college’u już po krótkim pokazie materiałów pornograficznych z elementami przemocy było skłonnych zmusić kobietę do stosunku seksualnego, gdyby wiedzieli, że nie grozi im schwytanie i ukaranie” [K. Ostrowska, Psychologiczne podstawy sprzeciwu wobec pornografii, „Służba życiu” 1-2/2000, s. 16]. Kontakt z pornografią u dziewcząt powoduje lęk przed mężczyznami i małżeństwem, co w efekcie może spowodować zwrócenie się ku własnej płci. Natomiast u chłopców wywołuje ona tendencję do dominacji, wykorzystywania słabszych, a więc w konsekwencji do brutalnych gwałtów i patologicznych zachowań. Generalnie pornografia sprawia tym większe zniszczenia w psychice, im młodszy jest jej odbiorca. U osób oglądających treści pornograficzne wzrasta też chęć wcielania w życie zaobserwowanych zachowań. Według badań policji stanowej Michigan w USA, 41% sprawców napaści seksualnych oglądało pornografię bezpośrednio przed lub w trakcie popełniania przestępstwa.

  Pornografia oprócz swych skutków natury psychicznej i społecznej, niszczy także godność człowieka, który (zarówno widz jak i aktor) oddając się jej, sprowadzają swoje człowieczeństwo tylko do cielesności, w oderwaniu od wartości intelektualnych i duchowych. Następuje przez to powolny proces degradacji człowieczeństwa, które zamyka się w tym, co cielesne, przyjemne i dobrze płatne.

  Nikt nie może się uważać za wolnego od degradujących skutków pornografii i przemocy czy chronionego przed szkodami ze strony ulegających wpływom tych skutków. Dzieci i młodzież są szczególnie bezbronne i w wyjątkowo łatwy sposób mogą stać się jej ofiarami. Sadystyczna pornografia i przemoc upodlają seksualność, deprawują ludzkie relacje, podporządkowują sobie osoby indywidualne, w szczególności kobiety i dzieci, niszczą małżeństwo i osłabiają moralny kościec społeczności. Przeto oczywistym staje się, że jednym ze skutków pornografii jest grzech. Dobrowolny udział w przygotowaniu czy rozpowszechnianiu tych szkodliwych wytworów powinien być uważany jako poważne zło moralne. Następnie, ponieważ produkcja i rozpowszechnianie tych wytworów nie miałoby miejsca, jeżeli nie byłoby rynku zbytu ci, którzy czynią użytek z takiej produkcji nie tylko wyrządzają szkodę moralną samym sobie, lecz przyczyniają się także do rozwoju tego zgubnego handlu. Uzasadnione prawo do wolności wypowiadania się i wolnej wymiany informacji musi być uszanowane, lecz jednocześnie musi być uszanowane prawo każdego, prawo rodzin i społeczności do „intymności”, do publicznej moralności i do ochrony fundamentalnych wartości życia. Należy zwrócić uwagę na siedem wpływowych sektorów, które mogą i powinny skutecznie oddziaływać w tej sprawie: środki przekazu, rodzice, wychowawcy, młodzież, odbiorcy, czyli publiczność, władze cywilne, Kościół i związki wyznaniowe.

  Jerzy Szyran OFMConv

 4. Zofia pisze:

  Dzięki, Ojcze, za ten niezwykle ważny temat. Ja od dawna mam przekonanie, że ludzie stają się coraz bardziej nieludzcy właśnie z powodu pornografii, i to naprawdę przybrało już rozmiary pandemii. Mam w gronie najbliższych, a także w sąsiedztwie, widzę w pociągu i na ulicach takie osoby, których człowieczeństwo już chyba zanikło, nie ma się z nimi już z nimi kontaktu, są pozbawieni jakiejkolwiek empatii, zachowują się strasznie.. a mają już swoje dzieci.. Ten film tłumaczy wszystko, będę go wysyłać komu się da, tylko czy będą chcieli go obejrzeć? Nie załamujmy się jednak, tylko módlmy się i pośćmy. Matka Najświętsza daje nam broń w Medugorje: „pięć kamieni przeciw Goliatowi” i prosi o zachowanie pokoju – ten jest w tej sytuacji możliwy tylko przy zaufaniu na miarę Abrahama, ale przecież wszystko jest możliwe. Nie mamy wyjścia – musimy stawać się świętymi, choćby już po to, żeby ratować tych, którzy sobie sami już pomóc nie mogą, bo poszli za daleko, zostali zranieni, lub są bezbronni, bo są dziećmi. Przecież „Gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska”. W orędziu, dnia 25 lipca 1988 roku Maryja powiedziała: „Drogie dzieci, dziś wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wszystko, co czynicie, co posiadacie, oddajcie Bogu, aby On mógł kierować waszym życiem, jako król wszystkiego, co posiadacie. W ten to sposób, przeze Mnie, będzie Bóg mógł poprowadzić was na głębokości duchowego życia. Dzieci, nie bójcie się, ponieważ Ja jestem z wami, nawet wtedy, gdy myślicie, że szatan przejął kontrolę. Przynoszę wam pokój, jestem waszą matką i Królową Pokoju. Błogosławię was błogosławieństwem radości, aby Bóg mógł być wszystkim w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.”