Prośba Królowej Pokoju: „Módlcie się w Moich intencjach…

15 września 2014, autor: Krzysztof Osuch SJ

Może niektórym z nas uda się odpowiedzieć na ten apel i zaproszenie w sposób „sformalizowany”, a tym bardziej w głębi serca…

Orędzie z 25 sierpnia 2014 r.

„Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę. Kocham was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Drodzy Przyjaciele!

Pragnąc odpowiedzieć na orędzie Matki Bożej, w którym prosi nas Ona o modlitwę w Jej intencjach, został stworzony na portalu system umożliwiający zorganizowanie grupy osób, którzy swoją deklaracją zapewnią ciągłość modlitw 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Nowy dział Intencje Matki Bożej zawiera:

Kalendarz z możliwością podglądu dni i godzin, w których trwa modlitwa różańcowa;
Mapę diecezji z możliwością podglądu, w którym rejonie Polski nastąpiły zgłoszenia deklaracji modlitewnych;
Formularz rejestracyjny, poprzez który każdy może zgłosić swoją deklarację dołączając do grupy modlącej się w intencjach Matki Bożej;
Orędzia Matki Bożej dotyczące modlitwy w Jej intencjach;
– Fragment filmu z o. Slavko Brabarićem podczas jego pobytu w Polsce.

Apelujemy o włączenie się do akcji modlitewnej co pozwoli także nam wszystkim przyczynić się tym samym do troski o zawiązanie się Bożego Królestwa.

Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. (Mt 6. 33)

 • Zwracamy się również z prośbą o zachęcanie jak największej liczby osób do podjęcia tej modlitwy w intencjach Matki Bożej i do wsparcia internetowej grupy modlitewnej.
 • Matka Boża nas potrzebuje! Bądźmy Jej apostołami światłości by Boże plany i palny Matki Bożej realizowały się we współczesnym świecie.

Prosimy także o rozpowszechnienie niniejszego maila.

Wpisy dokonywane przez formularz będą publikowane od 15 – 16 września.
W związku z tym, że nie wszyscy mają dostęp do internetu, w najbliższym numerze Echa Maryi Królowej Pokoju będzie podany nr telefonu komórkowego, na który będzie można wysyłać zgłoszenia smsem

http://medjugorje.org.pl/dzial-modlitewny/intencje-matki-bozej.html

Komentarze

Jedna odpowiedź do wpisu “Prośba Królowej Pokoju: „Módlcie się w Moich intencjach…”
 1. Wybrane orędzia

  Drukuj
  Email

  Orędzie Matki Bożej z 25 września 1991 r.

  „Drogie dzieci! Dziś w szczególny sposób wzywam was wszystkich do modlitwy i wyrzeczeń, gdyż szatan teraz jak nigdy dotąd chce pokazać światu swoje haniebne oblicze i oszukać jak najwięcej ludzi na drodze śmierci i grzechu. Proszę was wszystkich, abyście modlitwy i ofiary składali w moich intencjach, abym je mogła przekazać Bogu w najpotrzebniejszych sprawach. Zapomnijcie o swoich pragnieniach, módlcie się, drogie dzieci, o to, czego Bóg pragnie, a nie o to, czego wy pragniecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 1993 r.

  „Drogie dzieci! Dziękuję wam za modlitwy i miłość, jaką mi okazujecie. Wzywam was, abyście się zdecydowali na modlitwę w moich intencjach. Drogie dzieci, ofiarujcie nowennę, składając w ofierze to, do czego jesteście najbardziej przywiązani. Pragnę, aby wasze życie było złączone ze mną. Jestem waszą Matką dziatki i pragnę, żeby szatan was nie zwodził, gdyż on chce prowadzić was złą drogą. Nie może tego uczynić, jeśli mu na to nie pozwolicie. Dlatego, dziatki, odmawiajcie modlitwę sercem, bowiem wtedy pojmiecie moje wezwanie i moje gorące pragnienie pomagania wam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 września 1994 r.

  „Drogie dzieci! Raduję się z wami i wzywam was do modlitwy. Dziatki, módlcie się w moich intencjach. Wasze modlitwy są mi bardzo potrzebne. Poprzez nie pragnę prowadzić was do Boga. On jest waszym zbawieniem. Bóg posyła mnie, abym wam pomogła i prowadziła do raju, który jest waszym celem. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 września 1996 r.

  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście ofiarowali swoje krzyże i cierpienia w moich intencjach. Dziatki, jestem waszą Matką i pragnę wam pomóc, wypraszając łaski u Boga. Dziatki, ofiarujcie swoje cierpienia jako dar dla Boga, a staną się one przepięknym kwiatem radości. Zatem módlcie się, dziatki, abyście zrozumieli, jak cierpienie może stać się radością, a krzyż drogą radości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 października 2000 r.

  „Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę otworzyć dla was moje matczyne serce i wezwać was wszystkich, byście się modlili w moich intencjach. Pragnę wraz z wami odnowić modlitwę i wezwać was do postu, który chcę ofiarować swojemu Synowi Jezusowi na przyjście nowych czasów, czasu wiosny. W Roku Jubileuszowym wiele serc otworzyło się na Mnie i Kościół odnawia się w Duchu. Raduję się z wami i dziękuję Bogu za ten dar, a was, dzieci, wzywam: módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2004 r.

  „Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: bądźcie otwarci na moje orędzia. Dziatki, pragnę was wszystkich przybliżyć do mego Syna Jezusa, dlatego módlcie się i poście. Szczególnie wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, tak abym mogła was ofiarować mojemu Synowi Jezusowi, a On przemieni i otworzy wasze serca na miłość. Jeśli w waszym sercu będzie miłość – zapanuje w was pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2004 r.

  „Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was wszystkich, byście się modlili w moich intencjach. Dziatki, módlcie się szczególnie za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej i nie szukają Boga Zbawiciela. Dziatki, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i własnym przykładem przybliżcie ich do mego Serca i do Serca mego Syna. Bóg wynagrodzi wam łaskami i swoim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 października 2008 r.

  „Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, aby poprzez wasze modlitwy powstrzymać plan szatana wobec ziemi, która codziennie coraz bardziej oddala się od Boga, a w miejscu Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego dziatki uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2010 r.

  „Drogie dzieci! W tym czasie, gdy w szczególny sposób modlicie się i prosicie o moje wstawiennictwo, wzywam was dziatki, módlcie się, abym poprzez wasze modlitwy mogła wam pomóc, aby jak najwięcej serc otworzyło się na moje orędzia. Módlcie się w moich intencjach. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

  Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2011 r.

  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 października 2012 r.

  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bowiem szatan jest mądry i wiele serc przyciąga do grzechu i upadku. Dziatki, wzywam was do świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mego Syna, aby On was wypełnił swoim pokojem i miłością, których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2014 r.

  „Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę. Kocham was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”