Litania Narodu Polskiego – Wezwanie do modlitwy!

1 września 2014, autor: Krzysztof Osuch SJ

Czy trzeba przekonywać, że bardzo potrzebna jest nasza wzmożona modlitwa za Ojczyznę?; i że do POKOJU – blisko naszych granic i dalej – możemy się przyczyniać już dziś (nie czekając np. na realizację wieloletniego programu modernizacji armii – o czym szeroko pisze dziś w specjalnym dodatku Rzeczpospolita).

Ufam, że Litania Narodu Polskiego dostępna w jeszcze jednym  miejscu zachęci choćby kilkanaście osób do modlenia się nią codziennie czy co jakiś czas.

Pełniejszą motywację do takiej wzmożonej modlitwy znaleźć możemy – zwłaszcza w dniu 1 września ! – w różnych miejscach… Także czy szczególniej w Naszym Dzienniku, który wokół tej Litanii chce zgromadzić w najbliższym czasie jak najwięcej ludzi reflektujących, a zwłaszcza MODLĄCYCH SIĘ – z powołaniem się się na wstawienniczą modlitwę u Bożego Tronu wielu polskich Świętych.

Zobacz: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/94793,swieci-i-blogoslawieni-oredujcie-za-polska.html

 

Obraz może zawierać: 5 osób

Litania Narodu Polskiego

(do prywatnego odmawiania)

uwspółcześniona 22 sierpnia 2014 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, i opatrzona imprimatur 26 sierpnia 2014 r., w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Nad Polską, Ojczyzną naszą – zmiłuj się, Panie
Nad narodem męczenników – zmiłuj się, Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie – zmiłuj się, Panie
Jezu nieskończenie miłosierny – zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie mocny – zmiłuj się nad nami
Jezu, Nadziejo nasza – zmiłuj się nad nami
Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski – módl się za nami

Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny – módl się za nami
Święty Wojciechu, patronie Polski – módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich Jana Kazimierza – módl się za nami
Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie – módlcie się za nami
Święty Brunonie, apostole ziem polskich – módl się za nami
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie – módlcie się za nami
Święty Ottonie, apostole Pomorza – módl się za nami
Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian – módlcie się za nami
Święty Kazimierzu, patronie Litwy – módl się za nami
Święty Jozafacie, patronie Rusi – módl się za nami
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej – módl się za nami
Święty Florianie, patronie Krakowa – módl się za nami
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi – módl się za nami
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów – módl się za nami
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników – módl się za nami
Święta Jadwigo, patronko Śląska – módl się za nami
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego – módl się za nami
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów – módl się za nami
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc – módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi – módl się za nami
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy – módl się za nami
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski – módl się za nami
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży – módl się za nami
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków – módl się za nami
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej – módl się za nami
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz – módl się za nami
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy – módl się za nami
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej – módl się za nami
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią – módl się za nami
Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością – módl się za nami
Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia – módl się za nami
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem – módl się za nami
Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków – módl się za nami
Wszyscy święci i swięte Kościoła – módlcie się za nami

Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej – módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski – módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia – módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego – módl się za nami
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi – módlcie się za nami
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka – módl się za nami
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna – módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus – módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa – módl się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy – módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie – módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych – módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu – módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina – módlcie się za nami
Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu – módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości – módl się za nami
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu – módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu – módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico – módl się za nami
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych – módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska – módl się za nami
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów – módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych – módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie – módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła – módl się za nami
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych – módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych – módl się za nami
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej – módlcie się za nami
Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin – módlcie się za nami
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast – módl się za nami
Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze – módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości – módl się za nami
Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu – módlcie się za nami
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego – módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości – módl się za nami
Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce – módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Papczyński, obrońco życia poczętego – módl się za nami
Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku – módl się za nami
Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców – módl się za nami
Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego – módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej – módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników, apostole „Solidarności”, męczenniku bezbożnego komunizmu – módl się za nami
Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej – módl się za nami
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym – módl się za nami
Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu – módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów – módl się za nami

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej – wybaw nas, Panie
Od kajdan niewoli – wybaw nas, Panie
Od godziny zwątpienia – wybaw nas, Panie
Od podszeptów zdrady – wybaw nas, Panie
Od gnuśności naszej – wybaw nas, Panie
Od ducha niezgody – wybaw nas, Panie
Od nienawiści i złości – wybaw nas, Panie
Od wszelkiej złej woli – wybaw nas, Panie
Od śmierci wiecznej  – wybaw nas, Panie

Winy królów naszych – przebacz, o Panie
Winy magnatów naszych – przebacz, o Panie
Winy szlachty naszej – przebacz, o Panie
Winy rządzących krajem – przebacz, o Panie
Winy kierujących ludem – przebacz, o Panie
Winy pasterzy naszych – przebacz, o Panie
Winy ludu naszego – przebacz, o Panie
Winy ojców i matek naszych – przebacz, o Panie
Winy braci i sióstr naszych – przebacz, o Panie
Winy całego Narodu Polskiego – przebacz, o Panie

Głos krwi męczenników naszych – usłysz, o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych – usłysz, o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych – usłysz, o Panie
Płacz matek i żon – usłysz, o Panie
Płacz wdów i sierot – usłysz, o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz – usłysz, o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny – usłysz, o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi – usłysz, o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu – usłysz, o Panie
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu – usłysz, o Panie
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów – usłysz, o Panie
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek” – usłysz, o Panie

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych – daj nam, o Panie
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy – daj nam, o Panie
Miłość Polski, Ojczyzny naszej – daj nam, o Panie
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność – daj nam, o Panie
Wolność, chwałę, szczęście i pokój – daj nam, o Panie
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi – daj nam, o Panie
Wszystkie dary Ducha Świętego – daj nam, o Panie

Przez Narodzenie Twoje – bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie
Przez Najświętsze Życie Twoje – żyć dobrze naucz nas, o Panie
Przez Krzyż i Mękę Twoją – cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie
Przez Zmartwychwstanie Twoje – z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie
Przez Wniebowstąpienie Twoje – Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie
Przez Ducha Świętego Zesłanie – ducha dobrego daj nam, o Panie
Przez Miłosierdzie Twoje – ducha i tradycję Narodu daj nam zachować, o Panie
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy – na długie lata zachowaj nam, o Panie
Przez Anioła – Opiekuna Polski – bezpieczne bytowanie Ojczyzny, daj nam, o Panie
Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę – w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie
Przez cnoty wielkich Ojców naszych – na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie
Boże Piastów i Jagiellonów – nie opuszczaj nas, o Panie
Boże Sobieskiego i Kościuszki – nie opuszczaj nas, o Panie
Boże ojca Kordeckiego, księdza Skargi i św. ojca Kolbego – nie opuszczaj nas, o Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.

W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

Zobacz: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/94793,swieci-i-blogoslawieni-oredujcie-za-polska.html

za: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/94811,litania-narodu-polskiego.html

Komentarze

komentarze 3 do wpisu “Litania Narodu Polskiego – Wezwanie do modlitwy!”
 1. Nad Polską, Ojczyzną naszą – zmiłuj się, Panie
  Wtorek, 2 września 2014 (02:00)

  Czym jest Ojczyzna, dla której błagamy o miłosierdzie?

  W książce „Pamięć i tożsamość” św. Jan Paweł II pisał: „Wyraz »ojczyzna« łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach”. I dalej: „Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu”.

  Ale czy jest jeszcze do czego się odwołać? Młoda piosenkarka śpiewa: „Sorry, Polsko”, i woła: „Nie oddałabym ci, Polsko, ani jednej kropli krwi”. Nie interesują jej dobra będące podwaliną ojczystej tożsamości. Można przecież mieszkać i żyć wszędzie – głoszą liberalni inżynierowie dusz. Bez różnicy, czy będzie to Londyn, czy Gdańsk. Żadna ziemia nie jest lepsza ani gorsza, żadnej nie trzeba ani nawet nie należy „bardziej” bronić czy „bardziej” miłować. Współczesny (a jeszcze bardziej przyszły) Polak będzie się definiował poprzez dobra, jakie sam wypracuje z łaski potężnych organizmów korporacyjnych oraz poprzez wspólny z wszystkimi mieszkańcami globu kod popkulturowy. Wszędzie te same filmy, książki, portale (zwłaszcza społecznościowe), restauracje, potrawy, gazety, nazwy, hasła, symbole. Tylko gdzieniegdzie ocaleją, jako swoiste skanseny dla hobbystów, małe wysepki tradycji, getto dla nieprzystosowanych. Modlimy się więc o to, aby Bóg działający w historii rozbił ten plac budowy nowoczesnej wieży Babel.

  Ojcowizna to ziemia praojców, ale także to ziemia żyjącego ojca. To dziedzictwo, które trzeba dopiero stworzyć, aby móc potem obdarować własne dzieci. Wielu, budząc się z ideologicznego letargu, z przerażeniem odkrywa własną pustkę. Zerwawszy z wartościami pradziadków, przekonując się o oszustwie współczesności, nie wiedzą, czym nakarmić własne dzieci. Co pozostawić tym, którzy przyjdą. Często pozostawiają im własne wątpliwości, pytania mnożone w nieskończoność czy też mity, jakimi żyli, choć w głębi serca sami nie wierzą w ich prawdziwość. Modląc się o miłosierdzie dla Ojczyzny, módlmy się także, aby dzisiejsze pokolenie matek i ojców mogło zbudować realne dobra duchowe, kulturowe oraz materialne. Trzeba bowiem budować teraźniejszość – poszerzać ów stan ojczystego posiadania, o jakim pisał Papież Polak.

  Obok modlitwy pozostaje pytanie, albo raczej zadanie – co będzie dziedzictwem, jakie pozostawisz swoim dzieciom. Jakie wartości? Jakie wzorce zachowań?

  Niech miłosierdzie Pana dziejów i Ojca wszystkiego umocni w nas troskę o wspólne dziedzictwo Polaków i natchnie do rozwijania dzieł z niego wynikających.

  ks. Łukasz Kadziński

  Nasz Dziennik

 2. Kiedy przyjdą podpalić dom (polski filmik)
  YT/IPN

  Pokaż ten film mówiącym po angielsku znajomym z zagranicy.
  „When they come to burn the house down…” – „Kiedy przyjdą podpalić dom…”
  Zespół IPN TV prezentuje film edukacyjny dotyczący losów Polski w czasie II Wojny Światowej. Jego tytuł został zaczerpnięty z wiersza Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń”. Utwór ten, powstały jeszcze przed wojną i utrzymany w duchu poezji tyrtejskiej, miał być apelem do wszystkich Polaków.

  Prezentowany materiał filmowy ma za zadanie w możliwie zwięzły sposób ukazać zmagania Polski i Polaków w walce o odzyskanie niepodległości, począwszy od genezy wojny, poprzez agresję dwóch totalitarnych reżimów, okupacyjny terror, bohaterską walkę z okupantami, a skończywszy na pozornym wyzwoleniu i przejmowaniu władzy przez komunistów.

  W filmie wykorzystano relacje świadków historii znajdujące się w zasobach Archiwum Historii Mówionej Sekcji Notacji i Opracowań Multimedialnych IPN, a także archiwalne fotografie i materiały prasowe.
  ” alt=”” />

 3. Święci i błogosławieni, orędujcie za Polską!
  Poniedziałek, 1 września 2014 (14:06)
  W NDz CZYTAMY:
  Od dziś zapraszamy Państwa do szczególnej modlitwy i medytacji – Litanii Narodu Polskiego. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej tego roku Litania otrzymała imprimatur ks. kard. Stanisława Dziwisza dla uwspółcześnionej wersji. Znajdziemy w niej świętych i błogosławionych, którzy do tego czasu zostali wyniesieni na ołtarze, a wśród nich św. Jana Pawła II. Papież, który sam codziennie modlił się tą modlitwą, dziś, już jako patron, trafia do grona świętych polskich orędowników. Uaktualnioną wersję Litanii przygotował o. Szczepan Praśkiewicz OCD.

  Litania Polaków

  Dzień 1 września jest dla każdego Polaka dniem szczególnym – nie tylko kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz utraty niedawno odzyskanej Niepodległości – ale dniem modlitwy za Ojczyznę. Modlitwa ta rodzi się ze świadomości, jak łatwo jest utracić wolność, stracić dom, bliskich, przyszłość, a nawet nadzieję. 75 lat temu zostaliśmy zdradziecko zaatakowani przez dwa, od wieków zwalczające nas mocarstwa: Niemcy i Rosję. Zostaliśmy sami, gdyż nikt nam nie pomógł, a sprzymierzeńcy zostawili na pastwę wielokroć silniejszego nieprzyjaciela. 1 września 1939 r. zaczął się kolejny, pięćdziesięcioletni okres niewoli i mordowania polskiego ducha. My, Polacy, wiemy, co znaczy być zdradzonym, oszukanym, prześladowanym, wiemy, ile wart jest własny dom, polska ziemia, rodzina, dzieci. Nasi przodkowie zapłacili za te wartości wielką cenę krwi, łez i potu. Ale obok tych wielkich cierpień, których nie oszczędzono Polakom, znamy również, co znaczy „łaska Boża”, jaka jest wierność Boga i Jego Miłość oraz Kto jest Królową Polski. Wierzymy też w cuda – dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

  W tym dniu chcielibyśmy zaprosić Polaków do szczególnej modlitwy i medytacji – Litanii Narodu Polskiego. Prowadzi nas ona przez ponadtysiącletnią historię naszego Narodu, przez chwile trudne i szczęśliwe, ale zawsze z Bogiem i Jego oraz naszą Matką. Litania ta jest jak wielka procesja przez wieki i ziemie. Wśród wielu postaci, wezwań, błagań i próśb słyszymy i widzimy to, co w Polsce najpiękniejsze i najszlachetniejsze: cały zastęp świętych i błogosławionych, wielkich patriotów, walecznych obrońców i ofiarników. W każdym wezwaniu tej Litanii słyszymy naukę, napomnienie, przestrogę czy błaganie – wtedy i dziś aktualne.

  Modlitwę tę odnalazł i wyciągnął z zapomnienia prof. Gabriel Turowski. Jej pierwotny tekst z 1915 roku, ułożony przez ks. bp. Władysława Bandurskiego, z okresu wielkich nadziei i modlitw na odzyskanie wolności, uzupełnił oraz zaniósł do leżącego w szpitalu po zamachu Ojca Świętego Jana Pawła II. Szybko Litania stała się sztandarem Polaków, znów walczących o niepodległość. Kserowana, rozprowadzana wśród rodaków przybywających w pielgrzymkach do Rzymu, stała się nieodzownym elementem Mszy św. i modlitw za Ojczyznę w trudnych latach 80.

  Od 1981 roku, kiedy Litania towarzyszyła walce o Polskę, w miesiącach stanu wojennego, śmierci wielu Polaków i polskich kapłanów, możemy cieszyć się nowymi świętymi i błogosławionymi: przede wszystkim św. Janem Pawłem II, bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Możemy też modlić się o wyniesienie do chwały ołtarzy kolejnych wielkich patriotów i synów kościoła: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Prymasa Augusta Hlonda.

  Wciąż zamiast spokoju i radości w polskich sercach więcej jest troski, niepokoju czy lęku. Mamy liczne powody, by niepokoić się o przyszłość naszej Ojczyzny, naszych rodzin i młodego pokolenia. Dzisiejsza Polska jest krajem gigantycznie zadłużonym, ze skorumpowaną władzą i słabą armią, niezdolną, by nas obronić. W naszej Ojczyźnie nie chroni się rodziny, nie otacza się opieką matek w stanie błogosławionym, nie wspiera się rodzin wielodzietnych, nie wychowuje się dzieci, tak by ochronić je „przed bezbożnością i zepsuciem”, nie szanuje się i nie pomaga starszym i chorym. To, co jest nadzieją na nasze jutro: polskie dzieci, wydaje się na pastwę kosmopolitycznych ideologii, które promują wynaturzone zachowania, uczą konsumpcji i materializmu oraz skutecznie „chronią” przed zetknięciem się z wiarą w Boga czy wychowaniem do miłości Ojczyzny. Polacy są dziś podzieleni i wzajemnie poróżnieni, wielu zostało usidlonych i sprowadzonych na manowce. Jednak to, co jest najtragiczniejsze, to fakt, że bardzo wielu naszych braci i sióstr odwróciło się od Boga, uznając, że mogą żyć bez Niego, Jego pomocy i łaski, bez Jego błogosławieństwa.

  Nie są to jedyne troski polskiego serca: kilkaset kilometrów od naszej granicy toczy się dziś wojna, której zasięgu i skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W naszych zaś domach doświadczamy coraz mniej wolności i niezależności, a ciężary, które każe nam się dźwigać, nasuwają pytanie, czy to jeszcze wolna Polska?

  Wszystkie te sprawy przerastają głowę i siły jednego człowieka, a nawet całego społeczeństwa. Jedyną naszą nadzieją jest nasza ufność w Bogu i Matce Bożej. Tylko Bóg jest mocny i miłosierny, tylko On może uczynić cud. Dlatego chcemy prosić wszystkich Polaków, wszystkich, którzy nie usunęli jeszcze Boga ze swojego serca, wszystkich, którzy mogą się jeszcze zjednoczyć w wołaniu: módlmy się za Polskę, módlmy się o Bożą pomoc dla nas. Niech Litania Narodu Polskiego, która przyzywa wszystkich Patronów naszej Ojczyzny, znów stanie się zawołaniem ludzi odważnych i gotowych za Polskę walczyć i jej służyć.

  W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej tego roku Litania otrzymała imprimatur ks. kard. Stanisława Dziwisza dla uwspółcześnionej wersji. Znajdziemy w niej świętych i błogosławionych, którzy do tego czasu zostali wyniesieni na ołtarze, a wśród nich św. Jana Pawła II. Papież, który sam wielokrotnie modlił się tą modlitwą, dziś, już jako patron, trafia do grona świę- tych polskich orędowników. Uaktualnioną wersję Litanii przygotował o. Szczepan Praśkiewicz OCD.

  ks. Łukasz Kadziński

  Od jutra w „Naszym Dzienniku” publikowane będą medytacje do poszczególnych wezwań Litanii.
  Treść Litanii Narodu Polskiego z możliwością jej wydruku dostępna jest TUTAJ.