O POKÓJ módlmy się gorąco! (ważne i pilne)

13 sierpnia 2014, autor: Krzysztof Osuch SJ

Otrzymałem dziś od pani Anny zachętę do modlitwy o pokój w Europie i świecie.

Chętnie i z przekonaniem pragnę przyczynić się do poszerzenia kręgu osób, które podejmą pełne ufnej wiary WOŁANIE do BOGA OJCA o BEZCENNY DAR POKOJU.

– Akurat wczoraj (w katolickiej telewizji K-TV, po niemiecku), słuchałem poruszającej konferencji, zatytułowanej „Jestem umiłowanym dzieckiem Boga Ojca”, w której dr Gottfried Penner przekonywał, jak wielką moc ma nasza modlitwa wstawiennicza, zwłaszcza gdy wspólnie prosimy – odwołując się do wstawiennictwa Świętych i Matki Bożej, także Aniołów – o ratunek dla świata, o ocalenie pokoju, a także za tych, którzy jeszcze nie poznali Miłości Boga Ojca!  

 • „Trudna sytuacja polityczna w Europie, przypominająca okresy poprzedzające dwie wielkie wojny XX w., wiele krwawych konfliktów w różnych częściach świata, m. in. w Syrii, Iraku, Strefie Gazy, budzi niepokój i smutek w sercach wielu ludzi, a znajdującym się w miejscach tych konfliktów przynosi ogrom cierpienia. W tej trudnej sytuacji każdy z nas ma w ręku oręż, którym jest modlitwa.
 • Zjednoczmy się we wspólnej Modlitwie świętego Jana Pawła II, prosząc codziennie za jego pośrednictwem o łaskę pokoju w Europie i na świecie”.

«Panie, usłysz mój głos, bo to jest głos ofiar wszystkich wojen i aktów przemocy między osobami i ludami.

Usłysz mój głos, bo jest to głos wszystkich dzieci, które cierpią i będą cierpieć tak długo, jak długo ludzie będą pokładać nadzieję w orężu i wojnach.

Usłysz mój głos, kiedy Cię proszę, abyś wlał w serca wszystkich ludzi mądrość pokoju, siłę sprawiedliwości i radość przyjaźni.

Usłysz mój głos, bo wołam do Ciebie w imieniu bardzo wielu ludzi, którzy w każdym czasie i we wszystkich krajach nie chcą wojny i pragną pokoju.

Usłysz mój głos i daj wszystkim siłę przeciwstawić się zawsze nienawiści miłością, niesprawiedliwości całkowitym stanięciem po stronie sprawiedliwości, nędzy – dzieleniem się dobrami z innymi, a wojnie – pokojem.

Boże usłysz mój głos i udziel światu Twojego pokoju teraz i w wieczności».

/ Hiroszima 1981/

… Tyle zachęt Matki Bożej i Papieży kładzie nam na serce modlitwę różańcową!

25 marca 1984 r. w Rzymie Ojciec Święty, spełniając prośbę Pani z Fatimy, dokonuje aktu poświęcenia Matce Bożej świata i Rosji w łączności ze wszystkimi biskupami świata
Fot. L’OSSERVATORE ROMANO

Komentarze

komentarzy 8 do wpisu “O POKÓJ módlmy się gorąco! (ważne i pilne)”
 1. Anna Argasińska: Nie wypuszczajcie różańca z rąk waszych
  Opublikowano 20 Sierpień 2014 by wobroniewiary

  Wigilia uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 2014
  Orędzie Pana Jezusa przez Annę Argasińską.
  Adjustacja: ks. Adam Skwarczyński

  Ostrzeżenie –
  żebyście nie mówili: „Gdzie był Bóg?”!

  ja: Boże, ulituj się nad ludem swoim, bo giniemy.
  Jezus: Dla Mnie ludzie nie mają litości, Anno. Lekceważą Ojca i Jego Prawo.
  Czy w dwudziestym pierwszym wieku trudno jest poznać i pokochać Boga Ojca?
  Wielu słyszało o Mnie i o Moim Prawie. Mniej boli [cios] ze strony tych, którzy Mnie nie poznali i żyją jak poganie. Jednak ogromny procent tych, co zowią siebie chrześcijanami, lekceważy Mnie i Moje Prawo.
  Ślepi i głusi przewodnicy stada i ci co idą za nimi. Jeszcze nie rozpoznaliście znaków czasu, które na was dopuszczam? Głusi, bo nie słyszycie głosu Boga. Ślepi, bo nie pojmujecie, nie widzicie tragedii ludzkości.
  Całe Niebo woła w kierunku ziemi: opamiętajcie się, bo zginiecie wszyscy!

  ja Spytałam nieśmiało o Polskę.
  Jezus: Także i polska krew użyźni zakwaszoną glebę.
  „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”.
  Napisz Anno: trzy czwarte ludzkości trwa w uporze, nie chce stać się dziećmi Bożymi. Stąd też dzieci Boże będą musiały ponieść brzemiona tych trzech czwartych, aby i oni zostali uratowani. Nie ma innego sposobu, aby złamać opór grzesznika – potrzeba wielu ofiar za te trzy czwarte.
  Bóg stworzył człowieka do życia w pełni. W pomyślności człowiek najczęściej lekceważy Boga i Jego błogosławieństwo, lecz bez błogosławieństwa nie ma życia w pomyślności. Za to w cierpieniu nawet największy grzesznik pozwala Stwórcy, aby go zbawił.
  Nie pytaj Anno o czas i liczbę ofiar. Czas już się zaczął i ofiary także. Wielu z was podgląda je na ekranie telewizora, siedząc w wygodnym fotelu i mówiąc do siebie: „Mnie to przecież nie dotyczy”. Tylko głupi i nierozumni mogą tak myśleć. A Ja wam mówię: już nie długo przyjdzie to i na was.
  Żywot ziemski człowieka jest krótki. Wieczność trwa bez końca. Te trzy czwarte ludzkości w ogóle nie myślą o życiu wiecznym. Te trzy czwarte walczą z Bogiem, aby na krótki czas zaspokoić własną pychę, pożądliwość. Bóg w swoim niepojętym (przez ludzkość) Miłosierdziu walczy o wasze dusze, abyście mogli poznać prawdziwą radość w Domu Ojca.
  Miłości Bożej nie pojmą [żyjący w] ciemności, w której świat się pogrąża. Człowiek coraz częściej i coraz śmielej usiłuje wyeliminować Prawo Boskie ze wszystkich dziedzin życia na ziemi.
  Dlatego muszą przyjść na ziemię spustoszenia. Im bardziej lekceważony będzie Bóg, z tym większą częstotliwością będą nadchodziły spustoszenia. I nie mówcie wtedy: „Gdzie był Bóg?” Bóg był, jest i będzie!
  Kiedy dobrze wam się dzieje – wasza wyniosłość [prowadzi was do] przypisywania samym sobie zasług. Kiedy źle – oskarżacie Boga. Jednak to nie Bóg przynosi zniszczenia na ziemię i na wasze domy, to nie Bóg zsyła na was nieszczęścia. To człowiek człowiekowi gotuje zagładę. Już niedługo jeden człowiek drugiemu zgotuje straszny los . I choć stanie się to nie jutro, nie za miesiąc, a jednak niedługo!

  ja: Panie, co dobrego mogą uczynić ci co Cię kochają? Może nieudolnie i może tak nie do końca i w pełni, ale jednak przy całej swojej słabości i wśród przeciwności kochają Cię?
  Jezus: Moi uczniowie zawsze mają obowiązek pozyskiwać tych, co Mnie nie znają, zaś przestać już pouczać opornych, co znają Mnie i Moją naukę, a [jednak] żyją według własnej „ewangelii”, na własną rękę. Za tych składajcie ofiary z samych siebie – „jedni drugich brzemiona noście”.
  Najskuteczniejszą bronią jest pokuta, post, ofiara. Nie wypuszczajcie różańca z rąk waszych. Jeszcze raz wam mówię: sięgnijcie po tę broń, a ocalicie wielu.
  Mówiłem już wielokrotnie w twoich książkach, że dużo jest tych co pouczają, a niewielu tych, co poszczą i dużo się modlą.
  Napisz Anno, że nie przekazuję już przez ciebie Moich nauk. Wszystkie zawarte są w Biblii – cała Mądrość Boga, który poucza ludzkość. Dlatego zażądałem od ciebie zakończenia pisania książek i pouczania w internecie, bo ile można uczyć się bez efektów?
  Te słowa, które słyszysz, są ostrzeżeniem!

  Jezus: Módlcie się:
  Przemień, Panie, ciemność nocy w światłość dnia.
  Daj abyśmy poznali, daj abyśmy usłyszeli.

 2. Ktoś wyliczył, iż obecnie w skali świata toczą się 44 konflikty zbrojne. Wierzysz? Możesz się pomodlić”.

  Modlitwa o pokój Tomasza Mertona
  Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

  Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata,
  w którym zapomniano o Tobie,
  w którym nie wzywa się Twojego imienia,
  w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.
  Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

  Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami.
  Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia.
  Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

  Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie.
  Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć.
  Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności.
  Naucz nas jak czekać i jak ufać.
  Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

 3. Modlitwa za Kościół na Bliskim Wschodzie!

 4. Słowacja: tydzień modlitw o pokój na świecie

  Na Słowacji trwa tydzień modlitw o pokój i jedność między narodami. Zgodnie z apelem słowackiego episkopatu specjalna modlitwa jest odmawiana codziennie po Komunii podczas wszystkich Mszy w kościołach całego kraju.

  Tygodniową modlitwę o pokój, zwłaszcza w Iraku, Ziemi Świętej, Syrii i na Ukrainie, ale także w innych częściach świata, biskupi zawierzyli Matce Bożej w Jej uroczystość Wniebowzięcia. Potrwa ona do 22 sierpnia, czyli uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej.

  W apelu biskupi zwrócili się do prezydenta i przedstawicieli władz Republiki Słowackiej, by aktywnie i ze wszystkich sił wspierali międzynarodowe działania na rzecz dialogu między zwaśnionymi stronami i narodami, a także by uczynili wszystko dla ratowania prześladowanych i poddawanych eksterminacji chrześcijan w Iraku.

  ks. S. Ługowski, Słowacja

  Tekst pochodzi ze strony http://pl.radiovaticana.va/news/2014/08/20/s%C5%82owacja:_tydzie%C5%84_modlitw_o_pok%C3%B3j_na_%C5%9Bwiecie/pol-820725
  strony Radia Watykańskiego

 5. Abp Hoser zaapelował (dziś) w homilii o modlitwę w intencji Polski oraz całego świata, aby nie pogrążył się w globalnej katastrofie.

 6. REALNA POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN
  http://citizengo.org/pl/10495-realna-pomoc-dla-przesladowanych-chrzescijan?sid=OTMxOTQ0NDM1OTYzNzU%3D

  Dziękujemy za podpisanie! Teraz podaj dalej!
  (…)

  W ostatnim czasie wspólnoty chrześcijańskie w wielu krajach Afryki i na Bliskim Wschodzie spotykały się z prześladowaniami na tle religijnym. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy doszło do niezliczonych, udokumentowanych przypadków uwięzień, gwałtów, morderstw, nakładania specjalnych podatków, przymuszania do zmiany wyznania, okaleczania żeńskich narządów płciowych i wygnań z kraju. Niestety, sytuacja Chrześcijan w tych regionach z każdym kolejnym dniem staje się jeszcze gorsza.

  Wobec powyższych faktów, podczas włoskiego przewodnictwa w Radzie Europejskiej, prosimy o zaangażowanie się w walkę o zapewnienie niezbywalnego prawa do wolności wyznania dla wszystkich ludzi na świecie, a w szczególności o:

  Opracowanie kompleksowej polityki w zakresie udzielania azylu dla osób prześladowanych ze względów na wyznawaną wiarę;
  Poprawienie zdolności Unii Europejskiej do monitorowania sytuacji wspólnoty chrześcijańskiej i innych mniejszości religijnych w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu w celu rozpoczęcia dialogu z władzami tych krajów na temat wydarzeń, które miały ostatnie miejsce na ich terenie;
  Powiązanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w tym udzielanej w jej ramach pomocy finansowej, ze stopniem wolności religijnej iprzestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach.

 7. Maja pisze:

  Poruszona zaogniającą się sytuacją na Ukrainie (okazuje się, że Rosja w ramach prowokacji planowała zestrzelić samolot rosyjski, z własnymi obywatelami, a „omyłkowo” zestrzeliła malezyjski) oraz na Bliskim Wschodzie podjęłam prywatną modlitwę w intencji pokoju. Wojna – bezsensowne unicestwianie ludzi oraz wytworów ich rąk – to największy koszmar, jaki można sobie wyobrazić. Lektury, relacje historyków i moich krewnych jeżą włos na głowie. Zachęcam wszystkich do modlitwy – różaniec, koronka mają wielką moc. Doświadczyłam jej tydzień temu, przeżywając mały cud w moim życiu, czyli pozornie przypadkowy splot okoliczności, który uchronił mnie przed nieszczęściem w podróży.

 8. modlitwa pisze:

  Zamierzam się modlić w tej intencji. Mam nadzieję, że nie tylko ja. Trzeba też pamiętać o naszych politykach, którym się ziemia pali już pod stopami i dlatego są skłonni sprowadzić nawet zagrożenie na Polskę, byle tylko odwrócić uwagę od nich samych. W każdym razie modlitwa, a zwłaszcza różańcowa, ma wielką moc.