Franciszek: mimo prześladowań i apostazji oddajmy chwałę Bogu [!!!]

28 listopada 2013, autor: Krzysztof Osuch SJ

„Dobrze nam zrobi pomyśleć w tym tygodniu o tej powszechnej apostazji, którą jest zakaz oddawania czci. Pytajmy samych siebie: «Czy ja oddaję Panu chwałę? Czy ja adoruję Pana Jezusa Chrystusa? Czy też tak trochę pół na pół, zagrywam z księciem tego świata?». Adorować do samego końca, ufnie i wiernie: to jest łaska, o którą powinniśmy prosić w tym tygodniu” – powiedział Papież.

 

 

 

 

 

Franciszek na porannej Mszy: mimo prześladowań i apostazji oddajmy chwałę Bogu.


Moce tego świata chciałyby sprowadzić religię do sfery prywatnej. Jednak Boga, który zwyciężył świat, czci się ufnie i wiernie do samego końca. Mówił o tym Papież Franciszek na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszych czytań liturgicznych, mówiących o ostatecznej walce Boga z mocami zła. Zauważył, że stajemy przed powszechną pokusą ustąpienia w obliczu pochlebstw ludzi pragnących wygrać z Bogiem. Ludzie wierzący mają jednak wyraźne odniesienie do dziejów Pana Jezusa kuszonego na pustyni, stającego w obliczu zasadzek zastawianych przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie, aż po krzyż. Tam książę tego świata przegrał w obliczu zmartwychwstania Księcia Pokoju.

Nawiązując do historii proroka Daniela wrzuconego do jaskini lwów, bo oddawał cześć Bogu, a nie królowi, Papież przypomniał, że coraz częściej jesteśmy świadkami usiłowań, by sprofanować wiarę.

„Nie można mówić o religii: to prywatna sprawa. Nieprawdaż? O tym publicznie się nie rozmawia, usuwa się oznaki religijne, trzeba słuchać rozkazów wydawanych przez moce tego świata. Można robić wiele pięknych rzeczy, ale nie oddawać czci Bogu. Zakaz adoracji. Na tym polega całe to dążenie. A kiedy dojdzie się do pełni – do «kairosu» tej pogańskiej postawy, kiedy wypełni się ten czas, wówczas tak, przybędzie On: «Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą». Chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania, czas zakazu oddawania czci Bogu, są zapowiedzią tego, co spotka nas wszystkich” – powiedział Papież.

Franciszek wskazał, że kiedy wypełnią się czasy pogan, nadejdzie chwila, aby podnieść głowy, bo bliskie jest zwycięstwo Chrystusa.

„Nie lękajmy się. On prosi nas tylko o wierność i cierpliwość. Wierność taką, jak Daniela, który pozostał wierny swemu Bogu i oddawał Mu cześć aż do samego końca. I cierpliwość, ponieważ nie spadnie nawet włos z naszej głowy. Tak Pan obiecał. Dobrze nam zrobi pomyśleć w tym tygodniu o tej powszechnej apostazji, którą jest zakaz oddawania czci. Pytajmy samych siebie: «Czy ja oddaję Panu chwałę? Czy ja adoruję Pana Jezusa Chrystusa? Czy też tak trochę pół na pół, zagrywam z księciem tego świata?». Adorować do samego końca, ufnie i wiernie: to jest łaska, o którą powinniśmy prosić w tym tygodniu” – powiedział Papież.

bz/ rv

Komentowanie wyłączone.