K. Osuch SJ, O „Fundamencie” życia – oryginalnie i prowokacyjnie (mp3)

10 marca 2013, autor: Krzysztof Osuch SJ

… jestem skazany na …recenzowanie siebie, jeśli mam proponowane rozważania jakoś zapowiedzieć, do nich (szczerze) zachęcić (czy lekko uprzedzić). Zatem powiem, tym razem, że będzie momentami gorąco. Do dziś pamiętam tamtą „intuicję”, pomysł, by tak rzecz wyrazić. „Coś” tam płonie. Stąd ten śmiały tytuł rozważania. Ale dość. Proszę posłuchać (tylko 19 minut…) – To jasne, brzmienie, jakość nagrania liczy na wyrozumienie (bo taki sprzęt i inne czynniki…; a poza tym ani mi się śniło takie dzielenie… No ale ufam, że warto).

O „Fundamencie” życia – oryginalnie i prowokacyjnie

https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/06.O%20Fundamencie%20%C5%BCycia%20-%20oryginalnie%20i%20prowokacyjnie.mp3

Uwaga techniczna: 1. kliknąć na powyższy↑ link; 2. pojawi się na końcu linka słowo [Download]; 3. znów kliknąć na to słowo Download; 4. otworzy się strona do odsłuchania, 5. z możliwością zapisania strony (pliku dźwiękowego) na swoim komputerze.

Tekst z Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli:

Nr 23 ZASADA PIERWSZA I PODSTAWOWA – Fundament

[Fundament Ćwiczeń]

– Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to duszę zbawił duszę swoją.

– Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony.

– Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu.

I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego [więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach.

– [Natomiast] trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni.

Jana 7:28  A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.29  Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.30  Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.31  Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego i mówili: Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił?

Jana 5:33  Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie.34  Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni.35  On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.36  Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.37  Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza;38  nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał.39  Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.40  A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.41  Nie odbieram chwały od ludzi,42  ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga.43  Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.44  Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?45  Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję.46  Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał.47  Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?

Komentowanie wyłączone.