K. Osuch SJ, Bóg naszym OJCEM – w MIŁOŚCI jest pierwszy (mp3)

8 marca 2013, autor: Krzysztof Osuch SJ

Proponuję linki do dwóch rozważań; pierwsze (pod innym tytułem: My wobec Boga Ojca) już się tu pojawiło w Adwencie. Dobrze do niego powrócić w proponowanym szeregu medytacji. Drugie rozważanie ma tę zaletę, że nawiązuje do medytacji o wierze Abrahama, a co do reszty zawieszam głos; może akurat w czymś pomoże, na coś ważnego naprowadzi… Izajasz 49,13-16: „Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi.
Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną”.

Bóg jest naszym OJCEM

https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/03.%20B%C3%B3g%20jest%20naszym%20OJCEM%20%28my%20wobec…%29.mp3

Bóg w MIŁOŚCI jest pierwszy

https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/04.%20B%C3%B3g%20w%20MI%C5%81O%C5%9ACI%20jest%20pierwszy%20Mdr%2011%2C20n%2C%20Iz%2049%2C14n.mp3

Uwaga techniczna: 1. kliknąć na powyższy↑ link; 2. pojawi się na końcu linka słowo [Download]; 3. znów kliknąć na to słowo Download; 4. otworzy się strona do odsłuchania, 5. z możliwością zapisania strony (pliku dźwiękowego) na swoim komputerze.

Komentarze

komentarze 2 do wpisu “K. Osuch SJ, Bóg naszym OJCEM – w MIŁOŚCI jest pierwszy (mp3)”
  1. okrzos pisze:

    link do WIELKIE DZIEŁA BOŻE w PRZYRODZIE:
    ” alt=”null” />