K. Osuch SJ, Eucharystia – OFIARA i UCZTA (mp3)

2 marca 2013, autor: Krzysztof Osuch SJ

Jeszcze jedno rozważanie poświęcone EUCHARYSTII. Pomyślane jest ono jako wprowadzenie do ewangelicznej kontemplacji w czasie trzeciego tygodnia Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Może nam pomóc przybliżyć się do Wielkiej Tajemnicy wiary, uroczyście celebrowanej w Wielki Czwartek…

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.

Eucharystia – OFIARA i UCZTA (mp3)

 

Mateusza 26:26  A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
27  Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy,
28  bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
29  Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego.
30  Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.

Ćwiczenia duchowne

289 O ostatniej wieczerzy.

Mateusz 28,20-30 i Jan 13,1-30.

Pierwszy. Pożywał baranka paschalnego ze swoimi dwunastoma Apostołami, którym zapowiedział swoją śmierć: „Zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda”.

Drugi. Umył nogi uczniom swoim, nawet Judaszowi, zaczynając od św. Piotra, który zważywszy majestat Pana i swoją niskość nie chciał się zgodzić i mówił: „Panie, ty mnie umywasz nogi?” Ale św.Piotr nie wiedział, że przez to [Chrystus] dawał przykład pokory; i dlatego [Jezus] powiedział: „Dałem wam przykład, abyście tak czynili, jak ja uczyniłem”.

Trzeci. Ustanowił najświętszą Ofiarę Eucharystii jako największy znak swej miłości i rzekł: „Bierzcie i jedzcie”. Po skończonej wieczerzy Judasz wychodzi, ażeby sprzedać Chrystusa, Pana naszego.

Komentarze

Jedna odpowiedź do wpisu “K. Osuch SJ, Eucharystia – OFIARA i UCZTA (mp3)”
  1. Można posłuchać: ANAMNEZA – o Eucharystii – o. Tomasz Grabowski OP
    katecheza poświęcona jest działaniu Ducha Świętego w Eucharystii i pojęciu anamnezy. Eucharystia to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, podczas niej mamy przystęp do tajemnicy ofiary na krzyżu. Anamneza z kolei to upamiętnienie i uobecnienie pod szatą sakramentu, to tajemnica Boskiej i ludzkiej natury Syna Bożego.
    http://benedeo.com/media/891-anamneza