K. Osuch SJ, Prorocy (nie)mile widziani – zło i grzech,Sdz 2,11-19 (mp3)

28 lutego 2013, autor: Krzysztof Osuch SJ

Moje głosowe ograniczenia sprawiają, że chętniej wydobywam nagrania z lepszych czasów i – po cyfryzacji oraz po  odrobinie obróbki, dla mnie dostępnej – dzielę się… Boże Słowo sprzed wieków dotyka i zastaje nas wciąż z podobnymi problemami. Tylko Bóg nazywa je po imieniu. Tylko On otwiera perspektywę nawrócenia i przemiany serca.  

Michał Anioł: Nawrócenie św. Pawła

[objaśnienie do obrazu na samym końcu]

https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/W.POST%202013/Prorocy%20%28nie%29mile%20widziani%20-%20z%C5%82o%20i%20grzech%20Sdz%202%2C%2011-19.mp3

Uwaga techniczna: 1. kliknąć na powyższy link; 2. pojawi się na końcu linka słowo [Download]; 3. znów kliknąć na to słowo Download; 4. otworzy się strona do odsłuchania, 5. z możliwością zapisania strony (pliku dźwiękowego) na swoim komputerze.

„Ofertę” (kilku) rozważań rekolekcyjnych na Wielki Post 2013 przedstawiłem tu: http://osuch.sj.deon.pl/2013/02/22/k-osuch-sj-rekolekcje-zaufaj-bogu-niebo-albo-pieklo-nawrocenie-mp3/

Rozważanie odnosi się do:

Czytanie z Księgi Sędziów 2, 11-19. Niewierność Izraela w czasach Sędziów.
Synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców, Pana, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztarcie.
Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny.
Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali.
Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości.

Ps 106 (105)

Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.

Izraelici nie wytracili pogan, *
jak im to Pan nakazał.
Ale zmieszali się z poganami *
i nauczyli się ich uczynków.

Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.

Poczęli czcić ich bałwany, *
które stały się dla nich pułapką.
I składali w ofierze swych synów *
i swoje córki złym duchom.

Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.

Splamili się swymi czynami *
i dopuścili się wiarołomstwa. przez swoje występki.
Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, *
aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa.

Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.

Uwalniał ich wiele razy, *
oni zaś buntowali się przeciw Jego zamysłom.
Lecz wejrzał na ich utrapienie, *
wysłuchał ich modlitwy.

*************************************************************

Obiecane „objaśnienie”… Trafiłem, szukając obrazka, na rozmowę z o. Stan. Jaroszem, paulinem. Może warto tam zaglądnąć: http://fakty.interia.pl/religia/news/boska-instrukcja-obslugi-zycia,1415922,5930

Jedno z zadanych pytań brzmi: Czasem bardzo trudno jest zwrócić się do Boga, kiedy dotyka nieszczęście, odrzucenie, kiedy schodzimy na dno? (…)

 

Komentowanie wyłączone.