W burzach objawia się człowiek i Jezus

1 lipca 2024, autor: Krzysztof Osuch SJ

„Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?” (Mt 8,23-27).

Obraz znaleziony dla: Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze

Znamienne jest to, że w krótko opisanym wydarzeniu wielkie zagrożenie zamieniło się w wielkie dobro! Oto Jezus objawił się jako potężny Zbawiciel. Z Ewangelii wiemy, że Pan Jezus manifestował swą zbawczą moc w różnych dziedzinach:

 • uzdrawiał chorych, opętanych uwalniał  od wpływu demonów, przemieniał wodę w wino, itd.;
 • teraz okazuje się, że ma On władzę także nad żywiołami natury, które człowiek słusznie postrzega jako nie do okiełznania (wciąż doświadczamy, i to coraz częściej, jak potężne są żywioły przyrody).

Jest to dla nas ważne pouczenie, że nasze sytuacje zagrożenia i bezradności wobec różnorakich żywiołów – za sprawą Jezusa – przemieniają się w miejsce objawienia się Jezusa jako potężnego Zbawiciela.

 • On zna nas bardzo dokładnie. Jeśli dopuszcza trudne sytuacje, to tylko po to, żeby one naprowadziły nas na Niego!
 • Sami, gdy jest nam całkiem dobrze i bezpiecznie, tak łatwo zamykamy się w poczuciu samowystarczalności.
 • Wydaje się nam nieraz, że wystarczy sama doczesność i jaki taki spokój i bezpieczeństwo. Zagrożenia, burze, kataklizmy… – przypominają nam, KIM jesteśmy i że nie możemy obejść się bez Boga.

Warto przypomnieć sobie różne trudne sytuacje, które przemieniały się w miejsce obfitowania łaski, gdy tylko zwróciliśmy się do naszego Pana i Zbawiciela…

 • Jeśli obecnie zdarzą się nam chwile trudne, burzliwe…, to powtarzajmy gest uczniów zagrożonych burzą:  wołajmy do Jezusa.
 • To nic, że kolejny raz objawia się nasza kruchość i że może nawet usłyszymy wyrzut Jezusa, iż wciąż mamy małą wiarę i jesteśmy bojaźliwi!
 • Ważne jest to, że objawi się nam Jezus. On naprawdę i zawsze słyszy wołających o pomoc. Pan słyszy wołających o pomoc. Biedak zawołał, a Pan go usłyszał.

Komentarze

komentarze 2 do wpisu “W burzach objawia się człowiek i Jezus”
 1. efer pisze:

  24 / 6. 2022r. cd.
  Dziękuję Ci Panie i proszę całym sercem : Ty prowadź mnie we wszystkim , znasz mnie lepij
  niż ja znam siebie, i proszę o to !
  23 / 5. 2022 r.
  Boże całą swoją słabość oddaję Tobie we wszystkim , Twej pomocy miłosiernej !
  „- Nie powstrzymuj /powstrzymasz Mnie, pozwól Mi cię prowadzić znając twoją slabość duchową
  i fizyczną razem, do Swiętości twojej „. – Jezus

 2. efer pisze:

  24 / 6. 2022r. Urpczystość Najświętrzego Serca Jesusa .

  W burzach objawia się człowiek i Jezus !
  – Jest to dla nas ważne pouczenie, że nasze sytuacje zagrożenia i bezradności wobec
  różnorakich żywiołów – za sprawą Jezusa – przemieniają się w miejsce objawienia się Jezusa jako
  potężnegoZbawiciela !
  ON zna nas bardzo dokładnie. Jeśli dopuszcza trudne sytuacje, to tylko po to, żeby one
  naprowadziły nas na Niego .
  Zagrożenia i burze …przypominają nam tylko kim jesteśmy i że nie możemy obejść się bez Boga.
  To nic, że kolejny raz objawia się nasza kruchość i że może nawet usłyszymy wyrzut Jezusa,
  iż wciąż mamy małą wiarę i jesteśmy bojaźliwi ! …..
  Miłośc Jezusa na Krzyżu obawila nam Serce poęłne miłości do każdego człowieka, tak do
  oprawców jak i nieprzyjaciół. – Dar Zbawienia dotyczy każdego człowieka wolnego od zła !
  „Córko, miłośierdzie nie obejmuje zła, ale człowieka wolnego od zła ! „- Jezus ( 28/ 3. 2021r )
  1- szy piątek po oktawie Bożego Ciała, poświęcony jest Najświętrzemu Sercu Jezusa !
  Tego dnia wracając po mszy św. zaskoczyły mnie,słowa wypowiedziane z mocą, brzmiące jak
  rozkaz w mym sercu : – ” Nigdy nie wątp w Miłość Moją!!! ” – Jezus … (-Trudno to zapomnieć.)
  25 / 6. 2022r.
  ” Jestem twoim uzdrowieniem w miłości Mojej. Radością życia twojego twojego w Bogu
  w Duchu Świętym ! „