Olśniewające wypełnienie Prawa i Proroków!

12 czerwca 2024, autor: Krzysztof Osuch SJ

Jeśli nie chcemy poprzestać na jakimś mglistym wyobrażeniu Prawa i Proroków oraz Jezusa wypełniającego jedno i drugie, to na przykładzie choćby paru konkretnych zestawień „posmakujmy” ciężar gatunkowy – a więc także piękno i dobroć obu tych Rzeczywistości…

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim (Mt 5, 17-19).

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”.
 • W powyższym zdaniu Jezus wyprowadza z błędu tych, którzy sądzą, że przyszedł On „znieść Prawo albo Proroków”. Żeby zatem uniknąć wszelkiego nieporozumienia, wprost oświadcza: „Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”.

– Niewątpliwie, są to stwierdzenia bardzo ważne. Oto mamy z jednej strony Prawo i Proroków, a z drugiej strony, przemawia Bóg-Człowiek, który tę bogatą rzeczywistość Starego Testamentu Sobą (!) „wypełnia”! A zatem nie kwestionuje jej, nie zawiesza, nie pomniejsza, lecz wypełnia! Można dookreślić to kluczowe słowo wypełnić – takimi jeszcze, pokrewnymi, czasownikami: dopełnić, spełnić, doprowadzić do doskonałego stanu zamierzonego przez Boga. A także: zrealizować, urzeczywistnić! To tak ogólnie powiedziane.  

Chcąc zaś wewnętrznie „poczuć”, jak wielkiej wagi jest Jezusowa deklaracja intencji wobec Prawa i Proroków, to należy zdać sobie sprawę (bardziej „namacalnie”), o czym Jezus mówi i do czego się odnosi.

Otóż „materialnie” rzecz ujmując, Jezus określa swój stosunek do Prawa (po hebrajsku: Tora), na które składają się Księgi w liczbie pięciu (stąd po grecku: Pentateuch). Są to następujące Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa. Do tego dochodzi jeszcze ciąg Ksiąg prorockich, m. in. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Joel, Amos.

Jeśli nie chcemy poprzestać na jakimś mglistym wyobrażeniu Prawa i Proroków z jednej strony, a Jezusa wypełniającego i Jedno, i Drugie, z drugiej strony, to powinniśmy choćby na przykładzie paru konkretnych zestawień „posmakować” ciężar gatunkowy – a więc także piękno i dobroć obu tych Rzeczywistości.

Zaproponuję zaledwie parę (o ogromnym znaczeniu) zestawień tego, o CZYM mówią Prawo i Prorocy oraz Jezus, który przyszedł tę „dawną Mowę” wypełnić niezwykłą „treścią”!

(Zamiast dwóch kolumn obok siebie, dwa różne kolory).    

Spróbujmy zatem przywołać na pamięć, trochę rozważyć i wewnętrznie posmakować to, o czym mówi Prawo, a konkretnie Księga Rodzaju, gdy prezentuje (objawia) stworzenie świata i człowieka… Co za potęga Boskiej Wszechmocy! Jaka kreatywność. Piękno. Dobroć…

I „to samo”, ale w wydaniu lepszym, bo Jezusowym: Nowe Stworzenie dokonane przez Jezusa Chrystusa! Dokładniej: powołany w Nim do bytu Nowy Człowiek, a także Nowa Ziemia. Słowem, wielkie dzieło Odkupienia i Odnowienia całej stworzonej rzeczywistości…

 • Stworzenie, opisane w Księdze Rodzaju, Jezus cudownie i cudnie (właśnie) wypełnia! Na razie tylko w niewielkim stopniu mamy wgląd w tę nową rzeczywistość Stworzenia, do której Jezus dołożył (jeśli wolno tak powiedzieć) „swoją cegiełkę” (to najskromniej określone).

Pomyślmy z kolei o upadku pierwszych rodziców; o konsekwencjach grzechu pierworodnego. Ta wzbierająca fala grzechów, nienawiści, zepsucia… aż po pychę budowniczych wieży Babel i Potop niszczący niemal wszystko! A potem różne Przymierza Boga z ludźmi; łamanie ich… A ponad tym wszystkim wielka Obietnica Zbawienia, dana tuż po upadku w raju, która zapowiada ostateczne zwycięstwo Ojcowskiej Miłości Boga nad „starodawnym wężem”. A w centrum uwagi wciąż pozostaje człowiek, który jako ocalony i „pełen życia” jest chwałą Boga!

Co (i ile) trzeba by powiedzieć, by wysłowić Jezusowe wypełnienie tego wszystkiego, o czym mówi Prawo i Prorocy w temacie grzechu, skażenia i zniszczenia ludzkiej natury, a także ponawianych obietnic, że Bóg w tej sytuacji okaże swą zbawczą moc, Miłosierdzie.

 • To, co jest Jezusowym „wypełnieniem”, opisują cztery Ewangelie, wszystkie Listy Nowego Testamentu i Tradycja! 

 W podobny sposób należałoby zestawić obok siebie:  

 • ABRAHAMA i jego ofiarę z Izaaka, w której wyraziły się jego (niemal doskonałe) zaufanie i wiara we Wszechmoc Boga…
 • i JEZUSA z Jego doskonałą ofiarą złożoną w Wieczerniku i na Krzyżu. Jezusowa Ofiara, w odróżnieniu od Abrahamowej, krwawa – objawia nam doskonały, wypełniony kształt ufności i wierności wobec Boga Ojca i braci.   

Idąc tym tropem zestawień, moglibyśmy zestawić obok siebie czyny Mojżesza i Ludu – z czynami Jezusa i Nowego Ludu.

 • Mojżesz to znakomita wielkość…
 • ale co powiedzieć o wyzwoleńczym działaniu Jezusa Chrystusa, który pokonał szatana, grzech i śmierć…, a swoją miłosną Ofiarą, sięgającą szczytu na Krzyżu, otwarł nam drogę poprzez „wody śmierci” do Nowego Życia w Domu Ojca!

 …

Mam nadzieję, że świta nam (pewno i bez moich słów), dlaczego Pan Jezus nie przeciwstawia Siebie – Prawu i Prorokom, lecz mówi, zapewne z wielką radością i wdzięcznością wobec Ojca, o tym, jak teraz On podejmuje i wypełnia oraz napełnia Stary Testament nową jakością Boskiego Światła, Miłości, obfitości Łaski…

Znakomicie widać Jezusowy sposób podejścia do Bożego działania w Starym Testamencie także na przykładzie Jego interpretacji Dekalogu.

 • Jezus żadnego przykazania nie zniósł, nie unieważnił, ale każde z nich pogłębił i „obostrzył”, jednak nie w sensie tylko zewnętrznego dyscyplinowania…
 • Jezus wydobył i zaakcentował duchowy i religijny (w głębokim znaczeniu tego słowa) sens Przykazań.

Sam Pan Jezus, jako Bóg-Człowiek, ma wyryte w swym sercu Boskie Prawo Miłości. To w świetle (i wewnętrznie odczuwanym żarze) tego Prawa Miłości objaśnił, co znaczą wyraziste nakazy i jednoznaczne zakazy dane w dziesięciu Przykazaniach! (por. Mt 5).  

Częstochowa,  26 marca 2014 – 11 marca 2015   AMDG et BVMH   o. Krzysztof Osuch SJ

Kategoria: BÓG,JEZUS

Komentarze

komentarze 2 do wpisu “Olśniewające wypełnienie Prawa i Proroków!”
 1. efer pisze:

  Olśniewające wypełnienie Prawa i Proroków ….!
  ” Nie sądźcie, że przyszedłem zmienić Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem zmienić, ale wypełnić,” …………. To co jest Jezusowym „wypełnieniem „, opisują cztery Ewangelie, wszystkie listy Nowego Testamentu i Tradycja ! ……… Dokładniej: powołany w Nim do bytu Nowy człowiek,
  a także Nowa Ziemia, ….. i Nowe Stworzenie…! Słowem, wielkie dzieło Odkupienia i Odnowienia całej stworzonej rzeczywistpści.

  3/3.2020 r. Późny poranek .
  Po przebudzeniu doświadczyłam nowej rzeczywistości życia mojego. Dziwną pełnie Pokoju :
  – pokój serca, duszy i ciala ! ….Rzeczywistości dziecka Bożego, gdzie Maryja Niepokalana jest mi jako bliska Matka, a Ojciec i Jego bliskość jest Bogiem ! Pełnia miłości i bezpieczeństwa w Tej rzeczywistości. Niczym nie zmącony POKÓJ !!! Zapragnęłam, tej bliskości, Boga Ojca, dawcy życia i Matki Maryi, jej macierzyńskiej miłości i pomocnej ręki opieki matczynej….
  – Bóg dał nam życie w warunkach przygotowanego dla nas Raju. ….Tak musiało ono wyglądać !!!
  Jego miłość i Jego prawo to pełnia bezpiecznego życia dla człowieka. Wszystko otrzymaliśmy w darze miłości Ojca….! Odkryłam w sobie pragnienie życia Jego Miłością i Jego Prawem ! Nie potrzebowałam niczego więcej, miałam pełnię życia w ręku Boga i w sercu Maryi. Pełnia pokoju przepelniała moje serce i pomieszczenie mieszkania. To było odkrycie, życia przynależności do Boga i życia „Bożego” ! Przychodzą słowa :
  ” Bóg przywróci ci równowagę wewnętrzną, duszy i ciała. Jego filter miłości i prawa będzie to czynił w tobie. Miłość Boża zagości w twym sercu i Jego prawo pokochasz. Miłością Bożą przepełnisz / wypelnisz swoje życie. Doświadczysz w miłości Bożej brak lęku. To będzie, twoje życie w Bogu na ziemi od teraz. Boża ręka i moje serce będzie miejscem przebywania twojego. …..
  Świadectwo twoje, stanie się powszechnym świadectwem życia człowieka na ziemi, … zamysłu Bożego. Bóg cię będzie leczył w codziennych warunkach, przywróci ci obiecaną równowagę duszy
  i ciała, nie sprawi ci to kłopot. „….
  – Moją odpowiedzią było pragnienie życia takiego w miłosci i prawie Jego / Boga, całym sercem…! Macierzyństwo Maryi-Matki i Ojcostwo-Boga w miłości Jego……!
  Pomyślałam,…. jak bardzo potrzebuję twojej pomocy Matko, żeby to wszystko przyjąć w moje życie!
  Nie dowierzam sobie ….. !
  – ” Zaufaj Bogu tylko !!! …… ON to w tobie dokona /zrealizuje.”. – Maryja

  Ps. Wczoraj przed zaśnięciem czytałam, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętrzej Maryi Panny. Właśnie w marcu 2016r. poświęciłam się Maryi, Matce Łaski Bożej !
  Maryja jest mi Matką, a Jezus jest moim Panem ! To by wyjaśniało moje dzisiejsze doświadczenie pokoju po przebudzeniu i światło, słów Maryi ! ……
  TOTUS TUUS Maryjo ! …
  No cóż, słowo się rzekło, trzba przy nim pozostać z pomocą Bożą i Maryi ! Amen.

 2. efer pisze:

  DZIĘKUJĘ , bardzo dziękuję … !!!

  „Posmakować” ciężar gatunkowy, …. – piękno i dobroć obu tych Rzeczywistości !
  Powyższa treść to skrócona synteza Dziejów Ludzkości i Dzieła Zbawienia . – Od ogrodu Rajskiego, po ogród Getsemani ! To daje dużo do myślenia, ….. medytacji… i kontemplacji ….. !

  Tutaj przypomina mi się pewne doświadczenie poznania spraw Bożych w blasku Jego Mądrosci .
  – Poznania, Prawa Bożego: Dekalogu i Przykazania Miłości o którym Jezus mówi, że jest
  najważniejsze !
  6 /11. 2016 r. – moje świadectwo, mały fagment, tego co odnosi się do powyżego tematu !
  We wczesnych godzinach rannych, kiedy było jeszcze ciemno, zostałam obudzona i wprowadzona do innej rzeczywistości ! Otrzymałam dar światła Bożego i zrozumienia Miłości Bożej do człowieka !
  Rodzaj oświecenia sumień, przez Ducha Świętego ! (To trwało kilka godzin). Przytoczę tylko to, co dotyczy Prawa Bożego !…… Zostało mi pokazane, czym jest grzech przed Bogiem. Jak bardzo nasze sumienia są zdeformowane przez Zło !!! ….. Poznałam, czym jest Dekalog otrzymany na górze Synaj w Starym Testamencie. – I jak wielka jest mądrość Boża w Dekalogu. Gwarantuje on i chroni prawa, każdej osoby ! …. – Poznałam, dlaczego Jezus daje nam nowe przykazanie w Nowym Testamencie o którym mowi, że jest najważniejsze wobec Boga i bliźniego…..!
  – Prawo zostało dopełnione przez Jezusa przykazaniem miłości, tym największym ze wszystkich przykazań ! …. Razem jest to Prawo, stanowione przez Boga i niezmienne ! – JEST STAŁE… !!!!
  Temu Prawu podlega, każdy człowiek, ….. my wszyscy !……
  „Bóg jest Miłością” !
  Będziemy więc wszyscy, sądzeni z Miłości !….. – I to nie Bóg nas będzie sądził , ale my sami.
  – Oświeceni ogniem Ducha Świętego, osądzimy siebie sami ! Naszą postawę, którą ukształtowały : nasze grzechy, nasze wybory i nasze życiowe wartości ! Nasz wybór Boga w naszym życiu, lub nasze odejście od Niego…! …. – „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie !” – W tych słowach jest miłość
  i sprawiedliwość Boża ! ….. Sprawiedliwość wypływa z Miłości. W milości ma swoje źrodło.
  Miłość, źródłem sprawiedliwości ! …. Miłość i sprawiedliwość Boża zapewnia i daje każdemu to co mu się słusznie należy prawem miłości do każdego.
  – Kochać czowieka ….., ale nie jego uczynki, gdy nie ma w nich sprawiedliwości i miłości, bo pozbawiają tego co się innym słusznie należy prawem miłości do każdego.
  – Wybaczyć człowiekowi …., osądzić uczynki należną karą. Udowodniona wina ma być ukarana
  ze względu na zaistniałe objektywne zło. Kara zapobiega czynieniu zła …! – Kieruje w stronę dobra, wolnego od kary. Bóg kocha człowieka pomimo ludzkich grzechów. To grzech jest odrzuceniem Boga, a nie odwrotnie. Umiłowanie grzechu, odrzuca Boga! Pozbawia Boga należnej Mu miłości
  i pierwszeństwa przed wszystkim innym w świecie. Grzech degraduje godność człowieka !
  Ukazana została mi słuszność pierwszego przykazania Dekalogu i przykazania miłośći Boga
  i bliźniego … ! Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną ! Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim umysłem ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Duch Święty oświeca, że tylko w Bogu istnieje pełnia sprawiedliwości i miłości wobec każdego człowieka! … Bóg jest gwarancją naszej wolności ku sprawiedliwości i miłości objektywnej. Jedyną drogą jej spełnienia w każdym człowieku….. !
  Tu ujawnia się Mądrość Boża we wszystkich Jego Dziełach !!!… Pochwała Mądrości Przedwiecznej !
  Człowiek na tyle jest człowiekiem na ile realizuje Jezusa w swoim życiu….. Nikt nie jest w stanie sprostać myśli Bożej , Duchowi Jezusa, …. Mądrości Wcielonej !!!
  – Nie ma szarej strefy… ! – Jezus jedynym Zbawicielem świata !

  – Jak wielka jest potrzeba modlitwy o nawrócenie każdego człowieka !
  Maryja Królową Nawrócenia, ratunkiem dla świata !

  7/6. 2018 r. – ” Pamiętaj, miłość jest miłością w radościi i w smutku. ” – zawsze!
  8/6. 2018 r – ” Żyj w miłości Ojca .” – Jest pełną, która zawiera i obejmuje wszystko!
  9/6. 2018 r – „Módl się ! Potrzebuję twojej modlitwy, żebym mógł ją użyć. ” – dać Bogu szansę
  odpowiedzi na naszą modlitwę!
  10/ 6.2018 – ” Nie trać nadziei, módl się i nie ustawaj.”
  Światło: Wiara, Nadzieja i Miłość !….. W Miłości jest wszystko !