ZAUFAĆ jak MARYJA, a nie Achaz (mp3)

19 grudnia 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,10-14).

ZAUFAĆ jak MARYJA, a nie Achaz (mp3)

Po kliknięciu na powyższy link trzeba dobrą chwilę zaczekać na załadowanie odtwarzacza i rozważania!

***

(Iz 7,10-14)
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.

(Ps 24,1-6)
REFREN: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.
i nie przysięgał fałszywie.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

(Rz 1,1-7)
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. [Jest to Ewangelia] o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

(Mt 1,23)
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

(Mt 1,18-24)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Komentarze

komentarzy 8 do wpisu “ZAUFAĆ jak MARYJA, a nie Achaz (mp3)”
 1. efer pisze:

  Dziękuję, bardzo dziękuję ! – Przesłuchałam mp3.

  A więc : – zaufać jak Maryja ! – Jezu ufam Tobie !!!
  Ufam ! – To nie tylko retoryka słowa, ale głębia i znaczenie ! To właśnie, należy wypunktować
  i zgłębiać w swym sercu. Uczyć się jego znaczenia. Dzień i noc trenować i pytać siebie o swoją ufność w Bogu ! – Pytać się : czy ja ufam Tobie Jezu ?.. – Czy zaufałam Tobie Boże, jak Maryja ?..
  – To naprawdę jest WALKA DUCHOWA, … to też trzeba zrozumieć! Walka, którą trzeba wygrać, … z Bożą pomocą i na Jego chwałę w naszym życiu. Słowo Boże zawsze wymaga zrozumienia, … i motywacji, by nim żyć ! …… Dziękuję, myślę, że to do mnie dotarło, mam taką nadzieję ….. !

 2. Katarzyna pisze:

  Zachęcam wszystkich do słuchania mp3.
  „Jakoś” wnikają one w tajemnicę „czegoś”, czego na co dzień nie słyszymy…

  W poprzednim mp3 Ojciec wspomina, że żyjemy „na styku” tego co oczywiste (śniadanie, obiad, kolacja) i tajemnicy Boga – poprzez słuchanie nagrań Ojca nasz styk „jakoś” bardziej przesuwa się w kierunku Tajemnicy, za co BARDZO DZIĘKUJĘ. Planuję przesłuchać wszystkie mp3 – takie postanowienie noworoczne..

  Zgadzam się, że toczy się NIEUSTANNA WALKA O CAŁKOWITE ZAUFANIE BOGU”..

  Prorok Izajasz również podpowiada:
  Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!…
  Niech twoje serce nie słabnie..
  Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się.

  Czy potrafię zaufać Bogu jak Maryja. Słusznie Ojciec rozwija wątek, w którym uświadamiamy sobie, że całe życie Maryi było próbą zaufania do Boga..

  I jeszcze jeden z moich cytatów.
  Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! (Ks. Przy. 3:5-7)

 3. Zofia pisze:

  25.04.1992
  „Drogie dzieci!

  Dzisiaj znów wzywam was do modlitwy. Tylko modlitwą i postem można wstrzymać wojnę.

  Dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się i swoim życiem dajcie świadectwo, że jesteście moimi i do mnie należycie, gdyż szatan chce w tych dniach zamętu sprowadzić na złą drogę jak najwięcej dusz.

  Dlatego wzywam was, abyście się zdecydowali na Boga, a On was obroni i wskaże, co powinniście czynić i jaką drogą iść.

  Wzywam wszystkich, którzy mi powiedzieli «tak», aby odnowili akt poświęcenia się mojemu Synowi Jezusowi i Jego Sercu i mnie, abyśmy mogli was jeszcze intensywniej użyć jako narzędzia pokoju w tym niespokojnym świecie.

  Medziugorje jest znakiem dla was wszystkich i wezwaniem do modlitwy oraz przeżywania dni łaski, które Bóg wam daje.

  Dlatego, drogie dzieci, przyjmijcie z powagą wezwanie do modlitwy.

  Jestem z wami i wasze cierpienie jest również moim.

  Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 4. Otoczmy posłów modlitwą
  Piątek, 16 grudnia 2016 (22:33)
  Piątkowe wydarzenia w Sejmie pokazują szczególną potrzebę wsparcia posłów modlitwą. Polska wymaga głębokich i mądrych zmian w wielu dziedzinach życia, a o kierunkach tych zmian decydują m.in. posłowie. I dlatego warto w naszych modlitwach polecać Bogu posłów, aby zawsze kierowali się w swoich działaniach interesem narodowym, szczególnie teraz, gdy opozycja chce za wszelką cenę sparaliżować próby naprawy państwa przez demokratycznie wybraną większość. Ważne, abyśmy w intencji polityków modlili się codziennie. Możemy to robić podczas porannej lub wieczornej modlitwy, ofiarować za nich Różaniec lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego albo Godzinki. Możemy również korzystać z tekstów specjalnych modlitw, jakie zamieściliśmy na stronie http://www.zapolske.pl.

  Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/172535,otoczmy-poslow-modlitwa.html

 5. „Przygotowujemy się na święto Narodzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, prawdziwego człowieka z ludzkim rodowodem, a jednocześnie prawdziwego Boga, który powstając z martwych zwyciężył śmierć i grzech. Jego posłannictwo wyraża imię „Emmanuel” – „Bóg z nami”. Wiara w Boże wcielenie jest więc nie tylko przyjęciem za pewnik określonej prawdy teologicznej, lecz przekonaniem, że wszechmocny Bóg na zawsze opowiedział się po naszej stronie i że także dziś obdarza łaską i pokojem tych wszystkich, którzy Go szczerze szukają”. – Mira Majdan, „Oremus” grudzień 2007, s. 86

 6. Dariusz pisze:

  Dziękuję Ojcu za przeniesienie mnie ze świata szarości, lęku i zwątpienia w świat nadziei i zaufania opartego nie na moich możliwościach tylko na nieograniczonych możliwościach Boga ( jak Ojciec zauważa gdzie indziej).
  Dzięki za duchowy pokarm , bez którego duch obumiera…

 7. Aleksandra pisze:

  z całego serca dziękuję za rekolecje wygłoszone przez K. Osuch SJ, Zaufać nie jak ACHAZ lecz MARYJA, 20.XII (mp3) – pełna nadziei nauka o tym jak niepokój i strach w sercu zamienić na zawierzenie w moc i ufność Bogu

 8. Maria pisze:

  Maryja „odwiecznie wybrana” zapewne takze z powodu Jej ufnosci. Ludzie przecietni, grzesznicy tacy jak ja na przyklad beda powatpiewac, beda „targowac sie” z Panem Bogiem