Powiedz, CO ty MIŁUJESZ !

29 października 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ

 „Powiedz mi, co ty miłujesz, a ja ci powiem, kim ty jesteś.

Jeśli ziemię miłujesz, ziemią jesteś;

jeśli niebo miłujesz, niebem jesteś,

a jeśli Boga miłujesz, Bogiem jesteś” (św. Augustyn).

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy (Mt 22, 34-40).

I z 31 Niedzieli w roku B:

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać (Mk 12,28b-34).

Najważniejszy drogowskaz

W dzisiejszej ewangelii (z Niedzieli 30 A) pada jedno ważne pytanie i jedna wielka odpowiedź. Pytanie zadają faryzeusze. Zadają je zresztą w złej intencji: żeby wystawić Jezusa na próbę! To znaczy, żeby Go „przeegzaminować” i sprawdzić, czy zna najlepszą tradycję Izraela. Pomińmy jednak tę niecną okoliczność… W końcu niejeden wierzący Żyd chciałby szczerze dowiedzieć się od kogoś tak wyjątkowego, jak Jezus, czym się ma w życiu kierować! Powód? Wyjątkowość Mistrza z Nazaretu, a także zbijający z tropu fakt, iż żydowscy rabini sformułowali wiele praw (choć to pewno „nic” wobec opasłych tomów dzisiejszego prawa cywilnego, karnego, unijnego); nakładano 248 nakazów i jeszcze więcej zakazów, aż 365! W sumie 613 przykazań pisanych, nie licząc ustnie przekazywanych. Trudno było wszystkie zapamiętać, a cóż dopiero wiernie je wypełnić!

 • Faryzeusze skorzystali z nadarzającej się sposobności, żeby dowiedzieć się, jak się Jezus zapatruje na tę dość zawiłą kwestię. Być może sądzili, że Jezus się potknie; że zagubi się w gąszczu nałożonych zobowiązań… Ponadto, nie chcąc się skompromitować czy narazić, dyplomatycznie uchyli się przed odpowiedzią. Stało się jednak inaczej.
 • Padła wielka i śmiała odpowiedź! Okazało się jeszcze raz, że to, co dla pytającego człowieka jest wielce skomplikowane, u Chrystusa znajduje olśniewające uproszczenie. Warto – gdy „życie” nam się komplikuje – pamiętać o tej Jezusowej mocy rozwiązywania trudnych ludzkich problemów i czynieniu zawiłych zagadnień prostymi.

Jedno jest pewne, że Jezus przemienił zastawioną pułapkę i osobistą próbę w wielkiej wagi Objawienie najważniejszego Prawa, którym powinien kierować się człowiek na ziemi! (Oczywiście, słowa Jezusa autorytatywnie potwierdziły najważniejsze życiowy drogowskaz, dany Izraelitom już w Starym Testamencie). Jezus zapytany:

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? – odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 • Jest dla nas oczywiste, że ludzie szukają sensu. Są go złaknieni, choć nie zawsze tak to nazywają. Nikt, sam z siebie, nie sądzi, że „idzie znikąd donikąd”. Każdy chciałby wiedzieć skąd i dokąd podąża! Chcemy też upewnić się, że dobrze rozgrywamy swoje życie (a nie byle jak); że nie pomijamy czegoś najważniejszego. I że mijając codziennie wiele osób i rzeczy, nie pomijamy i i nie rozmijamy się z Kimś Najważniejszym! Byłaby to największa porażka. – Jeśli nieznajomość znaków drogowych może kierowcę drogo kosztować…, to co powiedzieć o nieznajomości czy nonszalanckim lekceważeniu tego Przykazania, o którym mówi dziś Jezus!

Praktycznie znaczy to, że co dzień – i to w każdym świadomym działaniu – winniśmy potwierdzać, że nasze wybory wypływają i kierują się ku Bogu jako naszemu największemu Dobru, najbardziej cennemu, cenionemu i miłowanemu! Jeśli takiego imperatywu (już lub jeszcze) nie odczuwamy i nie radujemy się Bogiem jako Najwyższym Dobrem, to powinno zapalać się nam „czerwone światełko” ostrzegawcze.

 • Jeśli treść życia wewnętrznego (uczucia, myśli, pragnienia) i nasze codzienne wybory nie potwierdzają, że to naszego Stwórcę i Ojca cenimy i kochamy całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, to powinniśmy się poważnie zaniepokoić i zastanowić, by uznać swój bardzo poważny błąd (grzech)!
 • Powinniśmy się szczerze zasmucić i mocno żałować, gdy Bóg – Najwyższe Dobro i Piękno – przestaje nas fascynować i przyciągać, a Jego miejsce zajmują różne rzeczy, doznania, przemijające wartości…
 • To naprawdę wielki błąd w sztuce życia prawdziwie ludzkiego, gdy mniemamy – otwarcie czy skrycie – że pełnia szczęścia jest (już i jedynie) w intensywnych relacjach z ludźmi, ze światem i wytworami ludzkiej kultury. Tak wielu zdaje się dzisiaj tak żyć i uważać.

Wszyscy bardzo potrzebujemy dopuścić do głosu ważne pytanie zadane przez faryzeuszy: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

Na nasze szczęście – niezależnie od różnych zmieniających się okoliczności, trendów i wyrafinowanych (a coraz częściej już brutalnych) nacisków ze strony kreowanych „poprawności” – wciąż blisko nas jest Boski Nauczyciel i Jego niezmienne Prawo! Można je poznać i mądrze mu się poddać. Trzeba jednak zdobyć się na odrobinę cywilnej odwagi wobec zewnętrznych nacisków i manipulacji; należy też wykrzesać w sobie pokorę wobec Prawdy, która (tak pięknie i pociągająco) jaśnieje w głębi ludzkiej osoby, w stworzonym Kosmosie, a także w Historii Zbawienia (w Bożym Objawieniu)! Tchórząc, na pewno daleko nie zajdziemy! A ulegając pysze, z całą pewnością zejdziemy na manowce.

 • Pełnia Prawdy jest w Jezusie Chrystusie – w Jego Wcieleniu, Życiu, Nauczaniu, zbawczej Śmierci i Zmartwychwstaniu! A także w jasno sformułowanym drogowskazie i prawidle sensownego życia: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Święci to potwierdzają

Kolejny raz, za parę dni, będziemy radować się Uroczystością Wszystkich Świętych. Jedno z pierwszych skojarzeń jest być może takie. Oto mijają wieki, a Oni wciąż obecni są w pamięci Kościoła – i ci z pierwszych wieków, i z epoki Średniowiecza, i z paru ostatnich wieków, z przedwczoraj i wczoraj… Cóż Oni takiego (u)czynili, że my ich szczerze czcimy, wiernie wspominamy, nierzadko prosimy ich o wstawiennictwo u Boga; na nich się wzorujemy?

Zapewne, niektórzy z nich wyróżnili się (aż) męczeństwem czy wielu wybitnymi (heroicznymi) cnotami, a także licznymi darami, oddanymi na usługi kościelnej wspólnoty, ubogich bliźnich… To wszystko jest prawdą. Jednak parę wielkości jest im wspólnych, a są one dokładnie zbieżne z treścią dzisiejszej ewangelii.

 1. Wszyscy Święci nieustannie starali się, by BÓG był nie (jedynie) słownym „ozdobnikiem” ich życia, lecz żeby był naprawdę, i to co dzień od nowa, szukany – z pasją poznawany – i miłowany ze wszystkich sił – a także naśladowany w miłowaniu i pokornej, konkretnej służbie…

 2. Inny aspekt ich więzi z Bogiem, to ich żywa wiara w Niego: ufne oparcie się na Jego Wszechmocy i Dobroci ! Wsparcie się na Bogu, i to niejako całym ciężarem swego bytu, zarazem wspaniałego i biednego – a więc codziennego życia, kreślącego krzywą linię wzlotów, słabości i upadków… oraz zwycięskich powstań…

 3. I na pewno jeszcze to. Wraz z Jezusem, patrząc Jego oczami, Święci i Błogosławieni rozpoznawali i widzieli w każdym człowieku właśnie Jezusa Chrystusa (por. Mt 25,31-46). Widząc Jezusa w każdym człowieku, nie mogli go (Go) nie miłować, cenić, służyć mu i przebaczać…

Jezus Chrystus i Święci robią nam dziś „niezły” rachunek sumienia, to znaczy zapraszają nas do pogłębionego – odformalizowanego – badania siebie, naszych serc, postaw, sposobów rozeznawania i podejmowania decyzji…

 • Mamy się ze sobą „rachować” i badać siebie, tak naprawdę i w pewnym sensie jedynie, w blasku MIŁOŚCI! Tej Miłości, którą – nigdy o tym nie wolno zapomnieć – jako pierwszy zaofiarowuje nam Bóg, Boskie Osoby.
 • I tej Miłości, która zstępując z góry (por. Rz 5,5), zwraca całe nasze jestestwo (umysł, serce, uczucia, siły, talenty) ku Bogu, ku bliźnim.
 • I oczywiście, także ku nam samym jako że i my też – każda i każdy, na ziemi czy w łonie matki – jesteśmy wymarzonym arcydziełem Boskiej Miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego.

A w nawiązaniu do ostatniego zdania chciałbym napomknąć o (choćby tylko) tytule mojej nowej książki: „Drogocenni w oczach BOGA. Wszystko jest grą miłości”. We Wstępie „tłumaczę się” – jak najbardziej biblijnie – z takiego tytułu… Pozostawiając na boku nieco … autoreklamy, chcę skorzystać ze sposobności, by ubogacić to rozważanie (a poniekąd i moją książkę) takim oto cytatem, niedawno odkrytym:

„Poza wszelkim cierpieniem i lękiem rozpościera się najważniejszy składnik autorefleksji: drogocenność mojej własnej egzystencji. Moje serce czuje, że moje życie jest wyjątkowe, bez precedensu, bezcenne, a ja opieram się myśli, że można zatracić poczucie jego ostatecznego znaczenia” (A.J. Heschel).

Częstochowa, 25.10.2014 AMDG et BVMH o. Krzysztof Osuch SJ

 powiększ okładkęhttp://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=71339 

Poniżej czytanie I, Psalm i czytanie II

(Wj 22, 20-26)
Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.

(Ps 18(17), 2-3a. 36c-4. 47 i 51ab)
Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

(1 Tes 1, 5c-10)
Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

(J 14, 23)
Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Komentarze

komentarzy 12 do wpisu “Powiedz, CO ty MIŁUJESZ !”
 1. efer pisze:

  28 10. 2023r.
  Notuję słowa : ” Wnioskuj życie twoje ! – Wyciągaj wnioski w życiu twoim , życia Bożego
  w tobie . – W duchu Moim obecności Mojej , światła Bożego ! ” – Jezus
  Ps. Przebaczenie ! … – Okoliczności tuż po powrocie z Polski postawiły mnie przed
  faktem przebaczenia wobec osoby umierającej, krewnej. …
  Osobie, tej nie umiałam zapomnieć , przez długi czas, negatywnych faktów , których
  byłam świadkiem dawno temu. ….. Światło i Miłosierdzie Boże zajaśniało w mym sercu
  i z pomocą Bożą, tak dla niej, jak i dla mnie przebaczeniem moim ! …
  – Dziękuję , Ci Boże, bardzo dziękuję ! – Jaka ulga … łaski Bożej !
  25 / 10. 2023r.
  Powrót do domu , w moim sercu znajome poruszenie !
  Panie czy chcesz mi coś powiedzieć ?… Twój głos poruszył mnie w sercu moim .
  ” Idź drogą Prawdy i Miłosierdzia Mojego . Moja łaska , słowo Moje , będzie z tobą !
  To Moje Miłosierdzie będzie z tobą w sercu twoim !” -…… Dziękuję Ci Jezu, mój Panie !
  ” Umocnię cię Miłością Moją, abyś służyła Mi , twoim świadectwem i przebaczaniem
  w Imię Moje ” – Jezus !
  – Powróciłeś w Twym słowie w sercu moim ,Panie !!!
  ” Tak , bo w nim jestem i w nim pozostaję ! – Miłość Moja, przemienia wasze serca
  i leczy . Twój wyjazd był spełnieniem woli Mojej w twym sercu i woli twojej ! Tak więc
  ty i Ja jesteśmy jedno, ty we Mnie i Ja w tobie . Jedność serc naszych umocni
  Duch Święty ! Pokój i łaska zamieszka w tobie i będzie z tobą w obecności Mojej .
  Światło Boże oświeci tą drogę Woli Mojej i będziesz ją widziała bezbłędnie w sercu
  twoim . Przebaczenie to Miłosierdzie Moje w twym sercu człowieka , na obraz i
  podobieństwo Moje ” – Jezus
  – Dziękuję Ci Panie , że pozostałeś ze mną w Twojej prawdzie i miłości Słowa Twojego ,
  bo w Tobie jest spełnienie moje w Prawdzie i Miłości Serca Bożego ! Jezu ufam Tobie !
  Nie chcę Cię utracić , ale coraz bardziej jednoczyć się z Tobą ! Amen .

 2. پرورش بلدرچین pisze:

  Dziękuję wam. To SPEŁNIENIE JEST JUŻ W ŚWIĘTYCH …MIŁOŚCIĄ!!
  …a.w nas ciągle STAJE SIĘ miłością

 3. efer pisze:

  2 / 11.2021r.
  Tego dnia zanotowałam słowa : ” Ufaj Mi !
  Pomożesz Mi realizować Moje plany. Ufność jest wspólną drogą ze Mną, jednością serc naszych .
  Nie lękaj się ! Jeżeli zaufasz Mi , będziesz Moim słowem , dla innych. Twoje serce żyjące z
  łatwością w Mojej milości będzie podążać za Mną.”

  ” Módl się ! W modlitwie będziemy razem. Żyjąc we wspólnej modlitwie i w pragnieniach naszych,
  będziemy razem . Bliskość serc w miłości i w działaniu, razem i jedno, Ja i ty .”

 4. efer pisze:

  29 / 10. 21r.
  – Dziś małe ukłucie, zaniepokoiło mnie swą dolegliwością; przychodzą słowa :
  ” Zachowam cię. Potrzebuję cię tutaj na tej ziemi i w Polsce. Świadectwa Mojego
  na Moje przyjście już wkrótce. – Zapomnieli o Mnie nękani grzechem. Odeszli od Miłości,
  którą im niosę ! ” – Jezus
  – Jezu, jeżeli to Ty, niech tak się stanie!
  ” Córko powracasz do sił wspierana Moją łaską. Twoje świadectwo jest prawdą życia i wiary we
  Mnie. To świadectwo Miłosierdzia Mojego, wypróbowane w przeciwnościach twoich. Bóg jest u
  drzwi ludzkiego domu. Dom Boży jest blisko. ” – Jezus

  Południe : – Ciche uwielbienie Boga, Sercem Maryi i Jezusa …!
  ” Córko słuchaj głosu Syna, ON mówi do ciebie ! ..Wycisz swoje wnętrze. Każde wyciszenie jest
  kontemplacją, przywołuje głos Boży,… Jego słowo słyszane w sercu ! ” – Maryja
  – Pomóż mi Matko, ucz mnie Jezusa, Jego obecności w sercu moim .
  ” Pomogę ci. ON jest blisko każdego, trzeba to tylko odkryć, poznać! ” – Maryja

  Obs ! Czym jest powołanie, … do czego powołuje nas Pan Bóg ….. ?
  – To jest coś głębszego, coś co nas porusza, zasmuca ; coś co pragniemy zmienić wokół nas !
  Ps. 6 września, we własnym mieszkaniu przewróciłam się, złamanie wewnętrzne dłoni. ..gips,
  i ograniczenie , … drugi miesiąc trwające leczenie.

 5. efer pisze:

  4 / 10.2021 r.

  Tego dnia powrócilam kolejny juz raz do wpisu z dn. 14 września 21r. o znamiennym tytule :
  ” Po czym poznać, że to Ja mówię ? ”
  – Czytałam uważnie, …. zastanawiając się nad treścią, pewnych fragmentów,- rozmyślając …. !
  Przchodzą słowa : ” Tu nie chodzi, że Mnie nie sluchasz, ale czy Mnie rozumiesz , kiedy Mnie
  słuchasz !!! ” – I to jest sedno sprawy; nie wystarczy, tylko słuchać, ale i starać się je zrozumieć !
  Czytam dalej : Po czym poznać, że to Ja mówię ? Po dlugim trudzie słuchania, aby uslyszeć ; po
  wymagajacych słowach, które zwykle budzą w was sprzeciw i opór, ale potem stają się lekkim
  brzemieniem i słodkim jażmem. Wreszcie głębokie Życie Eucharystyczne w zjednoczeniu ze Mną
  pomoże wam nawiązać ze Mną rozmowę podczas waszych codziennych zajęć. Po przyjęciu przez
  was Komunii Świętej wcale nie opuszczam światyni waszego serca, ale nadal jestem i działam.
  Jesli wasza pamięć nie jest w stanie Mnie ogarnąć, by trwać przy Mnie – zasięgnijcie rady od
  Naszej Niebieskiej Mamy. Któż jak nie Ona posiadł sztukę tęsknoty za obecnością Syna ……. ?!
  Kolejny przykład : Mówicie o Stefanie Wyszyńskim jako wspaniałym patriocie i mężu stanu, lecz
  mało kto ma świadomość, ile musiał wycierpieć dla Mego Imieni, wlaśnie przez zwycięstwo nad
  wrogami – przez przebaczenie. Zatem milowanie będzie dla was trudniejsze i nie będzie
  wchodziło w żadne kompromisy z grzechem wrogości czy odpłacaniem innym tą samą monetą.
  Czytam dalej np. : Kochać należy pośiąść umiejętność słuchania, ale aby miłować – naprawdę
  trzeba posunąć się o krok dalej ..! ….Każdy, i nie wolno o tym zapominać, otrzymuje
  wystarczającą ilość Mojej Łaski, jeśli uczestniczy w życiu Sakramentalnym, aby zlo dobrem zwyciężać .
  . 12 / 10 .21r.
  Na modlitwie – ” Będziesz moją sekretarką poprowadzę cię słowem Moim które będziesz zapisywała.” (Kolejny raz słyszę te słowa dziś je zapisałam.)
  „Kochaj Mnie i nie wstydź się tego! Miłość Moja nie rani twych uczuć, ale je wzmacnia ! ”
  To prawda Jezu ! – Kocham Prawdę i świętą Milość , a -TY nią jesteś !
  – ” Nie lękaj się Jezus wyprowadzi i uporządkuje twoje życie dla przykładu .” – Maryja
  / transmisja Mszy św. z Jasej Góry

 6. Plane Ticket pisze:

  Przepraszam, że miałem pytanie. Jak często aktualizujesz swoją witrynę? A czy piszesz coś o polskim lotnictwie?

 7. s.Katarzyna pisze:

  Dziękuję Ojcu za tę PERŁĘ ŚW.AUGUSTYNA.
  Dzisiejsze Słowo i ta medytacja uświadomiła mi, że jestem w SZKOLE MIŁOŚCI BOGA. To Jezus nieustannie pragnie mnie jej uczyć: jeżeli będę Go słuchać i naśladować. Mogę Jemu śmiało zadawać pytania na medytacji, ale … też pozwolić Jemu, aby On też mnie pytał!

  Uczony, który zna Przykazanie, miał odwagę zadać Jezusowi pytanie o istotę swojego życia. Jezus zachęca go „jesteś niedaleko…”, ale TERAZ JEST CZAS, ZACZNIJ NIM ŻYĆ”!

  I nas Jezus zaprasza, abyśmy tej Bożej Szkoły, gdzie jest poziom z najwyższej półki – z NIEBA, nie opuszczali. Swoim życiem dał nam odpowiedź, czym jest miłość!
  „Bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz jest doskonały”.
  Jako pokarm wzrastania w miłości Boga i bliźniego daje nam Siebie w Eucharystii, gdzie możemy NIE TYLKO miłować Go całym NASZYM SERCEM, ale JEGO WŁASNYM SERCEM.
  Św.Augustyn o Komunii św. mówi tak: „nie ty człowieku przemienisz Mnie w siebie, ale Ja przemienię cię w Siebie”.

  POWIEDZ MI, CO TY MIŁUJESZ,A JA CI POWIEM KIM JESTEŚ…
  A JEŚLI BOGA MIŁUJESZ JESTEŚ BOGIEM!
  Niech to się staje w naszym życiu. Amen!

 8. s.Katarzyna pisze:

  ” BĘDZIESZ MIŁOWAŁ…”
  Pamiętam taki moment w moim życiu,który był OLŚNIENIEM –
  odczytałam te słowa nie jako NAKAZ ,ale OBIETNICĘ!!! Tak będziesz kochać w swoim życiu!
  I od tego czasu zaczęła się we mnie droga doświadczania miłości Boga jako mojego Ojca.
  „To prawda co Ojciec pisze „WCIĄŻ BLISKO NAS JEST BOSKI NAUCZYCIEL I JEGO PRAWO”
  Codziennie zaprasza nas do Wieczernika – posila swoim Ciałem i Krwią oraz przykazaniem Miłości.
  Posyła do naszych serc Ducha św.-Dar Miłości – Ojca i Jego!
  Ta Ich Boska Miłość przemienia nasze serca z NAKAZU nie tylko w OBIETNICĘ, ale w SPEŁNIENIE !!!
  To SPEŁNIENIE JEST JUŻ W ŚWIĘTYCH …MIŁOŚCIĄ!!
  …a.w nas ciągle STAJE SIĘ miłością.

 9. Ten znakomity i ważny wywiad – rozmowa „jakoś” wpisuje się w temat rozważania:

  Brytyjski teolog: Mamy w Europie coraz więcej ludzi, którzy nie podzielają naszych wartości. To zaczyna wyglądać na kolonizację

 10. Warto przypomnieć także to orędzie:

  2 października 2014

  „Drogie dzieci!

  Z matczyną miłością proszę was, miłujcie się wzajemnie.
  Niech w waszych sercach tak będzie, jak mój Syn pragnął od samego początku – na pierwszym
  miejscu miłość do Ojca Niebieskiego i do bliźniego swego ponad wszystko z tej ziemi.

  Drogie moje dzieci, czy nie rozpoznajecie znaków czasu?
  Czy nie rozpoznajecie, że wszystko to jest wokół was, wszystko co się dzieje,
  ponieważ nie ma miłości?

  Zrozumcie, że zbawienie jest w prawdziwych wartościach.
  Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego, miłujcie Go i szanujcie.
  Idźcie śladami mojego Syna.
  Wy, dzieci moje, apostołowie moi drodzy, wy zawsze od nowa gromadzicie się wokół mnie,
  ponieważ jesteście spragnieni. Jesteście spragnieni pokoju, miłości i szczęścia.
  Pijcie z moich rąk.

  Moje ręce przynoszą wam mojego Syna, który jest źródłem czystej wody.
  On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca,
  ponieważ mój Syn miłuje czyste serca,
  a czyste serca miłują mojego Syna.
  Tylko czyste serca są pokorne i mają silną wiarę.
  O takie serca was proszę, dzieci moje.

  Mój Syn mi powiedział, że jestem Matką całego świata.
  Was, którzy przyjmujecie mnie za taką, proszę, byście swoim życiem, modlitwą i ofiarą
  pomogli mi, by wszystkie moje dzieci przyjęły mnie jako Matkę, żebym mogła
  ich poprowadzić do źródła czystej wody.

  Dziękuję wam.

  Drogie moje dzieci, podczas gdy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękami
  przekazują wam Ciało mojego Syna, zawsze w sercu dziękujcie mojemu Synowi
  za ofiarę i za pasterzy, których zawsze na nowo wam daje”.

 11. Orędzie z Medjugorie 25 października 2014 r.

  „Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo wszystkich świętych, którzy są już w świetle.
  Niech będą dla was przykładem i codzienną motywacją na drodze waszego nawrócenia.
  Dziatki, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające.
  Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujecie wasze serca poprzez modlitwę.

  Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi.
  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”