Umocnienie na trudną DROGĘ (25.07)

25 lipca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ

 

20181209_180125

„Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?”. Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”. Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 20-28).

W tych paru zdaniach (ewangelii ze święta św. Jakuba, apostoła) Jezus jeszcze raz przepowiada, co wnet na Niego przyjdzie. Mistrz wie, że otworzy się przed Nim morze bólu: fizycznego, psychicznego i duchowego… Odczuwa ciężar tego, co jest już tuż tuż! Wie, że sam, dzięki jedności z Ojcem, przetrzyma to wszystko i wejdzie w chwałę Zmartwychwstania. Myśli jednak nie tylko o Sobie, ale także o swoich uczniach, którzy będą świadkami dramatu, który przez niecałe trzy dni jawić się będzie jako wielka i nieodwracalna tragedia. Widok Jezusa poddanego przemocy i strasznemu cierpieniu wywoła w uczniach (i wszystkich jakoś Go znających) zwątpienie, a nawet rozpacz. Nic zatem dziwnego, że Pan Jezus na różne sposoby i z wyprzedzeniem, wielokrotnie, umacniał swoich uczniów na przeżycie najtrudniejszej Godziny w Jego i ich życiu. Umacniał ich okazywaniem potęgi słów (np. uciszających wzburzone Jezioro czy wskrzeszających paru umarłych), niezwykłością czynionych znaków (największym z nich będzie Zmartwychwstanie Jego samego). Trzech uczniów – Piotra, Jakuba i Jana – obdarował wizją Przemienienia na Górze Tabor. Przez to wszystko chciał ich zapewnić, że Ojciec, Wszechmocny i Dobry, jest z Nim (z nimi także) zawsze, i że nic nie dzieje się bez przyzwolenia i woli Ojca!

Jezus jakby nie zadowala się tym, co dotąd uczynił. Podejmuje jeszcze jedną próbę, by wprowadzić swych uczniów w Tajemnicę Paschy, która w jedno wiąże Krzyż i Zmartwychwstanie! Kolejny raz (przynajmniej trzeci) – próbuje sprowokować uczniów do rozmowy na ten trudny temat. Gdyby pierwsi zadali Mu pytanie, na pewno udzieliłby im odpowiedzi, tłumaczyłby im… Oni jednak nie potrafią zmierzyć się z tak niepojętym losem Mistrza. Uparcie trwają przy wyobrażeniu (jedynie) potężnego Mesjasza. Nie mogą pogodzić się ze słabością Mistrza. Przytłoczeni niepojętością tego, co Jezus zapowiada, milczą lub mówią od rzeczy, jak Piotr, pewnym tonem zapewniający Jezusa: Nie przyjdzie to na Ciebie!

 • Pójście za Jezusem i (wy)trwanie z Nim do końca dla nikogo na tej ziemi nie jest łatwe… Owszem, niby dobrze widzimy, jaka jest droga Jezusa i Jego uczniów – do wiecznej Chwały. Dobrze wiemy, że trzeba zaprzeć samego siebie, brać swój krzyż na każdy dzień, służyć chętnie i pokornie wszystkim – z miłości, a jednak rozglądamy się uparcie za szerokim i wygodnym traktem do Nieba… Nawet wkraczamy nań (czasem) jakby nigdy nic.

Jezus Chrystus jest naszym dobrym i cierpliwym Pasterzem, dlatego podejmuje On wiele starań (w Kościele, w życiu każdej osoby), byśmy mogli przyswoić sobie Jego Boską Mądrość i ufnie iść Jego drogą! Moglibyśmy przypomnieć sobie (i opowiedzieć), jak Pan Jezus okazywał się (tyle razy) dobrym i cierpliwym Nauczycielem, Pasterzem, Wychowawcą…

 • W Jego pasterzowanie wpisują się także Rekolekcje Ignacjańskie. Jest to jeszcze jedna pomoc i łaska, byśmy bardziej poważnie przyjęli Jezusa jako Zbawiciela a idąc z Nim i za Nim mieli przed oczyma cel drogi: Dom Ojca. W czasie czterech tzw. tygodni Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli uczy nas podejmować wspaniałą i trudną Tajemnicę naszego Zbawienia… Oby zawsze (na każdym etapie rekolekcji ignacjańskich) przyświecało nam to, co jest ostatnim zdaniem Ojca wypowiedzianym w i przez Jego Syna – Jezusa Chrystusa, w ludzkiej historii. Mamy na myśli radość Zmartwychwstania i wieczną Chwałę Nieba! 
  Od Jana i Jakuba oraz ich Matki uczmy się, jak szczerze i wprost przedstawiać to, co leży nam na sercu. Jezus będzie dla nas łagodny i wyrozumiały… Dzięki naszej szczerości i otwarciu zyska On przystęp do naszych serc i do naszej historii, która powinna stawać się historią i drogą podążania z i za Zbawicielem do Ojca.

Krzysztof Osuch SJ

Komentarze

komentarzy 6 do wpisu “Umocnienie na trudną DROGĘ (25.07)”
 1. efer pisze:

  16 / 5, 2022r.
  Tego dnia zanotowałam słowa :
  ” Tylko miłość czyni wszystko dobrze ” ! ……….
  Przychodzi światło i dalsze słowa :
  ” Zbliża się konfrontacja na szeroką skalę : – dobra i zła w świecie ! Świat będzie poruszony
  wobec potęgi zła /złego ! – Jedynie moc Boża powstrztma, ten niszczycielski marsz
  zła w świecie ! ” – Jezus

 2. efer pisze:

  12 / 7 , 2022r.
  Zanotowałam słowa :
  ” Zyj świadomością istnienia Boga, w moim ręku jest twoje życie . Moja milość cię chroni
  w życiu twoim w Bogu ! ”

  14 / 7, 2022r.
  ” Świadomość twoja będzie umacniać twoją wiarę. Wiara stanie się silna świadomością
  Obeności Mojej w tobie . ” – Bóg Ojciec

  5 / 7, 2022r Rano !
  ” Pamiętaj, rzeczywistość istnienia Królestwa Bożego niech cię napełnia swym Pokojem,
  obecności Bożej . – Córko,….twoja wiara będzie wzrastać w miarę świadomości twojej.
  Bóg jest istnieniem, rzeczywistością wszelkiego życia w Bogu. On jest pokojem serca twojego,
  ON , Który jest !………. – Bóg jest w każdym z nas/ człowieku, brak tej świadomości jest
  początkiem zła ; …. – odejściem od Boga ” – o. Pio

  8/ 7. 2022r.
  „Nie lękaj się , pokrzepię cię Swoją mocą .” – Twój Bóg, Trójca Święta

  ” Spojż, gdzie znajdziesz Boga, …. w sercu ! – ON tam jest, bądź tylko tego świadoma .
  To jest ON, życie nasze ! ” – św Charbel .

 3. efer pisze:

  11/ 7. 2022r.
  Tego dnia, wracając po mszy świętej, powtarzałam słowa usłyszane na modlitwie po komunii św.:
  – ” Pamięć i świadomość sprzyja obecności Bożej w twoim życiu .” – Jezus
  ( Chcąc zapamiętać te słowa … równocześnie rozmyślałam nad ich treścią .)
  Rozmyślając dalej już w domu, zastanawiam się głośno słowami, pytając :
  – Boże, jak to się dzieje, że Miłość Twoja zwycięża zło, pozostając niezmiennie,…….
  wieczną i świętą Miłością Boga ! … ???
  Notuję słowa : – ” Prze /- moc miłości jest w stanie obezwładnić każde zło !
  – Prze / – moc zła nie jest w stanie obezwładnić miłości, która jest w Bogu !!! ”
  Boże, -Twoja Miłość przecież zwyciężyła świat w Krzyżu Chrystusa ! ……….Przychodzi Światlo !
  – To Miłośierdzie Boże ! ……- Miłości Miłośiernej, która jest w Bogu, ono tego dokonuje !
  Dziękuję Ci Boże !
  ” Pomyśl, jak wielka jest Miłość Boża ” !!! – Jezus

  Przytoczę słowa księdza : Pójśc za Jezusem i wytrwać w Nim do końca, dla nikogo
  na tej ziemi nie jest łatwe. Dobrze wiemy, że trzeba zaprzeć się samego / samej siebie, brać
  swój krzyż na każdy dzień . I dobrze, że Jezus jest naszym dobrym i cierpliwym Pasterzem,
  dlatego podejmuje On wiele starań. ( W Kościele w życiu każdej osoby ) byśmy mogli przyswoić
  sobie Jego Boską Mądrość i ufnie iść za Nim !
  Dał nam, też do pomocy, swą Matkę, Maryję !…. W Jej duchowym Macierzyństwie .
  Aby to Jej Niepokalane Serce zwyciężało w naszych sercach, …. miłośią Jego Matki !

  Ps. Pozdrawiam serdecznie o. Krzysztofie kolejny raz z tej samej okazji minionych Imienin
  z życzeniami i modlitwą !

 4. efer pisze:

  1/8. 2020r
  – Tego dnia, rano po przebudzeniu zanotowałam takie słowa :
  ” Żyj wiarą, jak nigdy dotąd w Imię Moje w Sercu Maryi !!! „………………
  ” To tak, jak: imię Moje lekarstwem, serce Maryi, szpitalem i leczeniem ! To droga ocalenia i wiara
  będzie wzrastać .” … !!!
  ( Tak zrozumiałam : W Imię Jezusa oddalam objawy i w Sercu Maryi jestem wolna ) .
  ” Powrócisz do ojczyzny, bo Polskę zachowam przez wiarę we Mnie.” …Przychodzi światło i słowa:
  – ” Święta Miłość Boga, Drogą Ocalenia ! … Bóg i Jego Miłość ” !

  29/7.2020r. Na modlitwie Różańcowej, druga tajemnica Radosna ! :
  – ” Idę ci z pomocą, aby zawsze być z tobą pomocą Moją !”- Maryja

  15/7.2020r. Notuję słowa : ” Pokój i Moja Obecność, Duch Mój niech spocznie w twym sercu w Imię
  Moje !” – Jezus …… Odpowiedziałam: – Jezu, Twoja Obecność, Duch Twój i Pokój niech spoczniew
  mym sercu w Imię Twoje !…. – ” Niech tak się stanie !” – Jezus …….. /- Amen.

  6/8.2020r. Święto Przemienienia Pańskiego !
  Dziś na modlitwie zanotowałam takie słowa: ” Człowiek jest zwodzony, dlatego patrz na człowieka
  oczami miłości Mojej ! „- Jezus ……. / Światło: – Człowiek / a grzech /.
  Modlitwa Różańcowa, … Ofiarowanie Jezusa w Świątyni, po transmisji mszy św. z Niepokalanowa:
  – ” Nie rezygnuj z życia, które pragnę ci przedłużyć ! ” – Jezus
  Kolejne słowa :
  – ” Wszystko w Moim Duchu jest sterylnie czyste i zachowuje zdrowie ! „- Jezus
  Pomyślałam : Tylko Bóg ! …. Któż, jak Bóg ! ….Jedynie Bóg !…..

 5. s.Krystyna pisze:

  „Pójście za Jezusem i (wy)trwanie z Nim do końca dla nikogo na tej ziemi nie jest łatwe… Owszem, niby dobrze widzimy, jaka jest droga Jezusa i Jego uczniów – do wiecznej Chwały. Dobrze wiemy, że trzeba zaprzeć samego siebie, brać swój krzyż na każdy dzień, służyć chętnie i pokornie wszystkim – z miłości, a jednak,..” Brak nam stałości…silnej woli….

  „Jezus Chrystus jest naszym dobrym i cierpliwym Pasterzem, dlatego podejmuje On wiele starań (w Kościele, w życiu każdej osoby), byśmy mogli przyswoić sobie Jego Boską Mądrość i ufnie iść Jego drogą!”
  Składam nieustane dziękczynienie, za Jego niezgłębione Miłosierdzie, dobroć, cierpliwość w kształtowaniu serca, by biło Jego miłością i dla Niego samego…Amen.
  Dziękuję także Ojcu za niezmordowana troskę, wytrwałość w dzieleniu się dobrem ułatwiającym we wzroście duchowym w Panu i dla Pana.
  Szczęść Boże.
  Pozdrawiam serdecznie.

 6. efer pisze:

  Umocnienie na trudną DROGĘ .

  Pójście za Jezusem i wytrwanie z Nim do końca, dla nikogo na tej ziemi nie jest łatwe …
  Dobrze wiemy, że trzeba się zaprzeć samego siebie … / i to mocno … !!!
  A jednak,….. Którzy we łzach sieją żąć będą w radości ! (Psalm 126)
  I co to za radość, której nikt nam nie odbierze…. ?
  – To radość doskonała, która pochodzi nie z tego świata, zależy od Ducha Świętego, to pocieszenie Parakleta , … to rodzenie się dla Ducha !

  20/6. 2020 r. – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętrzej Maryi Panny. / na modlitwie – :
  ” Dzis jesteś w mym sercu i ja cię chronię, jesteś bezpieczna.”
  – Maryjo, dzis rozumiem o wiele więcej niż dawniej !
  ” Bo o to prosisz i otrzymujesz ” ! – Maryja
  ” Być w tym co należy do Mego Ojca .” – Jezus
  -I to co znaczy być z Jezusem w tym co należy do Jego Ojca ..?!

  9/7. 2020 r. po porannm zdrowotnym /spacerze, już w domu, notuje słowa :
  ” Nie pozwól się obezwładnić niemocy !!! ….Panuj nad tym,…. nad ciałem przez ducha i dusze !
  Duch niemocy prowadzi do unicestwienia. Panuj nad nim w Moje Imię. Uwalniaj się od niego w
  Moim Imieniu !” – Jezus

  Ps. Pozdrawiam serdecznie ksiedza o.Krzysztofie z okazji Imienin z Życzeniami i z modlitwą.