Częstochowska – „ciemna i piękna”

26 sierpnia 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ

Ty otwierasz Biblię obietnicą
i zamykasz ją zwycięstwem
Niewiasto pierwszych i ostatnich stronic
klamro czasów
cicha ojczyzno dobrej nowiny
psalmie bez nut fałszywych
ziemio na której wróg stopy nigdy nie postawił
życiorysie wichrem i ogniem napisany
ziarnko pisaku w którym oceany toną
łzo wezbrana tęsknotą całych wieków
gwiazdo od słońca zapalona
zwiastunko przed zwiastunami biegnąca
słoneczniku każdym ziarnem ku niebu zwrócony
jedyna kolumno wśród zgliszcz stojąca
księgo święta
czynem Boga zapisana.

W miesiącu sierpniu przybywają na Jasną Górę tysiące pielgrzymów. Najwięcej jest ich w pobliżu Uroczystości Wniebowzięcia NMP i Uroczystości Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Wystarczy wyjść za nasze ogrodzenie (Centrum Duchowości Księży Jezuitów), by na pielgrzymów popatrzeć i może uszczknąć coś z łask, które spłynęły na nich w trudzie wędrowania. Cennym sposobem kontaktowania się z jasnogórskimi pielgrzymami są radiowe wywiady i rozmowy z nimi. Dzięki radiu Jasna Góra można co rok usłyszeć wiele pielgrzymich świadectw – pełnych wiary. To cenne i nieraz olśniewające, że jest tyle pięknych osób, których (raczej) nie „zagadną” media głównego nurtu…

Tak, jest to interesujące i budujące: móc wglądnąć w pobożność i w serca pielgrzymujących do Matki Bożej i Królowej Polski. Nie mam pod ręką zapisu żadnej ze wspomnianych rozmów, ale sięgam po parę wierszy-świadectw pielgrzymów- poetów. Jako jeden z pierwszych wpadł mi w ręce wiersz współbrata: Z pielgrzymką. To ciekawe, co też „uchwytuje” on w pielgrzymce Polaków i …Maryi?

z pielgrzymami szła
oczy dłonią przed pyłem i słońcem
osłaniając
wieczorami
obolałe nogi mocząc w podarowanej wodzie
doszli
a tu jej obraz w wielkim ołtarzu
w koralach bursztynach perłach
brylantach
sama siebie nie poznała

przecież ja ze wsi
z łagodności pól cierpliwości drzew
z odwagi wiatru wytrwałości wody
z dobroci ziemi i słońca
gdzież mi do królewskiego płaszcza
i korony
ja tylko matka

ale widocznie Syn
tak chciał
i oni
Polacy
prosili
proszą (Wacław Oszajca SJ)

Tak, Matka Jezusa i Matka nasza, choć ma galerię pięknych sukien, to jest nam bardzo bliska: pełna prostoty i łagodności… A zarazem taka można! Potrafi wszystko uprosić i dać, bo jest blisko – najbliżej – Syna Bożego. Polacy – dzięki skarbowi wciąż żywej wiary – wiedzą o tym dobrze, dlatego „prosili” i „proszą”.

My też, choć przybywamy [zwracałem się kiedyś w czasie Mszy świętej rekolekcyjnej] do jezuickiego Centrum Duchowości w Częstochowie, by odprawić Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli, to przecież nie wyobrażamy sobie pobytu tu bez spotkania z naszą Matką i Królową z Jasnogórskiego Wizerunku!

 • Zwykle idziemy do Niej na samym początku rekolekcji, by od Niej usłyszeć – jak słudzy w Kanie Galilejskiej – najważniejszą radę: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, mój Syn. A potem wracamy i przez osiem dni słuchamy Jej Syna. Przypatrujemy się Mu bardzo uważnie i nabożnie. Kontemplujemy Jego Osobę, gesty i czyny. A gdy Go poznajemy, to rośnie w nas podziw i miłość do Niego. Pragniemy Go naśladować, „wstępować w Jego ślady”, jak powiedziałby św. Ignacy.
 • A potem, już na końcu rekolekcji, w przeddzień wyjazdu stąd – napełnieni Jezusem w czasie wielu godzin medytacji i ewangelicznych kontemplacji – znów biegniemy na Apel Jasnogórski, do Matki, by Ona po matczynemu wsparła to zbawcze wydarzenie, jakim są ignacjańskie rekolekcje. Nie zawsze uda się nam być bardzo blisko Jej oczu i twarzy, ale zawsze da się odczuć Jej serdeczna bliskość.
 • I znów, w tym drugim spotkaniu – „pokorna Służebnica” – powie nam (zmieniając tylko czas): teraz zróbcie wszystko, co mój Syn wam powiedział W czasie rekolekcji powiedział tak dobitnie i jednoznacznie. – A my coraz bardziej świadomi (także) prawdy o swej słabości i kruchości, tym usilniej będziemy powierzać Jej siebie całych i nasze postanowienia, a nade wszystko na nowo obudzone wielkie pragnienia, których głównym sprawcą w nas jest Duch Święty. Wielu z nas pewno Ją poprosi o szczęśliwą drogę … w obie strony, bo dobrze jest być z Jezusem we wszystkich Tajemnicach Jego życia; bo dobrze jest doświadczać obecności Matki w Jasnogórskim Obrazie.

Tak, jest do kogo wracać. Matka Jezusa jest Kimś niewypowiedzialnie dobrym i wspaniałym. A jeśli trzeba (a trzeba) jakoś Jej dobroć i piękno wypowiadać, to (może) najlepiej językiem poetów; także dlatego, że czynią to zwięźle i nierzadko piękniej niż teologowie w swych traktatach.

Zatem jeszcze dwa wspaniałe wiersze. Ten pierwszy, o. Andrzeja Madeja OMI, nosi tytuł Miriam.

Ty otwierasz Biblię obietnicą
i zamykasz ją zwycięstwem
Niewiasto pierwszych i ostatnich stronic
klamro czasów
cicha ojczyzno dobrej nowiny
psalmie bez nut fałszywych
ziemio na której wróg stopy nigdy nie postawił
życiorysie wichrem i ogniem napisany
ziarnko pisaku w którym oceany toną
łzo wezbrana tęsknotą całych wieków
gwiazdo od słońca zapalona
zwiastunko przed zwiastunami biegnąca
słoneczniku każdym ziarnem ku niebu zwrócony
jedyna kolumno wśród zgliszcz stojąca
księgo święta
czynem Boga zapisana (Andrzej Madej OMI).

Ile razy chciałoby się powtarzać każdą linijkę i smakować jej treść – a jest nią Miriam. Ta jedna jedyna, a zarazem ta z każdej ikony, z każdego obrazu (a może i obrazka).

Wiersz ks. Janusza St. Pasierba odnosi się do „portretu” Maryi nam Polakom najbliższego –Częstochowskiego.

Nocą, kiedy oglądam obraz,
kiedy patrzę na Ciebie w błękitnych blaskach zimno płonących brylantów
– jaka ciepła jest Twoja brunatna twarz i dłonie
– jesteś ciemna i piękna
Twarz Twoja ziemia pszeniczna i skórka wiejskiego chleba
nie pachniesz kadzidłami lecz woskiem i miodem
po wyjęciu z ołtarza widać w bocznym świetle wgłębienia i bruzdy
– jesteś ziemią kaleczoną przez wojny poznaczoną przez czas
tarczą, która wzięła na siebie ciosy
– oglądana z góry i z bliska przypominasz zarys ojczyzny
w ultrafiolecie świecisz zielono jak ozimina
jak łąka w kwietniu
tajemnico radosna bolesna chwalebna
teraźniejszości nasza przeszłości
bizantyjska andegaweńska opolska jagiellońska polska
w pokoju i w wojnach
między wschodem a zachodem jak słońce
pociemniałaś od naszych modlitw
nieruchoma
słuchasz uważnie
przez kraj i rozproszenia nasze idziesz wytrwale
przyczyno naszej wierności
gwiazdo zaranna
światło ostatnie
ziemio która rodzi niebo
owoc
Twojego żywota
nasze Życie
Jezus

Myślę, że sprawimy naszej Matce i Królowej wielką radość, gdy przypomnimy sobie i weźmiemy do serca to, cośmy Jej jako wierzący Naród przed 56 laty (a także w roku 2006) uroczyście ślubowali. Spośród siedmiu złożonych przyrzeczeń, będących praktycznym rozwinięciem przyrzeczeń chrzcielnych, wybierzmy tylko trzy. Mają one szczególną aktualność i ważność. Zmierzmy się z ich treścią – przecież pełną sensu i duchowego, a także społecznego piękna.

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Królowo Polski – przyrzekamy!

„Śluby Narodu – pisał ks. prof. Józef Kudasiewicz w roku 2001 – z perspektywy czterdziestu pięciu lat mają charakter iście profetyczny. Są tak sformułowane, że domagają się nie recytowania, ale wypełnienia. Przyrzekamy: umacniać, usilnie pracować, dzielić się, wypowiedzieć walkę, zdobywać cnoty, iść w ślad. Tak sformułowany tekst nie może być tylko czytany, ale musi być realizowany. Tragicznym minimalizmem było ich tylko powtarzanie. Lud ten czci mnie wargami… Aż dziw bierze, że nie wypracowaliśmy jakiegoś społecznego, paraliturgicznego sprawdzianu. Z duszpasterską wyobraźnią nie jest u nas dobrze. Co by się dzisiaj z nami stało, gdyby Prymas Tysiąclecia nie wymodlił prawdziwie charyzmatycznej peregrynacji Jasnogórskiej Ikony?”.

Nie mogę się oprzeć. Zakończę księdzem Twardowskim – by odesłać do „żywej” Matki Bożej i doświadczyć, jak Ona „milczy ze mną”.

O szukaniu Matki Bożej

Znam na pamięć jasnogórskie rysy,
ostrobramskie, wileńskie srebro –
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło.

Ręką farby sukni odgadnę –
złote ramy, cyprysowe drewno –
lecz dopiero gdzieś za swym obrazem
żywa jesteś, i milczysz ze mną.

Właśnie: „dopiero gdzieś za swym obrazem żywa jesteś, i milczysz ze mną”.

Komentarze

komentarzy 20 do wpisu “Częstochowska – „ciemna i piękna””
 1. Ewa pisze:

  Czytam słowa Ewangelii o Kanie Galilejskiej…i dziś tak szczególnie docierają do mnie słowa «Zaczerpnijcie teraz ..”. Czytane Słowo jest właśnie na teraz…

  Ostatnie dni, tygodnie nie były dla mnie łatwe, ale wierzę, że Pan chciał i nadal chce coś mi przez to powiedzieć, czegoś nauczyć.

  Być czujnym i uważnym na to, co się wydarza.. czerpać z tego, co właśnie się wydarza…czytać Słowo, czytać wydarzenia zgodnie z Bożym planem, a nie na opak, nie wspak, po Bożemu, a nie po swojemu.
  Jak to robić, aby nieustannie czerpać z tego, co daje mi Pan i nie marnować Łask, czasem bardzo trudnych, ale widocznie potrzebnych… na teraz… bo potem może być za późno?!

  «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»

  Maryjo pomagaj mi nieustannie odczytywać, co mówi do mnie twój Syn i żyć tym na co dzień…

  CZUJNOŚĆ I UWAŻNOŚĆ….

 2. efer pisze:

  26/ 8. 2021 r.
  Transmisja Mszy św. z Jasnej Góry .

  Przychodzą słowa : ” Córko, ON /Jezus, jest w tobie, zadbaj o Jego obecność !
  Ja ci w tym pomogę ! ” – Maryja ….. Po chwili : ” I będę mówił …. słowa , które pozostawię w
  twym sercu : – Uwalniam cię, od tego (……), Maryja wstawiła się za tobą ” ! – Jezus
  – Amen Jezu, Amen ! – Dziekuję !!!
  – Ps. Będąc na Jasnej Górze, w niedzielę 22 sierpnia, pozostawiłam list, prośby do Matki Bożej
  w pewnych intencjach …………?!!!
  – Dziekuję Ci Matko mojego Pana ! W twoim Niepokalanym Sercu jest moje schronienie
  i umocnienie, jako twoja własność dla Jezusa. dla Boga ! – TOTUS TUUS, TOTA TUA Maryjo !
  Zdrowaś Maryjo, ….. i moje zdrowie jest w tobie Maryjo, łaską Jezusa ! – Dziękuję !!!

 3. Danuta pisze:

  Rozważając słowo Boże z dzisiejszego dnia J 2, 1-11 zwróciłam uwagę na słowa Jezus: „ Napełnijcie stągwie wodą”. Jezus zanim uczyni cud, zaprasza ludzi – sługi, aby zrobili to, co jest w ich mocy, by podjęli trud, by wykonali to co potrafią: „ Napełnijcie stągwie wodą”. Słudzy okazali posłuszeństwo Jezusowi – dostarczyli materii potrzebnej do nadzwyczajnej interwencji Pana Jezusa – do cudu przemiany wody w wino. Nie jest to jedyny tekst w Ewangelii, który obrazuje działanie Jezusa i człowieka. Np. przed rozmnożeniem chleba w relacji św. Marka Jezus pyta uczniów: „ Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli „Pięć i dwie ryby” /Mk 6,38/ Wystarczyło! Jezus je rozmnożył – uczynił cud i nakarmił ludzi.
  Do czego Jezus wzywa mnie?
  Św. Ignacy Loyola podpowiada „ Tak się módl, jakby wszystko zależało od Boga i tak pracuj, jakby wszystko zależało od ciebie”.
  Tak więc rozpoznaję, że Jezus zaprasza mnie, abym ofiarowała Mu, to co wypełnia mój dzień: modlitwę, pracę, relacje z ludźmi, posiłki, odpoczynek, chwile radości, chwile zmagania, chwile słabości, walki, pragnienia i oczekiwania…
  Kiedy to oddać?
  W czasie Eucharystii, gdy przygotowywane są dary, ale i w wieczornym rachunku sumienia, a nawet w każdej chwili życia. Jeśli oddam to, co wypełnia moje życie Jezusowi – On to przemieni: jak wodę w wino w Kanie: oczyści dobro, a to co słabe, nazwane i uznane uleczy, obmyje swoją Krwią w sakramencie pokuty.
  Stagwi było 6 i jest 6 dni pracy w tygodniu.
  Tak więc, Bóg OBECNY i działający zaprasza mnie, abym to, co wypełnia moją codzienność ofiarowała Jemu przyjmując Jego troskliwą MIŁOŚĆ każdego dnia.
  Panie Jezu pozwalaj mi słyszeć Twoje wezwanie i uzdalniaj do okazywania posłuszeństwa, abyś Ty mógł działać we mnie i przemieniać mnie . Amen.

 4. Ewa pisze:

  I znowu coś z poezji Romana Brandstaettera

  HYMN DO CZARNEJ MADONNY

  „O, Madonno,
  ptaszęca poetko.

  O, Madonno,
  Gołębniku Ewangelii.

  O, Madonno
  O twarzy czarnej
  Jak namioty patriarchów.

  O, Madonno
  O brwiach mądrych
  Jak sklepienie psałterza.

  Śpiewasz,
  Dziewicza Arko Przymierza.

  Śpiewasz,
  Święte Macierzyństwo.
  Nad pustą kartką papieru
  Przeleciał cień gołębia.

  I swoim lotem określił
  Sens poezji.

  Czym jesteś, poezjo,
  Jeżeli nie jesteś
  Tajemnicą?

  Czym jesteś, zdanie,
  Jeżeli nie zanurzasz się
  W innej rzeczywistości?

  Czym jesteś, słowo,
  Jeżeli nie jesteś na początku?

  Dlatego bądź ze mną,
  Uwielbiona Inwokacjo,
  W ten wieczór
  Natchniony,
  Dlatego bądź ze mną.

  Maryjna poetko
  Hymnu.

  Uczyń mój styl
  Różdżką szukającą
  Boga.

  A metaforę
  Widzeniem rzeczy niewidzialnych.

  Przypowieść wyprawą
  Po nieznane niebiosa.
  A myślom daj przywilej
  Wzruszenia.

  Panno Najświętsza,
  Racz swym łaskawym uchem
  Wysłuchać moją prośbę,
  Błagam Cię –
  Przepaść klęcząca.

  Uczyń to.
  Uczyń to.

  Abym nie zaprzeczył
  Słowu.

  Abym nie rozminął się
  Z Twoim Synem.

  Abym mógł zmierzyć czas
  Stopą mojego wiersza.

  Aby moja poezja
  Była komunią:
  Otwarciem żebrzących ust
  Na przyjęcie Boga.

  Matko Słowa,
  Matko Dobroci,
  Módl się o dobroć
  Wszystkich polskich słów.

  Usłysz głosy,
  Napełń myśli człowiecze,
  Panno zwolena,
  Maryjo.

  Niech ani jedno słowo
  Nie będzie złe.

  Niech ani jedno słowo
  nie nienawidzi.

  Niech nie krzywdzi.

  Niech nie zabija.

  Niech wybacza.

  Niech leczy.

  Niech łagodzi.

  Niech zamyka
  Człowiecze rany
  Jak skrzydła ołtarza.

  Niech będzie jak Twoja chusta
  W konstelacji lilii.

  Jak Twoje oczy.
  Jak Twoje czoło.

  Matko Polskiej Mowy,
  Módl się o jej wieczne trwanie,
  Bogarodzico,
  Dziewico,
  Bogiem sławiena
  Maryjo.

  Módl się.
  Madonno izraelska,
  Starochrześcijańska,
  Cyprysowa,
  Łukaszowa,
  Panno Jasnogórska,
  Czarna,
  O twarzy w bliznach
  Jak polska ziemia.”

  I jeszcze coś do posłuchania…
  https://www.youtube.com/watch?v=W3cc1r56kak

Zostaw odpowiedź