Miłość – radość i rozkosz serca!

14 maja 2022, autor: Krzysztof Osuch SJ

Zapraszam do rozważenia mojej krótkiej homilii:

Życiowa dezorientacja zdarza się nam nierzadko. I nie chodzi o zagubienie w dużym mieście czy lesie. Dziś GPS szybko przywróci orientację w terenie. Poważna dezorientacja natomiast łatwo wdziera się w nasz świat wewnętrzny – serce, rozum i wolę, które przestają jasno widzieć i wiedzieć, skąd wyszliśmy, dokąd podążamy i jak mamy postępować. Od zewnątrz i z wnętrza atakują nas zaborcze pragnienia i pożądania. Tylko jeden krok dzieli nas od uczynienia zła, popadnięcia w grzech, który cieniem i ciężarem kładzie się na sprawcy i otoczeniu. Te mroczne „zjawiska” występują nawet w bezpośrednim otoczeniu Jezusa. Mistrz, żegnając się z uczniami w Wieczerniku, rozkoszuje się chwałą Ojca i swoją; emanuje Boską Miłością – nieskończoną, czułą, służebną i pokorną; swoim spojrzeniem ogarnia całe dzieje rodzącego się Kościoła… I oto z ludzkich serc wypełza zło – zdrada Judasza, zaparcie się Piotra, a wnet ruszy cała lawina nieprawości, która miażdżąco zwali się na Pana w Jego męce!

Co można tej mrocznej rzeczywistości przeciwstawić? Niewzruszoną pewność, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą i zbawicielem. On jednoznacznie rozprawił się z naszymi śmiertelnymi wrogami: z przytłaczającym poczuciem winy z powodu grzechów, z szatanem, kłamcą i zabójcą od początku, oraz ze śmiercią! Miłość gorejąca w Sercu Zbawiciela jest naprawdę wszechmocna! I jednego pragnie On dla nas najgoręcej: byśmy tę Jego Miłość kontemplowali, do niej wszystko odnosili i w niej zanurzali. Miłość Jezusa – objawiająca miłość Ojca do nas – winna się stać domem, w którym możemy mieszkać pełni pokoju i radości; najpierw w ulotnym czasie ziemskiej wędrówki, a wnet w „Jeruzalem Nowym”, „zstępującym z nieba od Boga, przystrojonym jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża”. Opiłki żelaza, poddając się sile dwóch biegunów magnesu, w momencie harmonijnie się układają. Magnes Boskiej Miłości jest nieskończenie potężniejszy! Trzeba się tylko do niego codziennie, wiernie i metodycznie zbliżać, a pierzchać będą demony, marne oferty bezbożnego świata, a także poczucie dezorientacji, bezład myślenia i nękające wewnętrzne konflikty, sprzeczne dążenia…

Dbajmy zatem o doskonalenie sztuki życia z Miłości Boga do wszystkich stworzeń, zwłaszcza do człowieka. Z modlitwy i Eucharystii czyńmy miejsce przyjmowania Miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uwewnętrzniajmy ją i pochłaniajmy, jak prorok: „Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego” (Jr 15, 16). Pełnym treści Słowem Ojca do nas jest Jezus Chrystus! W Nim są skarby nieprzebrane. Także miłość, którą możemy obdarowywać naszych bliźnich! „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”. Właśnie tak jak Chrystus nas umiłował! Ta Jego miłość do nas nie jest jedynie przykładem czy zachętą, ale jest przede wszystkim Źródłem.

O. Krzysztof Osuch, jezuita

Ps. Niedziela i… ja dziękujemy za lajki! 2022-05-11 09:06Niedziela Ogólnopolska 20/2022, str. IV

Link do portalu NIEDZIELA: https://www.niedziela.pl/…/Milosc-%E2%80%93-radosc-i…

Miłość – radość i rozkosz serca!
Kategoria: Bez kategorii

Komentarze

komentarze 4 do wpisu “Miłość – radość i rozkosz serca!”
 1. efer pisze:

  29 kwietnia 2022r.
  Msza śwęta z Jasnej Góry ! – Święto św. Katarzyny ze Sieny
  Ewandelia, Mt. 11, 25- 30
  W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami : ” Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
  że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom . Tak Ojcze, gdyż
  takie było twoje upodobanie . Wszystko przekazał mi Ojciec mój . Nikt też nie zna Syna,
  tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn , …… !”
  Słowa kapłana : Iść za Jezusem we wspólnym jarzmie …. – My idziemy za Jezusem z Maryją .
  Każda jej czynność była przepełnioma miłością do Boga, do Jezusa. – Jarzmo grzechu ,
  ona zrzuciła je ! – Była jedno z Jezusem w miłości ! Pan jest cichy i pokornego serca.
  Wielkość nasza to, to, że możemy nazywać Boga naszym Ojcem ! …. ( dzięki Ci Boże ..! )
  Komentarz na mateuszu .pl do Ewangelii : .
  – św. Katarzyna, mówiła , – Jesteś Tym , Który jest ! – Ja jestem tą, której nie ma , ………
  dla św. Katarzyny to zdanie jest próbą odnaleźienie siebie przed Bogiem.
  To prawda maluczkich, którzy całą swoją siłę czerpią od Stwórcy .

 2. efer pisze:

  25 kwiecień 2022 r.

  Świadomość ! – Duch Święty jest Osobą ………. !!!
  – Równowagą ducha jest :
  – Pokój , – Duch Boży, – Obecność Boża , w życiu człowieka, – Jezusa !
  Słuchać Jezusa – Pytać i słuchać co ON mówi ! ………..

 3. efer pisze:

  28 Kwietnia 2022r.
  Modlitwa porana : Panie jakie jest slowo Twoje, dnia dzisiejszego ! ? ………..
  ” Pokój ……. ! – Pokój jest domem Serca Mojego, jest domem Boga w sercu twoim .
  Pokój, to zapach miłości Bożej, serca Bożego, domem serc waszych .
  Kontempluj miłość Moją, pełnię pokoju serc waszych.
  To zapach pokoju, domu Mojego w Sercu Boga !
  Zapach Krzyża Mojego, – miłości Boga do człowieka !
  To poznanie Mojej Miłości serca Mojego !
  Pokój to zapach miłości Bożej w sercu człowieka !
  Rzeczywistość Boża, obecności Mojej w sercach waszych . – Czystość powietrza Bożego !
  Jeżeli słowo Moje staje się cialem Moim w tobie, to i pokój Serca Bożego zamieszkał w tobie.
  Pokój, mocą milości Mojej , – słodyczą serca ludzkiego .
  To zapach miłości Bożej, Ducha Bożego, który jest Miłością .
  Jednością twoją, serc naszych ! ” – Jezus
  „Żyj Fiat Maryi, ona ci pomoże. Fiat Maryi w tobie będzie płodne prawdą
  miłości ducha Bożego!” – Bóg Ojciec
  Będziesz niosła pokój Mój do ludzi, znak rozpoznawczy Boga w sercu twoim, słowa Mojego,
  które stalo się ciałem w tobie. Pokojem życia twojego. Żyj w Pokoju Moim „. – Jezus

  24 kwetnia 2022r. – Niedziela Miłośierdzia Bożego .
  Rano po przebudzeniu przychodzą słowa :
  ” Wiesz, powiem ci dzisiaj jak barzo cię kocham ! ” – Jezus
  Panie mój, wiem ! – Twój Krzyż mówi nam nieustannie o Miłości Twojej. Patrząc na Krzyż Twój
  pytam nieustannie : – ………. kto da więcej niż Ty nam daleś w Miłości Twojej …. ? !

 4. efer pisze:

  30 kwietnia 2022r.
  Rano, – kontemplacja słyszanych słów Bożych …
  ” Czy, chcesz żyć dla Mnie ?! … Nie rezygnując z życia ? – Żyć dla miłości Mojej, miłując Mnie
  swoim życiem. …. Wolą życia swojego odpowiedzieć na miłość Moją, pragnieniem życia dla
  Mnie ? ….. Przyjąć miłość Moją , odpowiedzią miłości wzajemnej ! Miłośc odwzajemniona jest
  radością życia i spełnieniem życia ludzkiego !” – Jezus
  Dziękuję Ci Panie , że mnie budzisz do życia w Tobie ! Uwalniasz mnie z niewoli rezygnacji,
  dając mi światło miłości Twojej, Boga naszego . ……
  Zrozumiałam, że miłość jest wpisana w serce człowieka. Jest źródłem życia, które jest w Bogu !

  20 kwiecień 2022r.
  ” Ja jestem życiem twoim, wyboru twojego , Jezus !…. Duch Miłości Ojca i Syna jest Duchem
  Bożym, Duchem świętym ! – Wybrałaś Mnie, Jezusa i objawioną młość Bożą we Mnie, Jezusie!
  Więc tą miłość przysfajaj sobie, a inne nie. Dokonany wybór czyni miejsce dla Boga w całej
  pełni, pozbawiając miejsca, ducha Złego w tobie. – Pamiętaj , zapomnij już o nim „. – Jezus