Być w błędzie – nie znać Pisma ani Mocy Bożej!

2 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ

(Mk 12,18-27)
Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa „O krzaku”, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.

W rozważenie rozmowy Jezusa z saduceuszami wchodzimy być może równie biedni i pogubieni, jak rozmówcy Mistrza sprzed wieków, ale wyjść możemy umocnieni w wierze w to, że my też zmartwychwstaniemy! I że dla Boga jesteśmy już na zawsze żywi! Że jesteśmy Jego dziećmi! Że jesteśmy równi aniołom! Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».   Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się […]

Całe rozważanie tutaj: Być w błędzie – nie znać Pisma ani Mocy Bożej! « Krzysztof OSUCH, SJ – Szukać i znajdować Boga we wszystkim

Komentarze

komentarze 3 do wpisu “Być w błędzie – nie znać Pisma ani Mocy Bożej!”
 1. efer pisze:

  Przytoczę słowa,
  Sługi Bożego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, zapisane w jego dzienniku :

  – ” Bardziej uwierzyłem swojej słabości niż mocy Boga ! ”

  Ps. Nie był pewny po ludzku przyjęcia nominacji, Prymasa Kościoła w Polse,
  w tamtych trudnych czsach !
  – Niekiedy świadomość odpowiedzialności, może nas przerastać po ludzku, ….. każdego !

 2. efer pisze:

  12/5. 2021 r.
  Poranne użycie lekarstwa. Przychodzą słowa :
  ” Twoje leczenie jest w ręku Boga. Twoja ufność Bogu, jest w moim ręku.”- Maryja
  Pomyślałam, – Boże, bedziesz mnie leczył z Maryją ! Bóg,- Ojciec życia! Maryja,- Matka życia !
  14/5. 2021 r. wczesny poranek, na modlitwie : Boże, Ojcze nasz, w mym sercu jest miejsce
  Twojego odpoczynku dla twej miłości w mym sercu !
  Przychodzą słowa : ” Dziecko,
  Moja znajomość ciebie jest doskonała, we Mnie znajdziesz spełnienie swoje ! ” – Bóg Ojciec.
  ” Miłość Boża jest waszym spełnieniem życia waszego.
  W niej jesteście pełnią waszego człowieczeństwa, ….w Mojej miłości! Będziesz miala więcej czasu
  dla Mnie zapominając o sobie. Zdrowie twoje będzie ci w tym towarzyszyć. – Ja jestem twoim
  uzdrowienim natury ludzkiej, twój Stwórca!
  Mój duch święty poprowdzi cię do tego. Moja obecność w tobie będzie stała przez ducha Mojego.”
  – Dziekuję Ci Boże ! W Twoim ojcowskim łonie stanę się sobą w radości !
  – ” Wiesz , to miłość cię leczy ! ”

  ” Córko, miłość jest uzdrowieniem natury ludzkiej” – Jezus
  ” Jest równowagą duszy i ciała, daje wam radość życia; spełnieniem waszym ! W niej jest źródło
  życia waszego. Miłość Boża spoczęła na was, jest pragnieniem szczęścia waszego !
  – Brak miłości Bożej w sercach waszych jest chorobom waszą ! ”

  15/ 5. 2021 r. – rano, notuję słowa :
  ” Przyjmij z miłoscią życie twoje, Ja jestem w nim, twój Bóg i Stwórca !”
  Światło : Miłość Boża źródłem życia naszego

  Boże proste to , a jednak trudne.
  – ” Nie córko, żyjesz bo Ja żyję w tobie. Beze Mnie nie ma ciebie !”

  16/5. 2021 r. przychodzą słowa : ” Córko, zdecydowanie pozostania po stronie Boga jest twoją
  mocą w mocy Mojej,”- Jezus
  ” Podjęta decyzja umacnia się i wzrasta mocą Boga, Któremu zawierzyłaś się. Bóg broni i wspiera
  swój lud ufającym Jemu. ….. – Ufaj Bogu !!! ”

  17./5.2021 r. – Poranek. – Często wracam do tych tekstów. Przychodzą słowa :
  ” Zrozumiałaś coś z tego ? …..” – Tak, że moje życie to TY ,” Tak, to tak jest , zgadza się !”
  – Boże pomóż mi żyć, nie chodzi o beztroskie życie, ale życie z sensem życia naszego
  i Twoim istnieniem w nas !

  23/ 5, 2021 r. Msza święta :
  ” Będziesz odmieniona i umocniona w Duchu Świętym ” – Maryja
  / Duch Prawdy Bożej Miłości i Nadziei ! /

  6 /6 .2 021 r. Msza święta i Adoacja : – ” Odpocznij we Mnie ! ”

  Ps, 2 czerwca, po czterech dniach pobytu w Polsce wróciłam do domu.
  Pozdrawiam !

 3. efer pisze:

  Być w błędzie – nie znać Pisma ani Mocy Bożej ! (?)

  16/4.2020 r.
  Czytam : Dz. 3,11-26
  I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie , imię to przywróciło
  siły. Wiara wzbudzona przwez niego dała mu tę pełnie sił, którą wszyscy widzicie….
  Przychodzą słowa : ” Nie lękaj się. Ja żyję i jestem twoim życiem. Umiłowałem cię od założenia świata Stworzenie Moje. Żyjesz we Mnie w miłości Mojej. Ja jestem Jezus, zbawieniem twoim” !
  Ps. Dotyk obecności Bożej ogarnął moje serce i ciche łzy popłynęły prosto z serca pełnego pokoju !

  Innym razem, Dz. 24,23-31/ (30) – czytam: ……., aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twojego, Jezusa . ….. daj głosić sługom Twoim głosić słowo Twoje z odwagą!
  Przychodzą słowa : ” Córko, co znaczy w imię Moje w imię Jezusa. To znaczy , że Ja jestem w Moim imieniu, twój Bóg i twój Zbawiciel, Jezus ! ”

  6/6.2020 r.
  Czytam, Mt. 5,3 : Błogoslawieni ubodzy w duchu ..! – (Aklamacja)
  – Pytam, co chcesz mi powiedzieć Panie…?
  Przychodzi odpowiedź :
  ” Duch ludzki staje się ubogi wobec bogactwa Ducha Bożego, Mądrości Bożej w miłości Jego ” !
  Ps.
  Kiedy nie rozumiemy słów Pisma…, to pytać w pokorze samego Boga, Jezusa, Słowa Wcielonego !