sms z „ON i ja”!

8 listopada 2012, autor: Krzysztof Osuch SJ

sms z „ON i ja”!

Pani Małgorzata zgodziła się wpisywać także na moim blogu swoje codzienne SMS-y rozsyłane do zaprzyjaźnionych osób. Ich treścią jest jedno czy parę zdań z „On i ja”. Dziękuję! Oczywiście, także inni mogą dorzucać swoje ulubione fragmenty, do czego zachęcam! Można też w tym miejscu – w formie komentarza – podzielić się krótką refleksją, związaną z „On i ja”.  Kto woli dłuższe fragmenty, niech przeniesie się na tę stronę: „ON i ja”

„NIE POZOSTAWAJ DŁUGO BEZ POSZUKIWANIA MNIE W POBOŻNEJ KSIĄŻCE LUB WEWNĄTRZ SIEBIE. TRZEBA DMUCHAĆ NA OGIEŃ, TRZEBA GO PODSYCAĆ, TRZEBA GO ODNAWIAĆ CZĘSTO, BO INACZEJ SPOSTRZEGASZ, ŻE GAŚNIE. TAK SAMO JEST Z WASZĄ PEŁNĄ MIŁOŚCI PAMIĘCIĄ O WIELKIM PRZYJACIELU. NIE OPUSZCZAJCIE GO. PODTRZYMUJCIE STARANNIE CODZIENNY PŁOMIEŃ. DNI BĘDĄ PRZECHODZIŁY I, W SPOSÓB NATURALNY I BEZ WYSIŁKU, DOPROWADZĘ WAS DO OSTATECZNEGO ROZPŁOMIENIENIA. CZY WIDZIAŁAŚ APOTEOZY? DLACZEGO TWÓJ KONIEC ŻYCIA NIE MIAŁBY BYĆ TAKI? ODŻYWIAJ NASZĄ MIŁOŚĆ”. – Jezus do Gabrieli Bossis, ON i ja.

„SMS” z „ON i ja”!

Zdjęcie Gabrieli Bossis

Dziś odkryłem Gabrielę Bossis na fb: https://www.facebook.com/Gabriela-Bossis-442907195888848/ 

Komentarze

komentarzy 2 339 do wpisu “sms z „ON i ja”!”
 1. Małgorzata pisze:

  „Gdybym nie wiedział, że celem twoich bogactw jest moja chwała, zabrałbym ci twoje skarby. Ale Ja cię znam” (t.3, nr 103).

  • Dorota pisze:

   Moje skromne powołanie do życia w rodzinie i niezbyt udanej pracy zawodowej to nie to co kojarzy się z Barką ale zawsze chciałam być ubogim człowiekiem , którego skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce.

 2. Małgorzata pisze:

  „Zachowuj swe serce uległe, nie za sprawą siły, lecz miłości, która jednoczy dwie wole. Naucz się spotykać Mnie w ciągu całego dnia” (t.3, nr 184).

 3. Małgorzata pisze:

  „Nie zadawaj sobie trudu przewidywania. To Ja myślę za ciebie” (t.1, nr 104).

 4. Małgorzata pisze:

  „Zjednoczona z moją bolesną naturą ludzką ofiaruj cierpiącą ludzkość za odnowę duchową świata i Europy” (t.1, nr 777).

  • Dorota pisze:

   1. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica.
   Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia.
   Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień
   I chodź ze Mną zbawiać świat dwudziesty pierwszy już wiek.
   2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, większy im kochasz goręcej. Nie musisz ginąć już dziś,
   lecz ukrzyżować swe serce.
   3. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic
   wobec tak wielkiej miłości.
   https://spiewnik.wywrota.pl/piosenki-religijne/zbawienie-przyszlo-przez-krzyz/chwyty-tekst

 5. Małgorzata pisze:

  „O, jak pięknym zagubieniem się jest twoje zatracenie się we Mnie. Nie odnajdź siebie już nigdy! Nie szukaj Mnie więcej: już przybyłaś, ponieważ Ja cię otaczam” (t.3, nr 250).

 6. Małgorzata pisze:

  „Niektórzy boją się, żebym od nich nie zażądał zbyt wiele… Nie wiedzą, jak bardzo byliby szczęśliwi, gdyby ofiarowali Mi wszystko w doskonałym akcie radosnego oddania!” (t.3, nr 71)

  • Dorota pisze:

   1. Wszystko Tobie dziś oddaję,wszystko twoim musi być;Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze,
   w obecności Twojej żyć.
   Ref: Wszystko daję dziś,wszystko daję dziś,Jezusowi memu Zbawcy,wszystko daję dziś.
   2. Wszystko Tobie dziś oddaję,do nóg twoich skłaniam się;radość świata zapomniana,
   uchwyć, Jezu, uchwyć mię!
   3. Wszystko Tobie dziś oddaję, zlej Świętego Ducha chrzest,uczyń mię zupełnie Twoim,
   daj mi poznać, żeś mój jest!
   4. Wszystko Tobie dziś oddaję,teraz czuję święty żar,doskonałą radość w Tobie,
   niewymownej łaski dar.
   https://www.spiewajpanu.pl/ihop/songbook.nsf/0/10545F2858CDB4E0C1257B2F004EA6D7

 7. Małgorzata pisze:

  „Ofiaruj Mnie, ofiarowując się sama. Ja, ofiarowując Siebie, ofiarowałem was za naszych braci marnotrawnych, was, moich najbliższych. Za waszych braci, których powinniście nieść co dzień w waszej miłości, tak jak Ja niosłem was wraz z moim krzyżem” (t.3, nr 216).

  • Dorota pisze:

   Refren: Mój Mistrzu,przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty.
   Mój Mistrzu,wokoło ludzie, których kochać trzeba tak, jak Ty.
   Mój Mistrzu,nie łatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak, jak Ty.
   Mój Mistrzu,poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.
   1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg,a idąc uczył kochać i przebaczać.
   On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg,pochylał się nad tymi, którzy płaczą.
   2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy,bo wiedział, co to kochać i przebaczać.
   I późną nocą On do Nikodema rzekł,że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.
   3. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,a On nas uczy kochać i przebaczać.
   I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg,pochylać się nad tymi, którzy płaczą.
   https://www.polskatradycja.pl/piesni/religijne/549-moj-mistrzu.html

 8. Małgorzata pisze:

  „Kiedy masz troskę, której nie możesz zaradzić, pomyśl: ‚On to załatwi’ i powróć do pokoju we Mnie” (t.1, nr 483).

  • Dorota pisze:

   Modlitwa w ważnej potrzebie

   O mój Boże, dla którego żyje, w którego wierzę, w którym całą moją nadziejęi ufność pokładam!
   Wysłuchaj mnie – bo Ty wszystko możesz! Natchnij mnie,Radź mi,Utrzymuj mnie, Umocnij mnie,
   Ułagodź mnie wstrzymuj mnie, broń mnie, zasłoń mnie, prowadź mnie, pociesz mnie,
   błogosław mnie, czuwaj nade mną, ucz mnie, oświeć mnie, przestrzeż mnie, podnieś mnie,
   uspokój mnie, przepuść mi, zbaw mnie, Amen.
   O najsłodszy Jezu!. Nie bądź mi Sędzią, ale Zbawcą !
   O Matko Syna Bożego, bądź Matką mnie dziecka grzesznego. Amen.
   Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością.
   [jeżeli kto pragnie odprawić tę nowennę za inną osobę należy mówić -Natchnij ją (go) Radź jej (mu) itd.]
   https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=290&doc=225

 9. Małgorzata pisze:

  „Przedmiot wymagający naprawy powierza się rękom fachowca. Poddaj więc mojemu wejrzeniu swą duszę zamilkłą i znieruchomiałą. Ja naprawiam” (t.1, nr 94).

 10. Małgorzata pisze:

  „Ja jestem twoim Towarzyszem. Nie opuściłem cię od chwili twego narodzenia i zanim się stałaś myślałem o tobie z tak czułą miłością. Dziękuj Bogu za wszystko, co wyszło z Jego serca dla ciebie, moja córeczko i pomyśl o tym, jak Mu to oddać, prosząc Mnie o pomoc” (t.2, nr 172).

  • Dorota pisze:

   MYŚL BOŻA O MARYI PRZEZ JEJ ZAISTNIENIEM

   Do niezliczonych darów, jakimi Bóg nas obsypał, zaliczyć należy Maryję, Matkę Zbawiciela. Jej to poświęcone będzie to opracowanie internetowe. Na wstępie rozważymy rolę, jaką Bóg wyznaczył Jej odwiecznie, zanim jeszcze zaczęła istnieć.

   STWORZONA W CZASIE ZAWSZE ISTNIAŁA W UMYŚLE I SERCU BOGA

   1. Dlaczego Kościół w liturgii do Maryi odnosi słowa z Księgi Przysłów 8,22-31?

   Maryja nie jest Bogiem, zaistniała zatem w określonym czasie na ziemi, jak każdy człowiek. Bóg jednak od zawsze znał ją i kochał, jak znał i kochał każdego z nas. Znał odwiecznie Maryję, którą – według naszej rachuby czasu – miał dopiero kiedyś stworzyć na ziemi. Bóg wiedział, że Maryja, jak każdy z nas, będzie mieszkać na stworzonej przez Niego ziemi. Kiedy więc stwarzał kosmos i świat, myślał o nas. Myślał z radością i ze szczególną miłością o Tej, która miała być jego najwspanialszym dziełem i Matką Jego Syna.
   KS. MICHAŁ KASZOWSKI TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
   http://www.teologia.pl/m_k/zag09-01.htm

 11. Małgorzata pisze:

  „Proś o głód i pragnienie Boga. Proś o tęsknotę za Bogiem” (t.3, nr 203).

  • Dorota pisze:

   Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię
   1. Śpiewałam o Boże swą pieśń w ciemną noc, jej echo przebrzmiało a ja myślę drżąc; Czyś Ty mnie usłyszał, czy znasz imię me. Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię.(x2)
   2. Wśród życia ciemności szukałam co dzień promienia światłości, lecz wciąż bałam się; Czyś Ty mnie usłyszał, czy znasz imię me. Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię.(x2)
   3. Do dziś jeszcze idę przez miasta i wsie i szukam tej drogi, gdzie Ty czekasz mnie. Boś Ty mnie usłyszał, i znasz imię me. Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię.(x2)

   Zobacz więcej na: https://piosenkireligijne.pl/przychodze-z-daleka/

 12. Dorota pisze:

  1.Na zachód dzień się chyli słońce nisko już. O Tobie Jezu myślę, na Twe dziecko spójrz.
  Refren : I wiem przyjdzie dzień szczęśliwy Ty przygarniesz mnie ( 2 razy ).
  2.Cierpienia i radości to jest ludzi pieśń. Ja wszędzie Twej miłości pragnę słyszeć wieść.
  3.Przenika wiara w ciemność, niby światło gwiazd. O Jezu, Ty bądź ze mną niech nic nie dzieli nas!
  4.O Jezu, Ty w ramiona ziemię swoją weź. Już śpi uspokojona, noc swą nuci pieśń.
  http://spiewnikreligijny.pl/teksty/4680,na_zachod_dzien_sie_chyli/

 13. Małgorzata pisze:

  „Moja łaska przewyższy cię. Jesień twego życia… Jesień to chwila chwały. Pomogę ci przeżyć ją pokornie” (t.1, nr 262).

 14. Małgorzata pisze:

  „Wiara!… Jak ona jest prosta i dobra… Dziękuj Mi, że ci ją dałem. Pracuj nad pomnożeniem jej: to będzie tak, jakbyś sprawiała mój wzrost w tobie” (t.2, nr 269).

  • Dorota pisze:

   Wierzę w Ciebie Boże Żywy, w Trójcy Jedyny Prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże.
   Twe Słowo mylić nie może.
   Dziękuję za Łaskę wiary i Wszystkich których postawiłeś na mojej drodze , aby mi ją przekazywali .
   Przepraszam jeśli moje wysiłki były zbyt słabe oraz zaniechania w tym względzie.

Zostaw odpowiedź