„Czy Miłość Wcielona może was karać?”

W kaplicy adoracji usłyszałam: ,,Dwóch ludzi przyszło się modlić do świątyni. Jeden był faryzeusz, drugi celnik. Drugim imieniem modlitwy słuchania jest modlitwa skruszonego serca, która rodzi się z lektury Słowa Mojego, ze słuchania Słowa. Nie martw się, najdroższa, panią, która siedzi za tobą, nie musi rozumieć czy też wiedzieć, czemu modlitwa Mojej drobinki polega...

6 lipca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Nadal boli Mnie odrzucenie Mego Słowa przez mieszkańców współczesnych Nazaretów”.

[Takie słowa – pełne miłosnej i gorzkiej Prawdy – winny być głoszone i słuchane z najwyższą uwagą na… wszystkich forach. Tymczasem czyta je, słyszy i ufam, że rozważa… garstka! Czy ty i ja możemy jakoś temu zaradzić? By docierać do wielu spragnionych Prawdy, wyzwolenia w Chrystusie! ] + „Nie muszą prowadzić Mnie na stok góry, by z niej strącić; wystarczy, że zamknęli...

5 lipca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Piotr przez otwarte zaparcie się Mistrza, wzbił się na wyżyny świętości”

W autobusie: ”Cały czas w drodze. Gdybyście wiedzieli, że całe wasze życie jest pielgrzymką, Anetko, nie zatrzymywalibyście się na dłużej w innym celu niż ten, aby kochać i przyjmować Moją miłość w takiej postaci, w jakiej wam jej udzielam. Drobinko Moja, tak jak mijasz po drodze łąki, pola i lasy, tak upływają chwile twego życia. Popatrz, maleńka, że aby zachwycić się...

3 lipca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Wielka przepaść oddziela ten świat waszego ziemskiego czasu i przebywania – od Domu Mego Ojca i Naszej nieogarnionej dla was Rzeczywistości”

+ ”Nie spotkacie w swym życiu samych przyjaciół, ale poznacie też gorycz zdrady i odrzucenia nawet przez najbliższych. Nie doświadczycie samych zwycięstw, ale nadejdzie i boleść porażki. Wreszcie nie będziecie wiecznie zdrowi, lecz kiedyś pożegnacie się z tym światem, aby zdać sprawę ze swego włodarstwa”. *+* „Moja ukochana Anetko, uczyniłem ciebie swoim królestwem; czy...

3 lipca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Tylu chorych Go potrzebuje – powołanie Mateusza

Postawą Jezusa wobec źle się mających najbardziej zaszokowani byli „porządni” faryzeusze. Sposób obchodzenia się Jezusa z grzesznikami, także publicznymi, nie mieścił im się w głowie. Gorszyli się, że ktoś taki jak Jezus może ucztować z celnikami i grzesznikami. Zaczęli zatem przepytywać w tej sprawie najpierw uczniów Jezusa: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami...

2 lipca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Nosicie Mój płaszcz otrzymany na Chrzcie Świętym”

[ Padnie znów wiele genialnych pouczeń Boskiego Pedagoga, który wciąż na nowo zapewnia o swojej Miłości, zaprasza do bycia uważnym wobec Obecnego – Zbawiciela i bliźniego…] + „będąc ślepi, głusi i nadzy, z upodobaniem wpatrują się w blask złotego cielca, który zbawić przecież nie może”… + „Taki dotyk zawsze przynosi zdrowie, ale musiałem ją także spotkać bardzo...

1 lipca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Paralityku – synu, ufaj. Wstań i chodź! (Mt 9, 1-8)

Nasze spotkania z Jezusem, jeśli mają być zbawcze, nie dokonują się w jakikolwiek sposób, np. poza naszą świadomością i uwagą, magicznie czy wbrew nam. Uzdrawiające nas i zbawcze spotkanie z Jezusem, choć dzieje się prosto, bez wielu słów, to jednak zakłada ono pewien klimat i mocny grunt poznania i ufnej wiary. W Chrystusie Bóg pojednał świat...

1 lipca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Chcemy żyć i być szczęśliwi!

Trwać i być szczęśliwym – taki jest podstawowy pęd w każdym człowieku. Przemożne pragnienie życia i szczęścia bierze się stąd, że Bóg stworzył człowieka na Swój obraz i podobieństwo. To Stwórca – „miłośnik życia” (Mdr 11, 26) – wraz z wieloma uzdolnieniami wlał w każdą osobę również miłość do życia, trwania. Ta miłość do życia utrzymuje...

30 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Zrobić dwa kroki milowe z Mesjaszem – Synem Boga żywego, Mt 16,13-19.

W czytanej ewangelii godne zauważenia jest to, jak bardzo zależało Jezusowi na tym, by wyjątkowość Jego Osoby została dobrze rozpoznana. Dopóki z ust Piotra nie padła właściwa odpowiedź: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, dopóty Jezus nie spoczął w zadawaniu pytania: Za kogo ludzie Go uważają? Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo...

28 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Bóg nie dozwoli z siebie szydzić”

+ „Jak stworzyłem świat cały i wszystko, co w nim istnieje, tak również stwarzam was ciągle od nowa mocą Słowa w Duchu Świętym”. + „Miłość jest w centrum działania niczym słońce na niebie, przed którego żarem nic się nie schroni. Tak i Moje Słowo, raz wypowiedziane, ma naprawdę przeogromną moc. Och, nie znają tej mocy Moje stworzenia. Zobacz, co zrobili z...

28 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Moja uprzedzająca miłość sięga dalej i głębiej”

„Ukochana Moja Anetko,  jestem z tobą i kocham cię nad życie”. Co to znaczy, Jezu? „Ty martwisz się niepotrzebnie tak wieloma sprawami. O ilu z nich zdołałaś już z niepokojem pomyśleć? Ach najdroższa, nie pozwólmy, aby lęk, smutek i niepokój o przyszłość władał sercem Mojej drobinki. Ja nie jestem z tego świata, a ty będąc Moją, tym bardziej”. Jezu,...

27 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

O NADZIEI szukającej JEZUSA (córka Jaira i chora na krwotok)

 „Czasami doświadczamy w życiu duchowym takiej martwoty, że sami nie jesteśmy w stanie obudzić się z letargu grzechu. Potrzebujemy dotknięcia Jezusa – aby przyszedł i ujął nas za rękę jak zmarłą córkę Jaira. Lub aby Jego moc nas uzdrowiła jak kobietę cierpiącą na krwotok, która przedarłszy się przez tłum, dotknęła frędzli Jego płaszcza. Dzięki darowi Eucharystii...

27 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

WIARA – setnika i nasza

Jak zawsze, tak i tym razem, na szczególną uwagę zasługuje Jezus Chrystus! Przypatrzmy się i podziwiajmy, jak On chętnie „się fatyguje”, odpowiadając na prośby, na potrzeby… Bez wahania trudzi się i męczy dla człowieka w potrzebie. Zawsze chętnie reaguje na najmniejszą prośbę, nawet jeśli – dla Jemu znanych racji, na pewno dla naszego dobra – każe prośbę ponawiać… W...

26 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Rozpoznać wilka w owczej skórze – to dopiero zadanie!”

+ „Kocham cię mimo słabości i razem z twoimi słabościami. Wyobraźmy sobie, że nie popełniasz żadnego grzechu, ach, czyje rany mógłbym z czułością opatrywać?” + „Pokaż Mi dzisiaj, gdzie i dlaczego poraniłaś mniej lub bardziej świadomie siebie i innych, a Ja wskażę tobie, kochanie, drogę jeszcze doskonalszą”. + „Najpierw, ukochana, nauczę Moją drobinkę cierpliwej...

25 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Aby wejść w dialog, należy zacząć słuchać”

„Moja Anetko, niekiedy potrzeba głębokiego wyjścia z siebie i poza siebie, aby do Mnie na trwałe powrócić”. O czym mówisz, Mój Jezu? „Najdroższa, zajęci wciąż sobą i swymi sprawami naprawdę nie zauważacie innych, a Ja żyję i mieszkam w drugim człowieku, niezależnie od tego, jak daleko odszedł ode Mnie i ile grzechów popełnił w swym życiu. Lekceważycie udział...

24 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Moglibyście prawie codziennie stać na podium za zajęcie pierwszych miejsc w konkurencji osądzania innych ludzi”

+ „Czy sądzisz, najmilsza, że Maria siadając u Mych stóp, nie wiedziała, jaka będzie reakcja jej siostry? Przecież znała świetnie zdanie tamtej. Ach, Ja stałem się pierwszy pomimo wszystko. I takiej radosnej, uprzedzającej uległości żądam od ciebie”.+ „Moja nieskończona miłość nie chce nikogo odrzucić, osądzić i skazać, ale wciąż poszukuję okruchów dobra w Moich...

23 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Niczym są dla Mnie wyznania miłości tylko słowne, jeżeli w ślad za słowem nie idzie działanie”

[Powiedziałbym: mocne, bardzo. Czysta, trudna Dobra Nowina – zamiast czegoś „krojonego wg mód i oczekiwań…] + „Tak, wyrzućcie prędko Krzyż z łodzi waszego życia, wszak jest on ciężarem i trzeba go wyeliminować, by płynąć spokojnie dalej. Uważajcie, abyście wraz z nim nie wyrzucili śpiącego Mesjasza, bo któż was uratuje, gdy nadejdzie prawdziwa burza?”+...

20 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Wybrać Boga i Jemu zaufać! – taka troska

Człowiekowi bardzo trudno przychodzi zawierzyć siebie Bogu! Jest to bodaj największy brak (upadłej i skażonej natury) i to on czyni nasze życie na ziemi trudnym. Niestety, wciąż pozostajemy mali i słabi, gdy chodzi o całkowite uwierzenie i zaufanie naszemu Panu i Stwórcy. To dlatego przede wszystkim nasze życie jest ciężkie! Inne ciężkie „rzeczy” i wszelkie przytłaczające nas...

19 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Daj świadectwo o prawdziwości Moich słów przez bezgraniczne zaufanie i pokorną uległość wobec Mego Słowa”

+ „Tak ważnym jest, najdroższa, co i jak mówisz, zwracając się do swych braci i sióstr, bo z obfitości serca mówią usta. Jeśli zalewam twój umysł, lecz i serce moim Słowem, czyż możesz milczeć o Mojej Obecności i pozostawać obojętną, gdy Moje dzieci nie przychodzą, aby karmić się Chlebem z Nieba?” „Zrzuć swą troskę na Pana, a On sam cię podtrzyma, nie dopuści...

18 czerwca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ