„Przyzwyczajenie jest wrogiem Eucharystii, śmiertelnym wrogiem”

+ „Spróbuj traktować ukochaną osobę, tak jak Ja jestem traktowany. Bez słowa przyjmowany, a w czasie dziękczynienia zasypywany lawiną formułek modlitewnych, które są pustą regułką albo gorzej: litanią próśb o zdrowie najbliższych, bez spojrzenia i wysłuchania tego, co Ja Pan pragnę dać waszej duszy na ten moment”. *+* „Anetko Moja, tak bardzo cię kocham. Czas, abyś...

28 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„W Moim Królestwie jedyne Prawo, które wszystkim rządzi i kieruje, to miłość”

+ ”Jakiego Pana szukacie? Tego z obrazków religijnych, który uśmiechnie się, pobłogosławi i już nie będzie miał żadnego prawa do waszego życia?” + „Czyń wszystko, aby każda Msza święta była nowym, pełnym miłości spotkaniem z Prawdą i Życiem, a Ja będąc jedyną Drogą do Ojca, poprowadzę cię głębiej i głębiej w przeżywanie tego Misterium”. *+* Czy...

28 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Co zrobić, aby właśnie dzisiaj być bliżej Mnie?”

+ „Dziś, odkąd Ja Jestem Chlebem żywym, nie znajdziecie żadnego ożywczego Pokarmu poza Kościołem, poza Eucharystią”. + …„i uśmiecham się do was z wysokości Krzyża”. + „Dźwigam martwych do życia i próbuję zdjąć bielmo z ich oczu, ale bez zgody wolnej woli stworzenia i Ja Bóg Człowiek niewiele mogę uczynić. Rozumiesz bezradność wielkiego Stwórcy?” „Ukochana...

22 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Moje oczy są na nich zwrócone, ale oni sami odwracają ode Mnie swą twarz”.

+ „Oto pod przebraniem żebraka, który jest często zainteresowany opowiadaniem o bardzo przyziemnych sprawach, kryje się twój Ukochany Mistrz i Pan”. + „Tęsknię i szaleję za wami, gotowy jeszcze tysiąc razy oddać swoje życie, abyście tylko zapragnęli być ze Mną”. + „Jak mam ich pocieszyć i otrzeć łzy płynące z ich oczu, jeśli przestali się modlić, i nie...

19 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Nie spotkacie Zmartwychwstałego bez śladów Ran na Ciele”

+ „Moje dzieci tak bardzo boją się rozmawiać ze Mną w cztery oczy, aby nie powalił ich blask chwały bijący z Mojego Oblicza”. + „Wasze zmysły, choć zranione grzechem, wcale nie muszą karmić się zgnilizną tego świata, mogą zostać prześwietlone i uzdrowione Ogniem Mego Ducha, jeśli zechcecie przyjąć Mój dar oczyszczenia i uzdrowienia”. Jezu ukochany, powiedz, dokąd...

15 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Jezus – moim „miejscem wysokim”?

Do poważnej refleksji i owocnej modlitwy mogą nas zainspirować dwa krótkie fragmenty z Pisma Świętego. 1). „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (J 3, 5n). 2). Drugi fragment pochodzi z Księgi Barucha....

14 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

W trosce o rozum i wiarę! – Emaus

Dwaj uczniowie (imię jednego znamy – Kleofas) bardzo szybko podjęli decyzję o opuszczeniu Jerozolimy. Dla nich skończyła się już piękna przygoda z Jezusem z Nazaretu. Ich rozczarowanie Jezusem było tak wielkie, że być może zadawali sobie pytanie – w głębi serca lub na głos – czy warto było dać się porwać wzbudzonej przez Niego nadziei. Może lepiej było Go nie poznać. W...

7 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Miejcie przed oczyma wasz Dom w Niebie, waszą prawdziwą ojczyznę”

„Dokopcie się wreszcie do fundamentów waszej wiary” „Ja nieustannie wołam do Ojca, aby im przebaczył” Ukochany! „Najdroższa!” Być z Tobą, daleko więcej znaczy niż wszystkie ofiary i całopalenia. „Tak, a Ja podzielę się z tobą, Anetko, skarbami Mego Serca, jako należnymi Mojej umiłowanej oblubienicy i królowej”. Zadziwia mnie Twoja czułość! „A...

6 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Dokąd jeszcze będę znosił wasz CHŁÓD i LEKCEWAŻENIE ?”

[Co też Pan Zmartwychwstały ma dzisiaj do powiedzenia w tej rozmowie? Trzeba się nieco dostroić, znaleźć czas, chcieć wejść w najgłębszy nurt świętowania Miłości obecnej i w Krzyżu, i Zmartwychwstaniu. Dla nas – wciąż w EUCHARYSTII. Od tych bezcennych dóbr możemy się dość łatwo, niemal banalnie, odgrodzić. Jak? Różnie, szczególniej jakimś unoszącym się w powietrzu...

4 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Mówmy głośno o Życiu! I życzenia

Świąteczne ŻYCZENIA? – Tak, jak najbardziej. Najchętniej powiążę je z moim krótkim rozważaniem z świątecznego tygodnika „Niedziela”: „Mówmy głośno o Życiu!” Obyśmy za sprawą intensywnych s p o t k a ń z Jezusem Zmartwychwstałem – w najbliższych 50-ciu dniach – znów głośno mówili o ŻYCIU – o RADOŚCI – o POKOJU –...

4 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Oni nie boją się zarazy, oni boją się nade wszystko otworzyć dla mnie drzwi swoich serc”

[Pada wiele cennych zdań wartych rozważenia…, na tytuł wybrałem powyższe. Prowokujące, dające mocno do myślenia. Wskazujące centralny problem wielu! Proszę w komentarzu zaproponować… lepszy tytuł. To będzie też wyraz uważnej lektury, rozważenia, posmakowania zaktualizowanej – tu i teraz, dla mnie – mowy Pana Zmartwychwstałego…]. „Moja ukochana Anetko, minęła noc...

3 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Znam was po imieniu i wiem, co i dlaczego tak bardzo was boli”

„Wszyscy są powołani, aby wraz z Chrystusem umrzeć i zmartwychwstać do nowego życia” „Ukochana Moja Anetko, dziś jest dzień naszej śmierci”. Jak to naszej? Ja nie umieram… „Najdroższa. Wszystko, co czynię i już uczyniłem dla ciebie, czynię na nowo w tobie i razem z tobą. Ach, to nic nie szkodzi, że twój umysł nie pojmuje tej tajemnicy. Ja jestem Bogiem,...

2 kwietnia 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

JEZUS – przykład POKORY

Niedziela Palmowa streszcza to, co jeszcze raz przeżyjemy w Wielkim Tygodniu, a zwłaszcza podczas Triduum Paschalnego. „Zwali się” na nas ogrom Jezusowej Męki, ale też spłynie ogrom Radości – najpierw Jego, a w ślad za Nim – naszej, osobiście przeżywanej… Słowo Boże da nam najpierw przedsmak radości, gdy towarzyszyć będziemy Jezusowi uroczyście...

27 marca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Śmieci medialne pozostaw tym, którzy lubią jadać ochłapy”

[Nie wiem, czy z poniższej fascynującej rozmowy wybrałem na… tytuł najwłaściwsze zdanie. Jedno wydaje mi się pewne: treść poniższej rozmowy to na pewno nie są „ochłapy”! Przeciwnie. Choć łatwo jest przejść obok. Jak Piłatowi obok Jezusa – Prawdy!] „Niemożliwością byłoby kochać Mnie tylko połowicznie, Anetko Moja najmniejsza. Dlatego powiedziałem: ”Poznacie...

26 marca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Porwali kamienie – na Kogo?!

Słuchaczom – to, co słyszą – nie mieści się w głowie! Nie dopuszczają do siebie zawrotnej prawdy o unikalnej jedności Jezusa z Bogiem Ojcem. Wcielenie Bożego Syna wielu z nich będzie konsekwentnie uznawać za bluźnierstwo i niedorzeczność. Zatem w reakcji chwytają za kamienie! Jednak Pan Jezus, i tym razem, nie zniechęca się; dalej mówi do tych, którzy gotowi są cisnąć kamienie...

26 marca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

Jezus – jak ten człowiek przemawiał!

Jest w tym coś naprawdę wyjątkowego, że to rewelacyjne zdanie: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia» – wypowiadają strażnicy, którzy zostali wysłani, by Jezusa nie tylko podsłuchiwać i na Niego donosić, lecz także, by Go pojmać! Poczuli się tak olśnieni wyjątkowością Osoby Mistrza z Nazaretu, że odważyli się poniechać wykonania rozkazu. Wśród...

20 marca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

„Wzmaga się uparte dążenie złego ducha”

„Wzmaga się uparte dążenie złego ducha”– „podnieś w górę swoje oczy i przestań się lękać” „Jakże Cię kocham, Moja Anetko, jakże cię kocham” – powiedział Pan, zanim weszłam do kaplicy.„Będę powtarzał tobie Moje wyznanie miłości, aż stanie się ono jedyną pieśnią słuchaną przez Moją drobinkę. Wiem, martwi cię zamknięcie szkoły, choć już w styczniu...

18 marca 2021, autor: Krzysztof Osuch SJ 

WIARA – setnika i nasza

I tym razem na szczególną uwagę zasługuje sam Jezus Chrystus! Przypatrzmy się i podziwiajmy, jak On się chętnie fatyguje, odpowiadając na prośby, na potrzeby… Bez wahania trudzi się i męczy dla człowieka w potrzebie. Zawsze chętnie reaguje na najmniejszą prośbę, nawet jeśli – dla Jemu znanych racji, na pewno dla naszego dobra – każe prośbę ponawiać… W wielu mistycznych...

30 listopada 2020, autor: Krzysztof Osuch SJ 

(Nie)dożywiony człowiek wewnętrzny

W życiu są czynności, które wymagają skupienia i wyostrzonej uwagi. Dotyczy to na pewno kontaktu z Bogiem w Piśmie Świętym. Kiedy bierzemy je do ręki, najpierw winniśmy „obudzić się ze snu”. Zwykła codzienność utrzymuje nas na powierzchni, tymczasem trzeba się dostroić do głębi Tajemnicy, która emanuje nie tylko z Biblii, ale i z każdego atomu, z każdej ludzkiej duszy, nierzadko...

20 września 2020, autor: Krzysztof Osuch SJ 

O MARYI i naszym wkładzie w zbawienie

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny słyszymy od św. Pawła rzeczy niezwykłe i bardzo obiecujące. W jego słowach objawia się wiedza, którą dać może tylko Jezus Chrystus. Swoją pieczęć natchnienia położył na nich także Duch Święty. Skoro tak, to otwartym sercem przyswójmy sobie choć coś z Pawłowej Ewangelii. Najpierw uradujmy się tym, że sam Bóg współdziała z...

8 września 2020, autor: Krzysztof Osuch SJ