Jestem MAŁO- czy WIELKO-duszny?

26 lutego 2024, autor: Krzysztof Osuch SJ

Najczęściej używamy dostojnego słowa objawienie w odniesieniu do Boga; to Bóg nam Siebie objawia, odsłania… Warto zdać sobie sprawę z tego, że my, ludzie, też się nieustannie objawiamy! Od rana do wieczora objawiamy siebie – sobie samym i innym. Na wiele sposobów odsłaniamy coś z naszej osobowej głębi, psychiczno-duchowej. Właściwe człowiekowi objawianie dokonuje się zarówno w strumieniu myśli (znanych tylko nam i Bogu), jak też w wypowiadanych słowach, w żywionych uczuciach, w gestach i różnych reakcjach słownych oraz pozawerbalnych.

Tak, nieustannie każdy dokonuje „na oczach świata” objawiania siebie… I nie da się tego objawiania zawiesić czy z niego się wycofać (jak długo żyjemy, a i po śmierci będziemy siebie wypowiadać i objawiać). Jesteśmy zatem „skazani” codzienne i nieustanne na ujawnianie tego, kim jesteśmy i co się w nas kryje…

Wszyscy ludzie odczuwają potrzebę rozumienia siebie. Niektórzy całe swoje życie – w ramach różnych dyscyplin naukowych i filozofii,a także teologii – poświęcają poznawaniu człowieka oraz służbie jego dobru, pomyślności, spełnieniu… Zapewne większej wiedzy towarzyszy żywiej odczuta pokora wobec tajemnicy człowieka. Człowiek w swej tajemniczej głębi jest nie do przejrzenia i opisania. To jednak, co daje się poznać, wzbudza zdumienie, podziw i zachwyt! Nad człowiekiem i jego Stwórcą.

Są też w człowieku rzeczy szokujące i budzące trwogę. Gdy mianowicie przyglądamy się temu, co wypływa z wnętrza człowieka, to stwierdzamy, że jedne „rzeczy” możemy nazwać dobrymi, a inne złymi. Konkretniej mówiąc, z naszej woli – zda się przecież jednej i zasadniczo zawsze chcącej dobra – dobywają się „produkty” (emocje, uczucia, decyzje i czyny) tak się od siebie różniące, jak różni się dobro od zła i dobroć od złości.

 • Nasze serca są w swych dążeniach przedziwnie podzielone.
 • Także rozum – z zasady skierowany ku poznawaniu prawdy (i wypowiadaniu rzeczywistości taką, jaka ona jest) – potrafi (w najlepsze) pracować na sfałszowanych danych i nie robić z tego problemu. Potrafi wprząc się nie tylko w czynienie dobra i sprawiedliwości, ale także zła i wszelkiego rodzaju nieprawości.
 • Oto, z jakim mamy do czynienia podziałem, i to zarówno wewnątrz nas samych, jak i między sobą! 

Przychodzi mi na myśl jeszcze inna para przeciwieństw, która rzuca światło na to, co wyżej zasygnalizowałem, a także podprowadza pod główną myśl poniżej wyrażoną. Wielkoduszność i małoduszność. To dwie zdecydowanie różne postawy, które nadają zasadniczy ton naszemu życiu i działaniu. Skąd jednak bierze się to, że jedni ludzie są (raczej) wielkoduszni,a inni (raczej) małoduszni? Czy to każdy rozstrzyga świadomie i dobrowolnie, że w swym poznawaniu, myśleniu i działaniu będzie wielkoduszny albo małoduszny? A może bez naszego wpływu i udziału dzieje się tak, że jedni z nas są wielkoduszni, a inni – małoduszni? Może rzeczywiście rozstrzygające jest to, że wielkoduszny jest taki, bo otrzymał od Boga duszę „wielką”, a małoduszny – „małą”. A może jednak jest raczej tak, że każda osoba zdolna jest zarówno do szlachetnej wielkoduszności, jak i do odrażającej małoduszności? 

 • Niewątpliwie wszystko jest łaską i bazuje na Bożym darze, niemniej zawsze jest miejsce na ludzką wolność i decyzję, by wielkodusznie współdziałać z Bogiem (albo odmówić). 

To prawo czy prawidłowość dobitniej się potwierdza w świecie aniołów. Lucyfer otrzymał siebie od Stwórcy jako ducha naprawdę „wielkiego”, ale nie da się powiedzieć, że zechciał być w swej relacji z Nim wielkoduszny; przeciwnie! Pycha i wszystkie inne wygenerowane przez niego „myśli” zrobiły z niego kreaturę zdegenerowaną, smutną i złośliwą… Więc chyba jednak o małoduszności albo wielko-duszności nie rozstrzyga to, jaką otrzymaliśmy od Stwórcy duszę (ducha)… Każde bowiem dzieło Stwórcy, o którym wiadomo, że jest stworzone (aż) na Boży obraz i podobieństwo, musi być wielkie! Jako takie jest zdolne do wielkoduszności. Będąc arcydziełem Stwórcy, może ludzka osoba – mocą nadanego jej dynamicznego skierowania ku Bogu – pójść tropem wielkoduszności w szukaniu i czynieniu dobra; może też dokonać innego wyboru, zamykając się w sobie i zacieśniając…

W tym momencie docieram do głównej myśli (olśnienia), którą chciałbym się podzielić. Jest to właściwie zdumienie i podziw wobec wielkoduszności i wielkości DUCHA Jezusa, która pozwala Mu wzywać nas tak jasno i zdecydowanie do myśli, postaw, decyzji i działań, które są prawdziwie wielkoduszne!

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni;

nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane:

miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze.

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 6, 36-38).

KIM trzeba być, żeby móc stanąć pośród nas ludzi – wewnętrznie rozdwojonych – i WZYWAĆ z taką mocą

 • do bycia miłosiernym (i to bez miary);
 • do rezygnacji z sądzenia i potępiania na rzecz tłumaczenia i usprawiedliwiania;
 • do chętnego odpuszczania i darowywania win i uraz;
 • do dawania i pożyczania bez patrzenia na ryzyko straty!

Wielki Duch Syna Bożego staje naprzeciwko nas, a znając naszą zdolność zarówno do bycia wielkodusznymi, jak i do pójścia drogą kuszącej małoduszności – apeluje, perswaduje, pociąga, obiecuje…

Pokazuje – najpierw w Sobie – jak piękną rzeczą jest decydować się co dzień od nowa na wielkoduszne bycie miłosiernym, dobrym, przebaczającym, obdarowującym.

Częstochowa, poniedziałek, 17 marca 2014 – 2 marca 2015     AMDG et BVMH   o. Krzysztof Osuch SJ

 • Poniedziałek po II W.Postu

Aneks

(z MMS i za: http://www.parafiaglinojeck.pl/aktualnosc/284/I_Niedziela_Wielkiego_Postu )

Z CZEGO ZREZYGNUJĘ W WIELKIM POŚCIE?

Zrezygnuj z narzekania – skoncentruj się na wdzięczności.

Zrezygnuj z pesymizmu – Stawaj się optymistą.

Zrezygnuj z gorzkich sądów – Myśl życzliwie.

Zrezygnuj z nadmiernej troski – Zawierz Opatrzności Bożej.

Zrezygnuj ze zniechęcenia – Bądź pełen nadziei.

Zrezygnuj z zawziętości – Powróć do przebaczenia.

Zrezygnuj z nienawiści – Odpłacaj dobrem za zło.

Zrezygnuj z negatywizmu – Bądź pozytywny.

Zrezygnuj z gniewu – Bądź cierpliwszy.

Zrezygnuj z małostkowości – Stawaj się dojrzalszy.

Zrezygnuj ze smutku – Raduj się z piękna, które jest wokół ciebie.

Zrezygnuj z zazdrości – Módl się o ufność.

Zrezygnuj z obgadywania – Kontroluj język.

Zrezygnuj z grzechu – Wracaj do cnoty.

Zrezygnuj z rezygnowania – wytrwaj. 

Komentarze

komentarzy 10 do wpisu “Jestem MAŁO- czy WIELKO-duszny?”
 1. efer pisze:

  21 luty 2023r.
  W trakcie czytań na dzień dzisiejszy, refrenu psalmu, Zaufaj Panu, On sam będzie działał !
  przychodzą słowa : ” Weź to do siebie i spocznij w Panu ! ”
  Pomyślałam , – Spoczynek w duchu ??? ….
  ” Duch Mój ogarnie twoją słabość ludzką i umocni twoje siły . Spoczywając w Bogu,
  ON cię poprowadzi, duchem Swoim, jak małe dziecko w ręku ojca i matki ,
  dziecka Bożego ! ” – Trójca święta
  Pomyślałam : kocham Ciebie Boże, tą niemocą ludzką w Tobie spoczywając ….

  ” Bóg pragnie twojej świętości . Złóż w ręce moje , Matki , twoje wychowanie do świętości
  w Duchu Świętym ” – Maryja
  Amen, Maryjo, Amen ! Niech tak będzie, Maryjo Matko moja !
  Pomyślałam , mówiąc – Panie Jezu jestem na progu, aby wejść na drogę świętości
  w Duchu Świętym ! ….. Prowadź Maryjo, oblubienico Ducha Świętego i Matko Jezusa ,
  naszego Pana ! – Amen, Maryjo Amen !

  Tego dnia w pierwszym czytaniu, czytałam : – Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu,
  przygotuj swą duszę, na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie
  trać równowagi w czasie utrapienia . Przylgnij do Niego i nie odstępuj … ! (Syr. 2. -12 )
  Ewangelia Mk 9, 30 – 37. A, kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał!

  5 / 3. 2023r.
  ” Pamiętaj ! .. Każda komunia jest przemianą sera twojego . ….!
  – Jest przemianą serca twojego w Sercu Moim ! ” – Jezus / Święto Przemienienia Pańskiego
  Obs !
  Pokój serca jest darem ukrzyżowanego Jezusa, jest adoracją ukrzyżowanego Pana !

 2. efer pisze:

  16 luty 2022r,
  Notuję słowa na modlitwie :
  ” Wsłuchuj się w Moje słowa i słuchaj co mówię . ” -Jezus

  17 luty 2022r, – rano .
  Zapragnęłam dziś szczególnie, pokoju i Obecności Bożej !
  Proszę na modliwie : – Jezu, Panie mój , daj mi tą świadomość, czym jest obecność Twoja
  we mnie, jak mam to rozumieć …..
  Notujję : – ” To Duch Mój ! – Miłość Ojca i Syna , jest Moją obecnością w tobie. Jest w Nim ;
  Pokój i Moja Obecność w tobie” ! – Jezus
  ” Żyj Moim duchem w duchu twoim ! – Jesteśmy i będziemy jedno ! Nabierz tej świadomości ,
  obecności Mojejj ! – Rozważaj Moją obecność, to dobro, które jest w życiu twoim jest z Boga
  z Ducha Świętego, z ducha Mojego ! – Duch Święty jest źródłem mocy miłości Mojej .
  Miłość Moja jest źródłem życia waszego ! W Duchu Świętym jest pokój i dobro życia ludzkiego.
  – Moja Obecność Boga w tobie ” !
  – Dziękuję Ci Jezu ! Tak naprawdę nie miałam takiej świadomości Ducha Świętego.
  ” Tchnienie Moje jest Miłością siły waszej. To śiła Miłości was nosi, Moje ręce w sercu Moim ! ”
  – DZIĘKUJĘ !
  W Twoim duchu pragnę się leczyć ! -Twoja Miłość jest moim lekarstwem, która mnie leczy, Jezu!
  ” Tak w Mojej Miłości twoje leczenie daje skutek uzdrowienia twojego.
  Duch Święty jest lekarstwem miłości życia waszego” !
  O, Panie jak wielka jest Twoja Miłość w calej prawdzie ducha Twojego, Ducha Świętego z Boga,
  Który jest Miłością ! … Twoje tchnienie to dotyk miłości Twojej, która nas leczy !
  „Miłość Moja jest waszym życiem w miłości Mojej. Jest Rajem na ziemi Ducha Świętego, Który
  jest w Bogu ! – Jest Prawdą , którą Ja jestem, Jezus !!! – Wsłuchuj się, Mój szept jest słowem
  z Ducha Świętego, słowem Boga ! – Czy rozumiesz tą walkę niedzielną, której byłaś świadkiem .
  To była walka o ciebie ducha Mojego. Wspieralaś Mnie swoją prośbą i modlitwą swoją.
  Twój wybór Boga był Moim zwycięstwem. Byliśmy jedno ! ” – Jezus
  – Panie, zwyciężaj we mnie przez coraz większą świadomość życia mojego w Bogu !
  ” Pamiętaj, nigdy nie jesteś sama w tej walce. To walka o twoje zbawienie, wybór Boga w życiu
  twoim ! Ucz się tej równowagi duchowej , którą ci daje Mój pokój, duch Mój i Moja obecność
  w tobie ! ” – Jezus

  Ps. Przypomnienie z roku 2021.
  5 / 12. 2021 r. transmisja Mszy świętej z Papieżem.
  Notuję takie sowa: – ” Mów : – Jezu ufam Tobie ! Przyzywaj te słowa nieustannie. – Niech one
  pozbawiają cię lęku i słabości, przyzywając Moje Imię ” – Jezus !
  7 / 12. 2021 r. – Jasna Góra , Msza św.
  ” Ufaj Mojej Miłości ” ! – Jezus
  8 , 9 / 12. 2021r.
  ” – Czy chcesz przyjjąć Ducha Mojego, Bożego…..w twym sercu , Miłość Ojca i Syna ” !
  – Tak, chcę Panie Jezu ! ……
  ” Amen ” ! – Jezus

 3. efer pisze:

  14 luty 2022r,
  Tego dnia na porannej modlitwie zrozumiałam na przykładzie wczorajszej walki duchowej jak
  bardzo ważna jest nasza świadomość ukierunkowana na Boga. Rzeczywistość obecności Bożej
  jest faktem …… „Jam jest, Który Jest ! ” – Takie jest Jego Imię ! ,… I faktem jest także zwycięstwo
  Boga ! – Czy nam się to podoba czy nie ! …Wybierając Boga w naszym życiu wchodzimy w
  świętą przestrzeń Bożej Obecności i mamy udział w rzeczywistości Bożej . A wchodzimy w tą
  rzeczywistość, tocząc walkę z przeciwnikiem zbawienia. W ten sposób zwycięstwo Boga staje się
  i naszym udziałem ! Bowiem w Sakramęcie pokuty, otrzymując przebaczenie i uwolnienie z
  niewoli grzechu. Stajemy się zatem wolni od złego ducha sprawcy grzechu!
  Światło ! – Jezus jest Synem Nowego Przymierza, naszego pojednaniem z Bogiem serc naszych,
  które na powrót w jedności z Bogiem stają się świątynią obecności Bożej ! Odnaleźienie Pana
  Jezusa w świątyni . / 5 tajemnica Radosna ! Napełnieni łaską i uzdrowieni duchowo powracamy
  do stanu z przed grzechu pierworodnego, Maryja Matka Jezusa zachowala swoje Serce
  Niepokalanym w calym swoim życiu ziemskim ! Stała się Matką naszego powrotu ludzi do Boga
  przez Syna, którego jest Matką ; – nowego Przymierza z Bogiem na mocy odkupieńczej Ofiary
  Jezusa, ……odkupienia / zbawienia naszego !

 4. efer pisze:

  Wydaje się być prawdą , że każdy dokonuje ” na oczach świata ” objawienia siebie. I nie da się
  tego objawienia zawiesić, czy z niego się wycofać . Jesteśmy zatem ” skazani ” codziennie
  i nieustannie na ujawnienie tego, kim jesteśmy i co się w nas kryje ….. ?
  I to się też zgadza, że niemal wszyscy odczuwamy potrzebę rozumienia też siebie .
  To jednak, co daje się poznać, wzbudza zdumienie, podziw i zachwyt ! …
  – Nad człowiekiem i jego Stwórcą. Są też w człowieku rzeczy szokujące i budzące trwogę ! …
  Nasze serca są w swych dążeniach przedziwnie podzielone . – Budzi się pytanie,
  dlaczego tak jest ? – Co jest tego powodem i skąd to się bierze, i czy to tylko są ludzkie dążenia ?

  Podam przykład własnego doświadczenia !
  11 luty 2022r. – rano na modlitwie , notuję słowa :
  ” Córko , wysylaj, … porządkuj Moje słowa, bo będzie ich znacznie więcej .”
  – Bądź wola Twoja, Panie !
  ” Nie lękaj się, jetem z tobą. Będziesz słowem Moim „. – Jezus

  12 luty 2022r. Aklamacja do Ewangelii dnia dzisiejszego :
  Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych .
  – ” Widzisz, córko to jest grunt i podstawa życia twojego, ….Słowo Boga . ”
  – Bóg Ojciec i Syn Boży, i – Duch Święty !

  13 luty 2022r. – Szusta Niedziela zwykła .
  Wracając do domu po Mszy świetej z Jezusem w sercu, po Komunii Sakramentalnej,
  doświadczyłam wewnętrznąej walki duchowej w kórej brałam udział jako obiekt, ………..
  toczącej się walki dwóch przeciwstawnych sobie sił duchowych ! – To były bardzo trudne chwile,
  pełne niepokoju , chwilami niepewności i lęku przegranej . – Moja świadomość mnie umacnila,
  świadomością przyjętej Komunii Sakramentalnej i obecnością Jezusa w odbytej Eucharystii !
  Tuż przed domem nastała cisza ! ….. Po powrocie do domu moje osobiste modlitwy
  pełne świadomości o uwolnienie dopełniły w mym wnętrzu zwycięstwo Jezusa we mnie.
  – To, ON walczył, a ja z Nim. … – To, ON zwyciężył , a ja w Nim !
  – Jezus jest Zbawicielem .. i tylko, ON zwycięża moc złego w nas, mocą odzyskanego Prymierza
  naszego z Bogiem, przez Sakrament Chrztu Świętego i ponownego życia człowieka
  w Komunii z Bogiem serc naszych !

 5. …jakoś wiąże się z … tematem (wielko- i mało-duszność):

  Na świecie będzie ubywać niewierzących dzięki antykoncepcji

  Ateiści skazani są na wymarcie – wynika z badań amerykańskich naukowców, specjalizujących się w psychologii ewolucyjnej. Ich wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Evolutionary Psychological Science. W badaniach tych poddano obserwacji 4 tys. studentów w Malezji i Stanach Zjednoczonych. Potwierdziły one to, co sugeruje potoczne doświadczenie: im bardziej ktoś jest religijny, tym więcej miewa z reguły dzieci. Zdaniem naukowców liczba ludzi niewierzących będzie się stopniowo zmniejszać, podczas gdy wierzących rosnąć.
  Podstawowym czynnikiem decydującym o tej tendencji jest fakt, że ludzie niewierzący o wiele chętniej, i to już od XIX wieku, korzystają z antykoncepcji. „Ironią losu jest to, że skuteczne metody kontroli urodzin zostały rozwinięte przede wszystkim przez środowiska zsekularyzowane, a teraz okazuje się, że to właśnie na skutek tych metod zmniejsza się udział niewierzących w przyszłych pokoleniach” – piszą autorzy badań.
  Wyniki ich obserwacji potwierdzają też prognozy instytutu statystycznego Pew Foundation. Przewidują one, że do roku 2050 populacja osób niezwiązanych z żadną religią zmniejszy się z 16 do 13 proc.
  kb/ rv, catholic herald, the time

 6. Jest i taka wersja Aneksu:

  Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście?

  Zrezygnuję z narzekania. . . . . . . . …skoncentruję się na wdzięczności.
  Zrezygnuję z pesymizmu. . . . . . . . . .stanę się optymistą.
  Zrezygnuję z gorzkich sądów. . . . . . będę myślał życzliwie.
  Zrezygnuję ze zniechęcenia. . . . . . . będę pełen nadziei.
  Zrezygnuję z zawziętości. . . . . . . …powrócę do przebaczenia.
  Zrezygnuję z nienawiści. . . . . . . . . ..będę odpłacał dobrem za zło.
  Zrezygnuję z gniewu. . . . . . . . . . . . .będę cierpliwszy.
  Zrezygnuję z małostkowości . . . . . . stanę się dojrzalszy.
  Zrezygnuję ze smutku. . . . . . . . . . …będę się radował z piękna.
  Zrezygnuję z zazdrości. . . . . . . . . . ..będę modlił się o ufność.
  Zrezygnuję z obgadywania. . . . . . .. .będę kontrolował język.
  Zrezygnuję z grzechu . . . . . . . . . . . .wracam do cnoty.
  Zrezygnuję z rezygnowania – Boże dopomóż wytrwać!

  Za: http://www.dobry.sacro.pl/index.php?s=6017

 7. agnes pisze:

  Nasze pełne objawienie zna tylko Bóg. Dla niego nie ma nic ukrytego na tej ziemi. Drugi człowiek, nasz bliźni, poznaje nas bardziej lub mniej fragmentarycznie, w zależności od tego, ile czasu z nami spędzi. A i tak poznaje tylko pewne cechy osobowości czy charakteru. Do poznania walorów czy mankamentów duszy bardzo rzadko zdobywamy jakikolwiek klucz. Obserwujemy ogromny paradoks: w dobie globalizacji człowiek jest dla człowieka coraz większą zagadką. Odległość od człowieka do człowieka zdaje się nieustannie rosnąć. Nawet portale społecznościowe nie pomagają, bo pokazują pewną wirtualną fasadę, a nie prawdziwego człowieka.

 8. Zanim być może zrobię odrębny wpis GORĄCO POLECAJĄCY rozmowę ks. red. Skubisia z Panią dr Wandą Półtawska, już to czynię w komentarzu. Rozmowa trwa ok 50 min. ale jest godna wielkiej uwagi. Oto link do filmiku na YT:
  http://www.youtube.com/watch?v=Vl1cWd3Er60

 9. Zostałem zachęcony do upowszechniania – głównie wśród lekarzy i studentów medycyny – APELU Pani Dr Wandy Półtawskiej. Tytuł: DEKLARACJA WIARY

  Lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej
  LINKI:
  http://www.deklaracja-wiary.pl/
  lub: http://www.deklaracja-sumienia.pl/

  To tak w duchu … wielkoduszności.