OCALENI jedynie w MIŁOŚCI – dzięki Wcieleniu Syna Bożego (mp3)

17 grudnia 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ

Za OCALENIEM tęskni każdy człowiek, a możemy się go spodziewać JEDYNIE ze strony MIŁOŚCI. Bóg posunął się w Niej „do końca”: do WCIELENIA Syna Przedwiecznego! „TU” na pewno bije źródło wszelkiego DOBRA.

Adwent to czas otwierania się, z nową świeżością, na wymowę … niewymownej i najwspanialszej Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego!

Obraz Serca Jezusa | Niedziela.pl

Rozważanie do odsłuchania poniżej w dwóch miejscach: OCALENI jedynie w MIŁOŚCI – dzięki Wcieleniu Syna Bożego (mp3)
lub tutaj:

na: Chomikuj  

18 grudnia – CZYTANIA LITURGICZNE

(Jr 23,5-8)
Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi.

(Ps 72,1-2.12-13.18-19)
REFREN: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię,
a Jego chwała niech wypełni ziemię.

Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi, przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

(Mt 1,18-24)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Komentarze

komentarzy 5 do wpisu “OCALENI jedynie w MIŁOŚCI – dzięki Wcieleniu Syna Bożego (mp3)”
 1. raha pisze:

  Miłość jest najpotężniejszą ludzką siłą, która może dosłownie czynić cuda. Boska miłość przekształciła również ludzkie życie, a im bardziej się do niej zbliżysz, tym bardziej odczujesz jej silne i święte skutki!

 2. efer pisze:

  Za ocaleniem tęskni każdy człowiek, a możemy się go spodziewać jedynie ze strony Miłości.
  Bóg posunął się w Niej, do „końca ” : do wcielenia Syna Przedwiecznego !
  29 / 10. 2022r.
  Poranna modlitwa ; bliskość Boga i Jego światło !….
  – Pomaga mi zrozumienie, Ofiary odkupienia w Krzyżu Chrystusa !
  Po grzechu Pierworodnym, za namową ducha Złego, serce Ludzkie wypełnił grzech !
  Miejsce należne Bogu, dawcy życia wraz z grzechem zajął ojciec Kłamstwa, Szatan .
  Jezus oddając swoje ludzkie życie za nasze grzechy, przywraca nam miejsce należne Bogu
  w sercach sercach, prawem Zadość Uczynienia za nasze odstępstwo porzucenia Boga,
  dla grzechu i kłamstwa kusiciela, ducha Złego ! ….. Miłość Boża, głębią Miłośierdzia swego
  przywróciła nam Łaske przebaczenia i pojednanie z Bogiem w Duchu Świętym ! Duch Święty,
  Miłość Ojca i Syna stał się naszyn udziałem, łaską jedności z Bogiem życia naszego .
  Powrotem obecności Bożej i wolnego wyboru Boga w życiu naszym ;
  – Bóg jako nasze życie zNim ! … Przez Sakrament Chrztu Świętego !
  – Chrzest jest objektywnym początkiem życia duchowego z Ducha Świętego, odwagom pójścia
  za Chrystusem, Chrystusowego Krzyża i świętości ! Ks. prof. Marek Chmielewski .
  W Chrzcie świętm zostaliśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa . W czasie Sakramentu Chrztu
  otrzymaliśmy Nowe Życie, nadprzyrodzone życie Łaski ! Życie, którego istotą jest Boska Miłość !
  W Jezusie została nam objawiona Miłość Boga do człowieka w niepowtarzalny sposób !
  – Zwycięstwem , śmierci , piekła i Szatana ! A jest nim Zmartwychwstane Jezusa !!!
  Dzięki Ci Boże, Zbawicielu nasz , – Synu Maryi !
  31 /10. 2022r.
  Rano na modlitwie :
  ” Nie lękaj się córko, jesteś w moim ręku w Moim łonie. – Córko twoje życie jest w Moim ręku,
  niepokój twój nie powinien mieć miejsca ” ! – Bóg Ojciec.
  – Oddaję to Tobie Boże, w imię Jezusa . Amen.
  Obs ! Trud owocowania .
  – Jezus poucza nas i nalega ! – ” Wytrwajcie we Mnie , a Ja będę trwał w was. Kto trwa we Mnie,
  a Ja w nim , ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. „….!

 3. Danuta pisze:

  Ojcze dziękuję za podjęte rozważanie „ Ocaleni w Miłości”.
  Wysłuchałam go dzisiaj i uświadomiłam sobie, że Pan Bóg rzeczywiście każdego dnia, czasem widzę to bardziej wyraźnie, innym razem bardziej mglisto, troszczy się o mnie, pozwala doświadczać Jego Miłości na różny sposób i zabiega o moją uważność. To tak, jakby Pan Bóg układał nasze życie z puzli, gdy są odwrócone na drugą stronę zazwyczaj są ciemne, gdy ulegną odwróceniu są kolorowe, choć nie zawsze wiemy od razu, co za obraz będzie z nich ułożony. Dopiero cierpliwe przeżywanie swego życia, z uwagą skierowaną na Jego Dawcę pozwala widzieć sens i jakość, gdyż „Bóg daje światło na jeden krok” i „przychodzi przez miłość albo przez cierpienie”/z homilii ks. Dominika/
  Z serca, które stara się otwierać na Bożą Miłość, zauważać ją wyrywają się dziś słowa:
  Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,
  który sam czyni cuda.
  Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię,
  a Jego chwała niech wypełni ziemię.

 4. Katarzyna pisze:

  Dla ocalonych miłością Boga, już tylko pozostaje modlić się o „trwanie w Tej Miłości”, o której Ojciec tak przepięknie opowiada i powtarzać we dnie i w nocy:

  Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
  Utrapienie, ucisk czy prześladowanie,
  głód czy nędza,
  niebezpieczeństwo czy wojna?
  Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.

  I jestem pewien, że
  ani śmierć, ani życie,
  ani aniołowie, ani Zwierzchności,
  ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe,
  ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie,
  ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 5. okrzos pisze:

  Najcięższą chorobą nie jest gruźlica czy tez trąd; jest nią bycie nie chcianym, nie kochanym i opuszczonym. Medycyna jest w stanie wyleczyć choroby fizyczne, lecz jedynym lekarstwem na samotność, rozpacz i brak nadziei jest miłość. Na świecie wielu ludzi umiera z powodu braku kawałka chleba, ale jeszcze więcej jest takich, którzy umierają z braku odrobiny miłości” – Matka Teresa.

  WIĘCEJ wybornych myśli tu: http://osuch.sj.deon.pl/rozne-mysli/