Myślmy o tym, co Boże!

3 września 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weżmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je Mt 16, 24-25”

„Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania” (Mt 16,21-27).

Każdy człowiek jest pytaniem, na które w samym sobie odpowiedzi nie znajduje. Stajemy się bezradni i niezrozumiali dla siebie samych, gdy zderzamy się z cierpieniem – własnym i bliźnich. Sami z siebie nie wiemy, co zrobić z chorobami, kataklizmami, głodem, skrajną nędzą milionów czy szalejącą nienawiścią i przemocą, pogardą, wzajemnym poniżaniem i wręcz zabijaniem. Przygnębia nas to, że ostatnie zdanie zdaje się należeć do śmierci. Żadne techniczne zdobycze nie uchronią cudu życia przed bezwzględną destrukcją. Owszem, obecna cywilizacja wiele trudnych rzeczy łagodzi (leczeniem, opieką paliatywną) lub stara się odwieść od myślenia o tym, co najtrudniejsze a nieuchronne. Ale to żadne rozwiązanie. Wręcz grozi tym większa samotność w przeżywaniu swojej bezradności i beznadziei… Na tym tle tym wyraziściej jaśnieje dar Jezusa Zbawiciela, który odważnie zapowiada i wchodzi w najtrudniejsze doświadczenia odrzucenia, okrutnej męki oraz śmierci i jednocześnie, niejako na jednym oddechu zapowiada swoje zmartwychwstanie! „Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
– Rzeczywiście, stało się dokładnie tak jak Jezus zapowiedział! Przeżył On straszliwą udrękę męki i śmierci, ale też zmartwychwstał! Zrobił wyłom w murze, który aż dotąd okalał wszystkich ludzi i zamykał w kręgu śmierci i rozpaczliwego lęku. Tylko Wcielony Boży Syn potrafił przerwać krąg śmierci i utorować drogę do nowego życia.

Trudna droga do przebycia

Świeci nam już Zmartwychwstały Chrystus, jak „z wysoka Wschodzące Słońce” (por. Łk 1, 78), jednak wcale nie jest łatwo chodzić w jego światłości. Nie jest też łatwo dotrzymać Jezusowi kroku, na różnych etapach Jego drogi. I Piotrowi wtedy, i nam dzisiaj, trudno jest się zgodzić na to, że droga do Domu Ojca jest tak trudna. Piotr usłyszawszy, co Jezus musi wycierpieć, wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. – Jednak to Piotr, a nie Jezus, zasłużył sobie na upomnienie. Jezus odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Jaka mocna reprymenda za przedłożenie myślenia o tym, co ludzkie, ponad myślenie o tym, co Boże!

Jezus dobrze wie, jaką drogę wyznaczył Mu Ojciec. Wie, że jest to droga jedyna i nieuchronna. On gotów jest przebyć ją w wielkim zaufaniu do Ojca.

Ta droga – Jezusowa i nasza – ma różne etapy: jedne są wspaniałe i miłe, inne – straszne i przykre. Jedne radują i budzą zachwyt, inne – smucą i wzbudzają trwogę. Raz bywa na tej drodze jasno, kiedy indziej trzeba wejść w mroczną dolinę, w wielki ból i smutek duszy. Miło jest być z Jezusem na Taborze, przykro oglądać Go w agonii Ogrójca.

Uczniowie idący za Jezusem weszli w sytuację krańcową. Klęska Jezusa była dla nich jak urwanie drogi i opadnięcie w mroczną otchłań śmierci. W przeciągu długich kilkudziesięciu godzin – między ucztą paschalną w Wieczerniku a pierwszym spotkaniem ze Zmartwychwstałym – uczniowie Jezusa stwierdzali z przerażeniem, że przemoc Złego i złość ludzi w jawny sposób wzięła górę nad ich Mistrzem. Jezus okazywał się nieodwołalnie słaby i poddany przemocy wrogów. Uczniowie mieli nieprzeparte wrażenie, że Jezus definitywnie utracił swą moc, którą tyle razy okazywał wobec chorób, żywiołów i demonów. W godzinie Ogrójca i Męki wręcz narzucało się im takie rozumowanie: «cóż z tego, że nasz Mistrz był taki wspaniały, olśniewający i mocny, skoro teraz przyszła godzina, w której okazuje się On słaby i bezradny – na równi z każdym śmiertelnikiem?».

Między Jezusem i Jego uczniami jest jednak (na szczęście) zasadnicza różnica. Jezus na tym trudnym etapie drogi do Ojca wprawdzie bardzo cierpiał, gdy doznawał upokorzenia i wyniszczenia, ale mimo wszystko trwał w zaufaniu do Dobroci i Wszechmocy Ojca. Czego innego doświadczyli uczniowie Jezusa. Oni widząc cierpienie i klęskę Jezusa, zwątpili, potknęli się i przewrócili. Judasz upadł tragicznie, nie powstał, nie zwrócił się do Jezusa, zaś Piotr i inni uczniowie, choć się potknęli i upadli, to jednak podźwignęli się. Dokładniej mówiąc, to Zmartwychwstały Jezus umożliwił im odzyskanie zaufania do Niego i do Boga Ojca!

Dopiero też po wielu spotkaniach z Jezusem Zmartwychwstałym i po przyjęciu Ducha Świętego uczniowie Jezusa mogli pojąć i realizować te wymagające słowa Mistrza:

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Na cudzych błędach

Jezus – najlepszy „ekspert” w kwestii życia i szczęścia – informuje nas w powyższym zdaniu, że życie, którym cieszymy się od niedawna, nie jest nam dane po to, żeby je za wszelką cenę zachować; żeby je w jak najlepszym stanie zakonserwować i cieszyć się nim jak najdłużej tu na ziemi. Życie – i wszystko, co otrzymaliśmy od Boga – jest nam dane po to, byśmy mieli co rozdawać i czym obdarowywać naszych bliźnich.

Trzeba nam tak bardzo wejść w świat Jezusa, by stać się pewnym tego, że tracenie swego życia w służbie Jezusa i Ewangelii, jest czystym „zyskiem”. Nie chodzi tu jednak o korzystny rachunek ekonomiczny i o wysublimowany egoizm; chodzi o zgłębienie Bożej Mądrości i Boskiego prawa Miłości. Bóg, który jest Miłością i jest Pełnią wszelkiego dobra, chce i pragnie, byśmy przyswoili sobie Jego Boski styl dawania i tracenia.

W tym „dziwnym czasie życia” toczy się tak naprawdę wielka „gra miłości”. Bóg prowadzi ją w Boskim stylu, zaś my uczymy się jej powoli, pokonując własną ignorancję, małoduszne lęki i ciasny egoizm.

Na ile to możliwe, uczmy się na błędach wielkich postaci biblijnych. Od Piotra uczmy się pokornego i uważnego wsłuchiwania się w to, co mówi Jezus. Uczmy się czegoś ważnego także od Judasza, który nie zgadzał się z Jezusem, ale skrzętnie to ukrywał. Miał on różne problemy. Miał problem z wymarzoną wielkością, a także z podłością, która go zaskakiwała. Był blisko Jezusa, a jednak dojrzewał do zdrady i do wiadomej tragedii. – Dlaczego? Głównie pewnie dlatego, że nie prowadził z Panem Jezusem rozmowy, szczerego dialogu. Wolał gadać ze sobą samym, a z innymi tylko po to, by knuć przeciwko Jezusowi. Bycie z Jezusem w bliskości tylko zewnętrznej jest byciem z Nim na niby. Wtedy zamiast wyboru Jezusa rozwija się, i w najlepsze umacnia, wybór siebie samego; a taki wybór jest wyborem fatalnej iluzji, wyborem kłamstwa i nieszczęścia, bo nie ma czegoś takiego jak „ja sam”, „ja radykalnie samowystarczalny”, ja poza Bogiem, ja mądrzejszy od Boga, ja lepiej dbający o siebie niż mój Bóg, Stwórca i Ojciec! – Owszem, jest coś takiego, ale nie ma w tym szczęścia człowieka.

 • Jeżeli człowiek lekkomyślnie eksperymentuje ze stanowieniem o sobie bez Boga czy przeciw Bogu Stwórcy, to jego koniec jest wiadomy, fatalny.
 • Gdy wybieram siebie w Chrystusie, to na końcu „dziwnego czasu życia” stoi właśnie On z szeroko otwartymi ramionami i z Sercem pełnym miłości. U kresu mojego wyboru Jezusa będę na zawsze ja w NimOn we mnie.
 • A kogo (i co) spotkam na końcu ziemskiej drogi, gdy wybiorę tylko siebie samego? Siebie zachowanego dla siebie samego? Siebie, który dla własnej wygody i przyjemności nie umie zaprzeć w sobie i poskromić potrójnej pożądliwości, która jest na świecie? (por 1 J 2, 16). Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Krzysztof Osuch SJ

„O, życie, życie, dziwny czasie.

Ze sprzeczności w sprzeczność sięgający
w biegu, tak często zły, tak ciężki, wlokący się
i potem nagle, niewyrażalnie szeroko
rozpinający skrzydła, równy aniołowi:
o, niewytłumaczalny czasie życia.
Spośród wszystkich ogromnie śmiałych bytów
czy może być bardziej żarliwy i śmiały?
Stoimy i wpieramy się w nasze granice,
zarywając ku sobie Byt Niepoznawalny”.

– Maria Rainer Rilke

Komentarze

komentarze 2 do wpisu “Myślmy o tym, co Boże!”
 1. efer pisze:

  29 / 8 . 2023r
  Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela ! – Dziś czytając Ewangelie,
  przychodzą słowa :
  ” On , Jan spełnił misję swoją ! – Ty masz ją przed sobą …… ! ?? ”
  ” Posłuchaj co ci powiem .”- Jezus .
  ” Jestem z tobą ręka w rękę i nigdy cię nie zostawię.
  Moja obecność wspiera twoje siły. Jestem siłą twojeją w czynieniu dobra .
  Moja obecność zmienia twoje myślenie i idziesz tą drogą . – Dobro, którym Bóg umacnia
  człowieka jest łaską czynienia dobra dla innych, przez ciebie.
  Zapalasz światla w ich sercach i widzą dobro w życiu swoim jak nigdy dotąd !
  – Dobro, strony Bożej karty ukazuje dobro zaistniałe w ich życiu …..i istniejące !
  Pomyśl o twojej córce …. Światło dobra Mojego odsłania się w jej życiu !!! ” – Jezus

  1 / 9. 2023r. dziś zanotowałam :
  ” Posłuchaj , bedę mowił do ciebie w twym sercu, a słowo Moje niech bedzie drogą
  życia Bożego w twym życiiu ! Mądrość Słowa Bożego to Duch Święty, którego pagniesz
  aby żyć po Bożemu w jedności ze Mną w Imię Moje Jezus . Jedność serc i jedność
  ducha zbawieniem twoim w jedności ze Mną, gdzie nie ma miejsca dla Złego !
  Duch Boży jest światłem i śiłą ducha twojego w jedności Imienia Mojego , Jezus !
  To świat Boży , to Obecność Moja i Maryi w twoim życiu w Imię Moje , gdzie nie ma
  miejsca na dialog ze złem . Ty i Ja i Duch Święty to Królestwo Boże jadnością ducha
  Bożego w jedności ze Mną ,….. i nie ma miejsca dla ducha Złego !
  Ucz się żyć w Duchu Moim ! ” – Jezus
  2 / 9. 2023r.
  Notuję : ” Zaczynaj dostrzegać zniewolenie twoje na granicy z rezygnacją .
  – Wolnością ducha Mojego, ucz się żyć w duchu Moim ! – Podejmij tą drogę
  i proś Maryję w jedności ze Mną w Imię Moje ……… – Jezus ! „

 2. Agnieszka pisze:

  Bardzo Ojcu dziękuję za dzisiejsze rozważanie odnoszące się do Krzyża i cierpienia, a także za wczorajsze rozważanie dotyczące tego, jak bardzo wielkim i cennym darem jest dla każdego z nas życie.
  Na etapie prób wiary, które łączą się z cierpieniem niejednokrotnie bardzo trudno doceniać zarówno dar cierpienia, jak i wielbić Pana i dziękować Mu za piękno i bogactwo daru życia.

  W kontekście ww. tematów chciałabym podzielić się jednych z cytatów o. Pio o życiu i cierpieniu:
  „Cierpienie jest największą nagrodą, która może człowieka na tej ziemi spotkać, czujmy się wybrani i nie zapominajmy podziękować za cierpienie, bo może się ono okazać największą nauką naszego życia, która kiedyś zaowocuje czymś, co nas zachwyci do utraty tchu”

  Pozdrawiam serdecznie.