Cenne MAKSYMY św. Ignacego Loyoli – polecam.

1 sierpnia 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ

Ignacy Loyola, znany hiszp. Iñigo López de Oñaz y Loyola (1491-1556), był hiszpańskim duchownym i założycielem Zakonu Jezuitów. Był jedną z najważniejszych postaci w historii Kościoła katolickiego i miał znaczący wpływ na rozwój duchowości katolickiej.

00:00 Zły człowiek

00:22 Czego uczy nas doświadczenie

00:34 Cytaty religijne

01:50 Słowa o Jezusie Chrystusie

03:02 Cytaty chrześcijańskie

03:55 Każdy ma swoją drogę

04:26 Cytat o Bogu

05:11 Smutne cytaty

06:06 Planowanie w życiu człowieka

06:22 Głębokie cytaty

07:13 Co robi szatan

07:52 Mądre cytaty 09:45 Gdzie jest Bóg?

10:13 Cytaty z życia

11:37 Na błędach się uczymy

11:49 Czego chce Bóg?

12:12 Dobry Chrześcijanin

12:47 o św. Augustynie i Hieronimie

13:23 Cytat o nauce

13:34 Pomaganie innym

„Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie; tak jednak dokładaj wszystkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła” Początki życia: Ignacy Loyola urodził się w 1491 roku w Baskonii, w północnej Hiszpanii. Początkowo był żołnierzem i służył w armii, ale w 1521 roku został ciężko ranny podczas oblężenia twierdzy. W czasie rekonwalescencji, przeżył nawrócenie religijne i postanowił poświęcić swoje życie służbie Bogu. Założenie Zakonu Jezuitów: Po nawróceniu, Loyola podjął studia teologiczne i zaczął zbierać grupę towarzyszy, którzy podobnie jak on chcieli oddać się służbie religijnej. W 1534 roku Loyola i jego towarzysze złożyli śluby czystości i ubóstwa, a następnie zostali uznani przez papieża Pawła III jako Zakon Jezuitów w 1540 roku. Loyola został pierwszym przełożonym generalnym zakonu. Duchowość ignacjańska: Ignacy Loyola był autorem „Ćwiczeń duchownych” (Exercitia Spiritualia), które są jednym z najważniejszych tekstów w duchowości katolickiej. „Ćwiczenia duchowne” to forma modlitwy i kontemplacji, która ma na celu głęboką refleksję nad własnym życiem, doskonalenie duchowe i większe oddanie się Bogu. Misje i działalność apostolska: Ignacy Loyola i jezuici skierowali swoją działalność na wiele frontów. Misjonarze jezuiccy podróżowali po świecie, głosząc ewangelię Ignacy Loyola, chociaż nie był bezpośrednio związany z filozofią jako taką, miał wpływ na rozwój duchowości i myśli filozoficznej. Jego nauki i duchowość stanowiły podstawę dla ignacjańskiej filozofii, która jest częścią większego nurtu filozofii katolickiej. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z filozofią Ignacego Loyoli: Duchowość i kontemplacja: Ignacy Loyola kładł duży nacisk na kontemplację, czyli głębokie zanurzenie wewnętrzne w modlitwie i refleksję. W „Ćwiczeniach duchowych” Loyola opisuje różne metody kontemplacji, które mają na celu zbliżenie się do Boga i lepsze zrozumienie Jego woli. Discernimento (rozeznanie): Loyola poświęcił wiele uwagi na rozwijanie zdolności rozeznawania woli Bożej. Discernimento to proces rozumienia, jak Bóg działa w naszym życiu i jak podejmować właściwe decyzje w zgodzie z Jego planem. Jest to ważne dla filozofii życia codziennego i podejmowania moralnych wyborów. Działanie dla większej chwały Bożej: Ignacy Loyola wskazywał na znaczenie skierowania naszych działań i wysiłków ku większej chwale Bożej. Jego filozofia obejmuje ideę, że wszystko, co robimy, powinno być motywowane miłością do Boga i służbą innym. Apostolstwo i służba: Jezuici, którzy byli uczniami Ignacego Loyoli, odgrywali istotną rolę w apostolstwie i działalności misyjnej. Ich filozofia skupiała się na służbie Bogu poprzez pomoc drugiemu człowiekowi i działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej. Dążenie do doskonałości: Ignacy Loyola zachęcał swoich uczniów do dążenia do doskonałości duchowej poprzez wyznaczanie wysokich standardów moralnych i duchowych. Filozofia Ignacego Loyoli koncentruje się na rozwoju duchowym, który prowadzi do większego zjednoczenia z Bogiem. Choć Ignacy Loyola nie był filozofem w ścisłym sensie, to jego nauki i duchowość miały wpływ na rozwój katolickiej filozofii życia i etyki. Wprowadzał on ważne idee związane z duchowością, kontemplacją, rozeznawaniem, służbą i dążeniem do doskonałości, które wywarły wpływ na wielu myślicieli i teologów katolickich. Jezuici zakładając szkoły oraz uczelnie odegrali również ważną rolę w kontrreformacji, działając na rzecz odnowy i umocnienia katolickiego Kościoła w okresie Reformacji. Kanonizacja: Ignacy Loyola został kanonizowany przez papieża Grzegorza XV w 1622 roku. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 31 lipca. Ignacy Loyola jest nadal uznawany za jednego z najważniejszych duchowych nauczycieli w historii katolickiego Kościoła. Cytaty Ignacy Loyola. Spotkanie Boga we wszystkim. Podróż i odkrywanie głębi życia. Święty jezuita. Zapraszam na stronę internetową po więcej wartościowych treści: https://ponadczasowecytaty.pl/ Zapraszam na piękne cytaty z Pana Jezusa Chrystusa:    • Cytaty Pana Jezus…   Jeżeli masz chęć, to możesz również postawić mi wirtualną kawę. Będę wdzięczny. https://buycoffee.to/slowamajamoc

Kategoria: Bez kategorii

Komentowanie wyłączone.