Bóg kieruje nas ku Pełni Życia!

17 lipca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ
 1. Myśleć o swoim życiu, czy w ogóle o istnieniu, że jest przypadkowe – to rzecz najbardziej niemądra i szkodliwa! Dlaczego? Bo żałosne staje się nasze życie, gdy nie wiemy lub z jakiegoś powodu zapomnieliśmy, skąd (od Kogo) wyszliśmy i dokąd (do Kogo) podążamy. Tragiczne w skutkach jest to, gdy ludzie obdarzeni zdolnością poznawania i dokonywania wyborów nie znają prawdy o ostatecznym celu i znaczeniu kilkudziesięciu lat swego życia na ziemi. Bez odniesienia siebie (i w ogóle tego, co jest) do Wszechmocnego Stwórcy, nieustannie sprawującego pieczę nad całą stworzoną rzeczywistością – życie ludzi (nieuchronnie) staje się marną grą niszczycielskich namiętności i siedmiu grzechów głównych, a wskutek tego nieznośną udręką…

W dzisiejszym Słowie Bożym spotykamy wielu biednych ludzi, którzy bardzo cierpią, bo nie wiedzą kim są i jaka jest ich rzeczywista godność. Cierpią Egipcjanie oddani kultowi bożków i Izraelici poddani niewoli i uciskowi. Cierpi też człowiek z psalmu 69. Cierpią także społeczności miast wymienionych przez Jezusa w ewangelii… Wszystko zaczyna się zmieniać (na lepsze) po uświadomieniu, że głównym źródłem wszystkich odmian cierpienia jest zerwanie ufnej więzi ze Stwórcą i egzystowanie poza kręgiem dziecięcych uczuć wobec Boga Ojca! Czyż nie jest oczywiste, że nie można trwale i autentycznie cieszyć się życiem i być szczęśliwym, gdy nie ma się serdecznego kontaktu ze swym Stwórcą i Dobroczyńcą?

Bóg dobrze zna nieszczęście zbłąkanych stworzeń, dlatego z wielkim współczuciem ingeruje w tragiczny los ludzi! O zbawczej woli Boga czytamy niemal na każdej stronie Biblii. Stwórca niezmiennie zapewnia, że zawsze jest życzliwy i bliski swemu stworzeniu, człowiekowi. Żeby to jednak zakomunikować, „organizuje” całe ciągi wydarzeń (proroctw, zapowiedzi i spełnień), które stopniowo odsłaniają wspaniały, odwieczny zbawczy zamysł Boga (por. np. w Ef rozdziały 1-3). Potężny i wieczny Bóg „operuje” w skali wieków, by objawiać nam, że naprawdę nie stworzył nas dla udręki i śmierci! Przeciwnie, Bóg Ojciec konsekwentnie i wiernie kieruje nas, stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, ku Życiu w pełnym szczęściu.

 1. Dzisiejsze słowo Boże rzuca światło na to, co nazywamy (szeroko rozumianym) kierownictwem duchowym w naszej drodze do świętości, do Boga. Warto uwyraźnić pewne fundamentalne dane, z których wypływa dobre pokierowanie ludzkimi duchami…

Otóż to Bóg stwarza ludzkiego ducha – każdą osobę. I od razu, nieodwołalnie skierowuje nas ku zażyłej więzi ze Sobą! Wczytując się w dzisiejsze trzy fragmenty Słowa Bożego, doznajemy olśnienia i ulgi, bo widzimy, że sam Bóg i Stwórca staje naprzeciwko Mojżesza i Wybranego Ludu jako „kierownik” ludzkich nieśmiertelnych dusz, jako wielki Przewodnik po drogach czasu, historii. Czyni On wszystko, co należy, by s-kierować i do-prowadzić swe umiłowane stworzenia do Pełni Życia. Tak, Bóg kocha Życie! Bóg jest miłośnikiem życia (por. Mdr 11,26). I jak na dłoni widzi także wszystkie wściekłe ataki demonów na życie, na godność i wieczne powołanie ludzi. Stwórca nigdy nie wycofuje się ze swego dzieła stworzenia i nie jest bezczynny… Staje w naszej obronie, gdy widzi, jak cierpimy, gdy osacza nas lęk przed przemijaniem i śmiercią, która weszła na Boży świat przez zawiść diabła (por. Mdr 2,24).

Niech przywołana myśl służy nam jako ważny klucz, który daje przystęp do duchowego – zbawczego – sensu Pisma świętego, całej Historii Zbawienia, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy.

 1. Bóg wystarczająco przekonująco dał się poznać jako pewnie i niezawodnie Kierujący dziejami całej ludzkiej rodziny i każdej pojedynczej, niepowtarzalnej osoby. Bóg ma strategiczny Cel i urzeczywistnia go z właściwą Sobie Miłością, Miłosierdziem i Wszechmocą! Rzecz znamienna, Bóg w swej Mądrości nie przeprowadza swego wielkiego Dzieła (Stworzenia i Zbawienia) w mgnieniu oka, lecz czyni to w czasie, wieloetapowo. Pierwsi rodzice w raju też byli poddani prawu czasu i drogi, jednak okazali się niecierpliwi.

My też nieraz wolelibyśmy być już u końca drogi i mieć, najlepiej, „wszystko” od razu, by cieszyć się Boskim rodzajem Życia. Trzeba nam jednak – tak jak Mojżesz, jak Lud Wybrany i sam Pan Jezus, jak Jego Matka – przebyć pewną drogę, nierzadko bywa ona trudna. Dziś ponosząc skutki grzechu pierworodnego (i innych grzechów), pniemy się „ku górze” stromiznami…, przez „ciemne doliny” i czasem kwieciste łąki.

Pamiętajmy też, że nasze życie podejmujemy, inspirując się wielkim biblijnym „hasłem”, które brzmi: exodus – wychodzenie, przekraczanie siebie, doczesności, zostawianie co dzień  czegoś za sobą i zdążanie do „czegoś” naprawdę Nowego i Wielkiego! Tak, trzeba nam stale przypominać sobie, że trwa i obowiązuje nas całe (dojrzałe i świadome wiarą życie) wielkie i trudne prawo exodusu – wyjścia (jak Izraelici z Egiptu) i przechodzenia przez ziemię i historię do wiecznej Ojczyzny. Wyszliśmy już rozstrzygająco (ale i zaczątkowo) w Chrzcie świętym, zanurzając „starego człowieka” grzechu w wodach śmierci, by żyć, cali, w Jezusie Chrystusie. Idziemy (oby świadomie) z NIM i za Nim do Domu Ojca, do udziału w Jego wiecznej Chwale.  

Ważne jest zatem (w końcu), byśmy całym umysłem i sercem otw(ier)arli się przede wszystkim na to kierownictwo i prowadzenie, które zaofiarowuje nam Bóg Ojciec w darze Syna i Ducha Świętego. Jednocząc się z Chrystusem na modlitwie i w Sakramentach, kroczymy bezpiecznie do Pełni Boskiego Życia, chodząc po wodach śmierci (jak Izraelici kroczący przez Morze Czerwone, jak Piotr idący po falach Jeziora). Patrzymy też uważnie i z wdzięcznością na tyle cudów, które Pan uczynił i czyni – dla nas samych lub, na naszych oczach, dla naszych bliźnich!

Komentarze

komentarze 2 do wpisu “Bóg kieruje nas ku Pełni Życia!”
 1. efer pisze:

  8 / 6. 2023r.
  Czytając słowa : ” Dziwi was tak wielka miłość ! Miłość – Jezusa ” !- W odpowiedzi ,
  powiem szczerze , że tak ! …. Ile razy spoglądam na Krzyż i Jezusa na nim ; pytam samą
  siebie : kto da więcej niż ON dał , dla człowieka , każdemu z nas – ofiarując Samego siebie !
  Bo świadomość tego wymaga przynajmniej zastanowienia i uczucia wdzięczności !
  Człowiek otrzymał i ma rozum , zdolność myślenia ,ale mało go używa , a nawet wcale .
  – Dziś bezmyślność dominuje w życiu ludzkim ! … Tymczasem prawda jest w Bogu !
  Otóż w sercu człowieka , – obecna miłość, to miłość własna , i Bóg wypada z pamięci !
  16 / 6. 2023r. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa !
  ” Pamiętaj , jesteś ze Mną w sercu Miłości Mojej , – Niepokalanym Sercem Matki mojej Maryi,
  w Jej Niepokalanym Sercu. W Niej słowo Moje staje się Ciałem, przez jej Duchowe
  Macierzyństwo w tobie i jestem obecnością Moją w tobie ! Ja w Niej jestem dla ciebie
  Miłością Ojca i Syna w Duchu Świętym ! – Jezus . Będziesz rozmyślać, kontemplować
  i zrozumiesz . W Niej w Maryi wszystko się zaczęło . Słowo Boga stało się Ciałem z jej
  ciała ! – Rzeczywistością istnienia z Jej ciała ! Ona jest zawsze Tą , która rodzi Mnie w
  sercach waszych na obraz i podobieństwo Moje , …
  – Matką życia Bożego w człowieku. Amen ! ” – Jezus
  17 / 7. 2023.
  ” Córko, zapamiętaj !
  Jesteś w ręku Boga przez Moje duchowe Macierzynstwo w sercu Moim !
  Zachowaj tą świadomość w sercu twoim , na zawsze ! „- Maryja
  To jest sedno naszej wiary w Imię Jezusa i przez Maryję do Ojca, Stwórcy naszego !
  Żyć świadomością obecności Boga ! – Bo, On Jest ! Takie jest Jego Imię ! – „Ja Jestem ! ”
  Z myśli św. Charbela : – ” Widzisz, tą świadomość trzeba przyjąć tylko . Taka jest Prawda !
  I Bóg staje się / jest twoją mocą obecności Swojej, w naturalny sposób, ON i Jego atrybuty.
  Światło !
  1 ) – Obecność Boża : – Moc Stwórcy / Ducha Bożego, -Trójca Święta, jedyny Bóg !
  – To wiara i ufność w Bogu !!!
  2) – Przez Maryję : – Pokora Maryi ! / Oto Ja Służebnica Pańska ,
  niech mi się stanie według Słowa Twego !
  – To Wiara, Nadzieja i Miłość !!!
  22 / 6. 2023r.
  Na modlitwie :
  Boże ja naprawdę wierzę w Ciebie , – Mądrości, która przewyższa rozum ludzki !
  ” I znasz Moją relację z tobą od dziecka, choć nie miałaś świadomości tego .
  Moją czułą opiekę i troskę o ciebie „! – Jezus
  – Tak ! Twoja bliskość była mi znana od dziecka . Czułam się bezpieczna ,
  w tej Twojej Opatrzności Bożej !

 2. efer pisze:

  3 / 7. 2023 r.
  – Po modlitwie porannej , notuję słowa :
  ” Nie ulegaj sugestii !” – czyjej ? – pomyślałam .
  ” Ja dźwigam ciężary twojego ciała , w duchu Moim . Duch Mój umacnia twojego ducha i
  uświęca ciało . Jestem siłą twoją , świętością ducha Bożego w duchu twoim ! ….
  – Dziecko, jestem twoją siłą i zmartwychwstaniem twoim ! ” – Jezus
  6 / 7. 2023r. czyniąc znak krzyża, przychodzą słowa :
  ” Mój Krzyż , Moje zwycięstwo jest zwycięstwem, twojego krzyża: – zmartwychwstanie twoje !
  Jam zwyciężył świat ! ”
  12 / 7. 2023r. notuję słowa :
  ” Nie ulegaj sugestii , – wszelkich myśli i domysłów , bo są podszeptem Złego !
  Moje Słowo jest jasne i klarowne, nie podlega domysłom twoim . – Przyjmuj z wiarą to
  dar Miłości Mojej ! ” – Jezus
  13 / 7. 2023r. na modlitwie :
  – Panie, proszę przebacz mi ! Proszę !
  ” Przebaczam ci, bądź pewna . To zło wciąż ci sugeruje swoje podszepty . Nie ulegaj temu !
  Spójrz w głąb swego serca, co widzisz, moc obecności Mojej, ducha Mojego . Nie pozwól,
  aby cię zwiodły obrazy sugestii Złego ! Moja Miłość jest wieczna i nigdy nie ustaje wobec
  Każdego ! Niech twoja ufność wzrasta w sercu Maryi Matki ! Jej Macierzyństwo Duchowe
  jest twoim schronieniem i umocnieniem ufnością , ufności w tobie ! ” – Jezus