Porwali kamienie – na Kogo?!

31 marca 2023, autor: Krzysztof Osuch SJ

Słuchaczom – to, co słyszą – nie mieści się w głowie! Nie dopuszczają do siebie zawrotnej prawdy o unikalnej jedności Jezusa z Bogiem Ojcem. Wcielenie Bożego Syna wielu z nich będzie konsekwentnie uznawać za bluźnierstwo i niedorzeczność. Zatem w reakcji chwytają za kamienie! Jednak Pan Jezus, i tym razem, nie zniechęca się; dalej mówi do tych, którzy gotowi są cisnąć kamienie w Jego stronę…

Ludzie chcieli zabić Jezusa z jednego, głównego powodu"

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło (J 10,31-42).

Pierwsze zdanie ewangelii (w piątek po V N.WP) mówi o gwałtownej reakcji Żydów: Porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Co sprowokowało ich do takiego zachowania. To niby oczywiste: słowa Jezusa, prawda przez Niego głoszona. Nieco wcześniej Jezus, Dobry Pasterz, odsłonił wobec rozmówców, co łączy Go z tymi wszystkimi, którzy Mu wierzą (por. J 10, 1-30).  

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy (27-30).

„Tego” dla Żydów było już za wiele! Oto Jezus roztoczył widok pięknego pastwiska, na którym On jest dobrym pasterzem, dającym owcom swą Miłość i Życie. Wierzący w Niego i Jemu ufający mogą czuć się całkowicie bezpieczni w ręku Ojca i Syna, którzy stanowią jedno.

Słuchaczom – to, co słyszą – nie mieści się w głowie! Nie dopuszczają do siebie zawrotnej prawdy o unikalnej jedności Jezusa z Bogiem Ojcem. Wcielenie Bożego Syna wielu z nich będzie konsekwentnie uznawać za bluźnierstwo i niedorzeczność. Zatem w reakcji chwytają za kamienie! Jednak Pan Jezus, i tym razem, nie zniechęca się; dalej mówi do tych, którzy gotowi są cisnąć kamienie w Jego stronę… Tak, Jezus wie, co im powiedzieć. Uderza w nich celnymi pytaniami. Chce ich uwagę nakierować na prawdę niby oczywistą, a jednak przeoczoną. Próbuje wzbudzić zdumienie wspaniałością tego, co Bóg Ojciec, tu i teraz, czyni dla ludzi! Nie zważając na kamienie i zaślepienie, pyta:

Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?

Ustawiwszy się w pozycji przeciwników, rozmówcy reagują błyskawicznie. Niestety, nie starają się przypomnieć sobie dobre czyny Mistrza, ani ich nie kontemplują; to doprowadziłoby ich do uwierzenia Jezusowi i przyjęcia Jego Ewangelii. Od takiego „ryzyka” trzymają się jak najdalej. Przecież oni już wszystko i lepiej wiedzą. Przecież oni są potomkami Abrahama, a jako tacy wiedzą, co Bóg może, a czego nie. I w ogóle wiedzą, kim jest Bóg! Ci znakomicie wyedukowani spadkobiercy wyjątkowego i wspaniałego Objawienia Bożego Starego Testamentu czują się najlepiej i w pełni poinformowani. Mają też poczucie obowiązku, by pilnie strzec otrzymany depozyt Objawienia i ortodoksyjnej wiary.

Patrząc na to, co się dzieje, uświadamiamy sobie rzecz dramatyczną, a nawet zda się tragiczną (choć koniec końców, Bóg pisze prosto na … krzywych liniach). Oto dotychczas otrzymane Objawienie Boga – przecież otwarte na wspaniałe dopełnienie! – staje się dla (wielu) Żydów niejako przeszkodą i (paradoksalnie) źródłem zaślepienia na Nowe – jeszcze dalej, najdalej idące – Objawienie Boga Ojca w Synu Wcielonym!

 • Tak, pomyślmy! Dzieje objawiania Się Boga w historii wciąż skłaniają do zadumy i solidnej refleksji nad wymogiem otwartości umysłu i pokory serca, by móc przyjąć wspaniałość tego, co Pan Bóg objawia o Sobie i o nas, ludziach, o człowieku!

– Sprawdźmy, zbliżając się do radosnego świętowania Paschalnego Misterium, czy mamy w sobie pasje patrzenia i poznawania Jezusa.

 • Czy chętnie i (wystarczająco) często poznajemy wspaniałość i niezwykłość Jego Boskiej Osoby jednoczącej bosko-ludzką naturę?
 • Czy nie spowszedniały nam w Ewangeliach opisane „dobre czyny” naszego Zbawiciela?
 • Czy dbamy o to, by regularnie i często umacniać naszą ufną wiarę, chłonąc na modlitwie Dobrą Nowinę Pana?
 • Czy zwieńczeniem tej kontemplacyjnej modlitwy (spotkań z Panem) jest radość i wdzięczność, pokój i gotowość dzielenia się z innymi Ewangelią?

I jeszcze jedno.

 • Czy to wszystko, co w naszym życiu duchowym już się wydarzyło; co już wiemy i jakoś posiadamy – nie czyni nas (nazbyt i złudnie) sytymi, a wskutek tego zamkniętymi na TO, co Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty chcą nam jeszcze podarować?
 • O konkretnych przejawach (ewentualnego) zamknięcia i różnych sposobach pielęgnowania otwarcia na więcej wymiany Miłości… – pomyślmy sami. Znajdźmy je.

Kategoria: Bez kategorii

Komentarze

komentarze 3 do wpisu “Porwali kamienie – na Kogo?!”
 1. efer pisze:

  9 /4. 2022 r. rano, – Droga wyboru !
  Notuję slowa :” Przejdź przez tą probę, pomoge ci ” . – Jezus
  ” Dokonaj wyboru ! – Słowo Moje, Boże , którym cie prowadzę, wspieram i umacniam ,
  to wiara i ufność w Bogu. To miłośc i wolność nauki Mojej , którą cię prowadzę , to wieczna
  przyszłość życia twojego . ”
  „- Albo ….. świat lęku , rezygnacji i smutek kłamstwa bez przyszłości, zniewolenie iluzji złego „!

  Światlo ! – Dośc, wystarczy ! Prawda jest w Tobie Jezu, prawda życia ludzkiego .
  Ty jesteś prawdą i życiem , które wybieram ! Ty masz słowa życia wiecznego ! – Amen.
  – Kolejny raz dokonałam świadomego wyboru Jezusa. Zrozumiałam także , że w życiu naszym
  istnieją i będą istnieć szczeliny, którymi wkradać się będą doraźne zwątpienia na daną chwilę.
  To są owe próby, i doświadczenia, i zwykłe wątpliwości, dokonanych naszych wolnych wyborów . – Podlegające pokusie zwątpienia w tle istniejącej nieustannej walki duchowej między dobrem,
  a złem !
  29 / 3. 2022r.
  Na porannej modlitwie : – Panie Jezu, jak mam postępować w tej walce, która nieustannie trwa ?
  – Na tej wąskiej drodze pójścia za Tobą ! ……
  Odpowieź Jezusa ! – ” Zapomnij ducha złego ! ….
  Kontempluj Moja obecność w tobie w sercu twoim !
  Pamietaj , Ja jestem w tobie, a ty jesteś we Mnie” . Amen. – Jezus
  – Dziękuje Ci Jezu !

 2. efer pisze:

  7 / 4. 2022r. – wczesne rano , dziś obudziły mnie słowa Boże, które zapisałam :
  ” Żyj tak jak wymaga życie, wspierana pomocą Bożą, ducha Mojego.” – Jezus
  ” Pomogę ci żyć ufnością we Mnie z odwagą ; wsparcia Mojego w tobie. Jesteś zniewolona
  rezygncją i poddajesz się temu. Ja jestem życiem twoim w wolności, mocą życia twojego we
  Mnie. Żyć w Duchu Świętym fizycznie i duchowo w Bogu, to być wspierana łaską Bożą w
  Miłości Bożej; – świadoma prawdy, którą jest Bóg , dawca życia . Dusza i ciało są jednością
  w Bogu . To kreatywność miłości Ducha Swiętego ! ”
  – ” Jesteś zniewolona rezygnacją, pozbawiona własnej woli , duchem rezygnacji !
  I temu się poddajesz / poddałaś . Ustała kreatywność miłości ducha Mojego w tobie.
  – Pasywność życia twojego, zamieszkała w tobie .” – Jezus

  Po chwili zostaam wewnętrznie poprowadzona otwierając : On i Ja str. 120, tom III.
  Czytam słowa : Jeżeli cię doświadczam, jestem twoim towarzyszem. Nic ze Mnie w tobie nie
  ustaje. … jeżeli Mnie przyjmujesz . ….. Czy widzisz lepiej, dlaczego się urodzilaś ?
  Dla zjednoczenia . Zaczynaj, zaczynaj już teraz. Zaciśnij węzeł .
  Niech to będzie łaską uproszoną u Niepokalanej, która Mnie nigdy nie opuściła w swoim sercu.
  I ty także …. nie opuszczaj Mnie nigdy, nigdy ! ……
  Ciężar mojej miłości do ludzi staje się coraz większy.Tak będzie aż do końca wszystkich czasów.
  Kto Mi uwierzy ? Iluż drwić będzie z tego ? Gdybyś wiedziała, jak wielu jest złych ludzi,
  którzy Mnie niszczą! Nie tylko we własnej duszy, ale i w duszach innych …. nawet w duszach
  dzieci ! Gdybyś wiedziała ….. umieściłabyś Mnie u siebie w twojej pamięci, w twoim rozumie ,
  w twojej woli . …………..
  – Zastanowiły mnie te słowa . Miałam co myśleć ! ……….
  Rozpoczynając modlitwę Różańcową , Przychodzą słowa : ” Podejmujesz okrycie się
  obecnością Maryi , … jej płaszczem ! ” – To moja obrona ! – mój Jezu !!!

 3. efer pisze:

  Psalm 18, 2-7
  Wzywaem Pana w moim utrapieniu ,
  wołałem do mojego Boga
  i głos mój uslyszał ze świątyni swojej
  dotarł mój krzyk do Jego uszu.
  Próby i doświadczenia, życia chrzwścijanina są udzialem wierzących.
  Zbawienie to droga z kompasem Słowa Bożego ! – To fundament !

  5 / 3. 2022r.
  Rano, notuję słowa :
  ” Żyj Moją obecnością w tobie duchs Mojego. Adoruj Mnie w pamięci twojej. Duch twój będzie
  doświadczał pokoju obecności Mojej . Świadomość twoja przybliży nas s duchu adoracji twojej .
  Pokój serca uspokoi dusze twoją doświadczając Mojej obecności . Miłość Moja będzie cię
  prowadzić w twojej świadomości .” – Jezus
  – Panie, to taka inność życia mojego !
  ” Ucz się , być jedno z duchem Moim . Aktywność twoja będzie wzrastać w duchu Moim ,
  ciało twoje ogarnie moc z ducha Mojego . Będziesz silniejsza w ciele . Spróbuj pamiętac o Mnie ,
  że estem w tobie. To jest podstawa życia w Bogu „. – Jezus
  6 / 4. 2022r. rano notuję słowa :
  ” Czyń to, nie ustawaj w pokłonie dla ducha Mojego.” – Jezus
  – Jezu to wydaje się być takie trudne dla mnie. Nie umiem rozróżnić, kiedy jesteś obecny, a kiedy
  jesteś z imienia Twego .
  – ” Jestem ” – to jest Imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na wieki. (Na przykład).
  Zniechęcam się i jest to pokusa zwątpienia mojego . Szukałam rady u o Pio, co on mówi, w tych
  dniach 5, 6. 7, marca, w swoich radach – Dobrego dnia ! – Po przeczytaniu, przychodzą,
  jego słowa : ” Konsekwentnie trwaj w Jezusie, nie zmieniaj tego kursu, jak żeglarz na morzu” .