Narodziny Maryi

8 września 2018, autor: Krzysztof Osuch SJ

Kościół uznał, że oprócz uroczystego obchodu dnia Narodzenia Pana Jezusa, a także Jego poprzednika, św. Jana Chrzciciela, potrzebny jest dzień, w którym czcimy narodzenie Tej, która z Ducha Świętego poczęła Syna Bożego i Go zrodziła. Nie dziwimy się temu, że Kościół już od bardzo dawna – Jerozolimski od wieku V, zaś Kościół Rzymski od wieku VII – obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. (Może tylko szkoda, że nie jest to uroczystość, a tylko święto).

 • Całe rozważanie TUTAJ

Narodziny Maryi, która zrodzi Syna Bożego

To prawda, szczytem zbawczego działania Boga wobec nas i szczytem objawienia się Miłości Boga do nas – jest Jezus Chrystus. To w Nim jest Pełnia Łaski (por. Ef 4, 13; Kol 1, 19; 2, 9) i z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce (J 1, 16). A skoro tak, to można by pytać: Jeśli w Jezusie Chrystusie zamieszkała cała Pełnia (por. Kol 1, 19) i z niej otrzymujemy łaskę po łasce, to czy jest jeszcze tak wyjątkowe „miejsce” dla Niewiasty. Dla Matki Jezusa?

Z pewnością tak! Wiele by mówić o tym. Za odpowiedź niech staną liczne uroczystości i święta Maryjne, „podbudowane” w swej wymowie aksjomatem, dobrze znanym, zwłaszcza w Kościele Wschodnim: „prawo modlitwy prawem wiary”. Lud Boży, odbywający pielgrzymkę wiary pod przewodem Papieża i Biskupów, coraz wyraźniej pojmuje jaśniejącą postać Maryi – Matki Syna Bożego i Matki Kościoła. A daje temu wyraz m.in. w osobistej pobożności, w uroczystych orzeczeniach dogmatycznych, w Liturgii, w pieśniach i modlitwach.

 • Zatroskani o Chrystocentryzm i chwałę samego Boga, mogą być spokojni: Święta Boża Rodzicielka zawsze prowadzi nas do swego SYNA. Do Niego prowadzi, bo dobrze wie, że i Ona jako najpierwsza wszystko otrzymała też od Syna, i ze względu na Niego! To powiedziawszy, możemy i winniśmy kontemplować samą MARYJĘ jako arcydzieło Bożej Miłości. Jej Osoba wzbudza podziw i zachwyt. Święci często dają temu wyraz. Także poeci. Najpierw jedno, a potem drugie – poetyckie tego potwierdzenie.

MIRIAM
Ty otwierasz Biblię obietnicą
i zamykasz ją zwycięstwem
Niewiasto pierwszych i ostatnich stronic
klamro czasów
cicha ojczyzno dobrej nowiny
psalmie bez nut fałszywych
ziemio na której wróg stopy nigdy nie postawił
życiorysie wichrem i ogniem napisany
ziarnko pisaku w którym oceany toną
łzo wezbrana tęsknotą całych wieków
gwiazdo od słońca zapalona
zwiastunko przed zwiastunami biegnąca
słoneczniku każdym ziarnem ku niebu zwrócony
jedyna kolumno wśród zgliszcz stojąca
księgo święta
czynem Boga zapisana (Andrzej Madej OMI).

 Osoba Najświętszej Maryi Panny zasługuje na kontemplację i sama w sobie, i także dlatego, że w Niej widzimy to, do czego także nas Bóg Ojciec powołał przed wiekami (por. Rz 8, 33; Ef 1, 4). Ona, jako Matka Zbawiciela i nasza Matka, pragnie gorąco wspierać przemianę naszych serc. Choć jest pokorną Służebnicą Boga, to przecież dobrze wie, że gdy Ją naśladujemy, to tym piękniej i skuteczniej upodobniamy się do Jezusa Chrystusa!

Całe rozważanie:

O MARYI i naszym wkładzie w zbawienie

Kategoria: JEZUS,MARYJA,radość,wiara
Tagi:

Komentarze

komentarzy 6 do wpisu “Narodziny Maryi”
 1. Zofia pisze:

  Orędzie Matki Najświętszej, Medugorje, 2 września 2018

  „Drogie dzieci, Moje słowa są proste, ale pełne matczynej miłości i troski.

  Dzieci Moje, jesteście coraz bardziej ogarniani cieniami ciemności i zwodzenia, a Ja wzywam was do światła i prawdy – wzywam was do Mojego Syna.

  Tylko On może przemienić rozpacz i cierpienie w pokój i światło, tylko On może dać nadzieję w najgłębszym bólu.

  Mój Syn jest życiem świata! Im bardziej Go poznacie, im bardziej zbliżacie się do Niego – tym bardziej będziecie Go kochać, ponieważ Mój Syn jest miłością.

  Miłość przemienia wszystko; czyni najpiękniejszym także to, co bez miłości, wydaje się wam bez znaczenia. Dlatego, na nowo mówię wam, że musicie dużo kochać, jeśli pragniecie duchowo wzrastać.

  Ja wiem, apostołowie Mojej miłości, że to nie zawsze jest łatwe, ale, dzieci Moje, także bolesne drogi są drogami, które prowadzą do duchowego wzrostu, do wiary, do Mojego Syna.

  Dzieci Moje, módlcie się, myślcie o Moim Synu. We wszystkich momentach dnia, wznoście swoje dusze do Niego, a Ja zbiorę wasze modlitwy jak kwiaty z najpiękniejszego ogrodu i podaruję je Mojemu Synowi.

  Bądźcie apostołami Mojej miłości; zasiewajcie u wszystkich miłość Mojego Syna.

  Bądźcie ogrodami najpiękniejszych kwiatów.

  Waszymi modlitwami pomóżcie waszym pasterzom, aby byli duchowymi ojcami pełnymi miłości dla wszystkich ludzi.”

 2. s.Katarzyna pisze:

  Świętując narodziny Maryi i medytując te słowa o Niej -spotkałam Ją jako:
  JUTRZENKĘ ZWIASTUJĄCĄ NAM ZBAWICIELA!!!

  Przybliżyły mi Ją słowa z Liturgii Godzin:

  ” OTO PRZYBYTEK BOGA Z LUDŹMI I ZAMIESZKA WRAZ Z NIMI,I BĘDĄ ONI JEGO LUDEM ,A ON BĘDZIE BOGIEM Z NIMI.” AP21,3

  „…w Niej widzimy to,do czego także nas Bóg Ojciec powołał przed wiekami”

  Te słowa Ojca zapraszają do wielkiej wdzięczności Bogu Ojcu za zmiłowanie się nad nami; wielkie wybranie i posłanie nas też do świata- człowieka.

 3. efer pisze:

  Słowo na każdy dzień, Ewangelia 2016
  Modlitwa w dniu dzisiejszym :
  ” Jezu , Synu Maryi , pokornej Służebnicy Pańskiej , Twoja Matka jest i moją . Patrząc na Jej piękne
  i w pełni oddane Bogu życie, uczę się od Niej wierności, wiary, miłości i posłuszeństwa ” .

  Pozdrawiam z Bogiem !

 4. efer pisze:

  ” Narodziny Maryi ”

  20/7. 2016 r.
  Czytam str.194 książka – Nadchodzi KRES , – przeczytana treść nasuwa szereg myśli…
  i pewne refleksje ….
  Przychodzą słowa : ” Tak będzie. – Ja przyniosę światło ludzkości , jak jutrzenka.
  Zabłyśnie powrót światła w sercach ludzkich . Sercem Niepokalanym zapukam do waszych serc
  i otworzę je dla Boga. Wiara powróci przez tych , którzy jej nie utracą. Stanie się tak w wielu miejscach na świecie . Bo moje Serce objawi wam prawdę narodzin Boga i Bóg zapanuje nad światem „.

  2/9. 2016 r.
  Myśl Maryi :
  – ” Bóg zachowa ludzkość ; pokładających w mym Sercu nadzieję . Powrócą do ciebie ci, których utraciłaś . Odnajdą małą drogę małych znaków Serca , które żyje Bogiem. Niepokalaność Serca mojego zajaśnieje światłem miłości Bożej w ich sercach i powrócą rozproszeni po świecie. Dom Serca mojego stanie się ich mieszkaniem. Bóg mieszka w Sercu moim ! ”

  Ps. Jest wiele znaków czasu w obecnym świecie, także w rodzinach ludzkich. Maryja znakiem ocalenia! Zwycięstwo – co wiemy – przyjdzie ” przez Maryję „. Powtarzał to kard.Wyszyński, Ojciec Pio, Jan Paweł II , wielu świętych ….. o których prorokował Ludwik Grignion de Montfort w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie …. olbrzymów ducha, którzy odwrócą bieg czasu.

 5. Radek pisze:

  Dziękuję Ci Boże za ten dar, jakim jest opieczętowanie w dniu urodzin mego życia taką patronką, orędowniczką i pośredniczką. Maryjo, kiedy patrzę na Ciebie, Twoje oczy mówią mi o innym świecie..

 6. Zofia pisze:

  „Bądźcie świadomi, moi drodzy, że jestem waszą Matką. Przyszłam na ziemię, żeby was nauczyć słuchać z miłością, modlić się z miłością, a nie z przymusem, i nieść swój krzyż. Przez krzyż Bóg jest uwielbiony w każdym człowieku.” 19.05.1984, Medugorje