„Moje matczyne serce płacze” – Orędzie z Medziugorje

2 grudnia 2016, autor: Krzysztof Osuch SJ

Poniższe orędzie Matki Bożej z 2 grudnia 2016 wydało mi się szczególnie ważne, dlatego czynię z niego odrębny wpis. Chciałoby się powiedzieć: Nic więcej nie potrzeba! Mamy fundamentalne rozeznanie sytuacji świata, w którym żyjemy. GRZECH, będący dla nas ludzi największym złem, został precyzyjnie nazwany! Po imieniu… Jest też MARYJNY program naszego działania. Można je powiązać z programem na, w pewnym sensie, wyjątkowy ADWENT (choćby po wydarzeniu w Łagiewnikach i na progu roku 2017 obfitującego w nośne rocznice…).

Wyodrębniam zdania, linijka po linijce, żebyśmy mogli łatwiej zatrzymać się na TREŚCI każdego zdania; a każde jest brzemienne…, może się więc z niego …urodzić Niejedno! Zechciejmy przemedytować to Orędzie…Przypominając sobie lata szkolne, poddajmy je pewnej analizie, co do struktury, itd.. Ale najwłaściwszą metodą będzie MEDYTACJA – uważne przemodlenie – wzięcie sobie do serca Głosu z Nieba! – Komentarze – jako owoc modlitwy! – mile widziane…

Medjugorje Matka Boża z Medziugorje
 1. Drogie dzieci, moje matczyne serce płacze, widząc co robią moje dzieci.
 2. Grzech się mnoży.
 3. Czystość serca jest coraz mniej ważna.
 4. Zapominacie o moim Synu, coraz mniej Go czcicie, a moje dzieci są prześladowane.
 5. Dlatego więc wy, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, duszą i sercem przyzywajcie imię mojego Syna.
 6. On będzie miał dla was słowa światła.
 7. On się wam objawia, łamie chleb z wami, daje wam słowa miłości, byście je przemieniali w dzieła miłosierdzia i stawali się świadkami prawdy.
 8. Zatem dzieci, nie lękajcie się.
 9. Pozwólcie mojemu Synowi, żeby był w was.
 10. On się wami posłuży dla pielęgnowania i nawrócenia zranionych i zagubionych dusz.
 11. Dzieci moje, powróćcie do modlitwy różańcowej.
 12. Módlcie się na różańcu w duchu ofiarności i miłosierdzia.
 13. Módlcie się nie tylko słowami, lecz i poprzez uczynki miłosierdzia.
 14. Módlcie się z miłości do wszystkich ludzi.
 15. Mój Syn swoją ofiarą uwznioślił miłość.
 16. Zatem żyjcie z Nim, abyście mieli siłę i nadzieję, abyście mieli miłość, która jest życiem i która prowadzi do życia wiecznego.
 17. Ja jestem z wami z Bożej miłości i będę was prowadzić z macierzyńską miłością.
 18. Dziękuję wam.

Mirjana during an apparition

Ostatnie Orędzie z Medziugorje, 2. grudzień 2016r. [O] – Orędzie dla Mirjany

Komentarze

komentarzy 8 do wpisu “„Moje matczyne serce płacze” – Orędzie z Medziugorje”
 1. Dziękuję. Rzeczywiście. Sprawdziłem we francuskim i niemieckim tłumaczeniu…
  Zatem dopisałem opuszczony fragment.

 2. Zofia pisze:

  „Dopustite momu Sinu da bude u vama” – „POZWÓLCIE MOJEMU SYNOWI ŻEBY BYŁ W WAS” .

  – To jest zdanie z Orędzia Matki Najświętszej, które zostało pominięte przez polskiego tłumacza. Ono występuje w oryginalnym tekście chorwackim, a także w tłumaczeniu angielskim po zdaniu nr 8.

 3. Zofia pisze:

  Dziękuję Matko, ze jesteś z nami i przypominasz, wyjaśniasz Ewangelię Twojego Syna – dajesz nam broń przeciwko goliatowi. Przepraszam za Twoje łzy i dziękuję – one kruszą moc szatana.. Na Twoje słowa Duch Święty napełnia nas.. Wielkie rzeczy nam Pan uczynił dając nam Matkę, przysyłając Ją jako proroka do swojego ludu w dni mroczne, aby stały się światłem, a serca napełniły Pokojem. Bo Ewangelia Jezusa jest zapewnieniem, że On zwycięża nawet największe zło.

 4. Katarzyna pisze:

  Miałam na myśli oczywiście trzeci akapit z mojego wcześniejszego wpisu, bo mi się jakoś skopiował dwa razy, a czystość serca też mi bardzo chodziła po głowie dlatego uzupełniłam modlitwę o czystość serca jak niżej – czystość serca odczytuję jako czystość intencji której źródłem jest Miłość Boża, ale nie wiem..

  Maryjo, Matko nasza, widząc TWOJE ŁZY
  całą duszą i sercem przyzywam IMIĘ JEZUS i proszę o CZYSTOŚĆ SERCA
  Jezu, posłuż się mną do pielęgnowania zranionych i ZAGUBIONYCH DUSZ
  Dopomóż bym powróciła do MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
  Daj mi rozważać UCZYNKI MIŁOSIERDZIA i zamieniać je w CZYN
  Jezu żyj ze mną, bo dajesz siłę, nadzieję i MIŁOŚĆ
  Maryjo, dziękuję że jesteś z nami i prowadzisz nas swoją MACIERZYŃSKA MIŁOŚCIĄ

 5. Zofia pisze:

  A dlaczego? Matka Najświętsza ocenia tu sytuację świata – grzech się mnoży, czystość serca jest coraz mniej ważna, zapominacie o moim Synu.. Przy okazji warto rozważyć czym jest czystość serca, bo chyba jest to fundamentalna sprawa – w moim rozumieniu chodzi tu o pierwsze przykazanie Dekalogu.
  Warto też wiedzieć, że Orędzia z Medugorje przechodzą korektę teologiczną zanim zostają udostępnione. I zawsze z zastrzeżeniem, że parafia św. Jakuba w Medugorje gotowa jest podporządkować się każemu zaleceniu i ostatecznemu werdyktowi Koscioła.

 6. Katarzyna pisze:

  I tak dla przypomnienia wcześniejszych wpisów:

  Jezu, Maryjo, kocham Was. Ratujcie dusze.

 7. Katarzyna pisze:

  trzeci akapit powinien być usunięty, proszę go pomijać

 8. Katarzyna pisze:

  Aby powstał owoc modlitwy, zamieniłam słowa Orędzia na krótszą modlitwę, którą cytuję poniżej:

  Maryjo, Matko nasza, widząc TWOJE ŁZY
  całą duszą i sercem przyzywam IMIĘ JEZUS
  Jezu, posłuż się mną do pielęgnowania zranionych i ZAGUBIONYCH DUSZ
  Dopomóż bym powróciła do MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
  Daj mi rozważać UCZYNKI MIŁOSIERDZIA i zamieniać je w CZYN
  Jezu żyj ze mną, bo dajesz siłę, nadzieję i MIŁOŚĆ
  Maryjo, dziękuję że jesteś z nami i prowadzisz nas swoją MACIERZYŃSKA MIŁOŚCIĄ

  Spróbuję podczas tajemnic różańcowych rozważać moje uczynki miłosierdzia,
  co zrobiłam? a co mogłabym zrobić? i prosić będę o siłę do modlenia się czynem

  Grzeszących upominać.
  Nieumiejętnych pouczać.
  Wątpiącym dobrze radzić.
  Strapionych pocieszać.
  Krzywdy cierpliwie znosić.
  Urazy chętnie darować.
  Modlić się za żywych i umarłych.

  Głodnych nakarmić.
  Spragnionych napoić.
  Nagich przyodziać.
  Podróżnych w domu przyjąć.
  Więźniów pocieszać.
  Chorych nawiedzać.
  Umarłych pogrzebać.