K. Osuch SJ, NIEUFNOŚĆ – wciągnięci w tryby destrukcji (mp3)

18 marca 2013, autor: Krzysztof Osuch SJ

Sądzę, że tytuł rozważania jest (wystarczająco) wymowny (i chyba „mocny”). Taki temat pojawia się nieprzypadkowo, lecz w ciągu „logicznie” (za św. Ignacym Loyolą i jego Ćwiczeniami duchownymi) ułożonych rozważań. Inaczej mówiąc, pojawia się na przedłużeniu dotychczasowych, jako dopełnienie, pozwalające (w pewnym stopniu) zrozumieć, jaki jest nasz centralny problem (właściwie nie do rozwiązania ludzkimi tylko siłami).

Niestety, NIEUFNOŚĆ w sercu Pierwszych Rodziców – okazana samemu Bogu, Stwórcy i miłującemu Dobroczyńcy – uruchomiła największą katastrofę w ludzkich dziejach. Dziś, tak jest przez wieki, wszyscy na nią chorujemy, mamy z nią poważny problem. Jeśli jednak spotykamy się z Jezusem Chrystusem, to nasze serca zdrowieją, potrafią znów (jak w raju przed upadkiem) ufać Bogu OJCU; powierzają Mu siebie. W ufnym wyda(wa)niu się w ręce Ojca widzą szczyt życia teologalnymi cnotami: miłością, wiarą i nadzieją. – Zapraszam do dość wymagającego rozważania. Po nim będziemy mogli zmierzyć się z pogłębionym osobistym rachunkiem sumienia. Ale o tym w odrębnym rozważaniu…     

zdjęcie z: http://facebog.deon.pl/serce-czlowieka/

NIEUFNOŚĆ – wciągnięci w tryby destrukcji (mp3)

https://dl.dropbox.com/u/65133036/mp3/1tydz_Cz-Dz/12.%20NIEUFNO%C5%9A%C4%86%20-%20wci%C4%85gni%C4%99ci%20w%20tryby%20destrukcji.mp3

Uwaga techniczna: 1. kliknąć na powyższy↑ link; 2. pojawi się na końcu linka słowo [Download]; 3. znów kliknąć na to słowo Download; 4. otworzy się strona do odsłuchania, 5. z możliwością zapisania strony (pliku dźwiękowego) na swoim komputerze.

[Uwaga:] Inne rozważania w mp3 (ich spis i linki) można znaleźć w dwóch miejscach:  na tej stronie: http://osuch.sj.deon.pl/moje-mp3/    a także w tym wpisie: http://osuch.sj.deon.pl/2013/02/22/k-osuch-sj-rekolekcje-zaufaj-bogu-niebo-albo-pieklo-nawrocenie-mp3/

******************************************************************************************************************

Efezjan 4:17  To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem,
18  umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca.
19  Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
20  Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.
21  Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim – zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,
22  że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,
23  odnawiać się duchem w waszym myśleniu
24  i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
25  Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.
26  Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!
27  Ani nie dawajcie miejsca diabłu!
28  Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu.
29  Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
30  I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
31  Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością.
32  Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

1 Tymoteusza 6:9  A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
10  Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.
11  Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością!
12  Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

1 Jana 2:16  Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
17  Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Galacjan 5:19  Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
20  uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,
21  zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22  Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
23  łagodność, opanowanie. Przeciw takim (cnotom) nie ma Prawa.
24  A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
25  Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
26  Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

2 Tymoteusza 3:1  A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne.
2  Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,
3  bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni,
4  zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga.
5  Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.

Rzymian 1:17  W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
18  Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta.
19  To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił.
20  Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.
21  Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
22  Podając się za mądrych stali się głupimi.
23  I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
24  Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.
25  Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26  Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
27  Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
28  A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
29  Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości;
30  potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,
31  bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.
32  Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.

 

 

Komentarze

komentarze 2 do wpisu “K. Osuch SJ, NIEUFNOŚĆ – wciągnięci w tryby destrukcji (mp3)”
  1. okrzos pisze:

    Jak jest z Twoją miłością? Z: http://facebog.deon.pl/duch-milosci12/

    Jak jest z Twoją miłością?