sms z „ON i ja”!

8 listopada 2012, autor: Krzysztof Osuch SJ

sms z „ON i ja”!

Pani Małgorzata zgodziła się wpisywać także na moim blogu swoje codzienne SMS-y rozsyłane do zaprzyjaźnionych osób. Ich treścią jest jedno czy parę zdań z „On i ja”. Dziękuję! Oczywiście, także inni mogą dorzucać swoje ulubione fragmenty, do czego zachęcam! Można też w tym miejscu – w formie komentarza – podzielić się krótką refleksją, związaną z „On i ja”.  Kto woli dłuższe fragmenty, niech przeniesie się na tę stronę: „ON i ja”

„NIE POZOSTAWAJ DŁUGO BEZ POSZUKIWANIA MNIE W POBOŻNEJ KSIĄŻCE LUB WEWNĄTRZ SIEBIE. TRZEBA DMUCHAĆ NA OGIEŃ, TRZEBA GO PODSYCAĆ, TRZEBA GO ODNAWIAĆ CZĘSTO, BO INACZEJ SPOSTRZEGASZ, ŻE GAŚNIE. TAK SAMO JEST Z WASZĄ PEŁNĄ MIŁOŚCI PAMIĘCIĄ O WIELKIM PRZYJACIELU. NIE OPUSZCZAJCIE GO. PODTRZYMUJCIE STARANNIE CODZIENNY PŁOMIEŃ. DNI BĘDĄ PRZECHODZIŁY I, W SPOSÓB NATURALNY I BEZ WYSIŁKU, DOPROWADZĘ WAS DO OSTATECZNEGO ROZPŁOMIENIENIA. CZY WIDZIAŁAŚ APOTEOZY? DLACZEGO TWÓJ KONIEC ŻYCIA NIE MIAŁBY BYĆ TAKI? ODŻYWIAJ NASZĄ MIŁOŚĆ”. – Jezus do Gabrieli Bossis, ON i ja.

„SMS” z „ON i ja”!

Zdjęcie Gabrieli Bossis

Dziś odkryłem Gabrielę Bossis na fb: https://www.facebook.com/Gabriela-Bossis-442907195888848/ 

Komentarze

komentarze 2 143 do wpisu “sms z „ON i ja”!”
 1. Małgorzata pisze:

  „Czy wyobrażasz sobie dzień, kiedy ani razu Imię Boże nie miałoby być wymówione twoimi wargami, z jakimś miłym słówkiem dla tych, którzy cię słuchają? Może działoby się tak przez nieśmiałość? Przez obawę wywołania zakłopotania? Przeciwnie. Spróbuj, a będziesz zdziwiona widząc, jak pociągające będą te słowa nieba. Spróbuj, a tym, który przemówi będę Ja” (t.2, nr 8).

 2. Małgorzata pisze:

  „Jesteś ‚z Boga’ Ojca Stworzyciela, ‚przez Boga’ Syna – twego Zbawiciela, ‚w Bogu’ Duchu uświęcającym, który w tobie mieszka i tobą kieruje” (t.2, nr 347).

  • Dorota pisze:

   Bardzo znaczący jest fakt, że właśnie wtedy, gdy rozpoczyna się liturgiczny okres zwykły, Kościół zaprasza nas, by wznieść serce, głos i spojrzenie ku Trójcy Prze­naj­świętszej. Taki powinien być cel wszystkich mężczyzn i kobiet już na ziemi, ponieważ zos­taliśmy stwo­rzeni, aby poznać i kochać Boga teraz, a potem radować się Nim w wieczności. https://opusdei.org/pl-pl/article/hymn-trisagium-angelicum/
   ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
   12-06-2019

 3. Małgorzata pisze:

  „Proś by ogień mego serca zapalił świat. Oczekuję modlitw, by dokonywać nawróceń i zmieniać usposobienia. Nie bój się modlić zbyt dużo. Mów do Mnie w prostocie swego serca, pewna, że zostaniesz wysłuchana, oczekiwana, miłowana” (t.2, nr 266).

  • Dorota pisze:

   Ewangelia wg św. Łukasza 12, 49 : „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął 50 Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie”.

 4. Małgorzata pisze:

  „Przyjmij swój krzyż codzienny jak Ja przyjąłem swój z wielką miłością. Nie mówię: nie odczuwaj cierpienia. Mówię: dochodź stopniowo do umiłowania cierpienia. Cierpienie upodabnia do Mnie, chociaż nikt Mi nie może dorównać w Mych niezliczonych cierpieniach” (t.1, nr 733).

 5. Małgorzata pisze:

  „Twoja modlitwa jest siłą, która popycha moją łaskę w kierunku tych, których Mi polecasz” (t.1, nr 633).

  • Dorota pisze:

   Mój Mąż, Moje Córki ,Zięć, Wnuki , Moi Zmarli , Krewni, Przyjaciele, Znajomi , Duszpasterze, losy Kościoła, Ojczyzny, Świata, nawrócenia……

 6. Małgorzata pisze:

  „Czy ty, córka Boga, nie powinnaś naśladować potrójnego i jedynego objęcia Trójcy? Proś o to Ducha, który zstąpi jutro. Czy sądzisz, że jest On bezczynny w poranek Zesłania? Odnawia ziemię i każdego wedle jego usposobienia. Jest Nieskończony. Powierz się Mu: jest to Ogień pożerający. Oddaj Mu się, jest to Pocieszyciel. Proś by pocieszał poprzez unicestwioną ciebie. Tak, powróć do swej nicości i pozwól działać Bogu” (t.2, nr 46).

  • Dorota pisze:

   Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło, Duchu Blasku,Duchu Wichrze i Pożarze,
   ześlij płomień Twojej łaski.

   1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz na wysokość: w ciemność rzucisz blask pochodni
   i rozproszysz grzechu mroki.

   2. Naszą nicość odbudujesz, w najpiękniejsze znów struktury, tchnieniem swoim świat przesnujesz
   w szeleszczących modlitw sznury.

   3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz i z chaosu piękno ładu. Tyś spokojem wśród niezgody
   w bezradności Tyś jest radą.

   4. Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, wzrostu drżeniem.Narodzimy się na nowo,
   ciemność stanie się promieniem.
   http://teksty.org/religijne,duchu-ogniu-duchu-zarze,tekst-piosenki

 7. Małgorzata pisze:

  „Wierz w to, że spełniać swój obowiązek to kochać Mnie. W ten sposób możesz Mnie kochać cały dzień. Ty tego nie dostrzegasz, ale Ja wiem. I twoje ranne ofiarowanie się powiedziało Mi o tym. A ponadto, czy jesteś tak zajęta, że nie masz czasu rzucić Mi spojrzenia?”(t.2, nr 298)

 8. Małgorzata pisze:

  „Nawet jeżeli nie widzisz rezultatu swych modlitw, czy swych wysiłków, niczemu w sobie nie odbieraj odwagi. Pomyśl tylko, że Ja wiem i powierz się znowu rękom twego Odkupiciela”(t.1, nr 774).

 9. Małgorzata pisze:

  „Proś Mnie o miłość. Ja ją posiadam i daję komu chcę. Ale trzeba prosić o nią i brać ją z mego serca. Prawda, że chcesz tego?” (t.2, nr 237)

 10. Małgorzata pisze:

  „Spędź ten miesiąc w moim sercu i co dzień mów trochę o Mnie. Choćby wymawiając moje Imię w jednym jedynym zdaniu. Moje serce będzie ci za to wdzięczne i wynagrodzi cię” (t.2, nr 159).

  • Dorota pisze:

   Postaram się .
   Dzisiaj zacytuję fragment Dz,10-12 :

   10… to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza…«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida….

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza
    Rozdział 2
    21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię5, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

   • Dorota pisze:

    .Ewangelia wg św. Łukasza Rozdzał 2
    26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. 27 Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 28 on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
    29 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 30 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 2
    41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 44 Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 2
    51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 52 Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 4
    41 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni 2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 4
    35 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. 36 Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: «Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą».

  • Dorota pisze:

   Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 3
   21 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo 22 i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

  • Dorota pisze:

   Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 3
   23 Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, 24 syna Mattata, syna Lewiego,………. syna Seta, syna Adama, syna
   Bożego.

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 4
    3 Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». 4 Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek»2.

  • Dorota pisze:

   Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 4
   6 i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 8 Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 4
    «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! 10 Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, 11 i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»4. 12 Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»5.

  • Dorota pisze:

   Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 4
   14 Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 15 On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

   • Dorota pisze:

    Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 4
    33 A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; 34 «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży».

 11. Małgorzata pisze:

  „Szukaj Mnie. Wzywaj Mnie. Znajdziesz Mnie. Odpowiem ci”.(t.2, nr 158)

  • Dorota pisze:

   1. Śpiewałem o Boże swą pieśń w ciemną noc, jej echo przebrzmiało a ja myślę drżąc;
   Czyś Ty mnie usłyszał, czy znasz imię me. Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię.(x2)
   2. Wśród życia ciemności szukałem co dzień promienia światłości, lecz wciąż bałem się;
   Czyś Ty mnie usłyszał, czy znasz imię me. Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię.(x2)
   3. Do dziś jeszcze idę przez miasta i wsie i szukam tej drogi, gdzie Ty czekasz mnie.
   Boś Ty mnie usłyszał, i znasz imię me. Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię.(x2)
   http://piosenkireligijne.pl/przychodze-z-daleka/

 12. Małgorzata pisze:

  „Nie stawiaj sobie za cel, by mówić ściśle wszystkie słowa modlitwy. Po prostu kochaj Mnie. Jedno wewnętrzne spojrzenie… Jeden uśmiech serdecznej przyjaciółki… Twoja rozmowa ze Mną? Małe, krótkie słowa, pojmujesz? Bez wysiłku… Mniej wysiłku, a więcej miłości”(t.1, nr 188-289).

  • Dorota pisze:

   Wierzę w Ciebie Boże Żywy….,ufam tobie……,choć Cię nie pojmuję….,za grzechy żałuję……
   Przeważnie zawsze odpowiadam tu z uśmiechem…….

 13. Dorota pisze:

  Gdy idziemy po przez świat chwalmy Boga, w każdym miejscu w każdy czas chwalmy Boga
  nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest, w każdej zobacz Bożą myśl .
  Ref.: Bo Bóg naszym ojcem, bo Bóg kocha nas, on szlak nam wyznacza, i sam prowadzi nas! …
  http://spiewnikreligijny.pl/teksty/4112,gdy_idziemy_po_przez_swiat___
  A tyle chwil mi przecieka, kiedy myślę o byle czym, o Kimś Innym, robię byle co ….

 14. Małgorzata pisze:

  „Dla Mnie największe dobro z twoich dóbr, to ty, nieprawdaż? Powierzaj Mi się nieustannie. Oddawaj Mi zawsze swoją bieżącą chwilę; czy nie jest lepsza, kiedy zostaje złożona w moich rękach? Nakładał ręce i uzdrawiał. Będę usuwał z twojej chwili bieżącej to, co zbytnio trzyma się ziemi: egoizm, który zanieczyszcza intencję”(t.2, nr 78).

Zostaw odpowiedź